Ontmoet ons op de E-commerce Berlin Expo, 22 februari 2024.

Laat uw contactgegevens achter, dan sturen we u onze whitepaper per e-mail toe.
Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens om gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met de Privacybeleid. Door de inzending te bevestigen, gaat u akkoord met het ontvangen van marketingmateriaal
Bedankt.

Het formulier is succesvol verzonden.
Meer informatie vindt u in uw mailbox.

Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.
Over ons
Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1400+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.

De kracht van AR en VR inzetten in moderne trainingsprogramma's

Op het gebied van technologische vooruitgang, augmented reality (AR) en virtual reality (VR) onderscheiden zich als revolutionaire innovaties. Deze technologieën zijn hun oorspronkelijke rol in entertainment ontgroeid en hebben belangrijke toepassingen gevonden in verschillende industrieën, met name op het gebied van training. Virtual Reality-training, belichaamd door VR trainingssoftwareheeft aan bekendheid gewonnen en biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele methoden.

AR verrijkt echte ervaringen door digitale informatie op de omgeving te leggen, waardoor gebruikers effectiever met hun omgeving kunnen interageren. Aan de andere kant is VR, de hoeksteen van virtuele realiteit trainingsoplossingendompelt gebruikers volledig onder in een digitale wereld en biedt een multizintuiglijke ervaring. Sommige virtual reality trainingsvoorbeelden zoals vluchtsimulaties, medische procedures en zelfs complexe machinebewerkingen.

De integratie van AR/VR-technologieën in trainingssystemen is van groot belang, omdat ze interactieve en meeslepende leerervaringen bieden die traditionele en virtuele trainingsmethoden niet kunnen evenaren. Volgens studies26% van de bedrijven maakt al gebruik van VR/AR voor de opleiding van werknemers, wat de groeiende populariteit in de bedrijfswereld benadrukt.

Hoewel lezingen en lezen respectievelijk slechts 5% en 10% leerbehoud opleveren, staat virtual reality in de top twee met een indrukwekkende retentiegraad van 75%. De effectiviteit van virtual reality training is tweede alleen aan de retentie die bereikt wordt door anderen les te geven, wat een uitzonderlijke retentie 90% oplevert.

Het marktpotentieel voor AR en VR is ook opmerkelijk. Statista projecten dat de omzet in de AR & VR-markt tegen 2023 naar schatting US$31,12 miljard zal bedragen, wat de aanzienlijke groei en kansen op dit gebied aantoont voor zowel virtual reality trainingsoplossingen als andere toepassingen.

AR/VR software transforms the training experience.

Step into the future of learning and elevate skills in a virtual world.

De reis van traditionele trainingsmethoden naar meeslepende VR-training

In het verleden zijn conventionele trainingsmethoden zoals lezingen, tekstboeken en fysieke demonstraties veel gebruikt. Hoewel deze methoden tot op zekere hoogte effectief zijn, hebben ze te kampen met uitdagingen op het gebied van aanpassing, interactie en onmiddellijke respons. Als gevolg daarvan hebben ze de neiging om een relatief eenzijdige en passieve leerervaring te bieden, waardoor de behoefte ontstaat om te innoveren met activiteiten zoals praktische labs, groepsleren met peer teaching en diverse workshops.

Het digitale tijdperk bracht online trainingssystemen en e-learningplatforms voort, die meer flexibiliteit en toegankelijkheid boden. Ze maakten leren op afstand mogelijk en gaven lerenden toegang tot een groot aantal bronnen binnen handbereik. Het gebrek aan meeslepende ervaringen bleef echter een belangrijk punt van zorg.

Er vindt een baanbrekende verschuiving plaats met de integratie van VR- en AR-training. Samen met AR, immersieve virtuele realiteit en meeslepende VR-training openen nieuwe mogelijkheden voor zeer meeslepende en interactieve leeromgevingen. Deze meeslepende virtuele realiteitservaringen effectief de kloof overbruggen tussen theoretische kennis en praktische toepassing.

Uitpakken van de voordelen van virtual reality en augmented reality training

In het snel evoluerende landschap van onderwijs en professionele ontwikkeling hebben augmented reality (AR) en virtual reality technologieën zich ontpopt als revolutionaire hulpmiddelen die leerervaringen herdefiniëren. Door naadloos virtuele elementen te integreren in training, hebben deze immersieve technologieën een geheel nieuwe dimensie van interactieve en impactvolle trainingsscenario's ontsloten.

Immersief leren omarmen: lerenden de mogelijkheid geven om simulaties uit de echte wereld te gebruiken

AR/VR technologieën staan op het punt om de manier waarop we leren te revolutioneren door leerlingen mee te nemen in realistische virtuele omgevingen. Deze simulaties stellen cursisten in staat om deel te nemen aan praktische scenario's die levensechte situaties nabootsen, waardoor informatie beter wordt begrepen en beter wordt vastgehouden. Stelt u zich eens voor dat een student geneeskunde ingewikkelde chirurgische procedures uitvoert in een risicovrije digitale omgeving of dat een militair een gevechtstraining ondergaat zonder enig lichamelijk letsel. De mogelijkheden voor ervaringsleren zijn onbeperkt en de impact op de vaardigheidsontwikkeling van leerlingen is ongeëvenaard.

Veiligheid garanderen in risicovolle trainingsscenario's: reële risico's beperken

Een van de belangrijkste voordelen van AR/VR-gebaseerde training is de mogelijkheid om gevaarlijke situaties uit het echte leven na te bootsen zonder leerlingen aan echte gevaren bloot te stellen. Dit maakt het een game-changer voor industrieën met een hoog risico, zoals medische, militaire en industriële toepassingen. Door kritieke scenario's te simuleren, kunnen cursisten hun expertise en besluitvormingsvaardigheden ontwikkelen in een gecontroleerde omgeving, waardoor de kans op letsel bij echte ongelukken wordt geminimaliseerd.

Een opmerkelijk voorbeeld van de invloed van VR-training op de veiligheid op de werkplek is te zien in een onderzoek uitgevoerd door Chaos Theory Games. Volgens hun onderzoek is aangetoond dat VR-training het aantal verwondingen op de werkplek met maar liefst 43% kan verminderen. Dit cijfer alleen al onderstreept de cruciale rol die AR/VR-technologieën kunnen spelen bij het verbeteren van de veiligheidsnormen in verschillende sectoren.

De opkomst van training op afstand: geografische barrières overwinnen

De komst van AR/VR heeft een nieuw tijdperk van training op afstand ingeluid, waarbij geografische beperkingen worden overstegen en de toegang tot kwaliteitsonderwijs wordt uitgebreid. Leerlingen kunnen nu deelnemen aan interactieve trainingssessies vanuit het comfort van hun eigen huis, waardoor fysieke aanwezigheid in een aangewezen trainingsfaciliteit niet meer nodig is. Deze toegankelijkheid is vooral waardevol voor mensen die in afgelegen gebieden wonen of die niet kunnen reizen voor trainingsdoeleinden.

Bovendien opent training op afstand mogelijkheden voor wereldwijde samenwerking en kennisuitwisseling, waarbij verschillende talenten en perspectieven worden samengebracht in een verenigde virtuele ruimte. Hierdoor kunnen organisaties een cultuur van continu leren en het ontwikkelen van vaardigheden bevorderen, ongeacht de locatie van hun werknemers.

Het leertraject personaliseren: training op maat voor maximale impact

One-size-fits-all training benaderingen schieten vaak tekort in het voorzien in de diverse leerstijlen en behoeften van individuen. Dat is waar AR/VR training echt schittert. Deze technologieën stellen docenten in staat om gepersonaliseerde leerervaringen te creëren die zijn afgestemd op de unieke vereisten van elke cursist.

Door middel van real-time feedback en adaptieve simulaties kunnen AR/VR-systemen gebieden identificeren waarin leerlingen uitblinken en gebieden aanwijzen die verbetering behoeven. Deze datagestuurde aanpak stelt trainers in staat om de inhoud van de training en de trainingsmethoden te optimaliseren, zodat elke cursist zijn volledige potentieel kan bereiken.

Kosten- en tijdsefficiëntie: besparingen op lange termijn ontsluiten

Hoewel sommige mensen denken dat AR/VR systemen hogere initiële trainingskosten met zich meebrengen, bieden ze op de lange termijn aanzienlijke besparingen voor organisaties in termen van trainingstijd, middelen en operationele kosten. Door het vervangen van traditionele trainingsmethoden die fysieke infrastructuur en terugkerende kosten vereisen, wordt AR/VR training een kosteneffectief alternatief.

Het verkennen van AR/VR-toepassingen in diverse trainingsgebieden

Door scenario's uit de echte wereld te simuleren, bieden AR- en VR-technologieën meeslepende en interactieve leerervaringen die de kloof tussen theoretische kennis en praktische toepassing op verschillende gebieden overbruggen. Of het nu gaat om gezondheidszorg, luchtvaart of klantenservice, virtuele training biedt een unieke kans om traditionele trainingsmethoden te verbeteren.

Gezondheidszorg

AR/VR-systemen hebben ongekende mogelijkheden geopend in de gezondheidszorg en medische training, waardoor de sector zich ontwikkelt naar effectievere en efficiëntere leermethoden. Medische professionals kunnen nu chirurgische procedures en diagnosetechnieken oefenen in een risicovrije virtuele omgeving, wat leidt tot betere vaardigheden en minder fouten. Volgens een enquête uitgevoerd door Perkins Coie (2020), gelooft maar liefst 68% van de professionals in de gezondheidszorg dat AR/VR medische trainingssimulaties nieuwe oplossingen en toepassingen zullen domineren tot 2022.

Stelt u zich eens voor dat een beginnende chirurg complexe operaties meerdere keren kan uitvoeren en zijn vaardigheden kan aanscherpen voordat hij de echte operatiekamer betreedt. Deze meeslepende ervaring helpt vertrouwen en competentie op te bouwen, wat uiteindelijk zowel patiënten als zorginstellingen ten goede komt.

Bennett Medical Center in Stamford, Connecticut, AR in dienst heeft headsets voor wervelkolomchirurgie. Deze AR-training stelt chirurgen in staat om het interne weefsel van patiënten te visualiseren met een niveau van detail dat de nauwkeurigheid van implantaatplaatsingen en incisies aanzienlijk verbetert, wat uiteindelijk leidt tot betere chirurgische resultaten. 

Kinderziekenhuis Los Angeles gebruikt VR voor training om traumatraining te optimaliseren, waardoor het aanzienlijk goedkoper en flexibeler wordt terwijl het net zo effectief blijft als de traditionele methoden. 

Chirurgen van UConn Health voordeel van de kosteneffectiviteit en locatieonafhankelijkheid van VR-training, waarbij de op de Oculus Quest 2 gebaseerde toepassing realistische ervaringen en versneld leren biedt.

VR-dokter

Noodgevallen

Op kritieke gebieden zoals veiligheid en rampenbestrijding kan training het verschil betekenen tussen leven en dood. AR/VR-technologieën zijn de uitdaging aangegaan en stellen cursisten in staat om noodsituaties realistisch te simuleren. Door responsstrategieën te oefenen in virtuele scenario's kunnen mensen hun besluitvormingsvaardigheden aanscherpen en beter omgaan met situaties onder hoge druk zonder zichzelf bloot te stellen aan reële risico's.

Politieafdelingen in Fort Myers, Florida, en SacramentoCalifornië, maken gebruik van virtual reality-training om agenten beter in staat te stellen kritieke uitdagingen aan te gaan. In Fort Myers dompelen VR-simulaties agenten onder in levensbedreigende situaties, zoals het omgaan met mensen die worstelen met psychische problemen of verslaving. Het doel is om effectief de-escalatietechnieken te oefenen en escalatie te voorkomen. Het politiebureau van Sacramento gebruikt VR om impliciete vooroordelen aan te pakken door agenten te confronteren met scenario's waarbij mensen met verschillende huidskleuren betrokken zijn, met als doel reacties te verbeteren en meer begrip te kweken.

Ondertussen is de stad Austin, VS, werkt samen met virtual reality-bedrijf ATS om just-in-time training te bieden aan hulpverleners. VR-training rust het personeel uit met vaardigheden in de bediening van ambulances, het beheer van apparatuur en reactieprotocollen voor ongevallen met meerdere slachtoffers. Onderzoek toont aan dat virtuele training leidt tot een beter behoud van informatie en minder fouten in vergelijking met traditionele face-to-face training. Deze initiatieven laten zien dat VR steeds meer wordt toegepast bij wetshandhaving en rampenbestrijding en bieden praktische en effectieve trainingsmogelijkheden, zelfs te midden van uitdagingen zoals de COVID-19 uitbraak.

Productie

De productie- en industriële sectoren hebben vaak te maken met complexe machines en gevaarlijke apparatuur. Traditionele trainingsmethoden bereiden werknemers mogelijk niet goed voor op de uitdagingen waarmee ze ter plekke kunnen worden geconfronteerd. AR/VR-platforms hebben echter een revolutie teweeggebracht in de training in deze sectoren door zeer realistische scenario's te bieden voor machinewerkzaamheden. Het resultaat is dat het risico op ongevallen op locatie afneemt, terwijl de productiviteit en efficiëntie aanzienlijk toenemen.

Een fabrieksarbeider kan nu bijvoorbeeld omgaan met virtuele machines, mogelijke problemen oplossen en vertrouwd raken met het proces voordat hij aan de echte apparatuur werkt. Deze meeslepende leerervaring leidt tot beter opgeleide en zelfverzekerde werknemers.

Klantenservice

Klantenservice is een hoeksteen van veel bedrijven en de kwaliteit van de interactie met klanten kan de reputatie van een bedrijf maken of breken. Ook zachte vaardigheden zoals communicatie, probleemoplossing en empathie spelen een cruciale rol in het bevorderen van een positieve werkomgeving en het verbeteren van de teamdynamiek.

AR/VR-tools hebben hun intrede gedaan om training in zachte vaardigheden te vergemakkelijken. Door klantinteracties na te bootsen in virtuele omgevingen kunnen werknemers oefenen in het omgaan met verschillende scenario's en uitdagende situaties. Dergelijke augmented reality- en virtual reality-trainingen bevorderen empathie, verbeteren de communicatie en scherpen het probleemoplossend vermogen aan, wat resulteert in een hogere klanttevredenheid en betere prestaties van werknemers.

Auto-industrie

AR en VR brengen grote veranderingen teweeg in de autosector. Op het gebied van ontwerp plaatst AR digitale modellen op fysieke voertuigen, waardoor iteraties sneller verlopen en fouten gemakkelijker kunnen worden opgespoord. VR-training verbetert de assemblage-efficiëntie en vermindert fouten. AR verbetert de klantervaring door voertuigen in verschillende configuraties te visualiseren. Bovendien helpt AR bij onderhouds- en reparatietaken met interactieve gidsen voor technici. Over het algemeen verhogen AR/VR-technologieën de productiviteit, verlagen ze de kosten en verbeteren ze de klanttevredenheid in de auto-industrie.

BMW maakt gebruik van mixed reality om tijd en moeite te besparen in de vroege stadia van de ontwikkeling van het nieuwe product. BMW maakt gebruik van mixed reality (MR) voor efficiënte ontwikkeling in een vroeg stadium, zoals de BMW iX - hun baanbrekende auto die is gemaakt met behulp van gamingtechnologie. Mixed Reality maakt snelle visualisatie van voertuigfuncties en nieuwe interieurconcepten mogelijk, wat de flexibiliteit voor ontwikkelaars vergroot. De snelle presentatie van functies en interieurontwerpen in virtuele realiteit opent perspectieven zoals het simuleren van stedelijke ritten. Dit biedt inzicht in zichtbaarheid, invloed van kijkhoeken en toegankelijkheid, waardoor ontwikkelaars een levensechte wegervaring in de auto krijgen.

Audi gebruikt VR voor training om fouten tijdens het werken met complexe systemen te verminderen. Ze ontwikkelen een software development kit (SDK) waarmee afdelingen trainingen op maat kunnen maken zonder kennis van programmeren. Hun logistieke team leert bijvoorbeeld het "pick by light" proces in een zeer gedetailleerd realistisch virtueel werkstation met slechts een VR-bril en een paar controllers.

Volkswagen heeft in dienst VR om altijd en overal training te kunnen geven, zodat reizen over grote afstanden niet nodig is. Werknemers voeren taken uit alsof ze op het terrein van de faciliteit zijn. Daarnaast is het bedrijf van plan de technologie te gebruiken voor het houden van vergaderingen met geografisch verspreide deelnemers en de mogelijkheden van bestaande oplossingen uit te breiden met augmented reality.

VR auto productie

Defensie

AR/VR-technologieën worden veel gebruikt in de defensie-industrie voor het trainen van soldaten in realistische gevechtsscenario's, het verbeteren van de missieplanning, het vergemakkelijken van onderhoudstaken, het verbeteren van het situationeel bewustzijn op het slagveld en het helpen bij het ontwerpen en prototypen van militaire apparatuur. Deze technologieën bieden waardevolle voordelen en verbeteren de operationele effectiviteit voor strijdkrachten wereldwijd.

Bijvoorbeeld SimX werkt samen met de Amerikaanse luchtmacht en ruimtemacht aan unieke trainingssystemen voor speciale operaties. Deze inspanning maakt deel uit van het VALOR-programma (Virtual Advancement of Learning and Operational Readiness). De oplossing biedt training in verschillende medische rollen en omvat zowel scenario's gebaseerd op Tactical Combat Casualty Care als routinematige medische zorg. De oplossingen van SimX worden op meerdere locaties in de Verenigde Staten, Europa en Azië ingezet om de samenwerking van troepen van speciale operaties te trainen tijdens kritieke situaties in het veld.

Logistiek

AR/VR-technologieën worden op grote schaal gebruikt in de logistieke sector om de training van werknemers te verbeteren en de operationele efficiëntie te verhogen. Bedrijven als DB Schenker en DHL hebben VR-trainingsmethoden gebruikt om specifieke uitdagingen in hun logistieke processen aan te pakken.

DB Schenker heeft in dienst VR-training voor vorkheftruckbestuurders, met realistische simulaties van opslagruimtes en hachelijke situaties die in de echte wereld moeilijk te oefenen zijn. Hierdoor kunnen werknemers effectiever leren omgaan met vorkheftrucks en veiligheidsmaatregelen, wat resulteert in sneller en veiliger werken met vorkheftrucks en een beter begrip van de omgeving van de locatie.

NS maakt gebruik van VR om werknemers te trainen in het behouden van overzicht en het effectief reageren in onvoorziene situaties op treinstations. Dankzij de 3D-recreatie van een treinstation kunnen werknemers in virtual reality veiligheidsinstructies krijgen en omgaan met levensechte scenario's, waardoor hun reactievaardigheden worden verbeterd.

VR logistiek1

Financien

AR/VR-technologieën vinden veel toepassingen in de financiële sector, waar ze worden gebruikt voor het trainen van medewerkers in verschillende taken, zoals het openen van rekeningen en het accepteren/afwijzen van kredietaanvragen. Kunstmatige intelligentie wordt geïntegreerd in VR-trainingen om klantinteracties te simuleren en medewerkers te leren hoe ze effectief met emotionele situaties moeten omgaan. 

Bank of America is zo'n geval. De bank heeft meer dan 50.000 medewerkers en traditionele e-learningmethoden zijn ontoereikend voor een snelle ontwikkeling van vaardigheden. Om dit aan te pakken heeft de bank gebruikt VR-training. VR wordt ingezet voor taken als het openen van rekeningen en het afhandelen van gesprekken met klanten, waarbij AI klantinteracties simuleert, inclusief emotionele scenario's zoals leningaanvragen. Deze aanpak verbetert de efficiëntie, schaalbaarheid en het inlevingsvermogen van het personeel.

Luchtvaart

AR/VR technologieën zijn op grote schaal toegepast in de luchtvaartindustrie om training en operationele efficiëntie te verbeteren. Bedrijven als Boeing, Airbus, Rolls Royce en KLM hebben virtual reality training gebruikt om astronauten, cabinepersoneel, luchtvaartingenieurs en piloten voor te bereiden.

In 2021 zal Boeing begon te gebruiken virtual reality (VR) om NASA-astronauten uitgebreid te trainen voor hun missies naar het internationale ruimtestation. De VR-training omvat alle aspecten van de missie, van opstijgen tot landen, waarbij de Varjo-headset zorgt voor scherpe beelden in de cockpit, zodat knoppen en schakelaars cruciaal kunnen worden afgelezen.

Avietra is gespecialiseerd in VR-veiligheidstraining voor luchtvaartmaatschappijen en biedt realistische simulaties voor leden van het cabinepersoneel en behandelt voorbereidingen voor de vlucht, instappen en noodprocedures. Het succes van VR training is bewezen, het bespaart trainingstijd op fysieke simulaties. Grote luchtvaartmaatschappijen zoals Qatar Airways gebruiken Avietra's VR training.

Airbus samengewerkt met Air France Industries en KLM Engineering om VR-training te creëren voor Airbus A320 motoronderhoud. Deze kosteneffectieve en tijdbesparende VR-cursus is gebaseerd op echte processen voor vliegtuigonderhoud en aanlooptests en kan 3 gebruikers tegelijk aansturen, 1 instructeur en 2 cursisten.

Rolls Royce gebruikt VR training voor monteurs om het verwijderen, onderzoeken en monteren van motoronderdelen te oefenen. Dankzij de flexibiliteit en efficiëntie van VR training kunnen technici sneller leren in een werkomgeving.

KLM ontwikkeld een driefasige VR-training voor piloten, die een aantal traditionele trainingsmethoden vervangt, zoals klassikale instructie en tekstboeken. De VR-simulaties besparen tijd en kosten en bieden piloten een toegankelijke en effectieve training. KLM streeft ernaar deze VR-training te laten certificeren door EASA.

AR VR burgerloodsen

HoReCa

In de horeca worden AR/VR-technologieën steeds vaker gebruikt om de ervaringen van klanten te verbeteren en de training van personeel te verbeteren. Deze technologieën kunnen op verschillende manieren worden ingezet om gasten te betrekken, interactieve menu's aan te bieden, virtuele rondleidingen door hotelkamers en restaurantruimtes te laten zien en zelfs meeslepende dinerervaringen te bieden. Met AR-toepassingen kunnen klanten gerechten in 3D visualiseren, extra informatie over ingrediënten bekijken en interactieve menu's openen via hun smartphone of AR-headset. VR kan worden gebruikt voor het trainen van personeel, vooral in keukensimulaties, waar chef-koks, obers, beheerders en andere personeelsleden workflow en bepaalde situaties kunnen oefenen in een virtuele omgeving, wat leidt tot een aangenamere klantervaring en een grotere efficiëntie bij het inwerken van nieuwe werknemers. Deze technologieën zorgen voor een revolutie in de horeca, creëren innovatieve en gedenkwaardige ervaringen voor gasten en optimaliseren tegelijkertijd de training en werkzaamheden van het personeel.

Honeygrow, een fast-casual restaurantketen in Philadelphia, omarmde VR-technologie voor het inwerken van werknemers. Binnen slechts 30 dagen na het gebruik van VR in hun trainingsprogramma, was het percentage gecertificeerde werknemers steeg van 50% naar een indrukwekkende 77%. De interactieve en boeiende VR-modules zorgden voor een beter begrip van de bedrijfscultuur en operationele processen, wat resulteerde in zelfverzekerder en beter geïnformeerde teamleden.

Uitdagingen en beperkingen van VR- en AR-training aanpakken

Ondanks hun potentieel om het leren te verbeteren door middel van meeslepende en interactieve ervaringen, gaan AR en VR gepaard met bepaalde uitdagingen en beperkingen die moeten worden aangepakt om hun potentieel in technische opleidingen volledig te benutten.

Technologische barrières overwinnen

VR- en AR-trainingen zijn sterk afhankelijk van high-end hardware en software, wat kan leiden tot technologische obstakels. Technische storingen en hardwarebeperkingen kunnen een naadloze trainingservaring in de weg staan. Door de voortdurende vooruitgang in hardware en software worden deze obstakels echter steeds kleiner, waardoor AR/VR toegankelijker en gebruiksvriendelijker wordt. Na verloop van tijd zullen de betrouwbaarheid van de hardware en de optimalisatie van de software blijven verbeteren, waardoor VR- en AR-trainingen soepeler en efficiënter zullen verlopen.

De voortgang van de stagiair bewaken en beoordelen

Het beoordelen van de voortgang van de cursist in AR/VR-omgevingen kan een uitdaging zijn vanwege de virtuele aard van de ervaring. Traditionele evaluatiemethoden, zoals observeren en beoordelen, zijn niet altijd toepasbaar in een virtuele wereld. De integratie van geavanceerde analyses en prestatiemetingen in AR/VR-systemen stelt trainers echter in staat om de prestaties van cursisten effectief te evalueren. Deze analyses bieden waardevolle inzichten in het gedrag van de cursist, de besluitvormingsprocessen en het vasthouden van kennis, waardoor trainers hun instructies kunnen afstemmen op individuele behoeften.

Adoptie en weerstand tegen verandering

De toepassing van AR/VR in training vereist een paradigmaverschuiving ten opzichte van conventionele methoden. Deze verschuiving kan op weerstand stuiten bij trainers en cursisten die aarzelen om nieuwe technologieën te omarmen. Maar naarmate de voordelen van AR/VR duidelijker worden, zal de weerstand waarschijnlijk afnemen. Het aantonen van tastbare voordelen, zoals verhoogde betrokkenheid, versneld leren en verbeterde retentie, zal leiden tot een bredere acceptatie van AR/VR in training.

Gezondheidszorgen

Langdurig gebruik van AR/VR-apparaten kan leiden tot tijdelijke gezondheidsproblemen, zoals bewegingsziekte en vermoeide ogen. Deze fysieke ongemakken kunnen het leerproces belemmeren en cursisten ontmoedigen om deel te nemen aan VR en AR training. Om deze effecten te verminderen, richten fabrikanten zich op ergonomische ontwerpen en meer geavanceerde hardware en software voor de headsets. Daarnaast kunnen regelmatige pauzes tijdens trainingssessies en aanpasbare instellingen voor individueel comfort de algehele VR en AR trainingservaring verbeteren.

Kosten

Het implementeren van VR training kan aanzienlijke ontwikkelings- en bijbehorende kosten met zich meebrengen. De noodzakelijke investeringen in high-end hardware en software, samen met het tijdrovende proces om AR/VR-content van hoge kwaliteit te creëren, kunnen een financiële uitdaging vormen voor organisaties. Naarmate de technologie echter breder verspreid raakt en de concurrentie op de markt toeneemt, kunnen we verwachten dat de prijzen geleidelijk zullen dalen, waardoor VR- en AR-trainingen in de toekomst betaalbaarder zullen worden.

Beperkte toegankelijkheid

Een belangrijke beperking van VR en AR training is de ongelijke toegang tot de benodigde hardware en internetverbindingen. Niet alle leerlingen hebben toegang tot deze middelen, waardoor ze mogelijk worden uitgesloten van deelname aan VR en AR trainingsprogramma's. Om dit probleem aan te pakken, kunnen organisaties op zoek gaan naar hybride trainingsoplossingen die augmented reality en virtual reality combineren met traditionele methoden, waardoor inclusiviteit voor alle deelnemers wordt gegarandeerd. Een andere maatregel die kan worden genomen (als het budget dit toelaat) is het inrichten van gespecialiseerde trainingsruimtes waar medewerkers altijd de mogelijkheid hebben om de volledige functionaliteit van dergelijke apparatuur te benutten.

Gebrek aan normen

Het ontbreken van industriestandaarden voor VR- en AR-trainingen kan obstakels opwerpen bij de ontwikkeling en implementatie van content. Zonder universeel geaccepteerde richtlijnen kunnen ontwikkelaars te maken krijgen met compatibiliteitsproblemen tussen verschillende platforms. De beste manier om dergelijke problemen te voorkomen is om de software te ontwikkelen voor een bepaald model hardware of door engines te gebruiken die software kunnen aanpassen aan meerdere platforms (zoals Unity of Unreal Engine).

Toekomst van augmented en virtual reality training

AR/VR-technologieën hebben het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in opleidingen in verschillende sectoren, vooral wanneer ze worden gecombineerd met AI en ML, waardoor adaptief leren, voorspellende analyse en intelligente automatisering mogelijk worden. Deze meeslepende en interactieve ervaringen bevorderen gepersonaliseerd leren, wat leidt tot betere resultaten en een betere voorbereiding op de digitale wereld. 

Ondanks uitdagingen zoals technologische barrières en kosten, weegt het transformatieve potentieel van AR en VR in training zwaarder dan deze hindernissen, waardoor organisaties en individuen worden aangespoord om de kans te grijpen voor meeslepende en effectieve trainingservaringen. Het omarmen van AR/VR kan trainingspraktijken een nieuwe vorm geven, waardoor lerenden in het digitale tijdperk mondiger worden en onderwijs en training naar een grenzeloze toekomst van ontdekking en innovatie worden gestuwd.

FAQ

AR-training integreert digitale inhoud in de echte wereld, waardoor de praktijkgerichte leerervaring wordt verbeterd. Met behulp van apparaten zoals AR-brillen kunnen gebruikers realtime instructies zien of interactief werken met 3D-modellen. Omgekeerd dompelt VR-training lerenden onder in een gesimuleerde omgeving via VR-headsets, ideaal voor risicovolle scenario's of dure simulaties in de echte wereld. Zowel AR training als VR training bieden interactieve en boeiende leerplatforms, die een revolutie betekenen voor traditionele trainingsmethoden.

VR en augmented reality training is veelzijdig en wordt in verschillende sectoren gebruikt. Enkele prominente sectoren zijn:

 • Gezondheidszorg: Voor chirurgische VR-simulatie en scenario's voor patiëntenzorg.
 • Luchtvaart: Vluchtscenario's simuleren voor piloten en bemanning.
 • Productie: Voor machinebediening en technische training aan de lopende band.
 • Onroerend goed: Het aanbieden van virtuele vastgoedtours en ruimtelijke planning.
 • Militair: Voor VR-simulatie van gevechten en strategie.
 • Onderwijs: Ervaringen in klaslokalen verbeteren met interactieve 3D-modellen.
 • Amusement: Training in productietechnieken of toneelrepetities.
 • Klantenservice: Voor meeslepende rollenspellen en training in zachte vaardigheden, om vertegenwoordigers te helpen bij het omgaan met verschillende interacties met klanten.

AR/VR-training verhoogt de veiligheid door een risicovrije, realistische omgeving te bieden waarin cursisten gevaarlijke scenario's kunnen ervaren zonder gevolgen in de echte wereld. Het levert realistische simulaties van risicovolle situaties, zodat cursisten in het trainingsprogramma goed zijn voorbereid. Cursisten profiteren van het herhaaldelijk oefenen in deze simulaties, waardoor veiligheidsprotocollen beter worden onthouden. Met augmented reality training wordt onmiddellijk feedback gegeven via realtime overlays, die acties en correcties sturen. Verder helpt een AR/VR trainingsprogramma om gespecialiseerde apparatuur of locaties overbodig te maken en kan het op maat worden gemaakt om aanpasbare scenario's te bieden die specifiek zijn voor de behoeften van de industrie. Over het geheel genomen zorgt AR/VR training voor een uitgebreidere en effectievere aanpak van veiligheidstraining.

auteur
Sergej Moltsjanov Hoofd Ontwerp

Inhoudsopgave

Beoordeel dit artikel:

4/5

4.8/5 (45 beoordelingen)

Gerelateerde inhoud

Bracht ons een uitdaging?

  Voeg projectgegevens alsjeblieft, duur, technische stapel, IT-professionals nodig en andere relevante informatie toe
  Neem een spraakbericht over uw
  project op om het ons beter te helpen begrijpen
  Voeg indien nodig aanvullende documenten bij
  Bestand uploaden

  Je kunt maximaal 1 bestand van 2MB bijvoegen. Geldige bestanden: pdf, jpg, jpeg, png

  Wij wijzen u erop dat wanneer u op de verzendknop klikt, Innowise uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid om u van de juiste informatie te voorzien.

  Wat gebeurt er nu?

  1

  Na ontvangst en verwerking van uw aanvraag, nemen wij binnenkort contact met u op om uw projectbehoeften in detail te beschrijven en een NDA te ondertekenen om de vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

  2

  Na het bestuderen van de vereisten, stellen onze analisten en ontwikkelaars een projectvoorstel met de omvang van de werkzaamheden, teamgrootte, tijd en kosten schattingen.

  3

  Wij regelen een ontmoeting met u om het aanbod te bespreken en tot een overeenkomst.

  4

  We tekenen een contract en beginnen zo snel mogelijk aan uw project te werken mogelijk.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Deze website gebruikt cookies

  Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud aan te bieden en het websiteverkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk onze Privacybeleid.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  pijl