Möt oss på E-commerce Berlin Expo den 22 februari 2024.

Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln. som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag. yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln. som grundades 2007. Vi är ett team på över 1400 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag. yrkesverksamma över hela världen.

Implementeringstjänster för SAP: 14% intäktsökning för ett olje- och gasföretag genom SAP S/4HANA-integration

Med hjälp av SAP S/4HANA har Innowise sett över kundens operativa arbetsflöden och automatiserat inköp, leveranser, logistik, redovisning, HR, rapportering etc.

Kund

Industri
Olja & Gas, Företag
Region
EU
Kund sedan
2020

Vår kund är ett mångfacetterat industriföretag som specialiserar sig på prospektering, utvinning, bearbetning och transport av olja och gas. Dessutom har de ett omfattande nätverk av bensinstationer och vägservice i hela Europa. 

Detaljerad information om kunden kan inte lämnas ut enligt bestämmelserna i NDA.

Utmaning: Att ta itu med problemen med äldre företagsledningssystem som saknar dataintegritet och spårbarhet av värde i leveranskedjan

Vår kund hade varit verksam inom den komplexa och resursintensiva olje- och gasindustrin i flera decennier och hade väletablerade affärsprocesser och kompetent ledning, vilket resulterade i hållbar tillväxt och lönsamhet. Men efter ett par år fick kunden allt större problem med att upprätthålla sina diversifierade interna arbetsflöden och saknade dataintegritet, spårbarhet av värde i leveranskedjan och kontroll över grundläggande affärsaktiviteter. När kundens verksamhet expanderade snabbt blev deras egenutvecklade företagsledningssystem snabbt föråldrade och kunde inte uppfylla de växande kraven på mer exakt och aktuell materialhantering, leveranser, försäljning, distribution, redovisning etc.

Kundens intressenter erkände problem som hindrade deras framsteg och kontaktade Innowise för att ompröva deras äldre programvara och ersätta den med ett modernt, kostnadseffektivt alternativ, vilket främjar större synlighet och kontroll över hela deras värdekedja.

Lösning: Implementering av SAP S/4HANA över hela livscykeln för automatisering av logistik, ekonomi, personalhantering, rapportering med mera

Med tanke på kundens krav föreslog vårt projektteam att man skulle implementera en SAP Business Suite för att automatisera logistik, ekonomi, personalhantering, rapportering med mera. Genom SAP Activate hanterade vi SAP:s hela livscykelimplementering sömlöst och kombinerade bästa praxis, metoder och vägledande referenser för att säkerställa ett smidigt S/4HANA-införande. Inledningsvis samlade våra specialister in och utvärderade affärsmål, krav, verktyg och tillgångar, vilket fungerade som en baslinje för SAP HANA-implementeringen, inklusive kundens affärsprocessstruktur, grafiska representation, projektacceleratorer, migreringsdokument, fördefinierade testskript och automatiserade testprocesser.

Sedan sätter vi upp en detaljerad Implementering av SAP ERP färdplan, som anger milstolpar för att bygga ett moget SAP-landskap och konsolidera flera affärsenheter till en enda SAP S/4HANA-instans. Våra utvecklare använde klassiska ABAP- och HANA-verktyg för att gradvis gå över till SAP S/4HANA utan dataförluster, harmonisera affärsprocesser och dela exakta och uppdaterade data genom konsolidering. Projektet omfattade fyra faser, som började med kravinsamling och definition av projektleveranser, därefter utforskades lösningen genom workshops för förmontering, prototyper och validering, följt av implementering av omfattningen och end-to-end integrationstestning, och slutligen driftsättning av lösningen.

Genom SAP implementeringstjänster som automatiserar inköp, leveranser, logistik, redovisning, HR, rapportering etc., omvandlade våra erfarna specialister våra kunders tillverkningsverksamhet till en sammankopplad värdekedja som gav förutsägbara och transparenta resultat.

Finansiell redovisning (FI)

Vårt projektteam implementerade en finansmodul för att hantera alla finansiella transaktioner inom kundens företag, inklusive huvudbok och tillgångsredovisning, leverantörsreskontra och kundreskontra, bokslut och bankredovisning. Modulen återspeglar alla finansiella transaktioner, intäkter och kostnader i rapporteringssyfte, så att de förblir oförändrade och överensstämmer med lokala lagkrav eller internationella rapporteringsstandarder.

Förvaltning av medel (FM)

Med hjälp av denna modul kan kunden kontrollera intäkter och utgifter, övervaka medel baserat på finansiella begränsningar och förhindra budgetöverskridanden, samtidigt som cheferna kan ändra frisläppanden, tillägg, returer och överföringar. FM säkerställer att budgetresurserna används effektivt och uppfyller organisationens mål, så att kunden kan upprätthålla en hållbar utveckling och finansiell stabilitet.

Kontroll (CO)

Controlling-modulen förser intressenter med information för effektivt beslutsfattande, vilket underlättar samordning, övervakning och optimering av alla affärsprocesser inom organisationen. Förutom att dokumentera faktiska händelser fastställer CO-funktionen avvikelser genom att jämföra faktiska data med plandata, vilket hjälper ledningen att övervaka kostnader, planera budgetar och fatta långsiktiga affärsbeslut.

Projektsystem (PS)

Vår kund verkar i en flerdimensionell affärsmiljö med dussintals projekt igång vid varje given tidpunkt, så de behövde en enhetlig källa till sanning för att säkerställa att varje projekt slutfördes effektivt, i tid och inom budget. Project Systems (PS) är utformat för att hantera och kontrollera projekt från start till slutförande, med stöd för projektplanering, schemaläggning, budgetering, resurshantering och spårning av framsteg. Denna modul integreras smidigt med andra SAP-moduler, vilket gör det möjligt för projektledare att övervaka kostnader, analysera projektets lönsamhet, fördela resurser effektivt och underlätta samarbetet mellan projektteammedlemmar och intressenter.

Fastigheter (RE-FX)

Vår kund har ett nätverk av företag, pipelines, bensinstationer, vägservice med mera och äger fasta tillgångar eller hyr dem från tredjepartsorganisationer. RE-FX tillhandahåller verktyg för att spåra beläggning, hantera hyresavtal, analysera fastighetens prestanda och hantera fastighetsrelaterade finansiella transaktioner, inklusive leasinghantering, hyreskontrakt och utrymmeshantering, för att få mer lönsamhet och transparens i styrningen av fastighetsobjekt.

Försäljning och distribution (SD)

SD-modulen är kärnan i SAP ERP och innehåller kund- och försäljningsrelaterade data som täcker alla aspekter av försäljningsprocessen, inklusive orderhantering, prissättning, fakturering och leverans. SD integreras med modulerna för materialhantering (MM) och finansiell redovisning (FI) för att säkerställa ett smidigt genomförande av försäljningstransaktioner, så att kunden kan hantera order, fastställa prisstrategier och analysera försäljningsprestanda.

KONTROLL

Materialhantering (MM)

Vårt projektteam implementerade MM-modulen för hantering av inköp, lager och lagerfunktioner inom värdekedjan för försörjning. Med denna modul finns material tillgängligt när det behövs, lagernivåerna optimeras och upphandlingsprocesserna strömlinjeformas för att minska driftskostnaderna och förbättra synligheten i leveranskedjan.

BI

Business intelligence (BI)

Business Intelligence-modulen (BI) tillhandahåller verktyg och funktioner för dataanalys, rapportering och beslutsstöd, vilket gör det möjligt för kunden att extrahera data från olika SAP och icke-SAP-system, omvandla dem till meningsfull information och generera rapporter och visualiseringar för strategisk planering. BI omfattar datalagring, datamodellering, instrumentpaneler, nyckeltal (KPI) och ad hoc-rapporteringsfunktioner för att underlätta insiktsfullt beslutsfattande.

Personalresurser (HCM)

Slutligen implementerade vi HCM för att hantera och stödja kundens personalstyrka, inklusive personaladministration, organisationshantering, tidshantering, löner, förmåner och självbetjäning för anställda. 

Teknik

Back-end
SAP S/4HANA
Front-end
SAP GUI
Databas
SAP HANA

Process

Under onboardingfasen studerade vårt projektteam kundens affärsprocesser för att få en djupare förståelse för projektets mål och utmaningar. Vidare, baserat på Bästa praxis för SAP (ett standardiserat innehållsbibliotek med färdiga affärsprocesser) föreslog vi alternativ för att automatisera varje operativt arbetsflöde. 

Våra specialister säkerställde en sömlös implementering av SAP S/4HANA och förenade företagets ledningsprocesser i en databas. För att uppfylla affärsmässiga och tekniska krav och säkerställa problemfri prestanda satte vi upp alla nödvändiga modulkonfigurationer och genomförde omfattande tester under utvecklingsfasen. Efter implementeringen av SAP-sviten tillhandahöll vårt team användarsupport (Hypercare) i sex månader, med konsultationer på begäran och mindre buggfixar.

Under projektets gång höll vi dagliga möten för att utvärdera delresultaten, diskutera förändringar i omfattningen och fördela nya uppgifter. Våra specialister höll sig också uppdaterade om kundens förväntningar och visioner genom att regelbundet kommunicera via Google Chat och Google Meet.

Projektet befinner sig för närvarande i supportfasen, där vårt team anpassar SAP-moduler för att passa kundens behov.

Team

21
SAP-konsulter
1
Projektledare
1
Projektarkitekt
8
ABAP-utvecklare

Resultat: 11% minskning av produktionskostnaderna och ökade intäkter efter SAP:s konsult- och implementeringstjänster

Innowise har förnyat kundens operativa arbetsflöden genom att implementera affärssviten SAP S/4HANA som spänner över finansiell redovisning, budgetplanering, projektledning, material, försäljning och distribution med mera. Vi automatiserade kundens affärsprocesser, vilket möjliggjorde sömlöst dataflöde och kommunikation mellan olika avdelningar och förbättrade samordning och samarbete i hela organisationen.

I synnerhet har kunden möjlighet att optimera leveranskedjor, minska lagerkostnader, förbättra samarbetet med entreprenörer, förbättra leveranstider och i slutändan ge bättre kundservice genom att utnyttja modulerna Sales and Distribution (SD) och Materials Management (MM). Med Financial Accounting (FI) och Funds Management (FM) får kunden strömlinjeformad kassaflödeshantering, korrekta prognoser och efterlevnad av lagstadgade krav.

Genom att hantera medarbetardata, personalplanering, talanghantering och löneutbetalningar via HCM, bekräftar kunden att personalresurserna utnyttjas till sin fulla potential. 

Dessutom gör avancerade funktioner för controlling och business intelligence det möjligt för chefer att övervaka den dagliga affärsverksamheten och främja operativ effektivitet på flera ledningsnivåer.

Sammantaget har Innowise automatiserat inköp, leveranser, logistik, redovisning, HR, rapportering etc. för att minska driftskostnaderna, öka vinsten och skapa flexibilitet i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

Projektets löptid
 • September 2020 - juni 2023

14%

ökning av totala intäkter

11%

minskade produktionskostnader

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad. uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Den här webbplatsen använder cookies

  Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera trafiken på webbplatsen. Genom att klicka på "Acceptera allt" samtycker du till vår användning av cookies. Kolla in vår Integritetspolicy.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil