Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Dokumentation av programvaruprojekt: 30% snabbare implementering av nya funktioner

Innowise har utvecklat Projektdokumentation för att förstå ett programvarusystems arkitektur, struktur och komponenter.

Kund

Industri
Banking
Region
EU
Kund sedan
2023

Vår kund är en framstående aktör inom sektorn för bankbetalningssystem och verkar på en mycket konkurrensutsatt och dynamisk marknad. De är kända för sin framåtblickande inställning till finansiell teknik och har en betydande närvaro inom sitt område.

Detaljerad information om kunden kan inte lämnas ut enligt villkoren i sekretessavtalet.

Utmaning

Att minska dokumentationsgapet

Kunden förberedde sig för att skaffa ISO-certifieringar, ett viktigt steg för att öka sin trovärdighet på marknaden och operativa effektivitet. De stötte dock på ett stort hinder: avsaknaden av omfattande dokumentation av programvaruprojekt. Detta gap var inte bara ett hinder för certifiering utan också en flaskhals när det gällde att förbättra verksamheten. Nya teammedlemmar kämpade med onboarding, och utvecklare slösade bort dyrbar tid på att reda ut systemets komplexitet för varje ny funktion som lades till.

Dessutom var bristen på tydlig dokumentation ett betydande hinder för kommunikationen mellan intressenter, utvecklare och systemunderhållare. Kundens förväntningar på oss var inte bara att fylla denna lucka utan att skapa en robust grund som skulle underlätta framtida systemförbättringar och underhåll.

Lösning

Tillhandahålla dokumentation av projektprogramvara för ökad systemförståelse och effektivitet

På Innowise började vi med att samla in och dokumentera de komplicerade detaljerna i kundens mjukvarusystem. Vår lösning bestod av tre nyckelkomponenter: kravspecifikation för programvara (SRS), lösningsarkitekturdokument (SAD) och designstandarder. Under hela processen samarbetade utvecklare på kundens sida med oss och gav oss värdefulla insikter om systemstruktur, dataformat, processfunktioner och mycket mer.

Specificering av programvarukrav (SRS)

Vårt teams första uppgift var att få en helhetsförståelse av kundens affärsmål och systemkrav. Denna fas handlade om att måla upp en heltäckande bild av vad systemet skulle uppnå i ett bredare sammanhang av kundens affärsverksamhet. 

Definiera verksamheten och systemets syfte

Vi började med att definiera affärs- och systemsyftet. Detta var avgörande för att kunna anpassa programvarans funktioner till kundens strategiska mål. Vi genomförde djupgående diskussioner med viktiga intressenter för att bekräfta att vår förståelse var korrekt och omfattade framtida ambitioner. Denna grundliga förståelse gjorde det möjligt för oss att förutse inte bara nuvarande utan även framtida krav.

Utformning av funktionella krav

Därefter beskrev vi de funktionella kraven i ett noggrant strukturerat format som beskrev varje aspekt av systemets funktionalitet - från grundläggande beräkningar till komplexa algoritmer för databehandling. Dessa krav prioriterades utifrån deras inverkan på systemets övergripande effektivitet och kundens operativa effektivitet.

Användningsfall och BPMN-diagram

För att komplettera våra textbeskrivningar använde vi oss av användarfall och BPMN-diagram (Business Process Model and Notation). Dessa verktyg var ovärderliga för att visualisera systemets funktioner och ge en grafisk representation av arbetsflöden och processer. Användarfallen innehöll verkliga scenarier som hjälpte oss att förstå hur olika användare skulle interagera med systemet, medan BPMN-diagrammen gav en mer teknisk bild av processflödena inom systemet.

Omfattande dokumentation av komponenter och funktioner

Vårt team stannade inte vid de övergripande kraven. Vi fördjupade oss i detaljerna och dokumenterade varje komponent och funktion i systemet. Den omfattande dokumentationen omfattade allt från användargränssnitt till back-end processer. Vi ville säkerställa att utvecklare och systemförvaltare enkelt kunde förstå och navigera i systemet.

Dokument för lösningsarkitektur (SAD)

Efter utvecklingen av kravspecifikationen för programvaran skiftade vi fokus till att ta fram dokumentet för lösningsarkitekturen. 

Överbrygga tekniska behov och affärsmål

Tekniska projekt står inför stora utmaningar när det gäller att anpassa tekniska aspekter till affärsmålen. Vårt dokument spelade en avgörande roll för att överbrygga detta gap. Genom att tydligt beskriva hur varje element i systemarkitekturen direkt bidrog till affärsmålen gav vi en tydlig motivering för arkitekturbeslut.

Dokumentera det aktuella teknikläget

En viktig del av vår strategi var att dokumentera det aktuella teknikläget i kundens system. Detta innebar en grundlig analys av de tekniker, ramverk och verktyg som användes för att skapa systemet. Vi utvärderade deras effektivitet, skalbarhet och hur de integrerades med andra komponenter i systemet. Denna analys var avgörande för att identifiera förbättringsområden och säkerställa att den föreslagna arkitekturen byggdes på en solid och modern teknisk grund.

Standarder för design

Den sista pusselbiten i vår dokumentation var designstandarderna. Detta avsnitt var avgörande eftersom det definierade betalningssystemets visuell och funktionell identitet.

Detaljerade estetiska beskrivningar

Vi började med de estetiska aspekterna och dokumenterade de färgscheman, den typografi och det övergripande visuella språk som används i systemet. Det handlade inte bara om att lista färger och typsnittsnamn, vi fördjupade oss i psykologin bakom dessa val och förklarade hur de ligger i linje med varumärkesidentiteten och målen för användarupplevelsen. Vi beskrev till exempel i detalj varför specifika nyanser valdes för sin visuella attraktionskraft och potentiella psykologiska inverkan på användarna, vilket förbättrar användbarheten och engagemanget.

Funktionella element och interaktioner

Vi gick vidare från estetik till att utforska de funktionella elementen. Detta inkluderade fältnamn, rubriker och informationens layout på varje skärm. Vi tittade närmare på utformningen av interaktiva element som knappar, reglage och rullgardinsmenyer och dokumenterade hur de fungerar i olika lägen (t.ex. när man håller muspekaren över dem, klickar på dem eller när de är inaktiva). Vårt mål var att säkerställa konsekvens och intuitivitet i användarinteraktionerna i hela systemet.

Meddelanden och popup-skärmar

Vi detaljgranskade utformningen av popup-meddelanden för fel och åtgärdsbekräftelser och såg till att de var visuellt konsekventa och förmedlade tydlig, kortfattad och användbar information. Vi fokuserade också mycket på aviseringssystemet, som omfattade e-postaviseringar och aviseringar i systemet. Detta innebar att vi detaljgranskade utformningen av e-postmallar, tonen i meddelandena och de utlösande faktorerna för dessa aviseringar. Vi såg till att aviseringarna inte bara var informativa utan också utformade på ett sätt som återspeglade varumärkets röst och förbättrade den övergripande användarupplevelsen.

Process

Upptäcktsfasen

Vi inledde med en upptäcktsfas där vi grundligt gick igenom kundens system och krav. Detta innebar att vi skapade en detaljerad projektplan, satte upp tydliga milstolpar och identifierade potentiella utmaningar och lösningar för att uppnå en smidig dokumentationsupplevelse.

Dokumentationsfasen

Under dokumentationsfasen tog vi fram SRS, SAD och designstandarder. Denna fas var iterativ och innebar ständig validering och förfining.

Kommunikation och verktyg

Kommunikation var nyckeln. Vi använde olika kanaler som videosamtal, e-post och samarbetsplattformar för ständig interaktion. Uppgiftsspårningen hanterades via Jira för att upprätthålla transparens och snabba framsteg.

Team

1
Affärsanalytiker
1
UI/UX-designer
1
Arkitekt
team-innowise

Resultat

30% Snabbare implementering av nya funktioner och strömlinjeformad onboarding-process

Den lösning vi tillhandahöll för bank betalningssystem var omfattande och mångfacetterad och ledde till konkreta och genomslagskraftiga resultat. För det första är kunden nu på väg att uppnå ISO-certifiering. För det andra har vår omfattande dokumentation förbättrat onboarding-processen för nyanställda teammedlemmar. Dessutom har det lett till en smidigare integration av nya funktioner, vilket har sparat tid och minskat inlärningskurvorna för utvecklarna.

Den minskade komplexiteten och ökade tydligheten i systemdriften innebär att teamet kan fokusera mer på innovation och mindre på att navigera i befintliga strukturer. Slutligen har tydligheten i systemets funktioner, krav och begränsningar avsevärt förbättrat systemförståelsen och kommunikationen mellan alla intressenter.

Projektets löptid
 • Oktober 2023 - December 2023

30%

snabbare implementering av nya funktioner

2x

snabbare introduktionsprocess

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil