Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Datavetenskap företag


Innowise erbjuder de mest konkurrenskraftiga tjänsterna inom datavetenskap. Med rätt DSaaS kan man öka kundbindningsgraden och effektivisera sin verksamhet. Våra datavetenskapstjänster kan underlätta beslutsfattande, påskynda databehandling och sortering samt utföra analyser och prognoser i realtid.

Vi utforskar dina data- och affärsproblem oavsett komplexitet.

DSaaS converts complex data sets into a single, comprehensive picture with the help of advanced technologies and machine learning algorithms. Thus, big data is used by companies to predict customer behavior and gain valuable insights. Our experts develop data protection and encryption software to ensure the security of clients’ data. It’s even possible to develop an AI that will automatically sort through large data layers and transform them into any form of a report.

Innowise implements data science best practices suitable for large businesses and start-ups in any niche, whether it is a financial, retail, healthcare, or logistics company.

Vad är datavetenskap som en tjänst?

Data science engineering services

Our data science engineering services cover all important areas of innovation in FinTech, healthcare, eCommerce, and many other niches. Innowise’s data engineers ensure that our client’s data is sorted out properly and businesses avoid fatal mistakes.

Strategi för datavetenskap

Data scientists at Innowise assist businesses in developing and executing a comprehensive data science strategy. We offer advanced machine learning and efficient data management solutions.

Lösningar för kundanalys

Innowise team provides data analytics services to collect and process customer data. This contributes to an improved analysis of clients motivation, behavior and preferences, leading to a better decision-making.

Utveckling av datavetenskap

Our software engineers are always ready to take on a data science project of any complexity. We develop programs to help optimize data processes, and, hence, improve corporate decision-making.

Datavisualisering tjänster

To understand the complicated picture of business operations, we combine big data and visualize it. Thus, companies identify improvement areas and capitalize on opportunities.

Lösningar för prediktiv analys

We build monitoring programs that enable accurate predictions. Such programs collect and sort data in its entirety, which will eventually be converted into permanent statistical reports for the company.

Underhåll och optimering

We maintain a steadfast commitment to our customers even after launch, offering continuous support and expertly managing the maintenance of existing solutions to ensure seamless operation.

Konsulttjänster inom datavetenskap

At Innowise, we offer data science consulting services catering to diverse business objectives. Our IT advisory company excels at developing robust business automation strategies, producing insightful visual reports, and conducting comprehensive risk analytics. Our major goal is to transform rambling data into a complete and workable ecosystem that works properly and delivers the expected results.

Känner du att du har för mycket obearbetade uppgifter?

Vi vet hur du optimerar din verksamhet med hjälp av datavetenskap. Skriv till oss

Vår expertis inom datavetenskap inom olika branscher

Our data science engineers have extensive experience in a variety of industries. Innowise employs optimal data science techniques to transform our clients' corporate data into intelligent insights and profitable strategies. Here are the most common areas where our team has had successful projects.

 • Banks today need to stay afloat and provide only competitive services. With machine learning techniques, our data scientists develop an effective solution that is self-learning after each financial transaction. Fraud detection, forecasting, and customer analytics can then become even more effective.
områdesbild
FinTech och bankverksamhet
 • Under COVID 19-pandemin har datavetenskap och analys gjort stora framsteg inom medicinsk teknik. Nu, baserat på algoritmer för dataanalys och ML, drar vårt team nytta av ackumulerade medicinska data för att optimera klinikernas prestanda samt hjälpa till att diagnostisera patienter eller upprätta en vårdplan.
områdesbild
Hälsovård
 • Med ny teknik kan vi få fram viktig information om kundernas humör, deras preferenser och till och med deras betalningsförmåga på ett strukturerat sätt. Data science-ingenjörer på Innowise kan spåra och bearbeta köphistorik och hjälpa företag att föra lojalitetsstatistik.
områdesbild
Detaljhandel och e-handel
 • Försäkringsbranschen moderniserar nu aktivt sin försäljningsstrategi med hjälp av DSaaS. Innowises experter kan fastställa en persons psykotyp utifrån konsumentuppgifter, vilket hjälper till att identifiera sannolikheten för förlust innan försäkringspolicyn säljs, samt att utveckla åtgärder för att behålla kunderna.
områdesbild
Försäkring
 • Vi kan analysera maskinernas kostnadseffektivitet, genomföra förebyggande underhåll och planera reparationer innan det är för sent. Våra experter använder också artificiell intelligens för att automatisera produktionsstyrningen, planera optimal arbetsbelastning för personalen och genomföra kvalitetskontroll av varor bland andra funktioner och uppgifter.
områdesbild
Tillverkning
 • Innowises datavetare kan förutse konsumenternas behov, vilket möjliggör detaljerad kartläggning av efterfrågan och framtida önskemål. Korrekt spårning av försörjningskedjan kan optimera tiden för kostsam hantering av planerade transportvägar. Våra kunder får också möjlighet att analysera nuvarande leverantörer mer exakt eller leta efter nya.
områdesbild
Leveranskedja
 • Datavetenskap och analys gör det möjligt för företag att påskynda den strategiska planeringen, justera taktiken och optimera budgettilldelningen. Vi kan hjälpa till med övervakning av insamlade data i realtid, vilket gör det ännu enklare att spåra statistik, vidta nödvändiga åtgärder i tid och utföra prediktiva analyser.
områdesbild
Marknadsföring
 • DSaaS används redan i stor utsträckning på moderna universitet och i online-skolor och kurser. Med hjälp av tekniker för maskininlärning kan vårt team ordna ett effektivt sätt att spåra elevernas aktivitet, deras framsteg och den tid de spenderar på att studera materialet. All relevant statistik och information kan visualiseras i kvalitetsinfografik.
områdesbild
Utbildning

Fördelar med datavetenskap för ditt företag

ekologi

Affärsanalyser och prognoser

Innowise helps clients structure their corporate data. Qualitatively built-up data reveals many hidden insights about a client's project, enabling detailed analytics and facilitating accurate future predictions.

ekologi

Säkerhet vid datalagring

Innowise excels in managing the data storage security of our clients. Our experts do their best to prevent fraudulent actions against our client's business on-premises and on external data servers.

ekologi

Prestandaoptimering

Our data scientists use machine learning models that improve the productivity of your business. Based on advanced analytics, you can identify the weakest link and make the right decision to address it.

ekologi

Sökning och bibehållande av målgrupper

Innowise has a long track record of quality consumer data analysis. We determine loyalty, engagement, and solvency, as well as create recommendation algorithms based on successful models.

ekologi

Öka försäljningen

Data science provides business insights that help companies attract more customers, increase their engagement, reduce customer churn rate and increase LTV. More so, it’s possible to identify the most favorable time for marketing campaigns.

ekologi

Rekrytering av de bästa yrkesmännen

With the help of modern AI, NLP and OCR technologies, our data scientists help companies look for employees without having to read plenty of CVs every day by setting up the software correctly based on the required preferences.

The cost of creating a data science solution

Datavetenskap är en av de mest efterfrågade tjänsterna, men projektets totala kostnad beror alltid på dess komplexitet. Innowise erbjuder förstklassig kvalitet till rimliga priser i Centraleuropa och Baltikum. Se nedan den fullständiga uppsättningen faktorer som bestämmer den totala kostnaden.

ikon
Projektets komplexitet
ikon
Projektets varaktighet
ikon
Teamets storlek
ikon
Lagets sammansättning
ikon
Utvecklarnas professionella nivå
ikon
Samarbetsmodell

Vill du berika din verksamhet med avancerade datavetenskapliga lösningar?

Ta reda på mer från våra experter om hur datavetenskap kan gynna ditt företag.

Bankerna i dag måste hålla sig flytande och erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Med hjälp av maskininlärning kan våra datavetare utveckla en effektiv lösning som är självlärande efter varje finansiell transaktion. Bedrägeridetektering, prognoser och kundanalyser kan då bli ännu effektivare.
Under COVID 19-pandemin har datavetenskap och analys gjort stora framsteg inom medicinsk teknik. Nu, baserat på algoritmer för dataanalys och ML, drar vårt team nytta av ackumulerade medicinska data för att optimera klinikernas prestanda samt hjälpa till att diagnostisera patienter eller upprätta en vårdplan.
Med ny teknik kan vi få fram viktig information om kundernas humör, deras preferenser och till och med deras betalningsförmåga på ett strukturerat sätt. Data science-ingenjörer på Innowise kan spåra och bearbeta köphistorik och hjälpa företag att föra lojalitetsstatistik.
Försäkringsbranschen moderniserar nu aktivt sin försäljningsstrategi med hjälp av DSaaS. Innowises experter kan fastställa en persons psykotyp utifrån konsumentuppgifter, vilket hjälper till att identifiera sannolikheten för förlust innan försäkringspolicyn säljs, samt att utveckla åtgärder för att behålla kunderna.
bild
Tillverkning
Vi kan analysera maskinernas kostnadseffektivitet, genomföra förebyggande underhåll och planera reparationer innan det är för sent. Våra experter använder också artificiell intelligens för att automatisera produktionsstyrningen, planera optimal arbetsbelastning för personalen och genomföra kvalitetskontroll av varor bland andra funktioner och uppgifter.
Tillverkning
bild
Leveranskedja
Innowises datavetare kan förutse konsumenternas behov, vilket möjliggör detaljerad kartläggning av efterfrågan och framtida önskemål. Korrekt spårning av försörjningskedjan kan optimera tiden för kostsam hantering av planerade transportvägar. Våra kunder får också möjlighet att analysera nuvarande leverantörer mer exakt eller leta efter nya.
Leveranskedja
bild
Marknadsföring
Datavetenskap och analys gör det möjligt för företag att påskynda den strategiska planeringen, justera taktiken och optimera budgettilldelningen. Vi kan hjälpa till med övervakning av insamlade data i realtid, vilket gör det ännu enklare att spåra statistik, vidta nödvändiga åtgärder i tid och utföra prediktiva analyser.
Marknadsföring
bild
Utbildning
DSaaS används redan i stor utsträckning på moderna universitet och i online-skolor och kurser. Med hjälp av tekniker för maskininlärning kan vårt team ordna ett effektivt sätt att spåra elevernas aktivitet, deras framsteg och den tid de spenderar på att studera materialet. All relevant statistik och information kan visualiseras i kvalitetsinfografik.
Utbildning

Choose Innowise as a data science company

Innowise is a full-stack custom software and IT consulting provider with strong expertise in data science. Our company has had successful cooperation with both big and small businesses, resulting in efficient data engineering solutions.

We have years of experience and hundreds of projects that prove our determination. Innowise’s in-house teams have admirable hard and soft skills necessary to work on top international projects. Besides, we provide first-class support and maintenance and never give up on our clients’ projects in the post-launch stage.

“In today’s world, a company that does data science will always be ahead of its competitors. It is important to have a whole package of solutions that will give you confidence about the future of your company. Because of structured data analytics and business forecasts, you can always stay on top of market trends as well as make informed and effective decisions.”

Pavel Demeshkevich
Operativ Chef på Innowise

Anställa dedikerade datavetenskapliga ingenjörer

Innowise’s dedicated data science engineers are ready to develop software from scratch or join an ongoing project and delve into the nuances fast to guarantee the best-fitting decision. Our expertise allows us to take care of all the incoming routine tasks while a client can divert precious resources into other important issues. Our top-notch feature is the combination of quality and speed. We also provide full-fledged support during the post-release stage.

Tillgängliga datavetare att hyra

John K.
tillgänglig_dev
Senior datavetare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Datavetare och maskininlärningsingenjör med mer än 5 års erfarenhet av att bygga, förbättra och underhålla datadrivna projekt för att hjälpa till att bygga kritiska lösningar på svåra problem.
Begär ett fullständigt CV
Andrew D.
tillgänglig_dev
Senior datavetare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Strategisk och nyfiken utvecklare med mer än 5 års erfarenhet av programmering med Python, R och C++ och utveckling av datavetenskap och algoritmer för maskininlärning.
Begär ett fullständigt CV
Michael P.
tillgänglig_dev
Senior datavetare 18+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Dataforskare och maskininlärningsingenjör med 18 års erfarenhet av att omvandla data till strategiska insikter och meningsfulla lösningar. Huvudsakligen inriktad på finans-, reklam- och e-handelsområden.
Begär ett fullständigt CV
Fyll i formuläret för att få ett detaljerat CV
Ladda upp filen Giltiga filer: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls
 • 123

Den totala storleken på bilagorna får inte överstiga 10 MB.

När du klickar på knappen Skicka kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy i syfte att ge dig lämplig information.

Tack för din förfrågan, vår specialist kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Behöver du erfarna datavetare?

Våra datavetenskapstjänster kommer att förbättra din verksamhet som ingen annan.

Vad våra kunder tycker

ikon för citat

Eftersom vårt samarbete är framgångsrikt har Innowises resurser varit engagerade i våra projekt under lång tid. Tillförlitligheten och den stora kompetensen hos deras frontend-, backend- och QA-ingenjörer är imponerande.

företagets logotyp
George Fironov VD Talmatic
ikon för citat

Innowise har genomfört många projekt och presterar konsekvent bra på sina uppgifter. Deras resultatdrivna tillvägagångssätt gör det möjligt för dem att snabbt skala sina ansträngningar beroende på de nödvändiga leveranserna.

företagets logotyp
Marco Scarpa Teknisk produktchef Beantech S.r.l.
ikon för citat

Innowise har genomfört många projekt och presterar konsekvent bra på sina uppgifter. Deras resultatdrivna tillvägagångssätt gör det möjligt för dem att snabbt skala sina ansträngningar beroende på de nödvändiga leveranserna.

företagets logotyp
Joakim Rosen Ledande utvecklare YouWish AS

Vanliga frågor om datavetenskap

Det är alltid bättre att kontakta en expert än att leta på Internet efter svar på dina frågor. Innowises datavetenskapskonsulter kommer att kunna sammanställa en analys och plan för vad ditt företag behöver på detta område så snabbt som möjligt.

Innowise garanterar att dina data är helt säkra eftersom våra experter endast använder de mest avancerade krypteringssystemen. Vårt arbete är helt öppet och vi rapporterar i varje skede av genomförandet.

Datavetenskap används främst för att samla in alla affärsdata och bygga upp dem i en strukturerad analys. Med relevant statistik och datamönster kan ett företag få nya insikter för lösningar som optimerar projektet samt reviderar alla tillvägagångssätt.

Behöver du andra tjänster?

Big data
Innowise utvecklar lösningar som enkelt hanterar big data arrays och ger värdefull insikter.
Data Engineering
Innowise använder smart teknik för att utveckla datapipeliner och bygga system för datainsamling.
Datavisualisering
Vi underlättar tydlig kommunikation av komplexa stora data och pekar ut vilka åtgärder som behöver vidtas.
Utveckling av maskininlärning
Genom att utnyttja de senaste tekniska framstegen levererar vårt team avancerad programvara som drivs av ML-algoritmer.
Business intelligence
Våra team möjliggör datadrivet beslutsfattande för företag genom att utveckla topp BI-lösningar.

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil