Register for our webinar: Efficiency, productivity, and strategic resource allocation with AI

Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Maskininlärningslösningar


Innowise bygger på djup expertis inom maskininlärning för att skapa toppmoderna mjukvarulösningar som automatiserar processer, minskar driftskostnaderna och avslöjar nya problemlösningsmöjligheter. Våra FoU-specialister med bred kunskap om olika affärsområden och ML-tekniker hjälper våra kunder att hämta värdefulla insikter om marknaden och öka den totala effektiviteten i affärsprocesser.

Förbättra ditt företag med toppmoderna maskininlärningslösningar

Maskininlärning
Att utveckla lösningen från grunden är rätt drag om det finns behov av en ML-algoritm med specifik funktionalitet. Sådana system kommer att tillgodose användarnas behov och mål perfekt.
Djupinlärning
Inspirerad av levande varelser som bearbetar information, ger djupinlärningsalgoritmer värdefulla fördelar för ett brett spektrum av områden, från maskinöversättning och datorvision till bioinformatik och läkemedelsdesign.
Med hjälp av en kombination av avancerade analystekniker och avancerad teknik som maskininlärning extraherar dataforskare insikter från stora datamängder. Detta hjälper företag i strategisk planering, arbetsflödesoptimering, kundbeteendeanalys och datadrivet beslutsfattande.
ML-algoritmer med förmåga att känna igen bilder och skilja objekt som visas kan öka effektiviteten i en rad processer, från att sortera, tagga och kategorisera foton till att förstärka och automatisera säkerheten med hjälp av CCTV.
Taligenkänning
Med hjälp av maskininlärning kan produkter känna igen och förstå mänskligt tal vilket gör användarupplevelsen mer livlig och effektiv för ett företag.
Algoritmoptimering
Optimering av maskininlärningsalgoritmer innebär finjustering av deras precisionsnivå. Utvecklare kan avsevärt öka effektiviteten hos ML-algoritmer genom att utveckla hyperparametrar eller uppnå de bästa modellvariablerna genom utbildning.
Prediktiv analys
Prediktiva analyslösningar analyserar historiska data för att utnyttja dem för att identifiera risker och möjligheter och bygga prediktiva modeller. Genom att använda maskininlärning för detta ändamål kan företag få värdefull insikt i prestanda och risker som underlättar datadrivet beslutsfattande.
Sentimentanalys och NLP
Maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) gör det möjligt för företag att automatisera processer som analys av sociala medier eller navigera kunden till målet och öka den totala effektiviteten i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.
Utveckling av neurala nätverk
Med hjälp av neurala nätverkssystem kan företag spåra mönster som inte känns igen av traditionell analys. Denna funktion ger värdefulla insikter om marknaden, kundernas beteendemönster och hur de kan utnyttjas.
Optisk teckenigenkänning
ML-baserade OCR-lösningar ökar effektiviteten i dokumentationshanteringsprocesser, säkerställer att de inte innehåller några misstag och kan till och med implementeras av säkerhetsskäl för att förhindra konfidentiellt dataläckage.

Maskininlärningslösningar vi bygger

Maskininlärningsalgoritmer kan anpassas för att automatisera och effektivisera många affärsprocesser. Automatisera rutinmässiga operationer kommer att frigöra tid för utmanande uppgifter som kräver extra omsorg.

Förebyggande underhåll

Genom att använda prediktiv analys, audiovisuell förståelse och andra maskininlärningstekniker kommer Innowise att minska de ekonomiska förlusterna för ditt företag genom att tillhandahålla information om underhåll som behövs för verktyg och maskiner i förväg.

Bedrägeribekämpning

För att upptäcka och förebygga bedrägerier lär Innowise maskininlärningslösningar på specifika datamängder som lär algoritmerna att kontrollera användarnas handlingar enligt vissa regler eller upptäcka specifika avvikelser som händer när ett bedrägerifall inträffar.

Prognostisering

Innowise utnyttjar kraften i maskininlärning för att utföra retrospektiv och realtidsanalys av marknadsdata som avslöjar säsongsmässiga trender i efterfrågan som leder till mer exakta försäljningsprognoser.

Dynamisk prissättning

Innowise implementerar maskininlärningsmodeller för att analysera marknadsdata om efterfrågan på vissa produkter, vilket gör det möjligt för företag att automatiskt anpassa sina priser till den aktuella efterfrågan och sälja dem mer effektivt.

Utveckling av chatbot i realtid

Våra maskininlärningsspecialister kommer att förbättra kundupplevelsen med en chatbot som simulerar mänsklig konversation genom att implementera djup inlärning, naturlig språkbehandling, taligenkänning (text-till-tal/tal-till-text) och andra ML-verktyg.

Utveckling av virtuella assistenter

Genom att bygga en virtuell assistent skapar vi ett speciellt band mellan dina produkter och användare med hjälp av audiovisuell förståelse, djup inlärning och naturlig språkbehandling. Dessutom kan en virtuell assistent bli en drivkraft för att skapa ett produktekosystem.

Analys av kundbeteende

Genom att utbilda maskininlärningsalgoritmer för att förstå kundbeteende ger Innowise företag viktiga insikter i sina kunder så att de kan utföra kundsegmentering, modellera kundomsättning och minska priser osv.

Smarta rekommendationssystem

Djupinlärning- och marketing automation-lösningar gör det möjligt för ditt företag att erbjuda användare tillgångar av något slag med ökad precision, öka användarnöjdheten och minska kundbortfall.

Funderar du på att implementera maskininlärningslösningar?

Låt Innowise hantera allt, från upptäckt till distribution

Plattformar som vi arbetar med

AWS maskininlärning

Amazon erbjuder ett antal förbyggda maskininlärningslösningar som ingår i plattformen. Tekniken omfattar transkribering, text-till-tal-konvertering och naturlig språkbehandling (NLP). Denna uppsättning verktyg underlättar snabb implementering av ML-lösningar.

Amazon SageMaker Amazon Transcribe & Polly Amazon Comprehend Amazon Rekognition

Azure maskininlärning

Microsoft Azure är utformat för att stödja den heltäckande maskininlärningslivscykeln, från dataförberedelse till felsökning och artefaktspårning.

Azure Cognitive Services Azure Machine Learning Azure Bot Services Azure Applied AI Services

Google maskininlärning

Google Cloud är fullt av olika verktyg som används i olika stadier av ML:s livscykel, från modelldistribution och dataförberedelse till att bygga sofistikerade modeller och skräddarsy lösningen för ett visst område.

Vertex AI Google AI för konversation Google AI för dokument Google AI för branscher

Maskininlärning för alla branscher

Att förstärka processer med hjälp av maskininlärning kommer att ge vissa fördelar för företag inom alla områden.

bild
Finansiering, bank och försäkring
Riskhantering Kreditbedömning Bedrägeribekämpning Prediktiv redovisning Analys av aktiemarknaden Algoritmisk handel Beräkningsfinansiering
Finansiering, bank och försäkring
bild
Hälso- och sjukvård och biovetenskap
Medicinsk diagnostik Prognostisering av hälsorisker Individanpassad behandling Proaktiv hälsohantering Analys av medicinsk forskning Automatisering av arbetsflöden
Hälso- och sjukvård och biovetenskap
bild
E-handel och detaljhandel
Dynamisk prissättning Rekommendationsmotorer Prognostisering Lagerhantering Förutsägelse av köpbeteende Processautomation
E-handel och detaljhandel
bild
Marknadsföring
Kanalöverskridande analys Trender förutsägelse Social listening och sentimentanalys Kundsegmentering Smart targeting Analys av konsumentbeteende
Marknadsföring
bild
Tillverkning
Förebyggande underhåll Tillståndskontroll Kvalitetskontroll Computer vision Processoptimering
Tillverkning
bild
Logistik och transport
Prediktiv lagerplanering Analys av leveranskedjan Ruttplanering Trafikprognos Självkörande fordon
Logistik och transport
bild
Säkerhet
Bedrägeribekämpning Ansiktsigenkänning Identifiering av misstänkt beteende Identifiering av förbjudna föremål Riskbedömning Filtrering av fiskemeddelanden Skydd mot skadlig kod Skydd mot dataläckage
Säkerhet
bild
Energi och verktyg
Optimering av energiförsörjning och efterfrågan Optimering av koldioxidutsläpp Hantering av smarta elnät Strömförbrukningsanalys och prognoser
Energi och verktyg
bild
Utbildning
Adaptiv inlärning Individanpassad inlärning Learning analytics Utvärdera bedömningar
Utbildning
bild
Media och underhållning
Rekommendationsmotorer Riktade miniatyrbilder, teasers Automatiserade undertexter
Media och underhållning
Riskhantering Kreditbedömning Bedrägeribekämpning Prediktiv redovisning Analys av aktiemarknaden Algoritmisk handel Beräkningsfinansiering
Medicinsk diagnostik Prognostisering av hälsorisker Individanpassad behandling Proaktiv hälsohantering Analys av medicinsk forskning Algoritmisk handel Automatisering av arbetsflöden
Dynamisk prissättning Rekommendationsmotorer Prognostisering Lagerhantering Förutsägelse av köpbeteende Processautomation
bild
Marknadsföring
Kanalöverskridande analys Trender förutsägelse Social listening och sentimentanalys Kundsegmentering Smart targeting Analys av konsumentbeteende
Marknadsföring
Förebyggande underhåll Tillståndskontroll Kvalitetskontroll Computer vision Processoptimering
Prediktiv lagerplanering Analys av leveranskedjan Ruttplanering Trafikprognos Självkörande fordon
bild
Säkerhet
Bedrägeribekämpning Ansiktsigenkänning Identifiering av misstänkt beteende Identifiering av förbjudna föremål Riskbedömning Filtrering av fiskemeddelanden Skydd mot skadlig kod Skydd mot dataläckage
Säkerhet
Optimering av energiförsörjning och efterfrågan Optimering av koldioxidutsläpp Hantering av smarta elnät Strömförbrukningsanalys och prognoser
Adaptiv inlärning Individanpassad inlärning Learning analytics Utvärdera bedömningar
Rekommendationsmotorer Riktade miniatyrbilder, teasers Automatiserade undertexter

Hur företag använder maskininlärning

Big Tech utnyttjar maskininlärningslösningar inte bara för att analysera data utan också för att använda dem.

Netflix

Netflix använder ML-algoritmer överallt från deras rekommendationssystem till att skapa anpassade miniatyrbilder beroende på en viss användares smak till att välja optimala filmplatser.

Google

Google implementerar maskininlärning och AI i alla sina produkter, inklusive deras sökmotor, App Store, Google Assistant och Translate.

Amazon

Amazon bäddar in ML- och AI-lösningar på marknaden och röstassistenten Alexa, vilket till och med gör det möjligt att ringa räddningstjänster.

Optimera ditt företag med maskininlärning

Automatisera rutinmässiga

Vi kan minska tiden som spenderas på rådataackumulering, analys och andra rutinmässiga tidskrävande uppgifter genom att implementera maskininlärningsalgoritmer. Automatisering sparar inte bara värdefulla resurser - maskininlärningstekniker kan upptäcka avvikelser, mönster och korrelationer, vilket belyser unika och effektiva insikter.

Analysera alla data

Maskininlärning möjliggör flerdimensionell databehandling. Genom att kombinera olika typer av data och analysera dem som ett kluster kan vi upptäcka nya trender och insikter av stort värde för verksamheten. Tillsammans med automatiseringsmöjligheter gör förmågan att analysera vilken datatyp som helst maskininlärning till ett kraftfullt verktyg för dataanalys.

Förbättra kundservicen

Släpp loss kraften i maskininlärning för att automatisera kundserviceprocesser, öka deras snabbhet och effektivitet samtidigt som kunderna får personliga upplevelser. Företag ökar kundnöjdhet och lojalitet samt minskar kundbortfall genom att förbättra sina kundserviceprocesser med hjälp av maskininlärningslösningar.

Förbättra säkerheten

Använd maskininlärningsalgoritmer som exceptionella självförbättrande verktyg som stärker ditt företags skydd mot skadliga handlingar. ML-lösningar kan nästan allt från att automatisera rutinuppgifter till att säkra den fysiska eller virtuella omkretsen av ett företag.

"Maskininlärning är ett mångsidigt verktyg som kan tjäna bokstavligen alla branscher. Det kan utföra ett brett spektrum av uppgifter från dataanalys till autopiloting av ett fordon. Detta ger företagen en formidabel fördel gentemot konkurrenterna som ignorerar denna teknik. Vårt team har byggt olika maskininlärningslösningar i flera år och vet definitivt hur man implementerar det på det mest effektiva sättet.”
img
Pilip Tsikhanóvich
Chef för Big Data-avdelningen

Innowise är ditt bästa val

+
års erfarenhet
Vi har utvecklat lösningar i världsklass för företag sedan 2007. Vår djupa erfarenhet gör det möjligt för oss att leverera förstklassig programvara som uppfyller kundernas behov i tid.
+
IT-specialister
Vårt erfarna team består av mer än 1000 tekniskt kunniga specialister, var och en av dem en lysande expert inom sitt område. Som proffs kan vi distribuera projekt av vilken skala och teknikstapel som helst.
75%
Senior eller Middle
Vårt team består av 75% senior- eller middle utvecklare. Med omfattande domänexpertis och djupa insikter levererar vi topplösningar med imponerande prestanda och vattentät säkerhet.
+
projekt
Vår stora portfölj täcker ett brett utbud av teknik- och affärsområden, inklusive FinTech, MedTech, e-handel och andra branscher. Vi vet hur ML-algoritmer kan effektivisera affärsprocesser och flera utgångar.

Tillgängliga maskininlärningsingenjörer att hyra

Andrew D.
tillgänglig_dev
Senior datavetare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Strategisk och nyfiken utvecklare med mer än 5 års erfarenhet av programmering med Python, R och C++ och utveckling av datavetenskap och algoritmer för maskininlärning.
Begär ett fullständigt CV
Michael P.
tillgänglig_dev
Senior datavetare 18+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Dataforskare och maskininlärningsingenjör med 18 års erfarenhet av att omvandla data till strategiska insikter och meningsfulla lösningar. Huvudsakligen inriktad på finans-, reklam- och e-handelsområden.
Begär ett fullständigt CV
John K.
tillgänglig_dev
Senior datavetare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Datavetare och maskininlärningsingenjör med mer än 5 års erfarenhet av att bygga, förbättra och underhålla datadrivna projekt för att hjälpa till att bygga kritiska lösningar på svåra problem.
Begär ett fullständigt CV
Fyll i formuläret för att få ett detaljerat CV
Ladda upp filen Giltiga filer: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls
 • 123

Den totala storleken på bilagorna får inte överstiga 10 MB.

När du klickar på knappen Skicka kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy i syfte att ge dig lämplig information.

Tack för din förfrågan, vår specialist kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Hur vi utvecklar maskininlärningslösningar

01
Analys av krav
Vi analyserar de uppgifter maskininlärningsalgoritmer är avsedda att täcka, föreslå lämpliga verktyg och utvärdera omfattningen av arbetet.
02
Förberedelse och bearbetning av uppgifter
Vi undersöker förvärvade rådata och väljer värdefulla datakluster. Sedan förbehandlar vi det valda klustret för att omvandla det till en dataset och dela upp det i tre områden: data för utbildning, data för validering och data för test. Databehandling gör det möjligt för oss att träna modellen och justera dess parametrar för högsta effektivitet.
03
Funktionsgenerering
Vi definierar korrekta prediktorvariabler som skapas och används vidare för den prediktiva modellen baserat på vår stora affärsdomänkunskap och en djupgående förståelse för deras inre processer.
04
Utveckling av modeller
Genom att experimentera med modelltyper, funktionsval och parameterinställning tränar vi flera modeller och väljer den optimala. Denna process underlättar att föra den bäst anpassade modellen till implementeringsstadiet.
05
Modell distribution
Vi sätter den valda modellen i arbete genom att integrera den i din arbetsmiljö.
06
Modell stämning
Efter att ha implementerat modellen följer vi kontinuerligt lösningens prestanda för att snabbt justera och förbättra den om det behövs.

Lämna dina ML-algoritmer till proffsen

Låt våra högt kvalificerade talanger inom maskininlärning sköta ditt projekt

Kostnad för implementering av maskininlärning

Innowise har över års erfarenhet av programutveckling och har framgångsrikt lanserat över  projekt av olika omfattning och komplexitet. Den slutliga kostnaden för varje projekt beror på ett antal faktorer, såsom:
ikon
Teamstorlek
ikon
Teammedlemmars nivå
ikon
Samarbetsmodell
ikon
Projektets komplexitet
ikon
Projektets varaktighet
ikon
Andra projektspecifika variabler
ikon
Teamstorlek
ikon
Teammedlemmars nivå
ikon
Samarbetsmodell
ikon
Projektets komplexitet
ikon
Projektets varaktighet
ikon
Andra projektspecifika variabler
Vi tar alltid hänsyn till kundens budget och önskemål om att tillhandahålla lösningar i världsklass till en rimlig kostnad.

FAQ

Maskininlärning är en delmängd av artificiell intelligens som presenterar området för dataalgoritmvetenskap med fokus på att analysera och tolka mönster i data för att underlätta förutsägelse och fatta motiverade beslut.

Med hjälp av exempeldata bygger, analyserar och jämför ML-lösningar matematiska modeller som ger möjlighet till snabba, informerade och mycket exakta förutsägelser om möjliga resultat. Dessa algoritmer analyserar inte bara inkommande data utan förstår och använder dem, vilket underlättar systemets kontinuerliga självförbättring. Att utnyttja den obegränsade potentialen hos ML-lösningar är kärnan i framgång för moderna industrier.

Maskininlärning stöder datadrivet beslutsfattande och ger företag värdefull insikt i mönster och sätt att optimera produktionsprocessen för att hålla jämna steg med den utvecklingstakt som marknaden, kunderna och konkurrenterna ställer in.

Medan AI interagerar med miljön för att lära sig och vidta åtgärder som maximerar chansen att framgångsrikt uppnå mål, lär ML och förutsäger genom att passivt observera.

Alla branscher drivs av data. Eftersom maskininlärningens huvudsyfte är att analysera data och göra förutsägelser baserade på dem, kommer ML att vara fördelaktigt inom alla områden.

Behöver du andra tjänster?

Data Engineering
Innowise använder smart teknik för att utveckla datapipeliner och bygga system för datainsamling.
Datavisualisering
Vi underlättar en tydlig kommunikation av komplexa big data och pekar ut vilka åtgärder som behöver vidtas.
Business intelligence
Våra team möjliggör datadrivet beslutsfattande för företag genom att utveckla topp BI-lösningar.
Big data
Innowise är specialiserat på utvecklingstjänster för big data, utveckla lösningar som sömlöst hanterar stora datamängder och ger värdefulla insikter.
Python utveckling
Innowises mjukvaruingenjörer kommer att utnyttja kraften av Python för att tillgodose dina behov.
Förstärkning av IT-personal
Välj team förstärkningstjänster för att utöka din interna expertis och underlätta IT-projektprocessen.
Kvalitet försäkring
Våra automations- och manuella kvalitetssäkringsingenjörer säkerställer felfri produktkvalitet.

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil