Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Anlita ett dedikerat team för mjukvaruutveckling

Behöver du ett flexibelt team för mjukvaruutveckling som du snabbt kan skala upp eller ner och få tillgång till specifik teknisk expertis eller domänexpertis på bara några dagar? Innowise har allt du behöver! Anlita ett dedikerat utvecklingsteam med kontrollerade IT-proffs som enbart arbetar med ditt projekt - precis som ditt interna team, men effektivare och utan bördor.

Hyra dedikerade utvecklare som kommer att vårda ditt projekt så mycket som du gör

Det finns olika typer av IT-outsourcingtjänster att välja mellan, beroende på era projektspecifika behov. Ett dedikerat team är en grupp experter som anlitas för att arbeta exklusivt med specifika uppdrag och som enbart ägnar sig åt en kunds projekt. Dessa team tillhandahåller specialiserad expertis för att hjälpa dig att uppnå dina affärsmål. Med ett dedikerat team får företag snabb anpassningsförmåga till förändringar och förbättrad projektkontroll. Detta leder till kortare time-to-market och optimerade kostnader.
Front-end utvecklare
Back-end utvecklare
Fullstack-utvecklare
Mobilutvecklare
3D-designers
UI/UX-designers
DevOps ingenjörer
Affärsanalytiker
Programvaruarkitekter
Datavetare
QA/AQA-ingenjörer
Projektledare
Cloud ingenjörer
Dataingenjörer
IT-konsulter
Andra IT-specialister

Teknikstack

Våra förstklassiga mjukvaruingenjörer är erfarna och kunniga inom alla aktuella programmeringsspråk och ramverk. Vi skräddarsyr hela ditt projekt så att det passar den komplexitet och teknikstack du behöver. Oavsett hur utmanande det är kommer våra skickliga utvecklare att skapa den perfekta programvarulösningen för dig.

FRONT-END

REACT
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

BACK-END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Microservices Architecture, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Microservices Architecture, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
UNITY
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP; Firebase SDK; ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia; Google VR SDK, Steam VR SDK; Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Go, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
RUST
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tide, warp, yew, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Games: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
OREAL MOTOR
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom

CLOUD OCH PLATTFORMAR

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extraktorer), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP och CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData API:er, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migration, ALV Grid, ALV Tree
Salesforce
Salesforce, Apex code, Visualforce, Site.com, Customer 360 Platform, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Integration av team bör inte vara ett hinder.

Vårt dedikerade team anpassar sig enkelt till din miljö och ser till att dina projekt går framåt utan att du missar något.

Varför ska du anlita ett dedikerat utvecklingsteam?

Överbrygga den lokala kompetensgapet

Om din organisation inte har experter med den kunskap eller domänkompetens som krävs för att uppfylla projektbehoven och de inte planerar att skaffa sig denna erfarenhet inom företaget, är det viktigt att anlita dedikerade utvecklare.

Komplett team engagemang

Våra skickliga medarbetare stannar hos er tills projektet är avslutat. Om du vill underhålla din programvara ytterligare kan du fortsätta partnerskapet, och vi kommer fortfarande att tillhandahålla alla tjänster från vårt dedikerade team för programvaruutveckling.

Utveckling under hela livscykeln

Vi sätter ihop utvecklingsteam på distans och integrerar dem enkelt. Vårt team tar hand om allt under programvaruutvecklingsprocessen så att du inte behöver oroa dig för att hitta rätt personer för ditt projekt.

Flexibilitet och skalbarhet av ditt team

En förändring i arbetsbelastningen kommer att kräva att ni anpassar storleken på ert distribuerade team, så vi ser till att ni har rätt personer. Vi anställer dedikerade utvecklare efter behov, vilket förhindrar ytterligare belastning på er befintliga personal.

Effektiv delegering

Du har ett val: antingen tar du ansvar genom att definiera mål, tilldela ansvarsområden med mera eller så låter du en projektledare eller affärsanalytiker hantera det. Tveka inte att tilldela uppgifter - vi ser till att allt fungerar effektivt.

Långsiktig lösning

Om ditt projekt sannolikt kommer att fortsätta att utvecklas är det viktigt att hitta specialister som kommer att följa med det under lång tid. Att anlita en dedikerad utvecklare kan vara ovärderligt för långsiktiga projekt med frekventa justeringar av kraven.

Undvik extra bördor

Ett outsourcingföretag organiserar anställningsprocessen och tar hand om installationen av ett fjärrteam - från att välja specialister till att teckna servicenivåavtal. Detta säkerställer att du har dedikerade specialister redo att köra igång utan extra ansträngning.

Kostnadseffektivitet

Att anställa specialister internt medför kostnader som årliga bonusutbetalningar, moderskaps- och sjukfrånvaro etc. Det är billigare och snabbare att anlita utvecklare på distans än att försöka hitta varje teknisk specialist på egen hand och anlita HR-chefer.

Innowise dedikerade teams domänkompetens

På Innowise har våra dedikerade utvecklare en djup förståelse för den domän de är specialiserade på. Oavsett om det är fullständig webbutveckling eller tjänster för utveckling av mobilapparMed vår expertis kan vi erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet som du kan lita på. Med många års erfarenhet garanterar våra skickliga yrkesmän att våra kunder blir nöjda. Vår metod är skräddarsydd efter dina behov så att du kan vara säker på resultat som överträffar förväntningarna.

Big data och datateknik

Dataanalys och visualisering

Artificiell intelligens

Maskininlärning

Computer vision

Datavetenskap

Business intelligence

Blockchain

Förstärkt och virtuell verklighet

Sakernas internet

Robotics

Cloud

Fördelar med Innowises dedikerade utvecklingsteam

20%

snabbare utveckling med ett dedikerat team

60%

billigare än att utöka det interna teamet

300%

ökad effektivitet av interna processer

Tillgång till en stor teknisk pool

Med över 1 600 medarbetare och ytterligare 50 000 talanger i vår pool kan vi snabbt fylla luckor i specialistroller och bygga upp ett komplett team med kort varsel.

Beprövade processer

Med 17 års erfarenhet säkerställer vi framgångsrik rekrytering och anställning. För varje projekt erbjuder vi omfattande onboarding och effektivt teamarbete.

Utveckling och support från början till slut

Vi tar oss an alla projekt, från design till DevOps, inklusive IT-rådgivning och support. Kunderna behöver inte leta efter olika experter på flera olika företag - vi har dem alla.

Öppenhet och kontroll

Outsourcing av företagsuppgifter kan vara svårt att hantera. Men när du anlitar dedikerade utvecklare på Innowise får du fullständig överblick över projektutvecklingen.

Tillgängliga dedikerade utvecklare att hyra

Serge K.
tillgänglig_dev
Middle Flöjtande-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mjukvaruutvecklare med över 4 års erfarenhet av plattformsoberoende Flöjtande utveckling (Xamarin Forms, Xamarin Android) och starka tekniska, analytiska och problemlösningsförmåga.
Begär ett fullständigt CV
Eric S.
tillgänglig_dev
Senior Python-utvecklare 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Back-End-utvecklare, mestadels engagerad i att utveckla applikationer i REST-arkitektur med hjälp av Django med gedigen erfarenhet av att designa mikroservicearkitekturer och skrivtjänster för parsning.
Begär ett fullständigt CV
Lea S.
tillgänglig_dev
Senior Flutter-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Resultatorienterad Senior Flöjtande-utvecklare och Research Professional med över 4 års erfarenhet av att utveckla mobil applikation via Flutter och native iOS SDK.
Begär ett fullständigt CV
Leo M.
tillgänglig_dev
Senior Java-utvecklare 8+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Kvalificerad mjukvaruingenjör med 8 + års IT-erfarenhet med huvudfokus på back-end-utveckling med Java, Spring Core, Spring MVC och Big Data-teknik, som Hadoop, Hive, Spark, etc.
Begär ett fullständigt CV
Dmitry K.
tillgänglig_dev
Middle iOS-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Organiserad och skicklig iOS-utvecklare med 4+ års yrkeserfarenhet i dynamiska arbetsmiljöer och förståelse för hur man gör vackert UI och användbart UX för iOS-applikationer.
Begär ett fullständigt CV
George M.
tillgänglig_dev
Middle Unity-utvecklare 3+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Middle Unity-utvecklare med framgångsrik erfarenhet av att arbeta med VR, AR och mobila projekt. God kunskap om algoritmer och strukturer av data, arkitektoniska designmönster.
Begär ett fullständigt CV
Nick L.
tillgänglig_dev
Senior Python-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior Python-utvecklare med erfarenhet av att designa och utveckla stora vertikalt och horisontellt skalbara monoliter, mikrotjänster, serverlösa applikationer och hjälp i alla stadier av projektutveckling.
Begär ett fullständigt CV
Stephen K.
tillgänglig_dev
Senior dataingenjör 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Erfaren dataingenjör som effektiviserar datavetenskapliga arbetsflöden för att lösa affärsproblem, bygga och underhålla infrastrukturen för att förbättra processer.
Begär ett fullständigt CV
Alex B.
tillgänglig_dev
Senior React Native-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior React Native Utvecklare med över 4 års erfarenhet av mobil- och webbutveckling, att skriva korrekt och effektiv kod och med en djup förståelse för hela livscykeln för mobilappsutveckling.
Begär ett fullständigt CV
Thomas M.
tillgänglig_dev
Senior JavaScript-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior mjukvaruutvecklare med teknisk kompetens inom olika frontend- och backend-tekniker: NodeJS, Express, Koa, NestJS, Passport, React, Redux, AntDesign, Material UI, Redux-Saga.
Begär ett fullständigt CV
Tom L.
tillgänglig_dev
Middle Unity-utvecklare 3+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Middle Unity Utvecklare med gedigen erfarenhet av VR-lösningsutveckling för Oculus Rift och Oculus Quest 2.
Begär ett fullständigt CV
Paul N.
tillgänglig_dev
Senior Angular-utvecklare 6+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Kvalificerad Frontend utvecklare med 6 + års mjukvaruutveckling med hjälp av Angular bästa praxis och beprövad erfarenhet av flera front-end språk och deras bibliotek.
Begär ett fullständigt CV
Emma T.
tillgänglig_dev
Senior AQA-ingenjör 11+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior AQA-ingenjör med över 11 års erfarenhet av automationstestning. Starka kunskaper i Java, Python, Kotlin. Hon kombinerar också sin starka tekniska kunskap med att arbeta som affärsanalytiker, projektledare och Scrum Master.
Begär ett fullständigt CV
Victor H.
tillgänglig_dev
Senior PHP-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior PHP utvecklare med praktisk kompetens, erfarenhet av att upprätthålla små och företagsnivå applikationer, och beprövad full-stack utveckling bakgrund.
Begär ett fullständigt CV
Alex K.
tillgänglig_dev
Senior Node.js-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mjukvaruutvecklare med 5 + års beprövad praktisk erfarenhet av att skapa webblösningar med hjälp av Node.JS (Express, Nest), JavaScript (React huvudsakligen) och React Native för mobila enheter
Begär ett fullständigt CV
Andrew B.
tillgänglig_dev
Senior Unity-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior Unity Utvecklare med bred erfarenhet av att samordna utvecklingsteam och lösa fall inom olika tekniska områden. Erfarenhet av att designa och skapa 3D-modeller baserade på Unity engine, projekt med Mixed Reality för Microsoft HoloLens, VR och AR.
Begär ett fullständigt CV
Jacob B.
tillgänglig_dev
Senior QA-ingenjör 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
QA-ingenjör med 5 + års erfarenhet av att testa webbaserade applikationer och mobilappar. Utmärkt förståelse för kvalitetssäkringsplanering, produktutveckling och testning av livscykeln för mjukvaruprodukter.
Begär ett fullständigt CV
Matthew P.
tillgänglig_dev
Senior Android-utvecklare 6+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Android-Utvecklare med 6 + års erfarenhet av att utveckla, testa och underhålla avancerade applikationer inom E-handel och underhållningsbranschen.
Begär ett fullständigt CV
Arthur K.
tillgänglig_dev
Senior Node.js-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Node.js-utvecklare med bred erfarenhet av backend utveckling och djup kunskap i applikationspaketering och använda Webpack, och bygga med Gulp, realtidsdatabaser CouchDB, RethinkDB.
Begär ett fullständigt CV
Andrew V.
tillgänglig_dev
Senior Flutter-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Flöjtande utvecklare med 4+ års erfarenhet av att utveckla iOS och Android-applikationer. Stark kunskap om applikationens livscykel, utgivningscykel, arkitektur, UI/UX och Agile metoder.
Begär ett fullständigt CV
Leo M.
tillgänglig_dev
Senior Angular-utvecklare 6+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Snabbt anpassningsbar Senior Angular Utvecklare med över 6 års erfarenhet av att utveckla hybrid mobila och webbapplikationer och praktisk bakgrund i objektorienterad programmering.
Begär ett fullständigt CV
Hanna F.
tillgänglig_dev
Senior QA-ingenjör 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Initiativ QA-ingenjör med över 7 års erfarenhet och stark kompetens inom webbtestning. Praktisk erfarenhet av API / UI automation. Gedigen kompetens inom olika typer av test och testdokumentation.
Begär ett fullständigt CV
Hanna H.
tillgänglig_dev
Senior .NET-utvecklare 6+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Hårt arbetande .NET-utvecklare med över 6 års praktisk erfarenhet av arkitektur och microservices utveckling och att bygga cloudlösningar med Microsoft Azure platform.
Begär ett fullständigt CV
Peter F.
tillgänglig_dev
Middle .NET-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mjukvaruutvecklare med 4 + års kommersiell erfarenhet av .Net-utveckling inklusive WPF, ASP.NET Core, ASP.NET MVC, RESTful Web och fokus på att lösa icke-triviala problem.
Begär ett fullständigt CV
Nicolas N.
tillgänglig_dev
Senior iOS-utvecklare 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mobilutvecklare med stor erfarenhet av att utveckla och underhålla IOS-appar inom olika domäner. Stark kunskap om applikationens livscykel, UI / UX, verkställande kodgranskning och styrning av projektutvecklingsprocesser.
Begär ett fullständigt CV
Daniel K.
tillgänglig_dev
Senior Java-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mjukvaruutvecklare med 5+ års praktisk erfarenhet av att utveckla Java-applikationer och med god kunskap om Spring Ecosystem, inklusive SpringCloud, Hibernate, JSON/XML, ElasticSearch.
Begär ett fullständigt CV
Nick A.
tillgänglig_dev
Senior .NET-utvecklare 8+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Certifierad mjukvaruutvecklare som är väl insatt i många programmeringsspråk och verktyg, inklusive Azure, .Net Core, C#, JavaScript och SQL under mer än 8 år i produktutveckling.
Begär ett fullständigt CV
Alex D.
tillgänglig_dev
Senior Flöjtande -utvecklare 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior mjukvaruutvecklare som har en stark teknisk bakgrund och gedigen expertis i att utveckla tillförlitliga, skalbara, högeffektiva lösningar och skapa automatiserade tester med Selenium och Appium.
Begär ett fullständigt CV
Eugene B.
tillgänglig_dev
Senior Node.js-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior Node.js-utvecklare med över 4 års erfarenhet av kommersiell mjukvaruutveckling och utmärkt förståelse för både webbprogrammering och webbdesignteknik.
Begär ett fullständigt CV
Paul K.
tillgänglig_dev
Senior PHP-utvecklare 10+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior PHP utvecklare med över 10 års full-stack utveckling och avancerade kunskaper i PHP5.x/8.x, Javascript/NodeJS, Sphinx, MySql, MongoDb 3.x, Nginx, Redis.
Begär ett fullständigt CV
Alex K.
tillgänglig_dev
Senior JavaScript-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior mjukvaruutvecklare med 5 + års beprövad praktisk erfarenhet av att skapa webblösningar med hjälp av Node.js och JavaScript, och React Native för mobila enheter.
Begär ett fullständigt CV
Harry V.
tillgänglig_dev
Senior Python-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Entusiastisk och kunnig Senior Back-End utvecklare med stor erfarenhet av att designa och implementera komplexa lösningar och kunskaper i viktiga ramar.
Begär ett fullständigt CV
Oliver M.
tillgänglig_dev
Senior React Native-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior utvecklare med över 5 års erfarenhet av webbaserad applikationsutveckling, backend/frontend stack utveckling och plattformsoberoende mobilutveckling.
Begär ett fullständigt CV
Max F.
tillgänglig_dev
Senior React-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Kunnig React-Utvecklare med över 5 års erfarenhet av mobilappar och progressiv webbappsutveckling med React och React-Native-teknik.
Begär ett fullständigt CV
Paul Y.
tillgänglig_dev
Senior Angular-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
IT-professionell med god arkitekturdesign och över 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling med Angular 2+, NodeJS, Ionic, Cordova, AngularJS, JSON/XML, Bootstrap, JSON, etc.
Begär ett fullständigt CV
Daniil R.
tillgänglig_dev
Middle iOS-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Middle mobilutveckling specialist med över 4 års erfarenhet av kommersiella IOS-projekt och omfattande Swift färdigheter inom många branscher.
Begär ett fullständigt CV
Daniel R.
tillgänglig_dev
Middle iOS-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Middle mobilutveckling specialist med över 4 års erfarenhet av kommersiella IOS-projekt och omfattande Swift färdigheter inom många branscher.
Begär ett fullständigt CV
Andrew R.
tillgänglig_dev
Senior iOS-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
IOS-utvecklare med 5+ års erfarenhet av att utveckla och underhålla IOS-appar för e-handelsbranschen. Andrew kombinerar IT-expertis med projektledaregenskaper och affärsmannaskap för enastående prestanda.
Begär ett fullständigt CV
Roman S.
tillgänglig_dev
Senior Python-utvecklare 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Erfaren Python Back-End-utvecklare, huvudsakligen engagerad i att genomföra projekt med REST-arkitekturen, med förmåga att skapa effektiva, bekväma och lättskötta projekt i tid.
Begär ett fullständigt CV
Matthew M.
tillgänglig_dev
Senior dataingenjör 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Kunnig dataingenjör med över 4 års erfarenhet av att göra data tillgänglig så att kunder kan använda den för att utvärdera och optimera deras resultat.
Begär ett fullständigt CV
Max H.
tillgänglig_dev
Senior QA-ingenjör 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Kundorienterad och kunnig QA-specialist med en gedigen IT-utbildningsbakgrund. Djup förståelse för SQL, skript, manuell testning och testhantering med JIRA, API-testning och Charles.
Begär ett fullständigt CV
Andrew A.
tillgänglig_dev
Senior QA-ingenjör 10+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior QA-arkitekt med en djup förståelse för CI/CD-system, automatiseringsverktyg och ramverk, prestandatestning mönster, QA och QC bästa praxis och hela cykeln av QA-aktiviteter integrerade med utveckling.
Begär ett fullständigt CV
Matthew Z.
tillgänglig_dev
Senior Angular-utvecklare 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Resultatorienterad Senior utvecklare med över 7 år inom IT-området med erfarenhet av att skapa högkvalitativa webbplatser, mobil- och TV-plattformsapplikationer med de senaste utvecklingsverktygen och ramarna.
Begär ett fullständigt CV
Paul S.
tillgänglig_dev
Middle Flöjtande-utvecklare 3+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Professionell programvaruutvecklare och forskningsexpert med 3+ års erfarenhet av Flutter-utveckling och prioriteringar av flera uppgifter i miljöer med högt tryck.
Begär ett fullständigt CV
Matthew M.
tillgänglig_dev
Senior PHP-utvecklare 20+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior Back-end utvecklare med bred erfarenhet av mjukvaruutveckling inom alla relevanta områden från sjukvård till underhållning.
Begär ett fullständigt CV
John S.
tillgänglig_dev
Middle Unity-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Middle Unity-utvecklare med praktiska färdigheter, beprövade VR lösningar utveckling bakgrund och utmärkta kunskaper i C#, Unity3D.
Begär ett fullständigt CV
George K.
tillgänglig_dev
Senior Java-utvecklare 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior Java utvecklare med 7 + års erfarenhet av att utveckla och stödja affärsapplikationer och infrastrukturer. George deltog i ledande team, utveckling av komponenter och moduler, personalutbildning, skrivprov, stöd och underhåll av existerande kod.
Begär ett fullständigt CV
Josh T.
tillgänglig_dev
Senior React Native-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior utvecklare med över 5 års erfarenhet av mobil- och webbutveckling och stark objektorienterad design, programmering och felsökning.
Begär ett fullständigt CV
Zachary D.
tillgänglig_dev
Senior PHP-utvecklare 20+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior Mjukvaruarkitekt och Zend Certified PHP-ingenjör med djup erfarenhet av att designa och implementera komplexa lösningar från grunden baserade på monolit- och mikroservicearkitekturer.
Begär ett fullständigt CV
Max T.
tillgänglig_dev
Senior JavaScript-utvecklare 8+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior JavaScript utvecklare med bred erfarenhet av frontend utveckling med React, Redux, TypeScript, D3, Jest. Erfarenhet av GNU / Linux-baserade operativsystem och backend utveckling med hjälp av Node, MongoDB, PostgreSQL, Express, Swagger.
Begär ett fullständigt CV
Victor M.
tillgänglig_dev
Senior React-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior React Utvecklare med teknisk kompetens inom olika Front-end teknik och 5+ års erfarenhet av webbaserad applikationsutveckling, Front-end/Back-end stack utveckling, design för webbgränssnitt.
Begär ett fullständigt CV
Nick C.
tillgänglig_dev
Senior Node.js-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Node.js Utvecklare med god förståelse för mjukvaruutvecklingscykeln och över 4 års erfarenhet av mjukvaruutveckling med NodeJS, Express, Passport, React, Redux, AntDesign, Material UI, Redux-Saga.
Begär ett fullständigt CV
Den K.
tillgänglig_dev
Senior PHP-utvecklare 15+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Högkvalificerad PHP webbutvecklare med perfekt förståelse för alla stadier av mjukvaruutvecklingsprocessen och erfarenhet av system-och databasadministration.
Begär ett fullständigt CV
Maria D.
tillgänglig_dev
Senior QA-ingenjör 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior QA-ingenjör med över 5 års erfarenhet av manuell testning och doktorsexamen i ingenjörsvetenskap. Erfarenhet av att testa med verktyg som Swagger, Postman, MongoDB Compass, Browser Developer tools, TestLink, TestRail, Jira
Begär ett fullständigt CV
Andrew R.
tillgänglig_dev
Senior iOS-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
IOS-utvecklare med 5 + års erfarenhet av att utveckla och underhålla IOS-appar för e-handelsbranschen. Andrew kombinerar IT-expertis med projektledaregenskaper och affärsmannaskap för enastående prestanda
Begär ett fullständigt CV
Gregory A.
tillgänglig_dev
Senior React Native-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior Front-end utvecklare med över 4 års erfarenhet av utveckling av mycket skalbara mobilappar och progressiva webbappar med React och React Native.
Begär ett fullständigt CV
Andrew D.
tillgänglig_dev
Senior dataingenjör 6+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior dataingenjör med 6 + års erfarenhet av att designa, underhålla och optimera datainfrastruktur för datainsamling, hantering och transformation.
Begär ett fullständigt CV
Eugene P.
tillgänglig_dev
Middle React Native-utvecklare 3+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mjukvaruutvecklare med 3 + års erfarenhet av React och React-Native, en förståelse för React Native bästa praxis och ett engagemang för att följa dem.
Begär ett fullständigt CV
Den B.
tillgänglig_dev
Senior JavaScript-utvecklare 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior webbutvecklare med 7 + erfarenhet inom flera IT-områden. Huvudriktningar för utveckling är webbaserad applikationsutveckling, frontend / backend stack utveckling, design för webb och mobila gränssnitt.
Begär ett fullständigt CV
Igor N.
tillgänglig_dev
Senior iOS-utvecklare 7+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mobilutvecklare med stor erfarenhet av att utveckla och underhålla IOS-appar inom olika domäner. Stark kunskap om applikationens livscykel, UI/UX, verkställande kodgranskning och styrning av projektutvecklingsprocesser.
Begär ett fullständigt CV
Eugene B.
tillgänglig_dev
Senior Vue.js-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mjukvaruingenjör med över 4 års erfarenhet av informationsteknik med fokus på webbteknik. Erfarenhet av att implementera nya och ge stöd för befintliga mjukvarulösningar.
Begär ett fullständigt CV
Leo B.
tillgänglig_dev
Middle .NET-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Middle .NET-utvecklare med över 4 års framgångsrik erfarenhet och kunskap om .NET framework och hur att bygga cloudlösningar med Microsoft Azure-plattformen.
Begär ett fullständigt CV
Jacob F.
tillgänglig_dev
Middle Flöjtande-utvecklare 3+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Flutter Utvecklare med över 3 års erfarenhet av att utveckla plattformsoberoende applikationer, god kommunikationsförmåga, hög motivation och erfarenhet av olika mjukvaruutvecklingsmetoder.
Begär ett fullständigt CV
Phil K.
tillgänglig_dev
Senior dataingenjör 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior dataingenjör med erfarenhet av att arbeta med ett stort antal projekt med komplex arkitektur, olika tekniker och snäva tidsramar, och att ge stöd i alla projektfaser.
Begär ett fullständigt CV
Stephen D.
tillgänglig_dev
Middle Flöjtande-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Certifierad mjukvaruutvecklare med stark bakgrund inom projektledning och över 4 års erfarenhet av mjukvaruutveckling med Flöjtande, ASP.NET, Entity Framework, JQuery, HTML5, MSSQL, REST API, Unity 3D, Git, SQLite.
Begär ett fullständigt CV
Boris G.
tillgänglig_dev
Middle Android-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Middle Android-Utvecklare med djup förståelse för objektorienterade programmeringsprinciper, mjukvaruutvecklingscykel och utvecklingserfarenhet i alla stadier.
Begär ett fullständigt CV
Edward B.
tillgänglig_dev
Senior JavaScript-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior webbutvecklare med mer än 5 års produktionserfarenhet med olika front-end-tekniker som React, React-Native, Angular och Jonisk/Cordova och djup förståelse av datastrukturer och databasdesign.
Begär ett fullständigt CV
Matthew K.
tillgänglig_dev
Middle iOS-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Organiserad och skicklig iOS-utvecklare med 4 + års yrkeserfarenhet i dynamiska arbetsmiljöer och förståelse för hur man gör vackert UI och användbart UX för iOS-applikationer.
Begär ett fullständigt CV
Alex N.
tillgänglig_dev
Middle Flöjtande-utvecklare 3+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
IT-specialist med över 15 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för olika branscher och över 3 års framgångsrik utveckling och implementering av flera komplexa projekt med hjälp av Xamarin.
Begär ett fullständigt CV
Paul K.
tillgänglig_dev
Middle Android-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Måldriven Android utvecklare med 4 + års erfarenhet av Android mobila applikationer utveckling och omfattande förståelse agila programmeringsmetoder och mobil utvecklingscykel.
Begär ett fullständigt CV
Michael M.
tillgänglig_dev
Senior Java-utvecklare 6+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior Java utvecklare med 6 + års erfarenhet av kommersiell erfarenhet av Java Core, Java EE, Spring (MVC, Data, Boota, Security), Atmosphere, RDBMS, Angular 9, Groovy.
Begär ett fullständigt CV
Matthew P.
tillgänglig_dev
Senior React-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior mjukvaruutvecklare med över 5+ års erfarenhet främst med fokus på att bygga webbapplikationer med React och Redux, kodning layouter med HTML/CSS och programmering interaktiva webbapplikationer.
Begär ett fullständigt CV
Alex K.
tillgänglig_dev
Middle Unity-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Högkvalificerad Unity-Utvecklare med professionellt fokus på mobil (casual, hyper-casual, midcore) och desktopspelutveckling och god kommunikationsförmåga.
Begär ett fullständigt CV
Max W.
tillgänglig_dev
Senior Node.js-utvecklare 4+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Mjukvaruutvecklare med 4+ års ingenjörserfarenhet med huvudfokus på Node, goda kunskaper i SQL- och NoSQL-databaser samt erfarenhet av att integrera payment API.
Begär ett fullständigt CV
Natalie D.
tillgänglig_dev
Senior QA-ingenjör 11+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Senior QA Engineer med över 11 års erfarenhet av manuell testning. Starka färdigheter i funktionell och icke-funktionell testning, inställning av STLC-processer och den smidiga utvecklingsmodellen.
Begär ett fullständigt CV
Serge A.
tillgänglig_dev
Senior .NET-utvecklare 5+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Full stack .NET utvecklare med starka tekniska, analytiska och problemlösningsförmåga och över 5 års kommersiell erfarenhet av ASP.NET, .NET Core, .NET Framework, C#, Entity Framework, WPF, RabbitMQ, MS SQL Server, PostgreSQL.
Begär ett fullständigt CV
Anthony F.
tillgänglig_dev
Middle React-utvecklare 3+ års erfarenhet
SAMMANFATTNING
Erfaren utvecklare med teknisk kompetens inom olika mjukvarutekniker inklusive React, backend-utveckling med NestJS, blockchain-teknik och praktisk erfarenhet av Rust och C++.
Begär ett fullständigt CV
Fyll i formuläret för att få ett detaljerat CV
Ladda upp filen Giltiga filer: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls
 • 123

Den totala storleken på bilagorna får inte överstiga 10 MB.

När du klickar på knappen Skicka kommer Innowise Group att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy i syfte att ge dig lämplig information.

Tack för din förfrågan, vår specialist kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Det har blivit enklare att hitta det perfekta teamet.

Våra dedikerade team är skräddarsydda för att fylla luckorna i ditt projekts krav och erbjuder specifika färdigheter och expertis.

Dedikerat utvecklingsteam: ansvarsområden

Innowise

 • Resursplanering och gruppledning
 • Tillhandahåller fullständig infrastruktur och mysiga kontorslokaler
 • Regelbunden resultatövervakning och öppen rapportering.
 • Personalförstärkning och kunskapsöverföring
 • Uppstart och introduktion av nya anställda
 • Motivation, utbildning och utveckling av personal
 • Sjukersättning
 • Förberedelse av acceptanshandlingar
 • Kontoavstämning
 • Rekrytera och anställa specialister på begäran

Kund

 • Produktägande och strategiutveckling
 • Övergripande produkt produktplan och backlog management
 • Definition av uppgifter på hög nivå
 • Beslut om frisläppandeplanering
 • Acceptansprocess och utveckling av kriterier
 • Feedback och granskning av dedikerade teammedlemmar

Hur organiserar jag arbetet med ett dedikerat utvecklingsteam?

Innowise offers a dedicated team model to help customers reach their goals. We augment dedicated teams with a project manager and a technical lead who are responsible for the project. They make certain that the client’s expectations are met and that the project stays on budget and on schedule. The project manager distributes tasks, monitors performance, produces reports, manages risk and collects queries. The technical lead is responsible for technical decisions and verifies code quality. This approach enables Innowise to deliver excellent results while contributing our expertise to the customer’s success.

Förberedelsefasen
Uppläggningsfasen
Prestationsstadium

IT outsourcing modeller att jämföra

Modell med dedikerade team
Vad är det?
Vi tillhandahåller team med 3+ IT-experter med en projektledare som uteslutande är engagerad i ditt projekt.Stärk din interna personal med upp till två IT-specialister genom IT outstaffing.Vi hanterar hela utvecklingsprocessen för kunden och levererar en färdig produkt.
När ska man välja?
Du kan dra nytta av dedikerade programmerare för att förstärka din nuvarande interna personal eller sätta ihop en mångfacetterad grupp från outsourcingleverantören.Förstärkning av IT-personal tjänster är det bästa alternativet om du snabbt och effektivt vill utöka dina talangresurser och din tekniska expertis med betydande kostnadsbesparingar.Att välja ett anpassat mjukvaruutvecklingsalternativ är det smartaste steget för företag utan en intern IT-avdelning.

Våra partner på att arbeta med Innowise

ikon för citat

Innowise är en pålitlig teknisk partner som arbetar som en del av vårt team. De är hårt arbetande yrkesmän som bidrar med stark expertis och engagemang till allt de utvecklar.

företagets logotyp
Jeff Mallett VD Web3 Pro
ikon för citat

Vi är mer än nöjda med vårt fruktbara samarbete med Innowise, eftersom de utför uppgifter i enlighet med våra höga krav och företagsstandarder och ger önskat resultat.

företagets logotyp
Stefania Basciu Förste chef Topcon Agriculture
ikon för citat

Innowise-teamet kan implementera nya funktioner snabbare än vårt interna team skulle kunna. Deras kommunikation är effektiv och lösningsorienterad. De levererar högkvalitativa resultat snabbt.

företagets logotyp
Kevin Day Grundare och ordförande Trumpet

Sluta förlora sömn över ditt IT-projekt.

Hyr ett dedikerat mjukvaruutvecklingsteam.

Dedikerade teamrelaterade fallstudier

FAQ

Det är en grupp specialiserade mjukvaruutvecklare som kontrakterats av ett externt företag och som uteslutande arbetar för er organisation, en så kallad dedikerad utvecklingsgrupp. Dessa utvecklare kallas "dedikerade" på grund av att de enbart arbetar med ett visst projekt. Detta tillvägagångssätt eliminerar behovet av internrekrytering och ger en grupp expertutvecklare som helt ägnar sig åt ditt företags projekt.

Tänk på vilken typ av projekt du arbetar med, liksom hur mycket tid och resurser du måste ägna åt det. Undersök olika företag och läs recensioner från tidigare kunder för att få en uppfattning om deras arbetskvalitet. Du bör också titta på portföljer eller be om att se exempel på tidigare projekt som de har arbetat med. Se till att företaget du väljer förstår dina mål och har rätt expertis för att få din vision till liv.

Den dedikerade utvecklingsmetoden är en väletablerad metod för mjukvaruutveckling som underlättar långsiktigt fjärrsamarbete med kunder. Denna partnerskapsmetod ger möjlighet att samla en grupp experter som är särskilt utvalda för att uppnå dina affärsmål. Till skillnad från processen att anställa intern personal eliminerar arbetet med en dedikerad grupp ansvaret för att hantera administrativa, HR-, skatte- och förmånsfrågor, så att du kan koncentrera dig på viktiga affärsproblem medan den dedikerade gruppen hanterar resten.

Kostnaden för att anlita dedikerade programvaruutvecklingsteam beror på många faktorer, t.ex. deras expertis, arbetets omfattning, antalet utvecklare och hur länge de kommer att arbeta för dig. Se till att ta in offerter från olika företag så att du kan hitta en kostnadseffektiv lösning som ger mest valuta för pengarna.

Att hantera ett externt utvecklingsteam är ingen lätt uppgift, men Innowise kan göra det enklare. Vi hjälper dig att välja rätt personer för ditt projekt och se till att de förstår sitt ansvar. Dessutom kan vi erbjuda en projektledare för att hålla reda på de dedikerade utvecklarnas framsteg. Vi kommer att se till att ditt projekt hanteras effektivt och effektivt.

Nästan alla branscher kan dra nytta av att anlita dedikerade team. Genom att välja att anlita ett dedikerat utvecklingsteam får företagen tillgång till specialiserad expertis, vilket säkerställer att projektspecifika krav uppfylls. En dedikerad projektledare samordnar arbetet för varje teammedlem och ser till att uppgifterna överensstämmer med branschspecifika behov. Tänk dig att du behöver lösningar för inbyggd programvaramen det finns inga sådana ingenjörer i ert interna team, så ni anställer dedikerade programmerare.

Ja, när du arbetar med en välrenommerad outsourcingpartner förblir dina projektdata säkra. Betrodda leverantörer prioriterar kundernas immateriella rättigheter och har ofta strikta sekretessavtal (NDA) på plats. Ett omfattande servicenivåavtal (SLA) säkerställer ytterligare dataskydd och integritet genom att beskriva de säkerhetsprotokoll som det outsourcade teamet måste följa.

Absolut. En av de främsta fördelarna med att anlita dedikerade utvecklare är skalbarheten. När projektkraven utvecklas kan ni enkelt skala upp eller ner antalet anställda utvecklare, vilket garanterar flexibilitet och effektivitet. Detta tillvägagångssätt säkerställer att du bara investerar i resurser när de verkligen behövs.

Onsite-team arbetar på plats hos kunden, vilket möjliggör direkt interaktion och omedelbar feedback. Nearshore-team arbetar i ett närliggande land eller region, med liknande tidszoner och kulturella likheter, vilket underlättar kommunikation och samarbete. Dedikerade offshore-utvecklare är baserade i avlägsna länder, vanligtvis där arbetskraftskostnaderna är lägre. Även om det är den mest effektiva kostnadsmodellen kan det uppstå kommunikationsproblem på grund av skillnader i tidszoner och eventuella kulturella skillnader.

Behöver du andra tjänster?

Anpassad mjukvaruutveckling
Innowise utvecklar och implementerar ett brett utbud av anpassade lösningar för olika branscher.
Förstärkning av IT-personal
Välj team förstärkningstjänster för att utöka din interna expertis och underlätta IT-projektprocessen.
Digital omvandling
Innowise vägleder företag och verksamheter längs deras digitala omvandlingsväg.
Revision och konsult
Våra erfarna konsulter kommer att säkerställa relevans och korrekt användning av teknik i ditt projekt.
Kvalitet försäkring
Våra automatiska och manuella kvalitetssäkringsingenjörer säkerställer en felfri produktkvalitet.
UI/UX design
Innowise skapar responsiv, uppslukande och intuitiv UI/UX-design baserat på dina idéer och vår kreativa kompetens.

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil