Register for our webinar: Efficiency, productivity, and strategic resource allocation with AI

Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Utveckling av artificiell intelligens


Innowise kan förbättra alla affärsprocesser med avancerad teknik tack vare den kraftfulla kapaciteten hos artificiell intelligens. Tekniken hjälper till att automatisera vardagliga tidskrävande uppgifter med stora datamängder och öka produktiviteten.

Med många års erfarenhet av AI-utveckling vet våra experter hur man effektivt använder smarta AI-verktyg, löser komplexa mjukvaruutmaningar och ger tydliga resultat som förbättrar prestandan och kopplar ihop teknik och affärsverksamhet.

När teknikvärlden strävar efter framsteg kan du ligga i framkant när det gäller tekniska framsteg med artificiell intelligens.

Artificiell intelligens brukar kallas ett självlärande system som kan utföra vissa uppgifter baserat på algoritmer och modeller. Eftersom de flesta människor inte inser att de möter artificiell intelligens varje dag, förblir teknikens omfattande popularitet och framsteg oklara för dem. Artificiell intelligens finner dock implementering inom en mängd olika områden, allt från röstassistenter, programvara för ansiktsigenkänning, rekommendationsalgoritmer och programvara för processoptimering inom stora industrier.

Datahantering är viktigt för att utnyttja artificiell intelligens för specifika uppgifter. Vid utveckling av artificiell intelligens bidrar denna viktiga process i hög grad till en effektiv analys och till att bygga datadrivna lösningar. Även om detta arbete är arbetsintensivt lönar det sig eftersom det drastiskt minskar tiden och processerna för att slutföra iterativa uppgifter. Resultatet blir kostnadsminskningar och effektiv fördelning av resurser till andra affärsbehov.

Våra AI-utvecklingstjänster

Innowises experter på artificiell intelligens och maskininlärning förser företag med förstklassiga, domänspecifika lösningar oavsett komplexitet och skala. Våra utvecklare är experter på följande tjänster:

Utveckling av programvara för artificiell intelligens

Dataanalyser, rekommendationsalgoritmer och chatbots är några av de områden där AI efterfrågas. Genom att utnyttja programvara som är utbildad för att utföra iterativa uppgifter kan system utföra iterativa uppgifter effektivare än anställda vid varje tidpunkt.

Utveckling av appar för artificiell intelligens

Våra experter integrerar artificiell intelligens sömlöst i applikationer. Dataanalyser, rekommendationsalgoritmer och chatbots är några av de områden där artificiell intelligens är efterfrågad. Alla dessa verktyg kan förbättra automatiseringen av kundserviceprocessen och öka förutsägbarheten.

Utformning av artificiella neurala nätverk

Innowises experter på utveckling av artificiella neurala nätverk använder AI-baserade verktyg för att främja klassificering, förutsägelser, regression, smarta nät osv., baserat på inspiration från biologiska neurala nätverk. Detta kan vara användbart för objektigenkänning, taligenkänning, textskrivning och andra ändamål.

Optimering av neurala nätverk

Våra ingenjörer tillhandahåller algoritmer och metoder för att ändra neurala nätverksattribut och statusar med hjälp av verktyg för optimering av neurala nätverk. Optimering är en viktig del av "träningen" och bidrar till att göra analyserna snabbare och mer exakta.

Konsultverksamhet inom artificiell intelligens

Artificiell intelligens har redan förändrat hur företag arbetar och kommer bara att fortsätta att göra det under de kommande åren. Vårt företag är en ledande IT-rådgivningoch med hjälp av våra AI-konsultexperter kan du omfamna denna förändring och skapa en mer effektiv och framgångsrik verksamhet.

Granskning av AI/ML-algoritmer

Innowise tillhandahåller också revisionstjänster för företag, med full nytta av artificiell intelligens och maskininlärningsteknik. Vi hjälper företag att anpassa sina affärsstrategier, säkerställa en hög automatiseringsnivå och minska felaktiga åtgärder.

MLOps-omvandling

Våra specialister har redan etablerat sig i den relativt nya tekniska disciplinen MLOps. Vårt mål är att förena utveckling och implementering av maskininlärningssystem smidigt och garantera problemfri prestanda efter produktlansering.

Beslutsunderrättelse

Experter på Innowise ger företag verktyg för artificiell intelligens för att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut. Baserat på datavetenskap och maskininlärning bygger vi verktyg som bearbetar rådata och förvandlar dem till användbara insikter för att fatta datadrivna beslut.

Artificiella intelligenslösningar vi utvecklar

Innowise erbjuder toppmoderna lösningar för artificiell intelligens som kan integreras i kundernas affärsekosystem smidigt. De maximerar operativ effektivitet och gör företagen mer beredda att hantera högteknologiska utmaningar.

Alla domäner

Vi utvecklar högteknologiska AI-drivna mobilapplikationer för ett stort antal branscher. De kan innehålla kundens paket för humördetektering och analys, bildsökning och andra progressiva funktioner för att förenkla utförandet av krävande, tidskrävande uppgifter.

Med hjälp av AI kan vårt team öka intäkterna samtidigt som vi upprätthåller en hög nivå av kundservice. Med vår djupa expertis sammanställer vi konversationsplattformar som kan fungera dygnet runt som callcenter utan manuell övervakning.

Om din programvara behöver en personlig röstassistent med artificiell intelligens står Innowise till ditt förfogande. Med den här tekniken kan du öka försäljningen, komma närmare kunderna och ge omedelbar feedback om kundernas preferenser.

Innowise erbjuder ett system för textigenkänning som kan ge en djupgående analys av kundernas känslor. Detta gör det möjligt för företag att bättre förstå hur deras kunder känner sig och ger dem en mer exakt förståelse för vad de säger.

Vi erbjuder moderna lösningar för SEO-optimering med hjälp av artificiell intelligens. Ett självlärande system med inbyggda SEO-algoritmer kan bearbeta och analysera omfattande förfrågningar och göra data mer vänliga för sökmotorer. På så sätt kan du få in fler kunder eftersom ditt innehåll innehåller relevant information.

Innowise förser företag med de mest exakta rekommendationssystemen som lockar kunderna med relevanta förslag baserade på deras tidigare beteende. Detta gör det möjligt för företag att fatta bättre beslut genom att förstå kundernas vanor och behov.

Baserat på artificiell intelligens i kombination med bransch-, produkt- och marknadsdata kan våra experter göra prognoser för prisförändringar med hög precision. Detta hjälper till att justera försäljningsplanerna i enlighet med de erhållna uppgifterna, undvika marknadsföringsrisker och bygga en stabil tillväxtstrategi.

Vi erbjuder lösningar för detaljhandeln som analyserar och ändrar priserna på varor minut för minut med hjälp av artificiell intelligens. Detta gör det möjligt för kunderna att vara känsliga för marknadsfluktuationer, fastställa rimliga priser och undvika överflödiga utgifter.

Våra experter integrerar system med artificiell intelligens som gör djupgående analyser av kundernas beteende. AI kan utföra prediktiva analyser och förbättra interaktionseffektiviteten, och därigenom upprätthålla kundlojalitet och höga retentionsnivåer.

Vi utvecklar AI-algoritmer som kan förutsäga, söka och analysera sårbarheter i din produkt i realtid. Den här tekniken underlättar upptäckt av bedrägerier, minskar ekonomiska risker och förhindrar dataförluster, vilket ger programvara som är immun mot cyberattacker.

Behöver ditt projekt erfarna AI-specialister?

Utveckla ditt företag med hjälp av artificiell intelligens.

Hur artificiell intelligens kan öka ditt företag

AI-teknik kan ge hjälp vid djup dataanalys, optimalt beslutsfattande, situationsövervakning och övergripande hantering. Tack vare AI ökar företagen sin effektivitet många gånger inom områden som hälsovård, fintech, tillverkning och många andra.

Innowise utmärker sig genom att tillhandahålla ett brett utbud av lösningar, från banbrytande utbildningslösningar till omfattande finans mjukvaruutveckling, programvara för kundanpassad tillverkning, och innovativa programvarulösningar för banker.

Utveckling av artificiell intelligens inom ett brett spektrum av branscher.

AI blir ett oumbärligt verktyg inom helt olika områden. Från detaljhandel till hälsovård förändrar AI vårt sätt att interagera med världen och hjälper till att förbättra effektiviteten på olika sätt.

ekologi

Computer vision

Innowise utvecklar AI-system för att identifiera, förstå och tolka verkliga objekt. Datorseende gör det också möjligt att söka efter rätt produkt baserat på en bild, klassificera och sortera objekt för vissa ändamål. Detta kan användas för visuell sökning efter specifika objekt eller sortering av objekt för vissa ändamål.

ekologi

AI för cybersäkerhet

Artificiell intelligens spelar en allt viktigare roll i cybersäkerhet. Bland de sätt som AI kan förbättra cybersäkerheten är automatisering av upptäckt och svar på attacker, optimering av nätverk och upptäckt av sårbarheter.

ekologi

Prediktiv analys

Våra specialister kan implementera artificiell intelligensteknologi, som utför förstärkt analys baserat på kundernas affärsdata. Tekniken analyserar kundernas affärsmiljö och föreslår scenarier för hur man uppnår planerade mål.

ekologi

Intelligent automatisering

Innowise kan integrera sina lösningar för att automatisera din verksamhet på ett intelligent sätt. Detta gör det möjligt att skapa och hantera metadata och inkluderar dokumentigenkänning och informationsutvinning från ostrukturerade datavolymer.

ekologi

Optisk teckenigenkänning (OCR)

Vi erbjuder en lösning i form av AI-assisterad datainsamling och utvinning. Tekniken omvandlar text eller grafiska data till ett maskinläsbart format. Detta främjar tidskrävande manuella operationer och eliminerar den minsta risken för att mata in felaktiga data.

ekologi

Naturlig språkbehandling (NLP)

Våra experter konfigurerar programvara som känner igen text och röstdata och svarar på dem på samma sätt som människor gör. Den här tekniken används ofta av företag för analys av kundkänslor för att bättre förstå sina kunder, vilket i sin tur kan leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

ekologi

Tal- och röstigenkänning

Innowise erbjuder din verksamhet toppmoderna lösningar baserade på taligenkänningsalgoritmer. Detta hjälper till att känna igen och bearbeta röster i realtid för effektivare kommunikation med kunder. Detta kan bidra till att förbättra kundserviceinteraktioner och förbättra företagens totala effektivitet.

ekologi

Erkännande av mänsklig aktivitet

Vi kan erbjuda denna teknik för både hälso- och sjukvårdsindustrier och sportentusiaster. Algoritmer som känner igen poser och mänskligt utseende kan användas för att övervaka en kunds hälsa och kondition och varna användare om medicinsk konsultation är nödvändig.

bild
Varje år kommer det många innovationer inom AI för sjukvården som förbättrar läkarnas kirurgiska och terapeutiska rutiner. Med hjälp av medicinska diagnossystem och vår skräddarsydda mjukvaruutveckling för sjukvården kan anpassade behandlingsplaner fastställas för varje patient och deras återhämtning kan övervakas.
bild
Nu kan du använda den maximala potentialen för AI för finans-och banksystem. På grund av en djupgående analys av marknadsbeteendet och därefter förändringar i förutsägelsen gör det möjligt att upptäcka och bedöma lånerisker. Dessutom hjälper AI till med realtidsskydd mot bedrägerier.
bild
Artificiell intelligens och försäkringsbranschen blir långsamt men säkert sammanflätade, med försäkringsbolag som använder tekniken för att analysera kunddata och göra förutsägelser om deras risk. Detta gör det möjligt för försäkringsbolagen att fatta bättre beslut om hur de ska skydda sina kunder och minska skadestånd från fordringar.
bild
AI-drivna chatbots är perfekta exempel på sammankoppling mellan AI och detaljhandeln, eftersom de hjälper kunder genom att föreslå produkter baserat på deras preferenser. AI kan också hantera och rapportera om transaktioner, följt av rekommendationer.
bild
Marknadsförare använder verktyg för artificiell intelligens regelbundet. Med deras hjälp kan du enkelt bedöma konsumenternas känslor och automatisera processer för att lansera varor som uppfyller målgruppens förväntningar. Dessa algoritmer kan också analysera och optimera reklamkampanjer.
bild
Tillämpningen av AI i leveranskedjor är en mycket lönsam investering. Artificiell intelligens baserad på ML kan upptäcka svagheter i leveranskedjor, så att kunderna får noggrann analys för att fatta välgrundade beslut för att bygga stabila logistikströmmar.
Leveranskedja
bild
Artificiell intelligens inom fordonsindustri används ofta för att optimera arbetsintensiva eller vardagliga processer där människor är ineffektiva. Den smarta autopiloten är en av de viktigaste bilassistenterna som är utformade för att hålla förarna säkra på vägen.
Fordonsindustrin
bild
AI i media har gradvis blivit en nyckelteknik för kundlojalitet och engagemang. Detta beror på att AI kan hjälpa till att identifiera och förstå kunder, bättre förstå deras behov och ge skräddarsydda rekommendationer.

Företag som integrerar artificiell intelligens i sin affärsmiljö har numera mycket större chans att lyckas på marknaden eftersom utbildad artificiell intelligens anpassar sig till olika parametrar och utför uppgifter inom olika affärsområden. Baserat på detta gynnas företag av maximal automatisering när datorer inte bara kompletterar människor utan ersätter dem för att få avancerad hastighet, förutsägbarhet och säkerhet.

Ivan Shatuho

Chef för global leverans på Innowise

Hur mycket kostar utveckling av artificiell intelligensprogramvara?

Kostnaden för att tillhandahålla AI-tjänster beror främst på kraven och komplexiteten i mjukvaruutvecklingsprojekt. Innowises utvecklingsteam arbetar med kunder runt om i världen och levererar oöverträffad kvalitet till rimliga timpriser. Nedan kan du se de viktigaste prisbildningsfaktorerna.

ikon
Projektets komplexitet
ikon
Projektets löptid
ikon
Teamstorlek
ikon
Teamsammansättning
ikon
Utvecklarnas professionella nivå
ikon
Samarbetsmodell

Vill du få mer intelligens till ditt företag med AI och ML?

Berätta om dina problem och upptäck hur våra AI-specialister kan hjälpa dig!

Vår teknikstack för AI-utveckling

Språk
 • Python
 • SQL
 • C++
Ramar
 • PyTorch
 • MXNet
 • Nvidia Caffe
 • Caffe2
 • Chainer
 • Theano
Algoritmer
 • Övervakad/ickeövervakad inlärning
 • Klusterbildning
 • Metrisk inlärning
 • Few-shot inlärning
Bibliotek
 • OpenNN
 • Neuroph
 • Sonnet
 • Tensorlfow
 • Tensor
 • tf-slim
Neurala nätverk
 • CNN
 • RNN
 • Representation inlärning
 • Manifold lärande
 • Variational autoencoders
 • Bayesianska nätverk
 • Autoregressiva nätverk

Hyra dedikerad utvecklare av artificiell intelligens

Våra ingenjörer är redo att utföra uppgifter oavsett projektens komplexitet och omfattning. Du kan hyra våra anställda för att bygga lösningen från grunden eller de kan gå med i det befintliga teamet för att underlätta mjukvaruutvecklingsprocessen.

Genom att hyra våra experter sparar kunderna tid och materiella resurser och får mer utrymme att byta till kärnverksamheten. Samtidigt utvecklar våra specialister AI-lösningar snabbt och effektivt, samtidigt som de ger djupt stöd under efterutvecklingsfasen.

Varför välja Innowise som ett AI-mjukvaruutvecklingsföretag

Innowise har många års erfarenhet av att arbeta med artificiell intelligens och maskininlärningsalgoritmer. Vi tillhandahåller on-demand och skalbara tvärfunktionella team som kan hantera alla projekt. Vårt team av experter kan hjälpa till med allt från utveckling till rådgivning.

Innowises specialister tillhandahåller anpassada lösningar för ett visst projekt oavsett projektets komplexitet och omfattning. Detta gör det möjligt för kunderna att vara före konkurrenterna genom att använda de mest innovativa AI- och ML-teknikerna.

Vi förstår att det är viktigt att få rätt jobb, så vi tar oss tid att granska alla våra sökandes kvalifikationer och noggrant välja dem som kommer att vara en del av ditt team.

Vad våra kunder tycker

ikon för citat

Innowise är en av de bästa partnerna som kunden arbetar med. De uppfyller alltid våra önskemål genom att tillhandahålla utvecklare som uppfyller kundens specifika språk och erfarenhetskrav.

företagets logotyp
Polina Shuruba Partner Manager XPRT MINDS
ikon för citat

Innowise hittade ständigt effektiva lösningar på utmaningarna. Resurserna var mycket hjälpsamma och kommunikativa, och de visade imponerande målmedvetenhet och iver att lösa problem.

företagets logotyp
Benjamin Reif Grundare och vd Sawayo
ikon för citat

Vi är mer än nöjda med vårt fruktbara samarbete med Innowise, eftersom de utför uppgifter i enlighet med våra höga krav och företagsstandarder och ger önskat resultat.

företagets logotyp
Stefania Basciu Förste chef Topcon Agriculture

Letar du efter sätt att optimera ditt företag med AI och ML?

Låt oss lösa dina utmaningar med AI Skriv till oss

FAQ

En nyckelprincip för artificiell intelligens är att kombinera stora mängder data med snabba, iterativa bearbetningsmöjligheter och intelligenta algoritmer för att fatta beslut snabbt och effektivt.

Artificiell intelligens är allmänt införande i alla möjliga branscher. Denna teknik hjälper till att förbättra processer genom att analysera och utföra olika uppgifter med minimala felsteg.

För att AI ska hjälpa ditt företag att utvecklas och expandera måste du ha mycket data eller implementera innovativ teknik. Med det kommer AI att kunna anpassa sig till dina behov snabbare.

För närvarande är artificiell intelligensteknik på topp. Det kan dock inte förnekas att AI har en ljus framtid eftersom den ständigt förbättras. För närvarande kan AI integreras i alla branscher och kan skräddarsys för alla uppgifter.

Utvecklare utnyttjar potentialen i artificiell intelligens och maskininlärning för att stärka DevOps. Detta hjälper till att förbättra applikationsutvecklingseffektiviteten och optimera affärsprocesser.

Behöver du andra tjänster?

Maskininlärning
Genom att utnyttja de senaste tekniska framstegen levererar vårt team avancerad programvara som drivs av ML-algoritmer.
Data Engineering
Innowise använder smart teknik för att utveckla datapipeliner och bygga system för datainsamling.
Datavetenskap
Vi erbjuder datavetenskap konsulttjänster för att hjälpa dig att maximera potentialen i ditt företag.
Business intelligence
Våra team möjliggör datadrivet beslutsfattande för företag genom att utveckla topp BI-lösningar.
Digital omvandling
Våra experter hjälper dig att implementera digital teknik i ditt företag.

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil