Register for our webinar: Efficiency, productivity, and strategic resource allocation with AI

Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Företag som utvecklar programvara för hälso- och sjukvård

Innowise levererar mjukvaruutvecklingstjänster som effektiviserar arbetsflödena för vårdgivare. Med dokumenterad expertis inom samarbete med olika vårdinrättningar skapar vi skräddarsydda lösningar som förbättrar effektiviteten och ändamålsenligheten i vårdtjänsterna. Vi skapar programvarulösningar för att stödja telemedicinska initiativ, optimera arbetsflöden på apotek, automatisera försäkrings- och faktureringsprocesser samt implementera robusta informationshanteringssystem för forskningslaboratorier.

Vi levererar förstklassig programvara som förbättrar patientvården, automatiserar administrationen och underlättar forskning

Våra ingenjörer levererar appar som förbättrar patientvården och sjukhusens effektivitet genom att ge smidig tillgång till information. Sjukhuspersonalen kan enkelt komma åt patientjournaler och kommunicera med andra institutioner, medan patienterna kan boka tider och hålla kontakten med läkare och vårdgivare.

Vi bygger appar för att öka patienternas engagemang i sin vårdresa. Med hjälp av applikationerna kan patienterna få tillgång till utbildningsresurser, följa sina behandlingsrutiner och få personliga hälsopåminnelser. Vår strategi för patientengagemang leder till bättre behandlingsresultat för patienterna.
Innowise utvecklar telehälsolösningar för att underlätta vård på distans, så att institutioner kan täcka större områden. Via webbtjänster eller mobilappar kan patienter konsultera läkare hemifrån. Utan behov av fysiska besök kan sjukhusen utöka vården till en större del av samhället.
Vårt team bygger programvara som extraherar användbara insikter från stora mängder vårddata och hjälper vårdpersonal att fatta evidensbaserade beslut. Specialisterna kan mer exakt diagnostisera sjukdomar, bedöma behandlingseffektivitet och främja medicinsk forskning, vilket i slutändan förbättrar patientvården.
Våra utvecklare av programvara för hälso- och sjukvård levererar programvara som möjliggör säker delning av patientinformation mellan vårdgivare. Lösningarna förbättrar interoperabiliteten och gör det möjligt för vårdinrättningar att leverera väl avrundad och väl samordnad vård, vilket minskar dubblering av tjänster.
Innowise ingenjörer bygger programvara för hälso- och sjukvård som effektiviserar apoteksverksamheten. Sofistikerade lösningar kan automatisera apotekens lagerhantering, öka läkemedelssäkerheten och förbättra följsamheten till patienternas recept. Digitala lösningar leder till effektivare apotekstjänster och förbättrad samordning.
Programvaruutvecklare implementerar CRM-system för sjukvården som hjälper sjukvårdsorganisationer att hantera relationer mellan patienter och vårdgivare. Programvaran hanterar medicinska journaler, spårar personalens prestationer och ger ett enkelt sätt att nå patienter, vilket ökar patientnöjdheten, personalens effektivitet och kundlojaliteten.
Innowise experter bygger programvara som förenklar fakturering och hantering av försäkringsanspråk. Sofistikerade automatiseringslösningar minskar de fel som ofta uppstår vid fakturering och skadereglering. Dessutom garanterar fakturering och försäkringshantering att utbetalningar till vårdgivare sker i tid.
Våra experter inom hälso- och sjukvård utvecklar system för hantering av laboratorieinformation som effektiviserar forskningsverksamheten. Dessa mjukvaruverktyg erbjuder ett bekvämt sätt att samla, hantera och utbyta information inom anläggningen eller till och med flera andra laboratorier. Korrekt datahämtning leder också till mer exakta testresultat.
Innowise utvecklare levererar mjukvara som förser vårdpersonal med kunskap och patientspecifik information. Specialisterna använder strukturerade kritiska data för att fatta beslut om diagnoser och lämpliga behandlingsplaner, medan patienterna drar nytta av effektivare tjänsteleveranser.
Vårt team utvecklar elektroniska patientjournaler och elektroniska journalsystem som ger vårdgivare bekväm tillgång till medicinsk information. De kan snabbt ta fram sjukdomshistoria, studera behandlingsplaner och granska diagnostiska data. Dessutom eliminerar EHR/EMR-system dubbla poster, vilket håller data rena.
Våra sjukvårdsexperter bygger appar som erbjuder personligt stöd, terapisessioner och övervakningsverktyg för att hjälpa individer att hantera sin psykiska hälsa. Apparna tillhandahåller även resurser som onlineforum och utbildningsmaterial. Apparna gör det möjligt för institutioner att utöka sina tjänster och främja patienternas välbefinnande.
Vi utformar PACS-system (Picture Archiving and Communication Systems) tillsammans med DICOM-programvara (Digital Imaging and Communications in Medicine) för att underlätta lagring av medicinska bilddata. Programvaran används för att förbättra diagnosförmågan och öka hastigheten i beslutsprocessen i patientvården.
 • Mobila appar för patienter/sjukhus
 • Programvara för patientengagemang
 • Appar för telehälsa
 • Programvara för dataanalys inom hälso- och sjukvården
 • Utbyte av hälsoinformation
 • Programvara för apotekshantering
 • CRM för hälso- och sjukvården
 • Fakturering och försäkringshantering inom hälso- och sjukvård
 • System för hantering av laboratorieinformation (LIMS)
 • System för stöd till kliniska beslut (CDSS)
 • EHR/EMR-system
 • Tillämpningar för psykisk hälsa
 • Programvara för PACS och DICOM
Mobila appar för patienter/sjukhus

Mobila appar för patienter/sjukhus

Våra ingenjörer levererar appar som förbättrar patientvården och sjukhusens effektivitet genom att ge smidig tillgång till information. Sjukhuspersonalen kan enkelt komma åt patientjournaler och kommunicera med andra institutioner, medan patienterna kan boka tider och hålla kontakten med läkare och vårdgivare.
Programvara för patientengagemang

Programvara för patientengagemang

Vi bygger appar för att öka patienternas engagemang i sin vårdresa. Med hjälp av applikationerna kan patienterna få tillgång till utbildningsresurser, följa sina behandlingsrutiner och få personliga hälsopåminnelser. Vår strategi för patientengagemang leder till bättre behandlingsresultat för patienterna.
Appar för telehälsa

Appar för telehälsa

Innowise utvecklar telehälsolösningar för att underlätta vård på distans, så att institutioner kan täcka större områden. Via webbtjänster eller mobilappar kan patienter konsultera läkare hemifrån. Utan behov av fysiska besök kan sjukhusen utöka vården till en större del av samhället.
Programvara för dataanalys inom hälso- och sjukvården

Programvara för dataanalys inom hälso- och sjukvården

Vårt team bygger programvara som extraherar användbara insikter från stora mängder vårddata och hjälper vårdpersonal att fatta evidensbaserade beslut. Specialisterna kan mer exakt diagnostisera sjukdomar, bedöma behandlingseffektivitet och främja medicinsk forskning, vilket i slutändan förbättrar patientvården.
Utbyte av hälsoinformation

Utbyte av hälsoinformation

Våra utvecklare av programvara för hälso- och sjukvård levererar programvara som möjliggör säker delning av patientinformation mellan vårdgivare. Lösningarna förbättrar interoperabiliteten och gör det möjligt för vårdinrättningar att leverera väl avrundad och väl samordnad vård, vilket minskar dubblering av tjänster.
Programvara för apotekshantering

Programvara för apotekshantering

Innowise ingenjörer bygger programvara för hälso- och sjukvård som effektiviserar apoteksverksamheten. Sofistikerade lösningar kan automatisera apotekens lagerhantering, öka läkemedelssäkerheten och förbättra följsamheten till patienternas recept. Digitala lösningar leder till effektivare apotekstjänster och förbättrad samordning.
CRM för hälso- och sjukvården

CRM för hälso- och sjukvården

Programvaruutvecklare implementerar CRM-system för sjukvården som hjälper sjukvårdsorganisationer att hantera relationer mellan patienter och vårdgivare. Programvaran hanterar medicinska journaler, spårar personalens prestationer och ger ett enkelt sätt att nå patienter, vilket ökar patientnöjdheten, personalens effektivitet och kundlojaliteten.
Fakturering och försäkringshantering inom hälso- och sjukvård

Fakturering och försäkringshantering inom hälso- och sjukvård

Innowise experter bygger programvara som förenklar fakturering och hantering av försäkringsanspråk. Sofistikerade automatiseringslösningar minskar de fel som ofta uppstår vid fakturering och skadereglering. Dessutom garanterar fakturering och försäkringshantering att utbetalningar till vårdgivare sker i tid.
System för hantering av laboratorieinformation (LIMS)

System för hantering av laboratorieinformation (LIMS)

Våra experter inom hälso- och sjukvård utvecklar system för hantering av laboratorieinformation som effektiviserar forskningsverksamheten. Dessa mjukvaruverktyg erbjuder ett bekvämt sätt att samla, hantera och utbyta information inom anläggningen eller till och med flera andra laboratorier. Korrekt datahämtning leder också till mer exakta testresultat.
System för stöd till kliniska beslut (CDSS)

System för stöd till kliniska beslut (CDSS)

Innowise utvecklare levererar mjukvara som förser vårdpersonal med kunskap och patientspecifik information. Specialisterna använder strukturerade kritiska data för att fatta beslut om diagnoser och lämpliga behandlingsplaner, medan patienterna drar nytta av effektivare tjänsteleveranser.
EHR/EMR-system

EHR/EMR-system

Vårt team utvecklar elektroniska patientjournaler och elektroniska journalsystem som ger vårdgivare bekväm tillgång till medicinsk information. De kan snabbt ta fram sjukdomshistoria, studera behandlingsplaner och granska diagnostiska data. Dessutom eliminerar EHR/EMR-system dubbla poster, vilket håller data rena.
Tillämpningar för psykisk hälsa

Tillämpningar för psykisk hälsa

Våra sjukvårdsexperter bygger appar som erbjuder personligt stöd, terapisessioner och övervakningsverktyg för att hjälpa individer att hantera sin psykiska hälsa. Apparna tillhandahåller även resurser som onlineforum och utbildningsmaterial. Apparna gör det möjligt för institutioner att utöka sina tjänster och främja patienternas välbefinnande.
Programvara för PACS och DICOM

Programvara för PACS och DICOM

Vi utformar PACS-system (Picture Archiving and Communication Systems) tillsammans med DICOM-programvara (Digital Imaging and Communications in Medicine) för att underlätta lagring av medicinska bilddata. Programvaran används för att förbättra diagnosförmågan och öka hastigheten i beslutsprocessen i patientvården.

Tjänster för utveckling av programvara för hälso- och sjukvård som vi erbjuder

 • Utveckling av anpassad programvara för hälso-och sjukvård

Våra experter utvecklar skräddarsydda mjukvarulösningar för sjukvården som tillgodoser specifika organisatoriska behov: optimerar den operativa effektiviteten, erbjuder spårningsfunktioner för medicinska journaler och förbättrar patientvården.
 • Hälso- och sjukvård mjukvaruutvecklare outstaffing

Innowise-teamet tillhandahåller skickliga utvecklare som förstärker dina befintliga team och erbjuder teknisk expertis för att snabbt och effektivt underhålla, optimera och skala upp mjukvaruprojekt inom hälso- och sjukvården.

 • Produktutveckling av programvara för hälso- och sjukvård

Innowise experter inom hälso- och sjukvård utvecklar programvaruprodukter som uppfyller de skiftande behoven hos vårdgivare, från sjukhus och forskningslaboratorier till nystartade teknikföretag, och som förbättrar effektiviteten och patientvården.

 • Integration av programvara för hälso- och sjukvård

Innowises utvecklare integrerar olika mjukvarusystem för hälso- och sjukvård och säkerställer sömlöst dataflöde och interoperabilitet i enlighet med HL7 FHIR, vilket förbättrar samordningen och effektiviteten i patientvården.

 • Rådgivning om programvara för hälso- och sjukvård

Våra team erbjuder kvalificerade konsulttjänster och vägleder sjukvårdsorganisationer genom strategier för digital transformation som använder avancerade tekniska lösningar för att effektivisera arbetsflöden och förbättra patientresultaten.

 • Automatisering av arbetsflöden

Våra utvecklare tar fram lösningar som automatiserar rutinmässiga arbetsflöden inom vården, minskar manuella fel och ökar produktiviteten. De gör det också möjligt för vårdpersonal att fokusera mer på omedelbara operativa uppgifter.
 • IoHT-lösningar för hälso- och sjukvård

Innowise team skapar IoHT-lösningar (Internet of Healthcare Things) som kompletterar patientövervakningsenheter, förbättrar spårning av tillgångar, automatiserar utvärdering och analys av personalens prestationer, vilket leder till mer personlig service.
 • AI-lösningar för hälso- och sjukvård

Våra experter implementerar artificiell intelligens i hälso- och sjukvårdsapplikationer för att förbättra beslutsfattandet. AI hjälper till att diagnostisera, anpassa behandlingar och göra prediktiva analyser för bättre hälsostyrning.
 • AR/VR-lösningar för hälso- och sjukvård

Innowise utvecklar AR/VR-lösningar för sjukvården som underlättar kliniskt beslutsfattande och utbildning. Yrkesverksamma kan visualisera medicinska tillstånd och behandlingsförfaranden samt utnyttja virtuella simuleringar för fördjupad utbildning och forskningsrutiner.

Vi laddar era arbetsflöden med avancerad teknik.

Effektivisera dataflödet och inhämtningen av insikter för att ge patienterna bästa möjliga vård.

Fördelar med mjukvaruutveckling för hälso- och sjukvården

Förbättrad patientvård

Experter inom mjukvaruutveckling för sjukvården levererar system som ger realtidsåtkomst till en detaljerad pool av patientdata genom vilken sjukvårdspersonal kan fatta välgrundade beslut. Besluten möjliggör mer exakta diagnoser och effektiva personliga behandlingsplaner.

Operativ effektivitet

Genom att automatisera administrativa och kliniska processer minskar vårdprogramvaran manuella uppgifter avsevärt och minimerar risken för fel. Automatiseringen gör att vårdinrättningarna kan arbeta mer effektivt, använda tillgängliga resurser strategiskt och erbjuda patienterna vård i rätt tid.

Förbättrad datahantering

Avancerade mjukvarulösningar för sjukvården samlar och hanterar automatiskt organisationernas data, så att vårdgivarna snabbt kan bearbeta stora mängder patientinformation. Enkel åtkomst till patienthistorik, behandlingsplaner och medicinska journaler gör det möjligt för vårdgivare att leverera högkvalitativ vård.

Kostnadsminskning

Tack vare optimerad drift och färre manuella fel bidrar mjukvaruutveckling inom vården till betydande kostnadsbesparingar. Det minskar den administrativa bördan, optimerar resursallokeringen och minimerar onödiga utgifter, vilket gör hälso- och sjukvården mer prisvärd och tillgänglig.

Ökad tillgänglighet till vård

Applikationer för telemedicin och plattformar för onlinekonsultation ger patienter i avlägsna och underförsörjda områden tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. Patienterna kan få medicinsk rådgivning, boka tider och rådgöra med specialister på distans, och på så sätt övervinna geografiska hinder och hinder för rörlighet.

Datasäkerhet och efterlevnad

Programvaruutveckling för hälso- och sjukvården underlättar säkerhet och integritet för både patient- och organisationsdata. Utvecklarna använder avancerad kryptering och följer regler som HIPAA, vilket skyddar känslig information och skapar förtroende mellan patienter och vårdgivare.

Utveckling av anpassad sjukhusprogramvara

När du arbetar med Innowise som mjukvaruutvecklingsföretag för sjukvården får du en pålitlig partner med en meritlista på 1100+ framgångsrikt genomförda projekt. Vi erbjuder anpassad mjukvaruutveckling för sjukvården som förbättrar patientvården, underlättar klinisk hantering och förbättrar upplevelsen för både läkare och patienter.
Patienthantering
Patienthantering
Innowise utvecklar mjukvara för sjukvården som hjälper läkare att utföra administrativa uppgifter och uppdatera patientdata. Med hjälp av dessa verktyg kan läkare fylla i inskrivningsformulär, registrera interaktioner, upprätthålla digitala journaler, granska kliniska prövningar samt få tillgång till testresultat och recept samtidigt som patienterna får vård i rätt tid.
Schemaläggning
Schemaläggning
Våra mjukvaruutvecklare levererar applikationer som samordnar patienternas möten och läkarnas scheman med ett par klick. Genom systemet med påminnelser och meddelanden i läkar- och patientportaler kan de effektivt boka, schemalägga, omboka eller avboka möten på ett snabbt och problemfritt sätt.
Laboratoriehantering
Laboratoriehantering
Genom exceptionella lösningar för laboratoriehantering hjälper Innowise vårdgivare att digitalisera och övervaka sina laboratoriearbetsflöden, samt konsolidera och lagra testresultat och patienthistorik. Med dessa lösningar förbättrar vi kvalitetskontrollen av tester och säkerställer sömlös FHIR-kompatibel interoperabilitet med externa medicinska tjänster.
Radiologihantering
Radiologihantering
Vi utformar lösningar som hanterar medicinska bilder och tillhörande medicinska data samt styr laboratorieverksamhet som ger bättre insikter och förbättrar diagnostiken. Förutom kommunikation mellan avdelningarna gör detta verktyg det möjligt för radiologer att hålla kontakten genom livevideokonsultationer och ett rapportvisningssystem.
Läkarportalen
Läkarportalen
Innowise experter inom hälso- och sjukvård tillhandahåller läkarportaler som passar perfekt för sjukhus, kliniker, vårdhem, apotek och laboratorier. Programvaran gör det möjligt för läkare och mottagningar att bedöma sina prestationer, skapa patientmöten, organisera onlinekonsultationer, hantera intagningar, ställa in arbetsscheman och få tillgång till lönedata.
Lagerhantering
Lagerhantering
Innowise experter utvecklar specialiserad programvara för lagerhantering för vårdinrättningar som hanterar upphandling och leveranskedjor. Våra ingenjörer konfigurerar smarta automatiserade system för att övervaka tillgången, utvärdera nivåerna för periodiska automatiska utbyten (PAR), göra prognoser för lageruppfyllnad och underlätta spårning av tillgångar med IoHT.

Säkerhet för hälso- och sjukvård programvara

Innowise bygger mjukvarulösningar för hälso- och sjukvård med robusta säkerhetsåtgärder i centrum. Efter att ha arbetat inom branschen under en lång tidsperiod har Innowises sjukvårdsexperter omfattande cybersäkerhetsexpertis och kunskap om branschstandarder när det gäller dataskydd.

Datakryptering och pseudonymisering

Åtgärder för dataåtkomstkontroll

Överensstämmelse med HIPAA, HITECH Act, GDPR, ISO 13485, IEC

Åtgärder för kontroll av dataintegritet

Rådgivning om administrativa skyddsåtgärder

Rådgivning om fysiska skyddsåtgärder

Förbättra ditt beslutsfattande och möjliggör interoperabilitet.

Enkelt utbyta information och insikter och erbjuda anslutna vårdtjänster till patienter.

Våra kunder

 • Produktföretag inom IT för hälso- och sjukvård
 • Sjukhus
 • Kliniker
 • Vårdhem
 • Start-ups
 • Serviceboenden
 • Tillverkare av medicinsk utrustning
 • Apotek
 • Läkemedelsföretag
 • Rehabiliteringscenter
 • Mentalvårdcentraler
 • Medicinska skolor

Teknikstack

FRONT END

REACT
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Microservices Architecture, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Microservices Architecture, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
UNITY
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP, Firebase SDK, ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia, Google VR SDK, Steam VR SDK, Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Go, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tide, warp, yew, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Games: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

CLOUD OCH PLATTFORMAR

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extraktorer), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP och CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData API:er, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migration, ALV Grid, ALV Tree
Salesforce
Salesforce, Apex code, Visualforce, Site.com, Customer 360 Platform, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Utvecklingsprocess för hälso- och sjukvårdsprogramvara

01

Projektinitiering

Innowise experter arbetar tillsammans med kunden för att studera affärsmålen, uppskatta kostnaden och tidsomfattningen för projektet.

02

Samling krav

Vårt team samlar in de funktionella kraven för sjukvårdsprojektet.

03

Programvaruarkitektur

Programvaruingenjörerna använder kraven för att skapa en arkitektur för vårdlösningen.

04

Design

UI/UX-experter skapar den framtida produktens design och definierar dess kärnfunktioner.

05

Utveckling

Utvecklarna bygger programvarans arkitektur tillsammans med dess kärnfunktioner.

06

Testning

QA-teamet testar lösningen för att se om den fungerar som avsett och inte har några sårbarheter. De säkerställer också att säkerhetsnormerna för hälso- och sjukvården följs.

07

Driftsättning

Projektteamet distribuerar och installerar lösningen i molnet eller i kundens lokaler.

08

Underhåll och utbildning

Innowise-experterna tillhandahåller uppdateringar av programvaran i rätt tid, lägger till nya funktioner och skalar upp den efter behov. De utbildar också personalen i hur man använder och felsöker lösningen.

Kostnaden för utveckling av programvara för hälso- och sjukvården

På Innowise är vi fast beslutna att leverera kostnadseffektiva mjukvaruutvecklingstjänster för hälso- och sjukvård till våra kunder. Vår strategi omfattar en grundlig undersökningsfas, under vilken vi samarbetar nära med våra kunder för att skapa en detaljerad projektplan. Denna färdplan bidrar till att undvika onödiga kostnader och gör det möjligt för våra kunder att planera sina investeringar på ett klokt sätt. Projektets totala kostnad påverkas av flera viktiga faktorer som fastställs under upptäcktsfasen.

Samarbetsmodell

Projektets komplexitet

Projektets löptid

Teamstorlek

Teamsammansättning

Nivå av experter

Vår samarbetsprocess garanterar att projektet blir framgångsrikt.

En gedigen utredningsfas, ständigt utbyte av feedback och en smidig leveransprocess som är utformad för att uppfylla era behov.

Varför välja Innowise som ett företag som utvecklar programvara för hälso- och sjukvård?

Innowise är ett mjukvaruutvecklingsföretag inom hälso- och sjukvård som blandar teknisk skicklighet med en förfinad samarbetsprocess, vilket ger kunderna möjlighet att förbättra sin verksamhet och identifiera exakta tillväxtmöjligheter med djupgående insikter. Våra experter har en djup förståelse för komplexiteten och kraven inom hälso- och sjukvårdsbranschen. De använder sin kunskap för att leverera lösningar som ger din organisation de verktyg den behöver för att erbjuda exceptionell patientvård.
 • Tillgång till expertis

Innowise erbjuder utvecklingsteam med djup kunskap om sjukvårdsteknik. Våra experter håller ett öga på den senaste utvecklingen för att bygga programvara för sjukvården med de mest avancerade och lämpliga teknikerna.
 • Industriell efterlevnad

Innowise säkerställer att all programvara som utvecklas uppfyller relevanta regler och standarder för hälso- och sjukvård, till exempel HIPAA i USA, för att skydda patientdata och organisationens rykte.
 • Skalbara lösningar

Innowises ingenjörer förstår vikten av flexibilitet inom hälso- och sjukvårdsbranschen och utformar lösningar för att tillgodose föränderliga behov, vilket säkerställer långsiktig relevans och effektivitet.
 • Kostnadseffektiv utveckling

Vi prioriterar att leverera värde utan att kompromissa med kvaliteten på våra tjänster. Våra effektiva metoder för projektledning och utveckling skyddar våra kunder från skenande projektkostnader.
På Innowise bygger vi programvara som hjälper till att lindra sjukvårdsspecifika utmaningar och automatisera arbetsflöden, så att institutionerna kan diagnostisera sjukdomar korrekt, hantera forskningsdata och utvidga sin vård till underförsörjda regioner. Våra team har arbetat med många vårdgivare och är väl insatta i branschspecifika utvecklings- och säkerhetsstandarder: detta ger dem möjlighet att leverera skräddarsydda system som skyddar patientdata och enkelt kan integreras med andra lösningar.

Anastasia Ilkevich

Kundansvarig inom Healthtech

Utveckling av programvara för hälso- och sjukvård: våra senaste fallstudier

Vad våra kunder tycker

ikon för citat

Sedan 2019 har vi njutit av Innowises tjänster för att genomföra ett strategiskt viktigt projekt för modernisering av ett nätverk av interna IT-system.

företagets logotyp
Dr Udo Richter Direktör n:aip
ikon för citat

Deras amerikanska direktör och projektledare var mycket snabba med sina svar och/eller förfrågningar. Tidsskillnaden var lite av en utmaning, men det övervanns av kvaliteten på deras arbete. Snabbt, effektivt och mycket professionellt. Jag skulle varmt rekommendera dem.

företagets logotyp
Wilman Vergara, MHI Grundare och vd KNOSIS Health, LLC
ikon för citat

Innowise har levererat projektet i tid utan några budgetförändringar. Vi skulle beskriva deras projektledning som enkel, självständig och lyhörd. Vårt team har också fått direkt tillgång till leverantörens utvecklare.

företagets logotyp
Régis Ramillien VD trITon
ikon för citat

Vi rekommenderar gärna Innowise som en pålitlig IT-outsourcingpartner och uppskattar deras noggrannhet och professionalism.

företagets logotyp
Andreas Huber Företagets ägare INDI Solutions & Consulting

FAQ

Vårdprogram gör det möjligt för sjukhus och kliniker att hantera sina data mer effektivt. Detta effektiviserar verksamheten, förbättrar patientvården och minskar manuella fel, vilket förbättrar den övergripande servicekvaliteten.

Programvara för patientengagemang måste innehålla personlig hälsouppföljning, schemaläggning av möten, kommunikationsverktyg med vårdgivare och tillgång till utbildningsresurser för att främja välgrundade hälsobeslut.

Syftet med utbyte av hälsoinformation inom hälso- och sjukvården är att erbjuda ett säkert och effektivt sätt att dela patienters hälsoinformation mellan olika vårdgivare, förbättra samordningen av vården och förbättra patientresultaten.

Programvaruutvecklingsföretag inom hälso- och sjukvården anpassar sina lösningar för att möta specifika kundbehov, så att de kan hantera unika utmaningar, följa lokala bestämmelser och optimera arbetsflöden för bättre effektivitet och patientvård.

Behöver du andra tjänster?

Utveckling av medicinsk programvara
Innowise utvecklar och optimerar anpassade, kompatibla och patientcentrerade medicinska mjukvarulösningar.
Java-utveckling
Dra nytta av robusta Java-lösningar med hjälp av våra skickliga Java-utvecklare.
Cloud development
Vi utvecklar cloud-based appar, överför klient-serverprogramvara till cloud och stöder cloud applications.
Unity-utveckling
Vi skapar plattformsoberoende AR/VR-appar och spel med avancerad 3D-design och uppslukande realtidsupplevelse.
Mobil utveckling
Vi designar iOS- och Android-mobilappar baserat på globala trender och tekniska framsteg.

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil