Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

CRM-programvara för sjukvården: 14% minskning av administrativa kostnader

Innowise har anpassat en MS Dynamics CRM för att hålla samman patientprofiler, underlätta medicinsk vård och säkerställa datadrivna beslut bland sjukhuspersonalen.

Kund

Industri
Hälsovård
Region
EU
Kund sedan
2021

Vår kund är en europeisk vårdgivare som erbjuder teknikdriven vård och biomedicinsk forskning med över 5000 anställda. Med modern utrustning och professionell personal tillhandahåller de personlig, högkvalitativ medicinsk behandling genom ett stort nätverk av sjukhus och kliniker.  

Detaljerad information om kunden kan inte lämnas ut enligt bestämmelserna i NDA.

Utmaning

Utmaningar med migrering av CRM-data mellan EHR, faktureringssystem och äldre databaser

Vår kund, en multispecialistklinik hälsovård med dussintals filialer över hela Europa, stod inför utmaningar när det gällde att konsolidera patientinformation och effektivisera medicinska processer. Trots att verksamheten växte hade de svårt att upprätthålla datakvalitet och enhetlighet, och kunde inte integrera egen CRM med externa källor, ge bättre patientvård och förbättra sjukhuspersonalens arbete. Framför allt var medicinska data spridda över elektroniska patientjournaler (EHR), faktureringssystem och äldre databaser, vilket resulterade i informationssilos och svårigheter att få tillgång till patientjournaler. Dessutom saknade deras programvara för hantering av kundrelationer många användbara funktioner, t.ex. schemaläggning av möten, spårning av patientbesök och fakturering. Därför var det tidskrävande och besvärligt att komma åt kundens föråldrade CRM-system, vilket hade en negativ inverkan på patientnöjdheten och verksamhetens effektivitet.

Lösning

Implementering av Microsoft Dynamics CRM i hälso- och sjukvårdsbranschen

Innowise ersatte kundens gamla CRM-system med ett centraliserat arkiv och tillhandahöll en heltäckande migrering av patientinformation, dokument, uppgifter, aktiviteter och nyckeltal till Microsoft Dynamics 365. Vi använde Microsoft CRM för att skapa ett enhetligt system för lagring och hantering av patientinformation, inklusive demografiska data, medicinsk historia och behandlingsplaner. Dessutom implementerade våra programvaruingenjörer funktioner för att boka möten, spåra patientbesök och hantera fakturering och försäkringar. Vårt team integrerade också Microsoft Dynamics 365 med externa tjänster och system, som elektroniska patientjournaler och laboratorieresultat, för att ge en heltäckande bild av en patients vård genom hela vårdkedjan. 

Därför anpassade vi ett HIPAA-kompatibelt, funktionsrikt CRM-system för lagring och hantering av medicinska data, identifiering av mönster och trender (patientdemografi, återinläggning/dödlighet, resursutnyttjande etc.) samt robusta rapporterings- och analysfunktioner för att hjälpa läkare att fatta välgrundade beslut och förbättra patientvården.

Inom CRM-lösningen för hälso- och sjukvård implementerade vi följande användarroller:

 • Administratören ansvarar för att hantera användarkonton, ge åtkomst, ställa in säkerhetsprotokoll och konfigurera CRM för att tillgodose behoven hos medicinsk personal.
 • Medicinsk personal som har tillgång till och redigerar patientinformation, genomför undersökningar, ordinerar behandling och tar fram analytiska rapporter för administrativa ändamål.
 • Fakturerings- och försäkringspersonal som hanterar faktureringsinformation och genererar fakturor och kontoutdrag.
 • Receptionister ansvarar för schemaläggning av möten, hantering av patientbesök, hantering av avbokningar och hantering av uteblivna besök.

Patientprofiler

Först samlade vi all patientrelaterad information på ett ställe, inklusive person- och försäkringsuppgifter, patienthistorik, inbokade möten, behandlingsplaner, förskrivna läkemedel, testresultat med mera. Inom denna modul kan läkare få tillgång till patientprofiler, e-post, frågeformulär före besöket, enkäter efter behandlingen, bekräftelser, feedback etc., vilket minskar den administrativa bördan och säkerställer kvalitativ vård.

Hantering av utnämningar

Vårt projektteam skräddarsydde CRM-systemet för att optimera schemaläggning av möten baserat på tillgången på läkare, medicinsk utrustning och undersökningsrum. När en ny tid har skapats skickar CRM-systemet automatiska meddelanden till patienten och läkaren för att bekräfta tiden och ge information om behandlingen. När en tid inte är tillgänglig, eller när en avbokning sker, underhåller Microsoft Dynamics 365 patienternas väntelistor och meddelar automatiskt patienterna om omplanering. Patienterna får också påminnelser via SMS, e-post eller telefonsamtal före besöket, vilket minskar antalet uteblivna besök och förbättrar den övergripande resursallokeringen. 

Dessutom är vårt CRM-system utrustat med prioritetsinställningar, så att medicinsk personal kan prioritera brådskande fall och säkerställa att kritiska patienter får snabb vård. Efter ett läkarbesök får patienterna en länk till en enkät där de kan ge feedback om behandlingskvalitet, bekvämlighet och kommunikation med läkaren.

Fakturering och försäkring

Vi integrerade ett CRM-system med ett faktureringsalternativ som automatiskt genererar och skickar fakturor till patienter för utförda tjänster och konsoliderar avgifter från flera besök. Vi säkerställde säkra direktbetalningar för vårdtjänster utan minsta risk för ekonomiskt bedrägeri eller dataläckage. 

När en patient har fått medicinsk behandling genererar kundens administratörer ett försäkringsanspråk med hänsyn till de tjänster som tillhandahållits, diagnoskoder och annan relevant information. Microsoft Dynamics 365 CRM skickar sedan in ersättningsanspråket elektroniskt till försäkringsbolaget för ersättning.

Avancerad analys

Våra erfarna utvecklare skräddarsyr rapporter och instrumentpaneler för att ge insikter i patientdemografi, kliniska resultat, intäktsgenerering och andra relevanta mätvärden, vilket stimulerar till välgrundade beslut och förbättrar patientvården.

Teknik och verktyg

Back-end

.NET, C#, EF core, Swagger, SSRS, MigraDoc, Visual Studio, Postman

Front-end

Angular, TypeScript, HTML, CSS

Databas

MS SQL Server

Cloud

Azure

Plattformar

MS Dynamics CRM

QA

xUnit, Moq

Process

Under upptäcktsfasen arbetade våra affärsanalytiker nära kundens intressenter och sjukvårdskonsulter för att samla in och dokumentera projektkrav, inklusive förståelse för patientresan, tidsbokning, faktureringsförfaranden och integrationer med tredje part. Baserat på dessa uppgifter konfigurerade våra utvecklare Dynamics CRM för att uppfylla kundens behov och leverera en skräddarsydd lösning. För att göra systemet intuitivt och visuellt tilltalande använde våra UI/UX-designers utvecklat omfattande gränssnitt som gör det möjligt för medicinsk personal att hantera sina arbetsrutiner på ett smidigt sätt. Under tiden, DevOps ingenjörer hanterade systemets införande och tillhandahöll löpande support och underhåll, medan QA specialister såg till att CRM fungerade utan problem, tog itu med problem som uppstod och testade nya funktioner.

Dessutom har vi infört robusta säkerhetsåtgärder, åtkomstkontroller och kryptering för att skydda känslig information i enlighet med HIPAA och andra hälsovårdsbestämmelser. 

För närvarande befinner sig projektet i fasen efter lanseringen, och kunden planerar att skala upp Dynamics CRM-systemet för att kunna ta emot nya kliniker och sjukhus.

Team

2
Affärsanalytiker
1
Projektledare
1
Front-end-utvecklare
2
Back-end utvecklare
1
DevOps-ingenjör
1
QA-ingenjör
team-innowise

Resultat
36 % ökad patientnöjdhet efter migrering av data från MS Dynamics CRM

Innowise har anpassat en MS Dynamics CRM integrerad med elektroniska journaler och laboratorieresultat för att hantera patientinformation, schemalägga möten och säkerställa sömlös fakturering och försäkring. Tack vare centraliserad lagring och hantering av patientinformation har sjukhuspersonalen en heltäckande bild av patientens hälsostatus, vilket minskar pappersbördorna och ökar effektiviteten i verksamheten. Tack vare strömlinjeformade processer och omfattande medicinska journaler får patienterna kortare väntetider, personlig vård och förbättrad kommunikation.

Projektets löptid
 • Mars 2021 - Löpande

14%

minskning av administrativa kostnader

36%

ökad patientnöjdhet

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil