Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Partnerskap


Innowise erbjuder ett affiliateprogram och föredrar att etablera långvariga partnerskap på ömsesidigt fördelaktiga villkor. Känner du till någon som letar efter skräddarsydd mjukvaruutveckling, UI/UX-design eller andra IT-tjänster? Hänvisa en kund till Innowise och få en bonus när vi har undertecknat ett kontrakt med din hänvisade kund och påbörjat projektet.

Vi är öppna för samarbete med nya partners!

Innowise har stor erfarenhet av mjukvaruutveckling och IT-konsulttjänster och är öppen för ett brett samarbete med nya partners i alla dess former.

ekologi IT-konsultföretag och konsulter
ekologi Programvaruutvecklingsföretag
ekologi IT-integratörer
ekologi Talanganskaffning och rekryteringsbyråer
ekologi Leverantörer av mjukvara och hårdvara
ekologi Försäljningsbyråer

Vem kan vara intresserad av våra tjänster?

Företagsledare

Vd:ar, CTO:er, CIO:er, COOs, CMOs och andra nyckelchefer kan behöva digitalisera och utöka sin verksamhet.

Entreprenörer

Företagare kan överväga att optimera sina arbetsprocesser och implementera anpassade mjukvarulösningar.

Grundare av startup

Den som vill göra en ljus ide till en innovativ produkt och har säkrat investeringar för projektet.

Projektledare

PMs kan behöva utöka sina team med IT-experter som specialiserat sig på vissa domäner eller anställa personal för ett kortsiktigt projekt.

Webbdesignbyråer

Det kan krävas att uppfylla ett projekt med en teknisk stack utöver deras expertis eller skala teamet snabbt för att möta deadlines.

Marknadsföringsbyråer

Digitala, kreativa, varumärkes- eller PR-byråer kan släppa lös sin kreativitet och få ut det mesta av IT-innovationer för sina kunder.

Varför rekommendera Innowise?

Innowise kan förse dina kunder och partners med vår betydande expertis inom mjukvaruutveckling och därmed uppnå gemensamma intressen och mål. Vi arbetar med kunder från en mängd olika branscher, med hänsyn till särskilda affärs-och tekniska krav. För våra partners som tillhandahåller förmedlingstjänster erbjuder Innowise ett belöningsprogram vars villkor är beroende av ett specifikt projekt.

17+

års erfarenhet

1600+

IT-specialister

1100+

levererade projekt

93%

återkommande kunder

Teknikstack

Vårt tjänsteutbud bygger på att hjälpa våra kunder att nå sina mål med vår stora tekniska expertis.

FRONT END

REACT
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Microservices Architecture, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Microservices Architecture, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
UNITY
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP, Firebase SDK, ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia, Google VR SDK, Steam VR SDK, Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Go, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tide, warp, yew, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Games: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

CLOUD OCH PLATTFORMAR

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extraktorer), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP och CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData API:er, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migration, ALV Grid, ALV Tree
Salesforce
Salesforce, Apex code, Visualforce, Site.com, Customer 360 Platform, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Branscher

Under åren har vi samlat rik erfarenhet inom olika områden och ger maximal nytta för våra kunder baserat på värdefulla branschinsikter.

Hälsovård

 • Elektroniska patientjournalsystem (EHR)
 • Journalhanteringssystem (PMS)
 • Fjärrpatientövervakning
 • mHealth-tillämpningar

Ekonomi

 • Internetbank
 • Digitala plånböcker
 • Börsprogramvara
 • Handelsplattformar
 • KYC-lösningar

eCommerce , detaljhandel och konsumentfrågor varor

 • eCommerce plattformar
 • Marknadsplatser
 • Digitala auktioner
 • Chatbots i realtid
 • Sales analytics system

eLearning 

 • Lärplattformar (LMS)
 • Plattformar för distansutbildning
 • Skolledning programvara

Fordonsindustrin 

 • System för Fleet Management
 • Uppkopplade fordon
 • Fjärrfordonskontroll
 • Programvara för fordonsnavigering

Media

 • Plattformar för direktsändning
 • Plattformar för virtuella evenemang
 • Tillämpningar för sociala nätverk
 • Personlig innehållsleverans

Tillverkning

 • ERP-system
 • Databehandlingsprogramvara
 • IoT-tillämpningar
 • Digitala tvillingar
 • Förebyggande underhåll

Samarbetsförfarande

01
Undertecknande av kontraktet och NDA
Vi specificerar samarbetsvillkoren och konfidentiell information
02
Introduktion till din kund
Vi börjar kommunicera med din kund för att erbjuda våra tjänster
03
Förhandlingar
Vårt team ger ett affärsförslag och diskuterar alla detaljer
04
Ersättning
När Innowise avtalar med din kund, får du ersättning i samförstånd med de fördefinierade avtalsvillkoren

Utforska möjligheterna till samarbete. med Innowise

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil