Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Support- och underhållstjänster för stordatorer


Innowise är en pålitlig partner för att säkerställa livslängden på din IT-infrastruktur. Med lång erfarenhet av support och underhåll av stordatorer laddar vi era äldre system med modern teknik för att hjälpa er att nå era strategiska mål. Vårt team, som har lång erfarenhet av att hantera stordatorsystem, förbättrar tillförlitligheten och effektiviteten i affärsverksamheten inom olika sektorer, inklusive bank, finans, hälso- och sjukvård, försäkring, allmännyttiga företag, myndigheter och andra områden.

Vi ser till att dina stordatorer fungerar tillförlitligt på lång sikt

Innowise-teamet tillhandahåller fullskaliga underhåll av stordatorer för att öka effektiviteten i ert arbetsflöde. Vi utvecklar ständigt våra tekniska färdigheter och har en djup förståelse för komplicerade stordatorsystem som hjälper oss att se till att de fungerar optimalt.

Våra tekniker erbjuder heltäckande underhåll och support för stordatorer, inklusive IBM- och Fujitsu-system. Vi studerar alla detaljer i din stordatororganisation för att säkerställa att de körs effektivt och uppdateras med de senaste patcharna och programvaruversionerna.

Våra stordatorutvecklare bygger applikationer som anpassar stordatorns kapacitet till kundernas specifika behov, möjliggör strömlinjeformad systemintegration och underlättar tillgängligheten. Vårt team optimerar och uppdaterar också appar så att de fungerar korrekt.

Våra tekniska experter ger löpande support för stordatormiljöer i produktion. Det innebär att övervaka systemhälsan, felsöka problem och se till att systemet fungerar smidigt, vilket underlättar oavbruten drift av affärskritiska applikationer.

Innowise ingenjörer förbättrar effektiviteten och hastigheten i stordatorverksamheten. Med korrekt optimerade stordatorsystem kan organisationer hantera större datamängder mer effektivt, vilket leder till förbättrad produktivitet, beslutsfattande och kundnöjdhet.

Stordatorspecialisterna implementerar robusta säkerhetsåtgärder för att skydda hårdvaran och känsliga data mot hot och sårbarheter. Dessutom görs uppdateringar i enlighet med relevanta bestämmelser för att upprätthålla kundernas förtroende och affärsintegriteten.

Underhållsteamet utför säker och effektiv dataöverföring mellan olika stordatorsystem. Våra välutvecklade arbetsflöden och omfattande expertis säkerställer dataintegritet och minimala driftstörningar under den digitala omvandlingen eller systemuppgraderingen.

Underhåll av stordator experter erbjuder strategier och lösningar för säkerhetskopiering och återställning av data i mainframe-miljöer. Åtgärderna skyddar data från förlust på grund av systemfel, katastrofer eller andra oförutsedda händelser och underlättar kontinuiteten i verksamheten.

Utvecklare erbjuder Stöd för stordatorer tjänster tillgängliga hela tiden. För företag som arbetar kontinuerligt och inte kan tolerera driftstopp är omedelbar support ett måste: det hjälper till att ta itu med eventuella problem som uppstår så snabbt som möjligt och få saker och ting att fungera igen.

 • Underhåll av stordator
 • Utveckling och support av mainframe-applikationer
 • Produktionsstöd för stordatorer
 • Prestandaoptimering
 • Säkerhetshantering
 • Datamigreringstjänster
 • Säkerhetskopiering och återställning
 • Support dygnet runt
Underhåll av stordator

Underhåll av stordator

Utveckling och support av mainframe-applikationer

Utveckling och support av mainframe-applikationer

Produktionsstöd för stordatorer

Produktionsstöd för stordatorer

Prestandaoptimering

Prestandaoptimering

Säkerhetshantering

Säkerhetshantering

Datamigreringstjänster

Datamigreringstjänster

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning

Annotation och märkning av data

Support dygnet runt

Betydelsen av stöd för stordatorn

Effective mainframe support is an essential aspect of running seamless operations in any field of business. This is about more than just mainframes functioning correctly; it is also about allowing organizations to extract maximum value from the digital infrastructure.

Kontinuitet i verksamheten

Med rätt underhåll undviker stordatorerna oväntade driftstopp och systemfel. På så sätt kan organisationens interna system fortsätta sitt arbete utan avbrott, vilket är avgörande för ett kontinuerligt underhåll av arbetsflödet. Det garanterar att företag kan bedriva sin verksamhet utan rädsla för störande tekniska problem.

Kostnadseffektivitet

Stordatorer kan ha problem som kan eskalera till kostsamma problem om de inte åtgärdas. Regelbundet underhåll och snabba insatser förhindrar större haverier, som kan orsaka betydande störningar i verksamheten och vara dyra att åtgärda. Det gör att företaget kan spara både tid och pengar på felsökning.

Säkerhet

Mainframes hanterar ofta känsliga data som kan skada verksamheten om de läcker ut. När infrastrukturen underhålls implementerar och uppdaterar teknikerna säkerhetsåtgärder för att skydda mot intrång och sårbarheter. Detta tillvägagångssätt skyddar kritiska data och upprätthåller informationens integritet och konfidentialitet.

Optimerad prestanda

Another aspect of mainframe maintenance services is keeping performing as efficiently as possible. Regular support and updates mean faster processing times and more efficient data handling. With mainframes handling large volumes of transactions, businesses can boost their productivity and improve service delivery.

Regelefterlevnad

Each industry has specific data management and security regulations, and failing to comply with such may result in data leaks and legal penalties. Quality mainframe maintenance and support guarantees compliance with ever-changing requirements, which helps protect the system’s integrity and the company’s reputation.

Skalbarhet

Mainframes är kända för sin förmåga att hantera stora volymer av transaktioner och data. Effektiv support säkerställer att dessa system kan skalas upp för att möta ökande branschkrav utan att kompromissa med prestanda eller tillförlitlighet, vilket är avgörande för företag som växer eller hanterar varierande arbetsbelastningar.

Hur mycket kostar underhåll och förbättringar av stordatorn?

At Innowise, we are committed to delivering the most cost-efficient mainframe maintenance service without compromising quality. We extensively research the client’s requirements to identify the most efficient plan of action that addresses their issues and allows them to plan for the investment. During the initial communication, we work together to determine the several project aspects that influence the final cost evaluation.

ikon
Samarbetsmodell
ikon
Projektets komplexitet
ikon
Projektets löptid
ikon
Teamstorlek
ikon
Teamsammansättning
ikon
Nivå av experter

Få ut maximalt värde ur dina stordatorsystem med hjälp av våra experter.

Keep your operations running smooth with the best in mainframe maintenance.

Servicemodeller för underhåll av stordatorer

Förebyggande underhåll

Vi genomför regelbundet schemalagda kontroller och uppdateringar för att identifiera och åtgärda potentiella problem på ett proaktivt sätt. På så sätt förebygger vi driftstopp och systemfel så att era stordatorsystem kan fortsätta att fungera tillförlitligt.

Korrigerande underhåll

Vårt team reagerar snabbt på oväntade problem eller driftstörningar om de skulle uppstå. Ingenjörerna diagnostiserar snabbt grundorsaken till problemet och löser det. Korrekt problemidentifiering minimerar negativ påverkan på affärsverksamheten.

Förebyggande underhåll

Teknikexperter använder avancerad dataanalys och övervakningsverktyg för att uppskatta underhållsscheman. Prediktivt underhåll av stordatorer förhindrar problem innan de uppstår, vilket underlättar optimal resursallokering och förbättrar systemets livslängd.

Proaktivt underhåll

Innowises ingenjörer övervakar ständigt stordatorns prestanda och gör justeringar för att se till att den fungerar optimalt. Precis som förebyggande underhåll förhindrar det potentiella problem och upprätthåller hög operativ effektivitet.

Planerat underhåll

Mainframe-experter planerar underhållsrutiner utan att störa driften. De använder prestandadata för att bedöma systemets status och identifiera prioriteringar. Dessutom planerar de underhållsuppgifter under lågtrafik för att minimera störningar i kundens arbetsflöden.

Fjärrunderhåll

Med fjärrunderhåll kan vårt team uppdatera och felsöka stordatorn utan tekniska besök på plats, vilket minskar stilleståndstiden för infrastrukturen. Oavsett geografisk placering kan kunden vara säker på att problemet åtgärdas så snart som möjligt.

Anlita våra experter

Innowise har team av stordatoringenjörer som är dedikerade till att leverera högkvalitativa underhålls- och supporttjänster. Med ett agilt utvecklingsarbetsflöde och gedigen teknisk expertis ser våra experter till att studera kundens ekosystem för stordatorer och engagerar sig i långvarigt underhåll av stordatorer. De håller jämna steg med de senaste tekniska framstegen för att matcha kundens krav och svara på ständigt nya utmaningar.

Ett robust stordatorsystem är ryggraden i en effektiv datadriven organisation. Att se till att de fungerar smidigt hela tiden är inte bara en teknisk uppgift utan en viktig strategisk faktor. Vi på Innowise inser vikten av detta och strävar efter att leverera underhållstjänster som möjliggör driftskontinuitet och dataintegritet under arbetsbelastningar på lång sikt.

Dmitry Nazarevich

CTO på Innowise

Skräddarsydda tekniker vi använder

 • DASD
 • GDG
 • SMS
 • Tapes
 • VSAM
 • Amazon DynamoDB
 • DB2
 • Hibernate
 • IMS
 • JDBC
 • JPA
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle
 • PL/SQL
 • PostgreSQL
 • Eclipse IDE
 • IBM Personlig kommunikation
 • Intellij IDEA
 • MT9750
 • öppnaFT
 • Visual Studio Code
 • Java FX
 • Java RMI
 • Java Swing
 • Maven
 • Assembler
 • COBOL
 • PL/I
 • REXX
 • SPL4
 • C#
 • Java
 • JavaScript
 • Python
 • TypeScript
 • DMS
 • IPCS
 • ISPF
 • MQ
 • RACF
 • SDSF
 • SCLM
 • SMF
 • SMPE
 • TSO
 • XDC
 • FTP
 • Linux-nätverk
 • TCP/IP
 • VMware nätverksredigerare
 • Wireshark
 • Windows-nätverk
 • .NET Core
 • .NET Ramverk
 • ASP.NET
 • Entity Framework
 • AWS
 • BS2000
 • Docker
 • Linux
 • SSH
 • Virtualisering med VMWare
 • Windows Family
 • z/OS
 • Angular
 • Bootstrap
 • CSS
 • Hibernate
 • HTML
 • J2EE
 • JSP
 • JSTL
 • React
 • Servlets
 • Spring Boot
 • Vue
 • IBM Liberty-server
 • IBM WebSphere
 • Jetty
 • Nginx
 • Tomcat
Visa alla Visa mindre

Framtiden för support av stordatorer

As the technology moves forward, new ways of performing efficient mainframe support are emerging. Tools like artificial intelligence, predictive analytics, and automation allow the experts to deliver better maintenance for mainframe systems. This way, the engineers can analyze the mainframes’ performance, anticipate issues, allocate resources for maintenance routines, and promptly conduct troubleshooting.

Håll dina system säkra och uppdaterade.

Vår underhållstjänst för stordatorer säkerställer kontinuerlig innovation och lång livslängd inom din infrastruktur.

Varför välja Innowise för support av stordatorer?

Innowise erbjuder förstklassig expertis inom underhåll av stordatorer och ett engagemang för kontinuerligt samarbete, vilket säkerställer att kundens system alltid fungerar optimalt. Våra erfarna experter studerar noggrant kundens ekosystem för stordatorer och deras specifika behov och krav för att garantera tillförlitlig prestanda för stordatorn. De använder både äldre och de senaste verktygen och förlitar sig på ett välfungerande arbetsflöde för att erbjuda proaktivt underhåll och support i rätt tid, vilket underlättar kontinuitet i verksamheten och ett säkert dataflöde genom den tekniska infrastrukturen.

Erfarna proffs

Innowise har team med erfarna medarbetare som är väl insatta i underhåll av komplexa stordatorinfrastrukturer. Våra experter har arbetat med organisationer inom olika områden och kan effektivt stödja ett brett spektrum av branschspecifika stordatorbehov.

Avancerad teknik

Vi håller koll på nya verktyg inom underhåll av stordatorer för att våra kunder effektivt ska kunna nå sina affärsmål. Dessutom säkerställer efterlevnad av aktuella teknikstandarder framtidssäkring och anpassning till branschstandarder.

Kundorienterad strategi

Vårt team gör allt för att leverera en heltäckande tjänst och skräddarsy den efter kundens specifika behov. De studerar affärsmålen och de operativa kraven för att kunna tillhandahålla den tjänst som passar kundens arbetsflöden på det mest effektiva sättet.

Proaktivt stöd

Våra stordatorspecialister prioriterar att förebygga problem för att minimera driftstopp och förlorade möjligheter. Vi använder många tekniker för dataanalys för att förutse och åtgärda potentiella problem innan de eskalerar. Det proaktiva tillvägagångssättet är nyckeln till att säkerställa lång livslängd.

Vad våra kunder tycker

ikon för citat

Vi är glada att kunna rekommendera Innowise som en pålitlig partner för IT-outsourcing och vi rekommenderar den varmt. uppskattar deras uppmärksamhet på detaljer och professionalism.

företagets logotyp
Andreas Huber Företagets ägare INDI Solutions & Consulting
ikon för citat

Innowise har slutfört den första MVP inom tre månader. Eftersom samarbetet har varit effektivt och teamet har varit mycket fokuserat på våra mål har antalet leverantörsteam ökat.

företagets logotyp
Marco Scarpa Teknisk produktchef Beantech S.r.l.
ikon för citat

Innowise tillhandahåller personalförstärkningstjänster för ett nearshore IT-tjänsteföretags slutkund. Teamet har rekryterat resurser baserat på olika projekt och krav på teknisk kapacitet.

företagets logotyp
Davide Criscione Grundare och vd DC Services GmbH

FAQ

The frequency of IBM mainframe maintenance depends on the specific system, usage intensity, and the business’s operational needs. It’s best to conduct routine checks and minor updates quarterly and perform more comprehensive maintenance once a year. Keep in mind that systems under heavy usage require more attention.

The main challenges of mainframe application support are compatibility with newer software or operating systems, integration with modern apps, and a shortage of skilled professionals familiar with legacy systems. Compliance with security standards and regulations also adds to the challenges.

Yes, mainframe production support is usually available 24/7, especially for businesses that rely on continuous operation. This round-the-clock availability is crucial for promptly addressing and resolving any issues that may arise, thereby minimizing downtime and ensuring the smooth functioning of critical business operations.

Mainframe support services often include assistance with data migration to newer platforms. This involves planning and executing the transfer of data and applications from mainframe systems to more modern infrastructures. It’s a complex process that requires careful handling to guarantee data integrity, compatibility, and minimal operational disruption.

Mainframe support involves developing strategies like data backup, system redundancies, and recovery procedures to quickly restore the mainframe operations in case it is compromised. In addition, it includes performance monitoring procedures that allow for scheduling predictive maintenance routines.

Outsourcing mainframe support allows access to specialized expertise and cutting-edge technological tools that a company might have trouble keeping up with in-house. This way, an organization can strategically allocate resources, focusing on core objectives while the infrastructure is maintained by an experienced third party.

Behöver du andra tjänster?

DevOps
Vi använder DevOps bästa praxis för att effektivisera utvecklingsprocessen och påskynda ett lanseringsdatum.
Dedikerade utvecklare
Innowise har ett stort antal skickliga tekniska och IT-experter för att förbättra ditt projektteam.
Utveckling av inbyggd programvara
Vi bygger programvara för sammankopplade enheter som kommunicerar och delar data, vilket garanterar tillförlitlighet och säkerhet.
.NET-utveckling
Upplev den höga prestandan och soliditeten hos .NET-lösningar som levereras av Innowise.
Cybersäkerhet
Vi hjälper företag att skydda digitala system, nätverk och data från obehörig åtkomst, attacker och skador.

Kontakta oss

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil