Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Tjänster för förstärkning av IT-Personal

Sedan 2007 har Innowise tillhandahållit tjänster för förstärkning av IT-personal och försett kunder över hela världen med högkvalificerade IT-proffs. Förstärkning av IT-personal innebär rekrytering av tillfälligt anställda för att öka produktiviteten hos det interna utvecklingsteamet. Det är ett av de mest kostnadseffektiva alternativen för att bemanna projekt, fylla talangluckor och förbli flexibel.

Vi tillhandahåller rätt personer vid rätt tidpunkt

Vårt företag för förstärkning av IT-personal har en stor pool av specialister inom teknik och IT-ledning för att fylla ditt projektteam.

Front-end utvecklare
Back-end utvecklare
Fullstack-utvecklare
Mobilutvecklare
3D-designers
UI/UX-designers
DevOps ingenjörer
Affärsanalytiker
Programvaruarkitekter
Datavetare
QA-ingenjörer
Projektledare

Teknikstack

Våra förstklassiga programvaruingenjörer utnyttjar alla moderna programmeringsspråk och ramverk och tillgodoser alla önskemål relaterade till fullständig webbutveckling och tjänster för utveckling av mobilappar oavsett komplexitet och tekniknivå.

FRONT END

REACT
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Microservices Architecture, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Microservices Architecture, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
UNITY
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP, Firebase SDK, ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia, Google VR SDK, Steam VR SDK, Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Go, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tide, warp, yew, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Games: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

CLOUD OCH PLATTFORMAR

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extraktorer), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP och CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData API:er, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migration, ALV Grid, ALV Tree
Salesforce
Salesforce, Apex code, Visualforce, Site.com, Customer 360 Platform, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Ge ditt team de bästa IT-talangerna

Välj våra tjänster för personalförstärkning och låt oss tillsammans förvandla dina idéer till förstklassig programvara.

Varför Innowise?

+

års IT-erfarenhet

+

 IT-talanger på plats

+

levererade projekt

 • Kompetensutveckling

Innowise ägnar betydande resurser för att stödja kontinuerlig professionell tillväxt av alla anställda och inspirera dem att hålla sig uppdaterade om banbrytande teknik och lösningar. Vi genomför ledarutvecklingsprogram, företagsutbildning och teknikmöten.

 • Etablerade interna processer

Med 17 års erfarenhet av att erbjuda personalförstärkningstjänster har Innowise organiserat och effektiviserat interna arbetsflöden och affärsprocesser. Detta gör det möjligt för oss att vara en extremt konkurrenskraftig outsourcingleverantör, påskynda företagets tillväxt och uppfylla våra åtaganden gentemot kunderna snabbt och effektivt.

 • Snabb teambuilding

Vi kan övertala de IT-specialister som behövs på så kort tid som 3 dagar. Våra konsulter analyserar omedelbart dina projektkrav för att välja ut de bästa talangerna som passar dina affärsbehov. Beroende på din specifika förfrågan kan vi täcka dina behov med en fullt bemannad engagerat team eller 1-3 nödvändiga anställda.
 • Höga standarder

Vårt företag för förstärkning av IT-personal har satt upp höga interna kvalitetsstandarder och följer dem strikt. Vi fokuserar på kundernas värderingar för att leverera oklanderliga lösningar och upprätthålla den höga kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls. Vi lägger särskild vikt vid spetskompetens, snabba leveranser, effektiv kommunikation och ren kod.

 • Låg personalomsättning

För att hålla vår personalomsättning låg säkerställer vi rättvis ersättning för de anställdas bidrag till företagets prestationer och tillgång till ett förmånspaket. Våra medarbetare har arbetat med Innowise under lång tid, och deras expertis har testats av tid och en mängd projekt.

 • Fokus på kulturell kompatibilitet

Vi integrerar våra medarbetare sömlöst i era projekt och skapar en samarbetsmiljö som sträcker sig längre än bara till det tekniska arbetet. Som en del av vår rigorösa urvalsprocess hittar vi personer som inte bara är tekniskt skickliga, utan som också passar in i ert företags etos och kultur.

Hur vi börjar

Vi har en 17-årig bakgrund inom IT-personalförstärkning och har etablerat en välskött rekryteringsprocess för topptalanger för att möta projektkraven. Om specifikationen för lösningen redan är fastställd kan vi hoppa över vissa faser och göra det ännu snabbare.

01

Begäran

Vi tar emot din förfrågan och vidarebefordrar den till relevant IT-specialist för behandling.

02

Detaljer elicitering

Vi kontaktar dig för att identifiera dina projektuppgifter och underteckna ett sekretessavtal för att säkerställa att informationen behandlas konfidentiellt.

03

Uppskattning

Våra analytiker och mjukvaruutvecklare uppskattar arbetets omfattning och antalet specialister du behöver för att ta fram ett projektförslag.

04

Urval av teammedlemmar

Vi väljer ut de bäst lämpade IT-proffsen baserat på insamlade och analyserade data.

05

Kommersiellt förslag

Vi skickar dig CV:n för utvalda medarbetare med deras timlöner och andra kommersiella villkor.

06

Intervjuer

Du genomför intervjuer med de föreslagna kandidaterna och godkänner dem om de uppfyller dina krav.

07

Undertecknande av kontraktet

Vi tecknar ett avtal och börjar arbeta med ditt projekt så snart som möjligt.

Behöver du utöka ditt IT-team?

Testa förstärkningen av IT-personalen i Innowise

IT outsourcing modeller att jämföra

Modell för personalförstärkning

Mjukvaruutveckling under hela cykeln

Vad är det?

Med ett stort utvecklingsteam på 1000+ experter hjälper vi våra kunder att förbättra sina interna IT-avdelningar med våra deltids- eller heltidsanställda, inklusive utvecklare, QA-ingenjörer, DevOps-ingenjörer, lösningsarkitekter, UI/UX-designers, 3D-designers, affärsanalytiker etc. Fjärrutvecklarna kan hanteras direkt av kunderna, men vi kan också tillhandahålla projektledning på vår sida för att frigöra ditt interna team så att det kan fokusera på kärnverksamheten.

Våra kunder delegerar alla stadier av anpassad mjukvaruutveckling till oss och får som resultat en färdig produkt. Vi sätter samman och godkänner teamet utifrån den domän och teknikstack som krävs och tar fullt ansvar för projektets arbetsflöden, produktkvalitet, teamledning och deadlines. Vi säkerställer transparens genom att förse våra kunder med dagliga rapporter och genomföra dagliga möten vid behov. Våra kunder kan också definiera den specifika längden på sprintar och iterationer.

När ska man välja?

IT team augmentation är en matchning om du behöver utöka ditt befintliga team snabbt och effektivt.

Det är det bästa valet för företag som inte har någon avdelning för programvaruteknik.

Förstärkning av IT-personal - fördelar och nackdelar

Teamförstärkningsmodellen har sina fördelar och nackdelar som kan påverka programvaruutvecklingsprocesser i varierande grad. På Innowise använder vi våra omfattande metoder för att minimera eventuella negativa effekter av personalförstärkningstjänster.

+ Proffs

Tillgång till expertis

Teamförstärkningstjänster är det bästa alternativet för att berika era interna teknikteam med den teknik- och domänexpertis som krävs.

Snabb upp- och nedskalning

Vid stora projektvariationer hjälper förstärkningstjänsten till att bygga upp och minska ditt team efter behov för att säkerställa flexibilitet och projektframgång.

Undvika personalhanteringskostnader

Genom att välja ett utökat team på tillfällig basis sparar du pengar på anställning, semester, sjukfrånvaro, sjukförsäkring, lojalitetsbonusar, uppsägningslön etc.

Lägre utvecklingskostnader

Interna anställda har i allmänhet mycket högre timpriser än outsourcade teammedlemmar.

- Cons

Anställning av arbetstagare

Hur vi hanterar det: Vårt team består av sofistikerade IT-proffs med en omfattande bakgrund som hjälper dem att mildra adoptionsproblem.

Förvaltningsbörda

Hur vi hanterar det: Vi bemannar med erfarna projektledare som hjälper dig att minska projektledningsbördan och frigöra resurser för andra prioriterade uppgifter.

Kulturell distinktion

Hur vi hanterar det: Vår personalförstärkningsprocess inkluderar utbildningsträffar för våra anställda för att fylla det eventuella kulturella gapet.

Missa inte möjligheterna till IT-outstaffing

Innowise är en global programvaruleverantör som erbjuder högkvalitativa förstärkningstjänster

Relaterade fall

Vad våra kunder tycker

ikon för citat

Innowise hittade ständigt effektiva lösningar på utmaningarna. Resurserna var mycket hjälpsamma och kommunikativa, och de visade imponerande målmedvetenhet och iver att lösa problem.

företagets logotyp
Benjamin Reif Grundare och vd Sawayo
ikon för citat

Innowise har hittat högkvalitativa resurser som passar väl in i deras tilldelade interna team. De hade resurserna redo att starta på kort tid. Teamet erbjuder en lyhörd och personlig projektledning. Dessutom är de proaktiva och lovar inte för mycket.

företagets logotyp
Davide Criscione Grundare och vd DC Services GmbH
ikon för citat

Innowise resurser har varit engagerade i våra projekt under en lång tid, vilket visar hur framgångsrikt deras samarbete har varit. Teamet är kommunikativt, punktligt och respekterar tidsplaner. Dessutom är deras pålitlighet och omfattande expertis imponerande.

företagets logotyp
George Fironov VD Talmatic

Förstärkning av IT-personal FAQ

Personalförstärkning är en av de mest populära IT-outsourcingtjänster. Det handlar om att anlita ett helt IT-team eller enskilda IT-specialister för att bidra till ett visst projekt på lång eller kort sikt.

Förutom att vara ett billigare alternativ än att rekrytera ett internt team gör ett tillfälligt team det också möjligt att snabbt skala upp och ner antalet anställda baserat på projektets föränderliga behov.

Det är ett kostnadseffektivt alternativ till att anställa egna medarbetare. Teamförstärkning gör det möjligt att fylla luckor i utvecklingsprojekt, säkerställa företagets flexibilitet och få tillgång till de bästa tekniska talangerna.

Skicka bara din förfrågan till oss, och våra IT-konsulter kontaktar dig så snart som möjligt för att informera dig om detaljerna och starta vårt samarbete.

Det är helt upp till dig. Våra proffs kan ställa in dina personliga preferenser, vare sig de är Microsoft Teams, Slack, Google Chat, Dropbox, Skype, Zoom, GoToMeeting, osv.

Behöver du andra tjänster?

Revision och konsult
Våra erfarna konsulter kommer att säkerställa relevans och korrekt användning av teknik i ditt projekt.
Anpassad mjukvaruutveckling
Innowise utvecklar och implementerar ett brett utbud av anpassade lösningar för olika branscher.
Digital omvandling
Innowise vägleder företag och verksamheter längs deras digitala omvandlingsväg.
Dedikerade utvecklare
Innowise har ett stort antal skickliga tekniska och IT-experter för att förbättra ditt projektteam.
Tjänster för modernisering av äldre system
Vi uppdaterar eller ersätter föråldrade tekniksystem med moderna lösningar för att möta dagens affärsbehov.

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil