Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Dokumentasjon av programvareprosjekt: 30% raskere implementering av nye funksjoner

Innowise har utviklet prosjektdokumentasjon for å forstå et programvaresystems arkitektur, struktur og komponenter.

Kunde

Industri
Banking
Region
EU
Kunde siden
2023

Vår kunde er en fremtredende aktør innen bankbetalingssystemer, og opererer i et svært konkurranseutsatt og dynamisk marked. De er kjent for sin fremtidsrettede tilnærming til finansteknologi og har en betydelig tilstedeværelse på sitt område.

Detaljert informasjon om kunden kan ikke utleveres i henhold til vilkårene i taushetserklæringen.

Utfordring

Utjevning av dokumentasjonsgapet

Kunden var i ferd med å skaffe seg ISO-sertifiseringer, noe som var avgjørende for å øke troverdigheten på markedet og effektiviteten i driften. De støtte imidlertid på en stor hindring: mangelen på en omfattende dokumentasjon av programvareprosjekter. Dette gapet var ikke bare et hinder for sertifisering, men også en flaskehals i arbeidet med å forbedre driften. Nye teammedlemmer slet med onboarding, og utviklerne kastet bort dyrebar tid på å finne ut av systemets kompleksitet for hver ny funksjon som ble lagt til.

I tillegg var mangelen på tydelig dokumentasjon en betydelig barriere i kommunikasjonen mellom interessenter, utviklere og systemvedlikeholdere. Kundens forventning til oss var ikke bare at vi skulle tette dette hullet, men også skape et robust fundament som ville gjøre det enklere å forbedre og vedlikeholde systemet i fremtiden.

Løsning

Dokumentasjon av prosjektprogramvare for økt systemforståelse og effektivitet

I Innowise gikk vi i gang med å samle inn og dokumentere de kompliserte detaljene i kundens programvaresystem. Løsningen vår besto av tre hovedkomponenter: kravspesifikasjon for programvare (SRS), løsningsarkitekturdokument (SAD) og designstandarder. Under hele prosessen samarbeidet utviklerne hos kunden med oss og ga oss verdifull innsikt i systemstruktur, dataformater, prosessfunksjoner og mye mer.

Spesifisering av programvarekrav (SRS)

Teamets første oppgave var å få en helhetlig forståelse av kundens forretningsmål og systemkrav. Denne fasen handlet om å tegne et helhetlig bilde av hva systemet skulle oppnå i en bredere kontekst av kundens forretningsvirksomhet. 

Definere virksomhetens og systemets formål

Vi begynte med å definere formålet med virksomheten og systemet. Dette var avgjørende for å tilpasse programvarens funksjoner til kundens strategiske mål. Vi gjennomførte grundige diskusjoner med viktige interessenter for å bekrefte at vår forståelse var korrekt og omfattet fremtidige ambisjoner. Denne grundige forståelsen gjorde det mulig for oss å forutse ikke bare nåværende, men også fremtidige krav.

Utforming av funksjonelle krav

Deretter skisserte vi de funksjonelle kravene i et nøye strukturert format som beskrev alle aspekter ved systemets funksjonalitet - fra grunnleggende beregninger til komplekse databehandlingsalgoritmer. Kravene ble prioritert ut fra deres innvirkning på systemets generelle effektivitet og kundens driftseffektivitet.

Brukstilfeller og BPMN-diagrammer

Som et supplement til tekstbeskrivelsene brukte vi brukertilfeller og BPMN-diagrammer (Business Process Model and Notation). Disse verktøyene var uvurderlige for å visualisere systemets funksjoner, og ga en grafisk fremstilling av arbeidsflyter og prosesser. Brukstilfellene ga oss scenarier fra den virkelige verden som bidro til å forstå hvordan ulike brukere ville samhandle med systemet, mens BPMN-diagrammene ga et mer teknisk bilde av prosessflyten i systemet.

Omfattende dokumentasjon av komponenter og funksjoner

Teamet vårt nøyde seg ikke med de overordnede kravene. Vi fordypet oss i detaljene og dokumenterte hver eneste komponent og funksjon i systemet. Denne omfattende dokumentasjonen omfattet alt fra elementer i brukergrensesnittet til back-end prosesser. Vi ønsket å sikre at utviklere og systemvedlikeholdere enkelt kunne forstå og navigere i systemet.

Løsningsarkitekturdokument (SAD)

Etter utviklingen av kravspesifikasjonen for programvaren gikk vi over til å utarbeide løsningsarkitekturdokumentet. 

Å bygge bro mellom tekniske behov og forretningsmessige mål

I tekniske prosjekter er det en stor utfordring å få de tekniske aspektene til å stemme overens med forretningsmålene. Dokumentet vårt spilte en avgjørende rolle i å bygge bro over dette gapet. Ved tydelig å skissere hvordan hvert enkelt element i systemarkitekturen bidro direkte til forretningsmålene, ga vi en klar begrunnelse for arkitekturbeslutningene.

Dokumentere den nåværende teknologistatusen

En viktig del av vår tilnærming var å dokumentere den nåværende teknologiske tilstanden i kundens system. Dette innebar en grundig analyse av teknologiene, rammeverkene og verktøyene som ble brukt til å utvikle systemet. Vi evaluerte effektiviteten, skalerbarheten og hvordan de var integrert med andre komponenter i systemet. Denne analysen var avgjørende for å identifisere forbedringsområder og sikre at den foreslåtte arkitekturen ble bygget på et solid og moderne teknologisk fundament.

Designstandarder

Den siste brikken i dokumentasjonspuslespillet var designstandardene. Denne delen var avgjørende, ettersom den definerte betalingssystemets visuell og funksjonell identitet.

Detaljerte estetiske beskrivelser

Vi begynte med de estetiske aspektene og dokumenterte fargevalg, typografi og det generelle visuelle språket som brukes i systemet. Dette handlet ikke bare om å liste opp farger og skrifttyper, men også om psykologien bak disse valgene og hvordan de samsvarer med merkevareidentiteten og målene for brukeropplevelsen. Vi forklarte for eksempel hvorfor spesifikke nyanser ble valgt på grunn av deres visuelle appell og potensielle psykologiske effekt på brukerne, noe som øker brukervennligheten og brukerengasjementet.

Funksjonelle elementer og interaksjoner

I tillegg til det estetiske utforsket vi de funksjonelle elementene. Dette inkluderte feltnavn, overskrifter og utformingen av informasjonen på hvert skjermbilde. Vi så nærmere på utformingen av interaktive elementer som knapper, glidebrytere og rullegardinmenyer, og dokumenterte hvordan de fungerte i ulike tilstander (f.eks. holdt musepekeren over, klikket på, inaktiv). Målet var å sikre konsistens og intuitivitet i brukerinteraksjonen i hele systemet.

Varsler og popup-skjermer

Vi gikk i detalj med utformingen av popup-meldinger for feil og handlingsbekreftelser, og sørget for at de var visuelt konsistente og formidlet tydelig, kortfattet og nyttig informasjon. Vi fokuserte også mye på varslingssystemet, som inkluderte e-postvarsler og systemmeldinger. Dette innebar en detaljert gjennomgang av utformingen av e-postmaler, tonen i meldingene og utløserne for disse varslene. Vi sørget for at disse varslene ikke bare var informative, men også utformet på en måte som gjenspeilte merkevarens stemme og forbedret den generelle brukeropplevelsen.

Prosess

Oppdagelsesfasen

Vi startet med en oppdagelsesfase der vi satte oss grundig inn i kundens system og krav. Dette innebar at vi utarbeidet et detaljert veikart for prosjektet, satte klare milepæler og identifiserte potensielle utfordringer og løsninger for å oppnå en smidig dokumentasjonsopplevelse.

Dokumentasjonsfasen

I dokumentasjonsfasen utarbeidet vi SRS, SAD og designstandarder. Denne fasen var iterativ og innebar kontinuerlig validering og forbedring.

Kommunikasjon og verktøy

Kommunikasjon var nøkkelen. Vi benyttet oss av ulike kanaler som videosamtaler, e-post og samarbeidsplattformer for kontinuerlig interaksjon. Oppgavesporing ble håndtert gjennom Jira, noe som sørget for åpenhet og rask fremdrift.

Team

1
Forretningsanalytiker
1
UI/UX-designer
1
Arkitekt
team-innowise

Resultater

30% raskere implementering av nye funksjoner og strømlinjeformet onboarding-prosess

Løsningen vi leverte for Bankens betalingssystem var omfattende og mangesidig, og førte til konkrete og virkningsfulle resultater. For det første er kunden nå i ferd med å oppnå ISO-sertifisering. For det andre har vår omfattende dokumentasjon forbedret introduksjonsprosessen for nyansatte teammedlemmer. Dessuten har det ført til en smidigere integrering av nye funksjoner, noe som har spart tid og redusert læringskurven for utviklerne.

Den reduserte kompleksiteten og den økte klarheten i systemdriften betyr at teamet kan fokusere mer på innovasjon og mindre på å navigere i eksisterende strukturer. Til slutt har klarheten i systemets funksjonalitet, krav og begrensninger forbedret systemforståelsen og kommunikasjonen mellom alle interessenter.

Prosjektets varighet
 • Oktober 2023 - desember 2023

30%

raskere implementering av nye funksjoner

2x

raskere introduksjonsprosess

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil