Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Uppgradera ditt spel: migrera till de senaste .NET-versionerna

Enligt Venturebeat anser en stor majoritet av företagen (79%) att äldre applikationer hindrar organisationens initiativ för digital transformation. 91% av respondenterna instämmer eller instämmer helt i att modernisering av applikationer spelar en avgörande roll för organisationens förmåga att hantera snabbt föränderliga affärsförhållanden. En tredjedel (33%) av de tillfrågade säger att brist på kompetens eller expertis är deras största utmaning, medan ungefär en fjärdedel kämpar med brist på budgetar och investeringar (26%) eller föråldrade processer och verktyg (25%).

Undersökning utförd av Infosys visar att företagen är aktivt engagerade i arbetet med att modernisera sina system. Studien visar att under de kommande två åren kommer cirka 50% av det globala landskapet av äldre applikationer att genomgå modernisering. Dessutom förväntas en ännu mer betydande omvandling, med 70-90% av föråldrade applikationer som förväntas moderniseras inom de närmaste fem åren.

På Innowise förstår vi betydelsen av att ligga steget före i det ständigt föränderliga tekniklandskapet. Eftersom supportperioden för .NET 7 löper ut den 24 maj 2024 och för .NET 6 den 24 november 2024 är det absolut nödvändigt för företag att överväga att migrera till de nya versionerna av .NET. I den här artikeln går vi igenom fördelarna med .NET-migrering, så att företagen kan fatta välgrundade beslut och se till att deras digitala infrastruktur förblir robust och framtidssäker.

Har ni fastnat i ett gammalt system?

Boost prestanda för din programvara genom att uppgradera till den senaste .NET-versionen.

Varför ska företag uppgradera sina tekniska produkter till de senaste språkversionerna av programvaran?

Enligt en McKinsey Global Survey av cheferna har företagen påskyndat digitaliseringen av sina kund- och leverantörskedjeinteraktioner och sin interna verksamhet med tre till fyra år. Detta har hjälpt dem att förbli konkurrenskraftiga i den nya affärsmässiga och ekonomiska miljön genom att anta förändringar omedelbart. Säkerhet är en annan faktor som påskyndar den digitala omvandlingen, eftersom uppdatering av programvara kan förhindra att cyberbrottslingar får tillgång till känsliga företagsdata.

Migrering till .NET

Prestanda och effektivitet

Nyare programspråk har ofta prestandaförbättringar och optimerade funktioner. De är utformade för att vara mer effektiva, möjliggöra snabbare kodkörning och förbättrat resursutnyttjande. Att migrera till de senaste språkversionerna kan avsevärt förbättra prestandan hos tekniska produkter, vilket leder till bättre användarupplevelser och ökad produktivitet.

Förbättringar av säkerheten

I takt med att tekniken utvecklas ökar också säkerhetshoten. Språkuppdateringar av programvara innehåller ofta säkerhetspatchar och förbättringar för att åtgärda sårbarheter som upptäckts i tidigare versioner. Genom att migrera till de senaste språkversionerna säkerställer man att företagets tekniska produkter har de senaste säkerhetsfunktionerna, vilket minimerar risken för dataintrång, cyberattacker och andra säkerhetsincidenter.

Kompatibilitet och driftskompatibilitet

Programspråk utvecklas ständigt och nya versioner innehåller ofta nya funktioner och syntaxändringar. Genom att migrera till de senaste versionerna kan företagen säkerställa kompatibilitet med andra programvarukomponenter, bibliotek och ramverk, vilket möjliggör sömlös integration med verktyg och system från tredje part och underlättar samarbete och interoperabilitet mellan olika tekniker.

Tillgång till nya funktioner

Språkuppdateringar introducerar ofta nya funktioner och bibliotek som kan förbättra de tekniska produkternas kapacitet. Genom att migrera kan företagen dra nytta av dessa nya funktioner för att förnya, förbättra befintliga funktioner och utveckla banbrytande applikationer. Genom att hålla sig uppdaterade med de senaste programspråken kan företagen förbli konkurrenskraftiga och uppfylla kundernas förväntningar.

Gemenskapens stöd och resurser

Populära programvaruspråk har stora och livaktiga utvecklargrupper. Genom att migrera till de senaste språkversionerna får man tillgång till ett bredare utbud av support, handledning, kodexempel och dokumentation. Detta kan vara oerhört värdefullt för att felsöka problem, förvärva kunskap och påskynda utvecklingen. Företag kan dra nytta av den samlade expertisen i communityt för att övervinna utmaningar och främja kontinuerliga förbättringar som ger betydande fördelar.

Långsiktigt underhåll

Att använda föråldrade programspråk kan resultera i kodbaser som är svåra att underhålla och förbättra över tid. I takt med att tekniken utvecklas kan utvecklare som behärskar äldre språk bli en bristvara, vilket gör det svårare att hitta kompetenta resurser för underhåll och uppdateringar. Genom att migrera till de senaste språkversionerna kan företagen framtidssäkra sina tekniska produkter och se till att de kan underhållas och anpassas till snabbt föränderliga affärsbehov.

Att migrera tekniska produkter till de senaste språkversionerna av programvaran ger många fördelar, bland annat förbättrad prestanda, ökad säkerhet, kompatibilitet med andra system, tillgång till nya funktioner, support från gemenskapen och långsiktigt underhåll. Det ger företagen möjlighet att dra nytta av de senaste tekniska framstegen, ligga steget före konkurrenterna och förbättra den operativa effektiviteten.

Modernisering av äldre system: frigör affärspotential genom modernisering av programvara

Termen "äldre system" syftar på ett system som inte uppfyller sina avsedda prestandamål, vilket främst beror på dess oförmåga att slutföra operativa uppgifter snarare än dess ålder. Även en nyligen implementerad lösning kan bli ett gammalt system om den används på ett dåligt sätt. Sådana system håller inte jämna steg med era affärsmål, vilket leder till underhållsproblem, undermålig användarupplevelse, brist på support och inadekvat hantering av växande datavolymer. Följaktligen hindrar dessa problem ditt företags övergripande prestanda. Det är just här som modernisering av äldre programvara blir ett viktigt steg framåt.

Förutom att prestandan är undermålig kan det vara oöverkomligt dyrt att underhålla äldre system. Om du inte moderniserar din äldre programvara kan det leda till att din budget krymper på grund av olika kostnadsfaktorer:

 • Underhåll och stöd. Kostnaderna för att underhålla äldre system överstiger ofta de ursprungliga utvecklingskostnaderna inom en femårsperiod från det att systemet togs i drift.
 • Integration och efterlevnad. Lagstiftningskraven uppdateras regelbundet och underlåtenhet att uppfylla dem kan leda till dryga böter.
 • Säkerhet. Föråldrade säkerhetsprotokoll innebär betydande risker, och om man inte prioriterar säkerhetsuppdateringar kan dataintrång leda till stora ekonomiska förluster.
 • Missade möjligheter. Brist på innovation kan få långsiktiga konsekvenser för lönsamheten. Om man inte lyckas anpassa sig till nya marknadsstandarder, kundkrav, säkerhetsbestämmelser och kvalitetskriterier kan det leda till att man missar affärsmöjligheter.
 • Begränsad flexibilitet och effektivitet. Modernisering och automatisering kan avsevärt förbättra processeffektiviteten, ofta med upp till en anmärkningsvärd ökning på 50%.
 • Varumärkets anseende. Föråldrad programvara som laggar, kraschar eller ger ett oprofessionellt intryck kan skada varumärkets rykte avsevärt och skrämma bort lojala kunder.

Om du skjuter upp moderniseringen av din äldre programvara kommer du bara att öka de utmaningar som är förknippade med att driva verksamheten med föråldrade system. Att ta sig an dessa utmaningar direkt är avgörande för att frigöra organisationens fulla potential och lyckas på lång sikt.

Migrering från .NET 7 till .NET 8"

Släpp loss kraften i .NET 8

.NET 6 och 7 är populära och allmänt använda ramverk som används av många företag för deras webbapplikationer och mjukvaruutveckling. Men eftersom deras support upphör 2024 måste företagen förstå varför migrering från tidigare .NET-versioner till 8 bör ha högsta prioritet. Här är vad som är nytt i .NET 8.

 1. Förbättrad prestanda: utnyttja din fulla potential

Prestanda är en viktig aspekt av alla ramverk för programvara, och .NET 8 briljerar på detta område. Med en mängd förbättringar, optimeringar och buggfixar ger den senaste versionen en oöverträffad ökning av den övergripande prestandan. Genom att utnyttja dessa framsteg kan utvecklare bygga högpresterande applikationer som ger en sömlös användarupplevelse.

 1. Introduktion av C# 10: att ge utvecklare egenmakt

NET 8 utnyttjar kraften i det nya språket C# 10. Detta uppgradering till .NET 8 innehåller en mängd förbättringar, inklusive ny syntax, förbättrade källkodsgeneratorer och en rad andra framsteg på språknivå. Dessa tillägg gör det möjligt för utvecklare att skriva renare och mer koncis kod samtidigt som produktiviteten och underhållet förbättras.

 1. Släpp loss potentialen i WebAssembly: oöverträffad prestanda

I webbapplikationernas tidevarv spelar prestanda en avgörande roll. Med .NET 8 kan utvecklare dra nytta av anmärkningsvärda prestandaförbättringar för WebAssembly, vilket gör det möjligt att skapa webbappar med hög prestanda. Denna nyfunna effektivitet leder till snabbare laddningstider, smidigare användarinteraktioner och i slutändan en överlägsen användarupplevelse.

 1. Intuitiva API:er: förenklar utvecklingsarbetet

.NET 8 introducerar en uppsättning nya och intuitiva API:er som förenklar vanliga utvecklingsuppgifter. Bland tilläggen märks System.Text.Json.Serialization.Metadata och System.Net.Http.Json, som förbättrar arbetet med JSON-data respektive hanteringen av HTTP-förfrågningar. Genom att effektivisera dessa viktiga uppgifter kan utvecklare spara tid, förbättra kodkvaliteten och leverera projekt mer effektivt utan att det går ut över omfattningen.

 1. Berikat ekosystem för bibliotek: utökade möjligheter

.NET 8 levereras med en rad nya bibliotek som breddar utvecklarens arsenal. Bland dessa utmärker sig System.CommandLine och System.Runtime.TieredCompilation, som ger utvecklarna kraftfulla verktyg för att effektivisera kommandoradsgränssnitt och optimera runtime-prestanda. Dessa tillägg underlättar skapandet av högkvalitativa applikationer som uppfyller de mest krävande kraven på hastighet och responsivitet.

 1. Strömlinjeformade förpackningar: enklare användning, sömlös integration

Med tanke på vikten av en smidig anpassning till olika plattformar introducerar .NET 8 betydande förbättringar av paketeringssystemet. NuGet-paketen har förenklats, vilket möjliggör snabbare installation och sömlös upptäckt av bibliotek och beroenden. Dessa förbättringar gör .NET 8 mer tillgängligt och användarvänligt, vilket säkerställer att utvecklare enkelt kan utnyttja dess funktioner på ett brett spektrum av plattformar och distributionsscenarier.

 1. Förbättrad Visual Studio-integration: frigör produktivitet

Sömlös integration med utvecklingsmiljöer är avgörande för utvecklarnas produktivitet, och .NET 8 levererar just detta. Med förbättrad integration med Visual Studio får utvecklarna en kraftfull miljö där de enkelt kan skapa, felsöka och distribuera .NET Core-projekt. Det förbättrade arbetsflödet eliminerar onödig komplexitet, så att utvecklarna kan fokusera på det som verkligen betyder något: att bygga exceptionella applikationer.

Fallstudie: förbättrad synkronisering av äldre system

För närvarande arbetar vårt team med ett projekt för att integrera äldre system med ett modernt, mikrotjänstbaserat system för en av våra kunder. För att uppnå detta har vi skapat olika mikrotjänster som hanterar olika funktioner, bland annat klassiska CRUD-mikrotjänster, synkroniseringsmappare och mikrotjänster för sökning och skapande av bokningar. Inledningsvis byggdes de flesta av dessa mikrotjänster med .NET Core 3.1, som var en LTS-version (Long Term Support). Nu håller vi dock på att uppgradera alla våra system till .NET 6, som också är en LTS-version. 

Därför utvecklade vi en mikrotjänst som ansvarar för att visa information om bokningar för utvalda platser inom en viss period baserat på vissa kriterier, till exempel antalet deltagare och tillgången till ytterligare aktiviteter. Ursprungligen byggdes denna tjänst med hjälp av .NET Core 3.1. Men efter att ha uppgraderat den till .NET 6 och uppdaterat alla NuGet-paket som den var beroende av kunde vi konstatera en prestandaökning på 25% utan att göra några ändringar i tjänstens kod.

Det är dags att börja Planering för .NET-migrationen

Applikationsmodernisering är inte en plötslig händelse utan snarare en kontinuerlig resa. På denna väg tar varje organisation steg för steg och kan implementera olika tekniker som cloud computing, mobilitetslösningar, avancerad analys och cybersäkerhet. Legacy-modernisering följer en iterativ strategi som gör det möjligt för organisationer att omvandla sitt IT-ekosystem för att uppfylla nuvarande och framtida affärskrav och samtidigt skapa en flexibel grund för framtida innovation.

I och med att supportperioden för .NET 6 har löpt ut har företagen nu möjlighet att omfamna framtiden för .NET-utveckling. Genom att migrera till de senaste versionerna kan organisationer dra nytta av förbättrade funktioner, säkerställa robusta säkerhetsåtgärder och framtidssäkra sin digitala infrastruktur. På Innowise erbjuder vi omfattande Tjänster för migrering till .NET 8 för att hjälpa företag att framgångsrikt navigera genom denna migration. Vårt team har åtagit sig att tillhandahålla .NET 8-migreringslösningar för företagoch ger organisationer möjlighet att fullt ut utnyttja potentialen i .NET-ramverket och utvecklas i det ständigt föränderliga digitala landskapet.

FAQ

Att migrera till de senaste .NET-versionerna ger flera fördelar, inklusive tillgång till nya funktioner, förbättrad prestanda, förbättrad säkerhet och kontinuerligt stöd från Microsoft. Uppgradering säkerställer kompatibilitet med modern teknik, främjar innovation och positionerar din applikation för fortsatt tillväxt och effektivitet.

Migreringsprocessen till det senaste .NET-ramverket omfattar vanligtvis ett systematiskt tillvägagångssätt. Den omfattar en bedömning av den aktuella applikationen, planering av migreringsstrategin, uppdatering av kod och beroenden, grundliga tester och slutligen driftsättning av den uppdaterade applikationen.

Den senaste versionen av .NET höjer säkerheten och prestandan genom avancerade funktioner som förbättrade säkerhetsprotokoll, förbättrade krypteringsalgoritmer och optimerad runtime-prestanda. Dessa uppgraderingar stärker inte bara applikationen mot potentiella hot utan bidrar också till snabbare exekvering och förbättrad övergripande responsivitet.

Tack för ditt betyg!
Tack för din kommentar!

Innehållsförteckning

Betygsätt den här artikeln:

4/5

4,8/5 (45 recensioner)

Relaterat innehåll

Blogg
Blogg
Small cover Utvecklingen av P2P-transaktioner
Blogg
Looker vs Power BI - Revolutionerande industri Liten täckning
Blogg
juniora utvecklare
Blogg
Sprint tokenisering
Blogg
Digital teknik Tillverkning
Blogg
Korvlös täckning
Blogg
Innowise juni - sammanfattning av utveckling av mobilappar
Blogg
Brytande gränser Innowise rankas bland de 100 snabbast växande företagen för 2023
Blogg
Innowises mobilutvecklare
Blogg
Industri 4.0
Blogg
Smart jordbruk
Blogg
Framtidens smarta hem
Blogg
De viktigaste trenderna inom mjukvaruutveckling
Blogg
GoodFirms: Innowise - expert på att leverera avancerade tekniska lösningar med hög komplexitet
Blogg
Varför IT-projekt misslyckas
Blogg
10 programvaruarkitekturmönster du borde veta om
Blogg
Programvaruutveckling för nystartade företag
Blogg
Upptäcktsfasen i programvaruutvecklingen
Blogg
livscykeln för mjukvaruutveckling
Blogg
Att klättra i pyramiden: hur man strukturerar ett högpresterande team för mjukvaruutveckling
Blogg
Metoder för en bättre molnmigrering
Blogg
Beslutsunderrättelseverksamhet
Blogg
Artificiell intelligens i vården
Blogg
Blogg
Den ultimata guiden till Apache Airflow
Blogg
Google's Carbon-språk kan ersätta C++
Blogg
Blogg
Blogg
Global Outsourcing 100-lista från IAOP
Blogg
Blogg
Blogg
Blogg
Blogg
Blogg

Har du en utmaning för oss?

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil