Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Oppgrader spillet ditt: migrering til de nyeste .NET-versjonene

Ifølge Venturebeat mener det store flertallet av selskapene (79%) at eldre applikasjoner hindrer organisasjonens digitale transformasjonsinitiativer. 91% av respondentene er enige eller helt enige i at modernisering av applikasjoner spiller en avgjørende rolle for organisasjonens evne til å tilpasse seg raskt skiftende forretningsforhold. En tredjedel (33%) av de spurte sier at mangel på kompetanse er den største utfordringen, mens rundt en fjerdedel av de spurte sliter med manglende budsjetter og investeringer (26%) eller utdaterte prosesser og verktøy (25%).

Forskning utført av Infosys viser at selskapene er i full gang med å modernisere systemene sine. Studien viser at i løpet av de neste to årene forventes det at omtrent 50% av det globale landskapet av eldre applikasjoner vil bli modernisert. I tillegg forventes det en enda større endring, med 70-90% av foreldede applikasjoner som forventes å bli modernisert i løpet av de neste fem årene.

I Innowise vet vi hvor viktig det er å ligge i forkant av utviklingen i det stadig skiftende teknologilandskapet. Ettersom støtteperioden for .NET 7 avsluttes 24. mai 2024 og .NET 6 24. november 2024, er det viktig at bedrifter vurderer å migrere til de nye versjonene av .NET. I denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene ved å migrere til .NET, slik at bedriftene kan ta informerte beslutninger og sikre at den digitale infrastrukturen forblir robust og fremtidsrettet.

Sitter du fast i et eldre system?

Boost ytelsen til programvaren ved å oppgradere til den nyeste .NET-versjonen.

Hvorfor bør bedrifter oppgradere sine tekniske produkter til de nyeste språkversjonene av programvaren?

Ifølge en McKinsey Global Survey av lederne har fremskyndet digitaliseringen av kunde- og leverandørkjeden og den interne driften med tre til fire år. Dette har hjulpet dem med å holde seg konkurransedyktige i det nye forretningsmessige og økonomiske miljøet ved å ta i bruk endringene umiddelbart. Sikkerhet er en annen faktor som fremskynder den digitale transformasjonen, ettersom oppdatering av programvare kan forhindre at nettkriminelle får tilgang til sensitive bedriftsdata.

Overgang til .NET

Ytelse og effektivitet

Nyere programvarespråk har ofte ytelsesforbedringer og optimaliserte funksjoner. De er utviklet for å være mer effektive, noe som gir raskere kodeavvikling og bedre ressursutnyttelse. En migrering til de nyeste språkversjonene kan forbedre ytelsen til teknologiprodukter betydelig, noe som gir bedre brukeropplevelser og økt produktivitet.

Sikkerhetsforbedringer

I takt med at teknologien utvikler seg, utvikler også sikkerhetstruslene seg. Språkoppdateringer av programvare inneholder ofte sikkerhetsoppdateringer og forbedringer for å lukke sårbarheter som er oppdaget i tidligere versjoner. Ved å migrere til de nyeste språkversjonene sikrer man at bedriftens tekniske produkter har de mest oppdaterte sikkerhetsfunksjonene, noe som minimerer risikoen for datainnbrudd, nettangrep og andre sikkerhetshendelser.

Kompatibilitet og interoperabilitet

Programvarespråk er i stadig utvikling, og nye versjoner introduserer ofte nye funksjoner og syntaksendringer. Ved å migrere til de nyeste versjonene kan bedrifter sikre kompatibilitet med andre programvarekomponenter, biblioteker og rammeverk, noe som muliggjør sømløs integrasjon med tredjepartsverktøy og -systemer og letter samarbeid og interoperabilitet mellom ulike teknologier.

Tilgang til ny funksjonalitet

Språkoppdateringer introduserer ofte ny funksjonalitet og nye biblioteker som kan forbedre mulighetene i teknologiprodukter. Ved å migrere kan bedrifter utnytte disse nye funksjonene til å innovere, forbedre eksisterende funksjoner og utvikle banebrytende applikasjoner. Ved å holde seg oppdatert på de nyeste programvarespråkene kan bedrifter forbli konkurransedyktige og innfri stadig nye kundeforventninger.

Samfunnsstøtte og ressurser

Populære programvarespråk har store og livlige utviklermiljøer. Hvis du migrerer til de nyeste språkversjonene, får du tilgang til et større utvalg av support, veiledninger, kodeeksempler og dokumentasjon. Dette kan være svært verdifullt når det gjelder feilsøking, kunnskapsinnhenting og raskere utvikling. Virksomheter kan dra nytte av den kollektive ekspertisen i fellesskapet for å løse utfordringer og fremme kontinuerlige forbedringer som gir betydelige fordeler.

Langsiktig vedlikehold

Bruk av utdaterte programvarespråk kan resultere i gamle kodebaser som er vanskelige å vedlikeholde og forbedre over tid. Etter hvert som teknologien utvikler seg, kan det bli mangel på utviklere som behersker eldre språk, noe som gjør det vanskeligere å finne kompetente ressurser til vedlikehold og oppdateringer. Ved å migrere til de nyeste språkversjonene kan bedrifter fremtidssikre teknologiproduktene sine og sikre at de kan vedlikeholdes og tilpasses raskt skiftende forretningsbehov.

Å migrere tekniske produkter til de nyeste versjonene av programvarespråkene gir mange fordeler, blant annet bedre ytelse, økt sikkerhet, kompatibilitet med andre systemer, tilgang til ny funksjonalitet, support fra fellesskapet og langsiktig vedlikehold. Det gjør det mulig for bedrifter å utnytte de nyeste teknologiske fremskrittene, holde seg i forkant av konkurrentene og forbedre driften.

Modernisering av eldre systemer: frigjøring av forretningspotensial gjennom modernisering av programvare

Begrepet "eldre system" refererer til et system som ikke oppfyller de tiltenkte ytelsesmålene, noe som først og fremst skyldes manglende evne til å utføre driftsoppgaver og ikke alder. Selv en nylig implementert løsning kan bli et "legacy"-system hvis den er dårlig implementert. Slike systemer klarer ikke å holde tritt med virksomhetens mål, noe som fører til vedlikeholdsutfordringer, dårlig brukeropplevelse, manglende support og utilstrekkelig håndtering av økende datamengder. Disse problemene svekker virksomhetens samlede ytelse. Det er nettopp her modernisering av eldre programvare blir et viktig skritt i riktig retning.

I tillegg til dårlig ytelse kan det være svært kostbart å vedlikeholde eldre systemer. Hvis du unnlater å modernisere den gamle programvaren, kan det tære på budsjettet på grunn av ulike kostnadsfaktorer:

 • Vedlikehold og støtte. Kostnadene ved å vedlikeholde eldre systemer overstiger ofte de opprinnelige utviklingskostnadene i løpet av fem år etter at systemet ble tatt i bruk.
 • Integrering og samsvar. Myndighetskravene oppdateres med jevne mellomrom, og manglende overholdelse av dem kan føre til høye bøter.
 • Sikkerhet. Utdaterte sikkerhetsprotokoller utgjør en betydelig risiko, og uten prioritering av sikkerhetsoppdateringer kan datainnbrudd føre til store økonomiske tap.
 • Glemte muligheter. Mangel på innovasjon kan få langsiktige konsekvenser for lønnsomheten. Hvis man ikke klarer å tilpasse seg nye markedsstandarder, kundekrav, sikkerhetsforskrifter og kvalitetskriterier, kan man gå glipp av forretningsmuligheter.
 • Begrenset smidighet og effektivitet. Ved å ta i bruk modernisering og automatisering kan prosesseffektiviteten økes betraktelig, ofte med opptil 50%.
 • Varemerkets omdømme. Utdatert programvare som henger etter, krasjer eller virker uprofesjonell, kan skade merkevarens omdømme og skremme bort lojale kunder.

Ved å utsette moderniseringen av den gamle programvaren kan du bare forsterke utfordringene knyttet til å drive virksomheten på aldrende systemer. Å ta tak i disse utfordringene er avgjørende for at organisasjonen skal kunne utnytte sitt fulle potensial og lykkes på lang sikt.

Migrering fra .NET 7 til .NET 8"

Slipp løs kraften i .NET 8

.NET 6 og 7 er populære og mye brukte programvarerammeverk som brukes av mange bedrifter til webapplikasjoner og programvareutvikling. Ettersom støtten for disse rammeverkene opphører i 2024, er det imidlertid viktig at bedriftene forstår hvorfor migrering fra tidligere .NET-versjoner til 8 bør ha høyeste prioritet. Her er nyhetene i .NET 8.

 1. Forbedret ytelse: frigjør det fulle potensialet

Ytelse er et viktig aspekt ved ethvert rammeverk for programvare, og .NET 8 briljerer på dette området. Med en rekke forbedringer, optimaliseringer og feilrettinger gir den nyeste versjonen en enestående økning i den generelle ytelsen. Ved å utnytte disse forbedringene kan utviklere bygge høytytende applikasjoner som gir en sømløs brukeropplevelse.

 1. Introduksjon av C# 10: gi utviklere mer innflytelse

.NET 8 omfavner kraften i det nye C# 10-språket. Dette oppgradering til .NET 8 inneholder en rekke forbedringer, blant annet ny syntaks, forbedrede kildegeneratorer og en rekke andre forbedringer på språknivå. Disse forbedringene gjør det mulig for utviklere å skrive renere og mer konsis kode, samtidig som produktiviteten og vedlikeholdsevnen økes.

 1. Utnytt potensialet i WebAssembly: ytelse uten sidestykke

I webapplikasjonenes tidsalder spiller ytelse en avgjørende rolle. Med .NET 8 kan utviklere dra nytte av betydelige ytelsesforbedringer i WebAssembly, noe som gjør det mulig å lage svært effektive webapplikasjoner. Denne nyvunne effektiviteten gir raskere lastetider, smidigere brukerinteraksjoner og til syvende og sist en bedre brukeropplevelse.

 1. Intuitive API-er: forenkling av utviklingsoppgaver

.NET 8 introduserer en rekke nye og intuitive API-er som forenkler vanlige utviklingsoppgaver. Blant de viktigste tilleggene er System.Text.Json.Serialization.Metadata og System.Net.Http.Json, som gjør det enklere å arbeide med JSON-data og håndtere HTTP-forespørsler. Ved å strømlinjeforme disse viktige oppgavene kan utviklere spare tid, forbedre kodekvaliteten og levere prosjekter på en mer effektiv måte uten at det går ut over omfanget.

 1. Beriket biblioteksøkosystem: utvidede muligheter

.NET 8 leveres med en rekke nye biblioteker som utvider utviklerens arsenal. Blant disse skiller System.CommandLine og System.Runtime.TieredCompilation seg ut, og gir utviklerne kraftige verktøy for å effektivisere kommandolinjegrensesnitt og optimalisere kjøretidsytelsen. Disse tilleggene gjør det enklere å lage applikasjoner av høy kvalitet som oppfyller de strengeste krav til hastighet og responstid.

 1. Strømlinjeformet innpakning: enklere å ta i bruk, sømløs integrering

I tråd med viktigheten av at .NET 8 skal kunne tas i bruk på tvers av ulike plattformer, har pakkesystemet blitt betydelig forbedret. NuGet-pakkene er blitt forenklet, noe som gir raskere installasjon og sømløs oppdagelse av biblioteker og avhengigheter. Disse forbedringene gjør .NET 8 mer tilgjengelig og brukervennlig, slik at utviklere enkelt kan utnytte funksjonene på en rekke ulike plattformer og distribusjonsscenarier.

 1. Forbedret Visual Studio-integrasjon: frigjøring av produktivitet

Sømløs integrering med utviklingsmiljøer er avgjørende for utviklernes produktivitet, og .NET 8 leverer nettopp dette. Takket være den forbedrede integrasjonen med Visual Studio får utviklerne et kraftig miljø der de enkelt kan opprette, feilsøke og distribuere .NET Core-prosjekter. Denne forbedrede arbeidsflyten eliminerer unødvendig kompleksitet, slik at utviklerne kan fokusere på det som virkelig betyr noe: å bygge eksepsjonelle applikasjoner.

Casestudie: forbedring av synkronisering av eldre systemer

For tiden jobber teamet vårt med et prosjekt for å integrere eldre systemer med et moderne, mikrotjenestebasert system for en av kundene våre. For å oppnå dette har vi laget en rekke mikrotjenester som håndterer ulike funksjoner, blant annet klassiske CRUD-mikrotjenester, synkroniseringsmappere og mikrotjenester for søk og oppretting av bestillinger. Til å begynne med ble de fleste av disse mikrotjenestene bygget med .NET Core 3.1, som var en LTS-versjon (long-term support). Nå er vi imidlertid i ferd med å oppgradere alle systemene våre til .NET 6, som også er en LTS-versjon. 

Vi utviklet derfor en mikrotjeneste med ansvar for å vise informasjon om bestillinger for utvalgte steder innenfor en bestemt periode basert på visse kriterier, for eksempel antall deltakere og tilgjengeligheten av tilleggsaktiviteter. Opprinnelig ble denne tjenesten utviklet med .NET Core 3.1. Etter å ha oppgradert den til .NET 6 og oppdatert alle NuGet-pakkene den var avhengig av, kunne vi imidlertid observere en ytelsesøkning på 25% uten å gjøre noen endringer i tjenestens kode.

Det er på tide å begynne planlegging av .NET-migreringen

Applikasjonsmodernisering er ikke en plutselig hendelse, men snarere en kontinuerlig reise. På denne veien tar hver organisasjon steg for steg og kan implementere ulike teknologier som cloud computing, mobilitetsløsninger, avansert analyse og cybersikkerhet. Legacy-modernisering følger en iterativ tilnærming som gjør det mulig for organisasjoner å transformere IT-økosystemet for å oppfylle nåværende og fremtidige forretningskrav og samtidig etablere et fleksibelt grunnlag for fremtidig innovasjon.

Nå som støtteperioden for .NET 6 er over, har bedrifter muligheten til å ta i bruk fremtidens .NET-utvikling. Ved å migrere til de nyeste versjonene kan organisasjoner dra nytte av forbedrede funksjoner, sikre robuste sikkerhetstiltak og fremtidssikre den digitale infrastrukturen. I Innowise tilbyr vi omfattende .NET 8-migreringstjenester for å hjelpe bedrifter med å lykkes med denne overgangen. Teamet vårt har forpliktet seg til å tilby .NET 8-migreringsløsninger for bedrifterog gjør det mulig for organisasjoner å utnytte potensialet i .NET-rammeverket fullt ut og lykkes i det stadig skiftende digitale landskapet.

FAQ

Migrering til de nyeste .NET-versjonene gir flere fordeler, blant annet tilgang til nye funksjoner, forbedret ytelse, økt sikkerhet og løpende støtte fra Microsoft. Oppgradering sikrer kompatibilitet med moderne teknologi, fremmer innovasjon og posisjonerer applikasjonen din for fortsatt vekst og effektivitet.

Migreringsprosessen til det nyeste .NET-rammeverket innebærer vanligvis en systematisk tilnærming. Den omfatter vurdering av den nåværende applikasjonen, planlegging av migreringsstrategien, oppdatering av kode og avhengigheter, grundig testing og til slutt distribusjon av den oppdaterte applikasjonen.

Den nyeste .NET-versjonen øker sikkerheten og ytelsen gjennom avanserte funksjoner som forbedrede sikkerhetsprotokoller, forbedrede krypteringsalgoritmer og optimalisert kjøretidsytelse. Disse oppgraderingene styrker ikke bare applikasjonen mot potensielle trusler, men bidrar også til raskere kjøring og bedre responstid.

Takk for din vurdering!
Takk for din kommentar!

Innholdsfortegnelse

Ranger denne artikkelen:

4/5

4.8/5 (45 anmeldelser)

Relatert innhold

Blogg
Small cover Software development trends 2024
Blogg
Data tokenization small cover
Blogg
Small cover Artificial intelligence in diagnostics market (1)
Blogg
Blogg
Små omslag Utviklingen av P2P-transaksjoner
Blogg
Looker vs Power BI - revolusjonerer industrien med små deksler
Blogg
juniorutviklere
Blogg
Sprint tokenisering
Blogg
Produksjon av digital teknologi
Blogg
Kjernefritt deksel
Blogg
omslag
Blogg
Innowise oppsummering av mobilapp-utvikling i juni
Blogg
Grenseoppgang Innowise er blant de 100 raskest voksende selskapene for 2023
Blogg
Innowise mobile dev digest
Blogg
Blockchain i forsyningskjeden: brukstilfeller
Blogg
Industri 4.0
Blogg
Smart landbruk
Blogg
Fremtidens smarte hjem
Blogg
De viktigste trendene innen programvareutvikling
Blogg
Hvorfor prosjektet ditt sannsynligvis vil mislykkes uten BA
Blogg
Hvorfor IT-prosjekter mislykkes
Blogg
10 programvarearkitekturmønstre du bør kjenne til
Blogg
Programvareutvikling for oppstartsbedrifter
Blogg
Oppdagelsesfasen i programvareutvikling
Blogg
livssyklus for programvareutvikling
Blogg
Klatring i pyramiden: hvordan strukturere et programvareutviklingsteam med høy ytelse
Blogg
Tilnærminger til en bedre skymigrasjon
Blogg
Kunstig intelligens i helsevesenet
Blogg
Blogg
Den ultimate guiden til Apache Airflow
Blogg
Google's Carbon-språk kan erstatte C++
Blogg
Blogg
Blogg
Blogg
Blogg
Blogg
Blogg

Har du gitt oss en utfordring?

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil