Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Varför anställa juniora mjukvaruutvecklare för dina projekt

Många företag i teknikbranschen omprövar idag sina rekryteringsstrategier, särskilt när det gäller den erfarenhetsnivå som krävs för deras programvaruutvecklingsteam. Många företag har antagit en strategi där de enbart anställer erfarna medarbetare. Deras motiveringar inkluderar vanligtvis:
 • Brist på tid eller resurser för att utbilda mindre erfaren personal på grund av den snabba verksamhetsutvecklingen.
 • Finansiell kapacitet att anställa erfaren personal, vilket eliminerar behovet av att anställa mindre erfaren personal.
 • Höga insatser i verksamheten förhindrar risktagande med mindre erfarna medarbetare.
 • Företagets kultur av självständighet är inte gynnsam för den nivå av vägledning som mindre erfarna medarbetare behöver.
 • En preferens för att etablera centrala mjukvaruprodukter innan man anställer mindre erfaren personal.
Detta synsätt antyder att anställning av mindre erfarna medarbetare antingen är en välgörenhetsgärning eller ett val som görs när resurserna är begränsade. Men så är det i verkligheten, forskning om misslyckade företag anger vanligtvis inte teknisk oerfarenhet som den främsta orsaken; frågor som dålig ledning och motvilja mot förändringar är vanligare faktorer. Ur vårt perspektiv kräver inte alla projekt expertis från mycket erfarna utvecklare. Juniora utvecklare, som ofta undervärderas, är helt kapabla att hantera grundläggande uppgifter och kan bidra med en ny synvinkel. Deras engagemang kan minska företagets kostnader avsevärt, vilket gör det till ett smart ekonomiskt drag i vissa scenarier.Diskussionen kring juniora utvecklare omfattar ofta en rad missuppfattningar. För att säkerställa välgrundade anställningsbeslut är det viktigt att avliva dessa myter och se på unga talanger utifrån deras kapacitet och projektkrav. Vi ser ofta att när dessa framväxande proffs utvärderas mer omfattande blir deras unika färdigheter och nya perspektiv ovärderliga tillgångar för alla team.

Missuppfattningar om att anställa juniora utvecklare

Liten erfarenhet vs snabb inlärning

Visst kan juniora utvecklare ha en begränsad meritlista. Ändå uppvisar de ofta en högre grad av anpassningsförmåga jämfört med mer erfarna medarbetare, de tar lätt till sig nya koncept och integreras i nya miljöer på ett mer effektivt sätt. Detta står i kontrast till mogna medarbetare, som kan vara mindre flexibla när det gäller att ändra sina etablerade arbetsmetoder.

Även om juniora utvecklare behöver viss grundutbildning kan deras färska kunskaper från nyligen genomförda utbildningar dessutom minska behovet av kostsam kompetensutveckling. 

Utöver detta är det viktigt att skilja mellan "brist på erfarenhet" och "brist på förmåga". Många juniora utvecklare har gedigen och aktuell kunskap från akademiska studier, bootcamps och personliga projekt. Dessutom är det inte alltid så att lång erfarenhet inom branschen är liktydigt med expertis eller uppdaterade färdigheter.

Behov av övervakning jämfört med etablerade processer och standarder 

Det finns en utbredd missuppfattning om att det krävs mycket handpåläggning för att anställa juniora utvecklare. Även om unga talanger har nytta av vägledning när de går in i sina roller, är det en felbedömning att likställa deras behov av vägledning med ständig övervakning. Alla yrkesverksamma, oavsett erfarenhetsnivå, mår bra av mentorskap, men det handlar inte om ständig övervakning utan om att skapa tydlig kommunikation och tydliga förväntningar som inte lämnar utrymme för kontroverser och informationssilos. Genom parprogrammering, kodgranskning och riktad utbildning kan juniorer påskynda sin utveckling och så småningom känna sig fria att fungera som mentorer för nya talanger.

Oförbereddhet för samtal i verkliga livet jämfört med intensiva studier 

Det hävdas att akademiska eller kontrollerade miljöer där juniora utvecklare utbildas inte förbereder dem tillräckligt för verkliga situationer. Detta synsätt förbiser många juniora utvecklare som stöter på komplicerade utmaningar under sin inlärningsresa, oavsett om det är genom hackathons, praktikplatser eller personliga projekt. Dessa erfarenheter kan vara förvånansvärt rika och varierande, och ger exponering för verkliga problem, teamarbete och projektdeadlines. Under studierna ställs de också inför utmaningar som kräver kreativ problemlösning, tidshantering och anpassningsförmåga - mycket värdefulla färdigheter i alla professionella sammanhang.

Svag länk i teamet vs integration i processerna

Det är vanligt att man oroar sig för att juniora utvecklare ska sakta ner tempot i ett team. Men med effektiv introduktion, mentorskap och tilldelning av lämpliga uppgifter kan de sömlöst integreras i arbetsflödet. Deras entusiasm och vilja att bidra kan vara smittsam och uppmuntra hela teamet att engagera sig djupare i sina uppgifter. Att förklara begrepp för juniora utvecklare kan dessutom bidra till att förstärka och förtydliga dessa begrepp för mer seniora teammedlemmar, vilket leder till en djupare förståelse och bättre praxis.

Även om juniora utvecklare har särskilda behov, som vägledning och tid att lära sig, kan deras potentiella fördelar - inklusive nya perspektiv, anpassningsförmåga och en stark drivkraft att lära sig - betydligt uppväga dessa initiala investeringar. 

Fördelar med att anställa juniora utvecklare

Baserat på vår erfarenhet av många projekt har vi sett att även om seniora utvecklare har stor erfarenhet, har juniora specialister också tydliga fördelar som är värdefulla i sig själva.

Kostnadseffektivitet och optimerad teamstruktur

Inom mjukvaruutveckling är det avgörande att förstå balansen mellan kostnad och expertis. Även om många företag föredrar att anställa seniora utvecklare för deras beprövade expertis är det inte säkert att denna strategi alltid är den mest kostnadseffektiva. En stor del av mjukvaruutvecklingen handlar om "limkod", som är grundläggande och nödvändig för att länka samman olika delar av mjukvaran. Denna typ av arbete kräver inte nödvändigtvis den höga expertis som en senior utvecklare besitter. Till exempel kan den ekonomiska skillnaden mellan att anställa en junior utvecklare på $35 per timme och en senior utvecklare på $70 per timme vara betydande, men kvaliteten på den limkod som produceras är ofta jämförbar. Att uteslutande anställa seniora utvecklare kan därför leda till onödiga utgifter för uppgifter som i grunden är grundläggande.

Med tanke på att hälften av utvecklingsprocessen vanligtvis kretsar kring sådana lim eller domänspecifik kod, är det tydligt att inte alla uppgifter kräver erfarenhet på seniornivå. Juniora utvecklare kan, särskilt när de får tillgång till adekvata utbildningsresurser och mentorskap, utmärka sig även inom mer komplexa utvecklingsområden. Detta gör strategin att para ihop en junior utvecklare med en senior både ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Sådana par kan uppnå produktivitetsnivåer som är jämförbara med två seniora utvecklare, men till ungefär 78% av kostnaden. För organisationer som vill ha hög produktivitet utan att spendera för mycket pengar blir denna junior-senior-parning en viktig del av teamstrukturen.

Ekonomiska konsekvenser av att anställa juniora utvecklare

Ur ett finansiellt perspektiv erbjuder juniora utvecklare en betydande kostnadsfördel på grund av sina lägre löneförväntningar. Denna skillnad i ersättning gör det möjligt för företag att fördela medel mer effektivt till andra kritiska områden som marknadsföring, forskning och utveckling eller utbildningsprogram. Löneskillnaderna är betydande: medan seniora utvecklare kan ha löner på mellan $80 000 och $120 000 eller mer, beroende på plats och bransch, tjänar juniora utvecklare vanligtvis mellan $40 000 och $60 000. De 2023 Accelerance-rapport belyser de regionala skillnaderna i outsourcingpriser och visar att nordamerikanska juniorutvecklare tar cirka $90 per timme, jämfört med sina motsvarigheter i Öst- och Centraleuropa, som tar cirka $35 per timme.Kostnadseffektiviteten i att anställa juniora utvecklare är dubbel. De har inte bara mer blygsamma löneanspråk, utan de har också färska, aktuella kunskaper från sina senaste utbildningar. Deras förmåga att hantera olika uppgifter på ett effektivt sätt gör dem särskilt värdefulla i projekt där budgeteffektivitet är av största vikt. Genom att erkänna fördelarna med juniora utvecklare kan företag ompröva traditionella rekryteringsmetoder och optimera sin resursallokering för bättre finansiella och operativa resultat.

Att anställa en junior utvecklare är dessutom mer kostnadseffektivt inte bara på grund av deras lägre grundlön. Eftersom förmåner vanligtvis kostar 25% till 40% av en anställds grundlön, innebär en junior utvecklare med lägre lön lägre absoluta kostnader för förmåner. Om en junior utvecklare exempelvis tjänar $50,000 skulle förmånerna kosta ytterligare $12,500 till $20,000 per år. En högre avlönad senior utvecklare skulle däremot ådra sig proportionellt högre kostnader för förmåner. Det totala kompensationspaketet för en junior utvecklare, inklusive både lön och förmåner, innebär därför ett betydligt lägre finansiellt åtagande för arbetsgivaren jämfört med mer erfarna utvecklare.

Lägre rekryteringskostnader

Att rekrytera juniora utvecklare innebär vanligtvis mindre ansträngning och lägre kostnader än att hitta utvecklare på mellannivå eller seniora utvecklare med specifik expertis, vilket ytterligare understryker de ekonomiska fördelarna med att anställa juniora talanger. Viss forskning visar att den ekonomiska bördan av att rekrytera och integrera en nyanställd är betydligt lägre, uppskattningsvis cirka 180% mindre, än kostnaderna för att anställa en person på ledningsnivå.Andra studier hävdar att kostnaden för att anställa en nyanställd uppgår till cirka 20% av dennes årslön. Den genomsnittliga kostnaden för att anställa en medarbetare på mellannivå kan däremot uppgå till $60 000, vilket motsvarar cirka 1 till 1,5 gånger årslönen.Med tanke på ovanstående data är det tydligt att det kan vara kostsamt att anställa en idealisk kandidat. Bill Bliss, VD för Bliss & Associates Inc, ett företagskonsultföretag, noter att rekryteringsprocessen i sig kan medföra olika betydande kostnader. Att rekrytera juniora utvecklare kräver i allmänhet mindre ansträngning och medför lägre kostnader jämfört med att anställa utvecklare på mellannivå eller högre nivå med specialkunskaper, vilket understryker kostnadseffektiviteten i att anställa talanger på juniornivå.Dessa kostnader kan variera från annonsering av lediga platser till den tid som läggs ned av interna rekryterare, assistenter som granskar meritförteckningar och genomför andra rekryteringsaktiviteter, till den tid som läggs ned av intervjuare. Ytterligare kostnader kan omfatta bakgrundskontroller och olika bedömningar före anställning.Låt oss titta närmare på matematiken. En vakant tjänst i ett företag medför normalt en genomsnittlig daglig kostnad på ca $98. Med tanke på att det vanligtvis tar cirka 42 dagar att tillsätta en sådan tjänst kan den totala ekonomiska effekten för en arbetsgivare uppgå till uppskattningsvis $4 129, plus de ytterligare medel som avsätts för rekrytering.

Optimal fördelning av arbetsuppgifter för kostnadsbesparingar

Det är mer effektivt att tilldela rutinuppgifter till juniora utvecklare så att dyrare seniora resurser kan koncentrera sig på områden som kräver deras expertis på hög nivå. Detta tillvägagångssätt ökar inte bara produktiviteten hos senior personal genom att anpassa deras kompetens till utmanande uppgifter med högt värde, utan motiverar också deras högre löner. Det är en strategisk metod för att optimera resultatet från företagets mest kompetenta och kostsamma medarbetare.Vi har sett att denna arbetsfördelning ökar hela teamets produktivitet och säkerställer att företagets lönebudget används så effektivt som möjligt. När juniora utvecklare anförtros viktiga, men mindre komplicerade uppgifter, kan de spela en viktig roll för att stärka den övergripande effektiviteten och kostnadseffektiviteten i projektgenomförandet.

Fördelar med processförbättring och utbildning

Att främja en blandning av juniora och seniora talanger kan leda till en mer dynamisk och innovativ arbetsmiljö. Juniora utvecklare ger ett nytt perspektiv på etablerade processer och hittar ofta förbättringsområden som senior personal kanske förbiser. Enligt våra observationer uppmuntrar deras nya synsätt erfarna medarbetare att ompröva processer från en annan vinkel och inspirerar dem att se och förfina standardrutiner genom en nykomlings fräscha glasögon. Denna samarbetsdynamik kan leda till betydande förbättringar i de dagliga rutinerna.Dessutom har vår erfarenhet visat att utbildningen av juniora utvecklare ofta avslöjar brister i befintlig dokumentation och utbildningsmaterial. Att åtgärda dessa brister effektiviserar inte bara utbildningsprocessen utan ökar också den övergripande effektiviteten, vilket leder till minskade utbildningskostnader i framtiden. Att ta till sig juniorutvecklarnas innovativa synpunkter ger därför både omedelbara och långsiktiga fördelar i form av kostnadsbesparingar och operativ effektivitet.

Strömlinjeformad introduktion och anpassningsförmåga

I USA småskaliga företag med en personalstyrka på mellan 100 och 999 anställda, fördela över $1.000 per anställd och år för utbildning. Denna utgift är högre än vad större företag, med 10.000 eller fler anställda, spenderar på liknande utbildning per anställd, vilket är cirka $447 per år. Medelstora företag, med mellan 1.000 och 9.999 anställda, tenderar att spendera cirka $545 per anställd och år på utbildning.

Kostnaderna för att anställa en ny medarbetare sträcker sig längre än bara till lönen och omfattar områden som rekrytering, utbildning, förmåner med mera. Detta var bevisad under 2020-2021 då företagen investerade över $92,3 miljarder enbart i utbildning. Dessutom kräver processen att integrera en ny medarbetare i en organisation både tid och ekonomiska resurser, och det tar ofta upp till sex månader eller mer för ett företag att få tillbaka sin investering i en nyanställd. När man bedömer den investering som krävs för en anställd är det därför viktigt att inte bara ta hänsyn till lönen utan även till förmånspaketet.

Efter att ha tillhandahållit personalförstärkningstjänster i över 15 år har vi märkt att juniorer är mer anpassningsbara och kan integreras i nya arbetsmiljöer med mindre ombordtid och resurser. Detta mönster, som konsekvent observeras i olika kundprojekt, minskar kostnaderna och resurserna i samband med utbildning och assimilering av nya anställda, särskilt jämfört med mer erfarna yrkesverksamma som kan behöva mer tid för att anpassa sig till nya metoder eller miljöer. Denna snabba anpassningsförmåga hos yngre anställda i olika tekniska miljöer har upprepade gånger observerats i vår praxis.

Främja ledarskapsförmågan bland högre tjänstemän

Genom att integrera juniora utvecklare i teamen får seniora medarbetare möjlighet att utveckla sitt ledarskap och sin mentorskapskompetens. Denna dynamik, som vi har observerat och uppmuntrat i många team, bidrar inte bara till ett starkare och mer sammanhållet team utan förbättrar också teamets övergripande produktivitet och effektivitet. 

Flexibel arbetsstyrka och projektbemanning

Att använda juniora utvecklare på projektbasis eller som en del av en flexibel arbetsstyrka kan vara en mer kostnadseffektiv strategi än att anlita seniora utvecklare på långsiktiga kontrakt med höga löner. Detta tillvägagångssätt ger företaget flexibilitet att skala upp eller ner arbetsstyrkan efter behov och optimera kostnaderna i enlighet med projektkraven.

Anställning av juniora utvecklare internt kontra personalförstärkning

Förbättrad skalbarhet

Personalförstärkning framstår som en mer fördelaktig metod jämfört med att anställa juniora utvecklare internt, särskilt när det gäller skalbarhet. Det ger flexibilitet, vilket gör det möjligt för företag att effektivt skala upp sin personalstyrka som svar på föränderliga projektbehov. Till skillnad från internrekrytering, som ofta innebär en lång integrations- och utbildningsprocess, möjliggör personalförstärkning omedelbar anpassning av arbetsstyrkan, vilket passar perfekt med företagets tillväxt utan att avsevärt öka personalbudgeten. Detta tillvägagångssätt är idealiskt för företag som vill utöka sin kapacitet snabbt och flexibelt, utan de långsiktiga åtaganden som en fast anställning innebär.

Överlägsen riskreducering

Dessutom minskar personalförstärkning avsevärt de risker som är förknippade med att anställa och introducera nya medarbetare. Genom att ta in förstärkt personal kan företagen kringgå den ofta kostsamma och tidskrävande processen med rekrytering, utbildning och integration som följer med att anställa juniora utvecklare internt. Denna modell möjliggör en smidig anpassning till projektkraven, med möjlighet att skala upp eller ner efter behov. Denna flexibilitet är inte bara kostnadseffektiv utan minimerar också potentiella störningar, vilket gör den till ett smartare val för dynamiska projektmiljöer där kraven kan förändras oväntat. Personalförstärkning ger ett strategiskt försprång i hanteringen av projektrisker och erbjuder en lösning som är både anpassningsbar och tillförlitlig.

Hur vi anställer juniora utvecklare: vår heltäckande strategi

På Innowise Group återspeglas vårt engagemang för kvalitet och innovation i vår noggranna rekryteringsprocess, som säkerställer att vi bara tar ombord de skickligaste utvecklarna. Vi tror på en proaktiv strategi för talangrekrytering, och ett av sätten att uppnå detta är att skapa starka samarbeten med STEM-universitet. Det ger oss tillgång till en pool av lovande studenter, ofta sådana som har visat prov på exceptionella färdigheter genom tävlingar och olympiader.

Vår urvalsprocess i flera steg är utformad för att ge kandidaterna en heltäckande bedömning. Utöver deras praktiska färdigheter utvärderar vi deras förmåga till designtänkande, teamwork och interpersonella färdigheter. Denna rigorösa utvärdering hjälper oss att identifiera individer som inte bara utmärker sig i sina tekniska förmågor utan också besitter de egenskaper som ligger i linje med våra företagsvärderingar.

Utöver urvalsprocessen erbjuder vi en unik möjlighet för kandidater att få praktisk erfarenhet genom vårt interna laboratorieprogram. Här tillbringar de en längre period, mellan 3 och 6 månader, med att arbeta med uppgifter som är nära kopplade till verkliga projekt. Denna fördjupade erfarenhet ger dem praktiska kunskaper och färdigheter som är ovärderliga i branschen.

Det är viktigt att notera att integration i våra interna eller kommersiella projekt endast sker efter att kandidaterna framgångsrikt har slutfört sin utbildning i vårt interna laboratorium. Detta säkerställer att de är fullt förberedda på att bidra effektivt till våra pågående projekt och upprätthålla våra höga kvalitetsstandarder.

Hur vi integrerar juniora utvecklare i team

Omfattande introduktion

Vår integrationsprocess börjar med ett djupgående onboarding-program. Nya juniorspecialister introduceras till vår företagskultur, våra värderingar och arbetsmetoder. Denna inledande fas är avgörande för att anpassa deras motivation till vårt företags mål och skapa förutsättningar för deras framtida tillväxt.

Mentorskap och vägledning

Vi matchar juniora utvecklare med erfarna kollegor på mellannivå eller högre nivå som är angelägna om att fungera som mentorer och ta på sig chefsroller. Dessutom hjälper projektkoordinatorer juniorerna under hela deras projektdeltagande, ger råd om hur man hanterar komplicerade projekt och bidrar till deras professionella utveckling. Detta mentorskap är avgörande för att juniorerna snabbt och självsäkert ska kunna anpassa sig till verkliga utmaningar.

Inkludering i gruppdynamiken

Genom att uppmuntra aktivt deltagande involveras juniorerna i gruppdiskussioner och brainstorming-sessioner. Detta främjar inte bara deras känsla av tillhörighet utan tar även tillvara på deras nya perspektiv och driver på innovation och gemensam problemlösning inom teamet.

Uppgiftsfördelning och kompetensutveckling

Juniors tilldelas uppgifter som passar deras nuvarande kompetens samtidigt som de ges möjlighet att växa. Vi ser till att de i takt med att de får mer erfarenhet anförtros mer utmanande ansvarsområden, vilket främjar en kontinuerlig inlärnings- och utvecklingskurva.

Regelbunden feedback och utvecklingssamtal

Vår strategi omfattar konsekventa feedbacksessioner och prestationsbedömningar. Dessa möten ger juniorerna konstruktiv kritik och vägledning, vilket är avgörande för att de ska kunna förbättra sina färdigheter och utvecklas professionellt.

Möjligheter till snabba vinster

Vi fokuserar också på att skapa möjligheter till snabba vinster för våra nykomlingar. Genom att tilldela uppgifter som är hanterbara men ändå betydelsefulla kan juniora specialister visa sin kapacitet och bidra på ett meningsfullt sätt till företagets mål. Att erkänna och fira dessa prestationer, både stora och små, förstärker deras känsla av att ha åstadkommit något och att höra till, vilket ökar deras motivation och lojalitet mot företaget.

Genom detta strukturerade tillvägagångssätt ser vi till att våra juniora specialister inte bara integreras i våra team utan att de också utvecklas till viktiga medarbetare och väl avrundade yrkesmänniskor, vilket förbättrar teamens övergripande kapacitet och innovation.

När ska man anställa för erfarenhet kontra potential?

När du väljer mellan att anställa en junior eller senior medarbetare är det viktigt att balansera företagets ekonomiska begränsningar med den tid som ditt rekryteringsteam har till sitt förfogande. Tänk på följande punkter:

 • Budgetöverväganden: Vad har ni för budget för en nyanställning? Hur mycket kan ni tänja på den budgeten för att få in en exceptionell kandidat?
 • Strategiska rekryteringsval: Tänk på projektets uppgiftskrav och deras frekvens. Om de flesta av dessa uppgifter är enkla och inte kräver avancerad expertis, skulle det vara mer kostnadseffektivt att överväga att anställa två juniora teammedlemmar istället för att lägga till ytterligare en senior eller mellannivå utvecklare.
 • Utbildningskapacitet: Bedöm utbildningskapaciteten hos din rekryterande chef och ditt team. Unga medarbetare kräver vanligtvis mer utbildning. Om ditt team redan är hårt ansträngt kan det vara mer effektivt att anställa en senior medarbetare som kan bidra direkt.
 • Mål för mångfald: Om ökad mångfald är ett mål för din organisation kan du bredda din talangpool genom att utöka din sökning till att omfatta kandidater på lägre nivåer och få in fler personer från olika bakgrunder och underrepresenterade grupper.

 

Dessa överväganden kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut som ligger i linje med ditt företags behov och mål.

Sista ord

Eftersom branschen för mjukvaruutveckling ständigt förändras är juniora utvecklare mer än bara ett nytt inflöde av talanger - de representerar innovationens hjärtslag. 

Att utvärdera teamets sammansättning är avgörande ur denna synvinkel, med målet att blanda seniora utvecklares mångsidiga erfarenhet och expertis med de juniora utvecklarnas entusiasm och anpassningsförmåga. En välbalanserad teamstruktur med både juniora och seniora specialister resulterar i ett blandat pris för kunderna, vilket minskar utvecklingskostnaderna samtidigt som ett högkvalitativt och produktivt team bibehålls. Genom att uppnå rätt balans kan man skapa ett all-star-team till ett optimalt pris. För att bygga en sofistikerad betalningsleverantör eller ta itu med världens mest komplicerade datautmaningar kan det till exempel krävas rekrytering från de bästa 1%-talangerna. Samtidigt behöver de flesta företag helt enkelt utmärkta exekutörer som kan analysera tekniska krav, skriva grundläggande kod och åtgärda buggar.

Vårt budskap till företag och intressenter som läser detta är tydligt: att ligga steget före och investera i framtiden. Och den framtiden förkroppsligas av de unga utvecklarnas entusiasm och expertis. 

Innowise är en go-to stop, som hjälper kunder över olika vertikaler med anpassad mjukvaruutveckling och personalförstoring, och erbjuder väl avrundade, skickliga juniorutvecklare under permanent seniors övervakning och kontroll. Vi skapar en balans när det gäller att samla projektgrupper som förvandlar affärsideer till digitala lösningar.

Innehållsförteckning

Betygsätt den här artikeln:

4/5

4,8/5 (45 recensioner)

Relaterat innehåll

Blogg
Blogg
Small cover Utvecklingen av P2P-transaktioner
Blogg
Looker vs Power BI - Revolutionerande industri Liten täckning
Blogg
De viktigaste trenderna inom mjukvaruutveckling
Blogg
Varför IT-projekt misslyckas
Blogg
10 programvaruarkitekturmönster du borde veta om
Blogg
Upptäcktsfasen i programvaruutvecklingen
Blogg
livscykeln för mjukvaruutveckling
Blogg
Att klättra i pyramiden: hur man strukturerar ett högpresterande team för mjukvaruutveckling
Blogg
Beslutsunderrättelseverksamhet
Blogg
Artificiell intelligens i vården
Blogg
Google's Carbon-språk kan ersätta C++
Blogg
Blogg
Blogg

Kontakta oss

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil