Zostaw swoje dane kontaktowe, a prześlemy Ci nasz oficjalny dokument e-mailem
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania spersonalizowanych materiałów marketingowych zgodnie z Regulaminem. Polityka prywatności. Potwierdzając zgłoszenie, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych
Dziękuję!

Formularz został pomyślnie przesłany.
Więcej informacji można znaleźć w skrzynce pocztowej.

Innowise jest międzynarodową firmą tworzącą oprogramowanie w pełnym cyklu założona w 2007 roku. Jesteśmy zespołem ponad 1600 specjalistów IT tworzących oprogramowanie dla innych profesjonalistów na całym świecie. profesjonalistów na całym świecie.
O nas
Innowise jest międzynarodową firmą tworzącą oprogramowanie w pełnym cyklu założona w 2007 roku. Jesteśmy zespołem ponad 1600 specjalistów IT tworzących oprogramowanie dla innych profesjonalistów na całym świecie. profesjonalistów na całym świecie.

10 wzorców architektury oprogramowania, o których powinieneś wiedzieć

Idea stosowania wzorców architektury oprogramowania wywodzi się z dążenia do stworzenia skalowalnego rozwiązania, którego priorytetem jest spełnienie wymagań użytkowników. Co więcej, koncepcja ta obejmuje tak ważne aspekty, jak bezpieczeństwo, łatwość zarządzania i wydajność. Z drugiej strony, niewłaściwy wybór projektu architektury oprogramowania może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Dlatego programiści powinni poznać najpopularniejsze z nich i być świadomi ich przydatności w każdym konkretnym przypadku.

Czym jest wzorzec architektury oprogramowania?

Wzorzec architektoniczny to obrazowa reprezentacja całego systemu i jego podsystemów, a także ról i obowiązków, zasad, a nawet mapy drogowej w celu ustanowienia relacji między wszystkimi tymi częściami. Mówiąc prościej, jest to rodzaj "planu" przyszłej strony internetowej, aplikacji lub mikrousługi, który będzie wykorzystywany podczas procesu rozwoju.

Jak ważne są wzorce architektury oprogramowania?

Wzorce architektury oprogramowania mają ogromne znaczenie, ponieważ mogą przynieść rozwiązania różnych problemów w różnych dziedzinach. Dzięki zastosowaniu takiej koncepcji, zespoły mogą uprościć procedury testowania, dzieląc je na przykład na mniejsze segmenty. Korzystając z wzorców architektury oprogramowania, programiści mogą dzielić żądania użytkowników na mniejsze fragmenty danych, aby uniknąć polegania na jednym serwerze.

Poniżej znajduje się kilka powodów, dla których warto zastosować to podejście na etapie tworzenia aplikacji.

Identyfikacja podstawowych cech aplikacji

Wzorce architektury oprogramowania odgrywają znaczącą rolę w definiowaniu podstawowych cech każdej aplikacji. To z kolei pomaga zdefiniować, które wzorce mogą być używane w aplikacjach zwinnych, a które powinny być lepiej wykorzystywane w aplikacjach wysoce skalowalnych.

Zapewnienie jakości i wydajności

Dzięki odpowiedniemu doborowi wzorców architektury oprogramowania, zespoły mogą zminimalizować problemy jakościowe, które mogą pojawić się w trakcie rozwoju i po jego zakończeniu.

Zapewnienie zwinności

Stworzenie "planu" przyszłej aplikacji zapewnia jej niezbędny poziom zwinności, który z kolei pozwala programistom na stosowanie licznych modyfikacji i iteracji w przyszłości.

Rozwiązywanie problemów

Zrozumienie architektury oprogramowania pozwala programistom mieć jasny obraz funkcjonowania przyszłych komponentów aplikacji. Takie podejście pozwala programistom wykorzystać najlepsze techniki w celu rozwiązania wszystkich możliwych problemów w czasie.

Zwiększanie produktywności

Standardowe zasady stosowane we wzorcach architektury oprogramowania pozwalają zespołom szybko zobaczyć aktualny stan projektu. Dzięki tej metodologii zespoły mają możliwość zwiększenia produktywności.

Różnica między wzorcem architektury oprogramowania a wzorcem projektowym

Rozróżnienie między wzorcami architektury oprogramowania a wzorcami projektowymi może wydawać się trudne, jednak staje się bardziej niż przejrzyste, jeśli potraktujemy oba te elementy osobno. Wzorce architektury są wykorzystywane do tworzenia logiki biznesowej, interfejsów użytkownika i innych aspektów, podczas gdy projektowanie jest wykorzystywane do implementacji logiki biznesowej.

Wzorce architektury oprogramowania

Istnieje kilka wzorców architektury oprogramowania, które są obecnie używane przez zespoły. Poniżej znajdują się najpopularniejsze z nich.

Warstwowy

Stosując ten konkretny wzorzec, każda warstwa ma swoją własną, charakterystyczną rolę w aplikacji. Co więcej, takie podejście pozwala modyfikować różne komponenty aplikacji bez wpływu na pozostałe warstwy. Wzorce projektowe warstwowej architektury oprogramowania mogą być wykorzystywane przez zespoły z niedoświadczonymi programistami lub do tworzenia aplikacji w ograniczonych ramach czasowych.
Warstwowa architektura oprogramowania

Klient-serwer

Taka architektura oprogramowania w praktyce reprezentuje strukturę rozproszoną, w której istnieją dwa główne komponenty - klient i serwer. Wdrażając taką technikę, zespoły mogą ułatwić interoperacyjność między oboma komponentami, które mogą, ale nie muszą znajdować się w tej samej sieci.
Architektura oprogramowania klient-serwer

Pan-niewolnik

Jest to kolejne podejście rozproszone, w którym komponent nadrzędny ma pełną kontrolę nad komponentami podrzędnymi. Podczas gdy ten drugi jest odpowiedzialny za obsługę oddzielnych zadań, pierwszy kompiluje wyniki w celu ich wyświetlenia. Wzorzec Master-Slave jest również wykorzystywany w przypadku interfejsów użytkownika i serwerów. W obu przypadkach master nasłuchuje poleceń pochodzących od użytkownika lub od klientów. Gdy polecenie zostanie odebrane, uruchamiany jest slave w celu wykonania polecenia, podczas gdy master wznawia nasłuchiwanie kolejnych poleceń (takich jak polecenie "wstrzymaj ostatnie polecenie").
Wzorzec Master-Slave

Filtr rurowy

W tej strukturze różne komponenty są reprezentowane jako filtry używane do sortowania danych, które przepływają przez specjalne potoki danych. Filtry z kolei reprezentują łańcuch, co oznacza, że dane wychodzące z jednego filtra przechodzą później przez inny. Ideą tego podejścia jest rozbicie ogromnych procesów i komponentów na mniejsze.
Architektura oprogramowania filtra rurowego

Broker

Wzorzec brokera składa się z trzech głównych komponentów - brokerów, klientów i serwerów. Podejście to może być wykorzystywane do budowy systemów rozproszonych z oddzielonymi komponentami. Broker działa jako koordynator, ustanawiając komunikację między różnymi komponentami w aplikacji.
wzór brokera

Peer-to-peer

Wszystkie poszczególne komponenty w tej strukturze nazywane są peerami. Mogą one działać jako klienci, serwery, a nawet oba z nich. Klienci żądają usług, podczas gdy serwery świadczą usługi innym. Takie podejście jest szeroko stosowane w różnych sieciach udostępniania plików. W sieciach peer-to-peer zasoby takie jak moc obliczeniowa, pamięć masowa lub przepustowość są udostępniane bezpośrednio uczestnikom sieci bez konieczności centralnej koordynacji. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu klient-serwer, sieci równorzędne są zarówno dostawcami, jak i odbiorcami zasobów. Powstający system P2P oparty na współpracy wykracza poza prostą usługę peer-to-peer. Wirtualne społeczności stają się coraz potężniejsze dzięki peerom, którzy wnoszą unikalne zasoby i możliwości, świadcząc usługi wykraczające poza to, co mogą zapewnić poszczególni peerzy, ale są korzystne dla wszystkich.
Oprogramowanie peer-to-peer

Event-bus

Jest to wzorzec architektoniczny sterowany zdarzeniami z rozproszonym projektem asynchronicznym. Umożliwia on deweloperom tworzenie skalowalnych rozwiązań. Wzorzec ten może być stosowany we wszystkich typach aplikacji, od małych po złożone rozwiązania.
Wzorzec architektoniczny sterowany zdarzeniami

Model-view-controller

Wzorzec model-widok-kontroler lub MVC pozwala zespołom na rozbicie części kodu front-end i back-end oraz umieszczenie ich w różnych komponentach. Upraszcza to zarządzanie całym kodem i ułatwia dostosowanie każdej części rozwiązania (backendu i frontendu) osobno.  

Model: Model zawiera podstawową funkcjonalność i dane.

Widok: Widok wyświetla informacje dla użytkownika.

Kontroler: Kontrolery obsługują dane wejściowe od użytkownika.

wzorzec model-widok-kontroler

Tablica

Wdrażając taki wzorzec, zespoły mogą wykorzystać ideę tablicy do przechowywania danych globalnych. Tablica może być aktualizowana przez źródło wiedzy. Idea tej architektury polega na tym, że kontrolka z wieloma źródłami wchodzi w interakcję z tablicą. Przechodzi przez różne źródła, a gdy znajdzie rozwiązanie, kontrolka publikuje je.

Ogólnie rzecz biorąc, wzorzec Blackboard obejmuje trzy komponenty:

 1. Współdzielona przestrzeń do przechowywania danych o świecie (Blackboard).
 2. Zestaw algorytmów (ML lub innych), które odczytują dane ze świata i publikują wyniki na Blackboard.
 3. Zestaw modułów, które odczytują wyniki Blackboard i odpowiednio dostosowują robota.
Wzór tablicy

Tłumacz ustny

Mówiąc najprościej, ten wzorzec architektury definiuje gramatykę języka, która ma być później oceniana przez interpreter. Wykorzystując ten projekt, programiści mogą technicznie używać wyrażeń regularnych, a nawet analizować dowolny ludzki język i uruchamiać interpretację. W ramach tego wzorca implementowany jest interfejs wyrażenia, który nakazuje interpreterowi interpretację określonego kontekstu. 

 1. Ten wzorzec jest używany w parsowaniu SQL, silniku przetwarzania symboli itp.
 2. Do wykonania tego wzorca używana jest hierarchia wyrażeń. Istnieją dwa typy wyrażeń: terminale i nieterminale.
 3. Wzorce projektowe interpreterów mają strukturę drzewa podobną do wzorca projektowego composite, z wyrażeniami terminalnymi reprezentującymi liście i wyrażeniami nieterminalnymi reprezentującymi kompozyty.
 4. Parser generuje drzewo wyrażeń, które muszą zostać ocenione. Parser nie może być uważany za część wzorca interpretera.
Architektura interpretera

Dolna linia

Dzięki dokładnemu przyjrzeniu się technologii, która może zapewnić zespołom programistów środki do zwiększenia produktywności, główni inżynierowie mogą być w stanie zidentyfikować poważne problemy ze składem zespołu. W rezultacie mogą oni stworzyć odpowiednie programy szkoleniowe i ułatwić długoterminowy rozwój swojej firmy. W Innowise nasi doświadczeni inżynierowie są ekspertami w przyjmowaniu najlepszych podejść architektonicznych do tworzenia oprogramowania. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, a my z przyjemnością pomożemy Ci zrealizować Twój wymarzony projekt.

FAQ

Wybór odpowiedniego wzorca oprogramowania zależy od kilku czynników, w tym złożoności projektu, wymagań dotyczących skalowalności i znajomości wzorca przez zespół. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić dokładną analizę.

Architektura oprogramowania może mieć znaczący wpływ na jego bezpieczeństwo. Dobrze zaprojektowana architektura może pomóc w zapobieganiu lukom w zabezpieczeniach i łagodzeniu potencjalnych zagrożeń.

Architektury natywne Cloud zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu możliwości platform chmurowych. Priorytetowo traktują skalowalność, elastyczność i odporność, dzięki czemu dobrze nadają się do środowisk chmurowych.

Niektóre z pojawiających się trendów obejmują przyjęcie architektury bezserwerowej, przetwarzanie brzegowe i ciągły rozwój mikrousług.

Dziękujemy za ocenę!
Dziękuję za komentarz!

Spis treści

Oceń ten artykuł:

4/5

4.8/5 (45 opinii)

Powiązane treści

Blog
Mała okładka Ewolucja transakcji P2P
Blog
Przemysł 4.0
Blog
Najważniejsze trendy w rozwoju oprogramowania
Blog
Inteligencja decyzyjna
Blog
Sztuczna inteligencja w opiece zdrowotnej
Blog
Język Google' Carbon może zastąpić C++
Blog

Potrzebujesz rozwiązania technologicznego? Skontaktuj się z nami!

  Prosimy o podanie szczegółów projektu, czasu trwania, stosu technologicznego, potrzebnych specjalistów IT i innych istotnych informacji.
  Nagraj wiadomość głosową na temat
  projekt, który pomoże nam lepiej go zrozumieć
  W razie potrzeby dołącz dodatkowe dokumenty
  Prześlij plik

  Można załączyć maksymalnie 1 plik o łącznej wielkości 2 MB. Ważne pliki: pdf, jpg, jpeg, png

  Informujemy, że po kliknięciu przycisku Wyślij Innowise będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności w celu dostarczenia Ci odpowiednich informacji.

  Co będzie dalej?

  1

  Po otrzymaniu i przetworzeniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą wkrótce, aby wyszczególnić potrzeby projektu i podpisać umowę o zachowaniu poufności, aby zapewnić poufność informacji.

  2

  Po przeanalizowaniu wymagań, nasi analitycy i programiści opracowują projekt z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i kosztami szacunki.

  3

  Umówimy się z Tobą na spotkanie, aby omówić ofertę i dojść do porozumienia porozumienia.

  4

  Podpisujemy umowę i rozpoczynamy pracę nad projektem tak szybko, jak to możliwe możliwe.

  Dziękuję!

  Wiadomość została wysłana.
  Przetworzymy Twoją prośbę i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

  Dziękuję!

  Wiadomość została wysłana.
  Przetworzymy Twoją prośbę i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

  strzałka