Laat uw contactgegevens achter, dan sturen we u onze whitepaper per e-mail toe.
Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens om gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met de Privacybeleid. Door de inzending te bevestigen, gaat u akkoord met het ontvangen van marketingmateriaal
Bedankt.

Het formulier is succesvol verzonden.
Meer informatie vindt u in uw mailbox.

Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.
Over ons
Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.

Personeelssoftware: 31% boost in efficiëntie personeelsbestand

Innowise heeft een systeem ontwikkeld voor het verzamelen, bewerken en controleren van werkgelegenheidsgegevens van huishoudens en individuen.

Klant

Industrie
Overheid, Statistieken
Regio
EU
Klant sinds
2011

De Wereldbank is een internationale financiële instelling die leningen en subsidies verstrekt aan regeringen van lage- en middeninkomenslanden voor ontwikkelingsprojecten, het terugdringen van armoede en het bevorderen van duurzame economische groei over de hele wereld. De organisatie is een partnerschap aangegaan met de overheidscommissie voor statistiek van een Europees land en heeft de kapitaaluitgaven gesubsidieerd voor de ontwikkeling van een systeem voor arbeidskrachtenenquêtes om de werkgelegenheid en bedrijfsactiviteiten te beheren.

Uitdaging

Statistiekencommissie heeft behoefte aan een uniforme berekening van de beroepsbevolking van de staat

Centrale en lokale overheden regelen belangrijke sociale en economische aspecten van het leven en bepalen de prioriteiten van de staat voor economische welvaart en duurzame groei. Ook de arbeidsomstandigheden spelen een belangrijke rol in het succes van zowel binnenlandse als internationale economieën, aangezien de beroepsbevolking en de bedrijfsactiviteit alle industrieën en domeinen beïnvloeden.

De Wereldbank benaderde Innowise om de arbeidskrachtenenquête voor een van de Europese landen te verbeteren. Voorheen vertrouwden ze op statistische vragenlijsten en administratieve registratielijsten van werklozen die werden bijgehouden door lokale arbeidsbureaus om informatie te verkrijgen van bedrijven, ondernemers en andere werkgevers. De klant beschikte echter niet over software voor personeelsbeheer die nauwkeurige en actuele gegevens van individuen en huishoudens verschafte om een sociaal ontwikkelingsplan op te stellen op basis van bedrijfsactiviteiten en potentiële beroepsbevolking.

Als gevolg hiervan stond Innowise voor de uitdaging om een volwaardige HR-managementsoftware te ontwikkelen die gegevens over de beroepsbevolking uit verschillende bronnen verzamelt en analyseert, waardoor een holistische benadering van het beheer van arbeidsparticipatie mogelijk wordt.

Oplossing

Software op maat voor personeelsbeheer en werkgelegenheidsgegevens

De belangrijkste projectdoelstelling was het ontwikkelen van software op maat voor personeelsbeheer en werkgelegenheidsgegevens, die de kenmerken en samenstelling van de beroepsbevolking weerspiegelen, waaronder demografie, opleiding en beroep. We waren verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een uitgebreide en gebruiksvriendelijke HR-softwareoplossing voor managers die enquêtes uitvoeren, interviewers die primaire gegevens verzamelen en respondenten die deelnemen aan de tellingen.

Voor het verzamelen, bewerken en controleren van werkgelegenheidsgegevens gebruikten onze specialisten in eerste instantie een gratis tool van CSPro, waarbij de oplossing werd geconfigureerd om te voldoen aan specifieke eisen van de klant en lokale bedrijfsbehoeften. Als gevolg daarvan omvatte het werkgebied de ontwikkeling van de volgende artefacten:

 • metadatabasis voor het onderhouden van classificaties, woordenlijsten en codelijsten die door de klant zijn aangeleverd;
 • aanpasbare software voor het invoeren, controleren en beheren van registers van huishoudens en personen;
 • technische documentatie die basisworkflows en koppelingen tussen systeemgegevens beschrijft;
 • gebruikershandleidingen om medewerkers van klanten te trainen.

Systeem voor arbeidskrachtenenquête

Gebruikers kunnen gegevens invoeren/bewerken, tabellen toevoegen en gegevens over huishoudens en respondenten uploaden voor analyse en statistieken in het algemene menu van de applicatie. Wat de basisworkflow betreft, hebben we een tweelaagssysteem opgezet voor het beheren van werkgelegenheidsinformatie, waarbij het eerste niveau algemene gegevens over huishoudens weergeeft en het tweede niveau gedetailleerde vragenlijsten levert.

Een gestructureerde vragenlijst verzamelt relevante informatie, waaronder werkstatus, bedrijfstak en beroep, opleidingsachtergrond, lonen, werktijden en andere relevante arbeidsmarktvariabelen. Onze ontwikkelaars hebben verschillende typen velden opgenomen, zodat gebruikers vooraf gedefinieerde varianten kunnen kiezen of informatie kunnen invoeren via het toetsenbord. Daarnaast hebben we gezorgd voor een goede ontdubbeling door drop-down lijsten te implementeren die gebruikers helpen bij het specificeren van hun persoonlijke gegevens. Als respondenten bijvoorbeeld hun woonplaats/werklocatie (stad, dorp, straat, enz.) aangeven, kunnen ze kiezen uit het geohandboek dat de administratieve territoriale indeling van een bepaald land weergeeft. Door sjablonen aan te maken, hoeven gebruikers geen gegevens meer in te voeren in meerdere vragenlijsten. Bovendien kunnen ze enquêtes en tellingen uitvoeren met verschillende periodiciteiten om veranderingen in de arbeidsmarkt in de tijd vast te leggen, zoals driemaandelijks of jaarlijks.

We hebben gezorgd voor 350 scenario's om invoergegevens te valideren en gebruikers te waarschuwen bij fouten, waarbij het veld wordt gemarkeerd om informatie te vervangen of te corrigeren.

Vervolgens worden de verzamelde werkgelegenheidsgegevens zorgvuldig verwerkt, opgeschoond en ingevoerd in software voor werknemersdatabases, zodat de operators van de klant de arbeidsinformatie kunnen analyseren en er zinvolle inzichten uit kunnen afleiden. Na het opschonen en verwerken van de gegevens worden de onderzoeksresultaten samengevoegd in rapporten, samenvattende documenten en interactieve dashboards. Uiteindelijk worden deze bevindingen gedeeld met beleidsmakers, onderzoekers en het grote publiek via verschillende kanalen, waaronder overheidswebsites, publicaties en persberichten.

Technologieën en instrumenten

Back-end

Java, Spring Boot, Hibernate, Thymeleaf, RESTful API, CSPro

Front-end

React, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS

Database

PostgreSQL

DevOps

Apache Maven, Apache Tomcat, Apache POI, Apache Kafka, Elasticsearch, Swagger, Docker, Kubernetes, Sonar

Cloud

Amazon Web Services

QA

JUnit 5, Spring Boottest, JMeter

Proces

Het projecttraject bestond uit twee fasen: de voorbereidende fase (inwerken van het team en vertrouwd raken met de workflows van de klant) en de ontwikkelingsfase (bouwen van een op maat gemaakt systeem voor arbeidskrachtenenquêtes). Tijdens de voorbereidingsfase zorgden we ook voor drie methodologieën voor het verzamelen van primaire gegevens, waaronder persoonlijke interviews met pen en papier (PAPI's), persoonlijke interviews met computerondersteuning (CAPI's) en vragenlijsten via internet gegevensverzameling.

Verder definieerden we de onderzoeksdoelstellingen, ontwierpen we de vragenlijst, stelden we een steekproefkader op, trainden we veldmedewerkers en voerden we een proefonderzoek uit om het onderzoeksinstrument te valideren.

Nadat we het eens waren geworden over de methodologische aanpak, bouwden we het arbeidskrachtenenquêtesysteem op basis van de mogelijkheden van CSPro. We stemden ons gedurende het hele project af op de uitgelokte vereisten en pasten veranderingen naadloos aan dankzij de agile Scrum-methodologie. Het team controleerde de voortgang van het project door dagelijks bijeenkomsten te houden, waarbij elk lid zijn huidige verantwoordelijkheden en uit te voeren taken rapporteerde.

Team

1
Bedrijfsanalist
1
Projectleider
1
Technisch leider
1
Software Architect
2
Front-End Ontwikkelaars
4
Back-End Ontwikkelaars
2
QA Engineers
1
DevOps Engineer
team-innowise

Resultaten
99,3% dekking van werkgelegenheidsgegevens na ontwikkeling van software voor personeelsbeheer

Innowise heeft volwaardige human resource software ontwikkeld die een cruciale rol speelt in het leveren van accurate en up-to-date informatie over de arbeidsmarkt, werkgelegenheidstrends en kenmerken van het personeelsbestand. De inzichten die het platform genereert, stellen de beleidsmakers van de klant in staat om een op feiten gebaseerd beleid te voeren, een bedrijfsactieve bevolking te volgen en werkloosheid, tekorten aan vaardigheden, loonverschillen en andere arbeidsgerelateerde uitdagingen aan te pakken. Onderzoekers, academici en analisten kunnen de HR-softwareoplossing gebruiken voor diepgaande studies, modellering en voorspellingen, wat bijdraagt tot een beter begrip van de dynamiek en trends op de arbeidsmarkt. Bovendien vergroot de verspreiding van onderzoeksresultaten het publieke bewustzijn en de kennis van arbeidsmarktomstandigheden, waardoor een goed geïnformeerd sociaal beleid wordt bevorderd.

Duur van het project
 • September 2022 - mei 2023

99.3%

dekking van werkgelegenheidsgegevens

31%

verhoging van de efficiëntie van arbeidskrachten

Neem contact met ons op!

Boek een gesprek of vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op zodra we je aanvraag hebben verwerkt.

  Voeg projectgegevens alsjeblieft, duur, technische stapel, IT-professionals nodig en andere relevante informatie toe
  Neem een spraakbericht over uw
  project op om het ons beter te helpen begrijpen
  Voeg indien nodig aanvullende documenten bij
  Bestand uploaden

  Je kunt maximaal 1 bestand van 2MB bijvoegen. Geldige bestanden: pdf, jpg, jpeg, png

  Wij wijzen u erop dat wanneer u op de verzendknop klikt, Innowise uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid om u van de juiste informatie te voorzien.

  Wat gebeurt er nu?

  1

  Na ontvangst en verwerking van uw aanvraag, nemen wij binnenkort contact met u op om uw projectbehoeften in detail te beschrijven en een NDA te ondertekenen om de vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

  2

  Na het bestuderen van de vereisten, stellen onze analisten en ontwikkelaars een projectvoorstel met de omvang van de werkzaamheden, teamgrootte, tijd en kosten schattingen.

  3

  Wij regelen een ontmoeting met u om het aanbod te bespreken en tot een overeenkomst.

  4

  We tekenen een contract en beginnen zo snel mogelijk aan uw project te werken mogelijk.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  pijl