Laat uw contactgegevens achter, dan sturen we u onze whitepaper per e-mail toe.
Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens om gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met de Privacybeleid. Door de inzending te bevestigen, gaat u akkoord met het ontvangen van marketingmateriaal
Bedankt.

Het formulier is succesvol verzonden.
Meer informatie vindt u in uw mailbox.

Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.
Over ons
Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.

Robotprocesautomatisering voor logistiek en transport

In de sterk concurrerende wereld van vandaag zijn bedrijven op zoek naar manieren om hun activiteiten te stroomlijnen, kosten te verlagen en een concurrentievoordeel te behalen. De logistiek en transportindustrieën staan voor tal van uitdagingen, waaronder stijgende arbeids- en brandstofkosten, toenemende eisen van klanten en de behoefte aan realtime tracking en zichtbaarheid.Robotic process automation (RPA) is in opkomst als een doorbraak voor deze industrieën, waardoor bedrijven alledaagse routines kunnen automatiseren zonder menselijk toezicht en aanzienlijke tijdsbesparingen, operationele uitmuntendheid en kostenreductie kunnen realiseren. Met RPA in transport en logistiekkunnen bedrijven algoritmen ontwikkelen om alledaagse routines aan te kunnen zonder menselijk toezicht, wat tot 90% van hun personeel tijd bespaart, operationele uitmuntendheid wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd.Dit artikel onthult de belangrijkste uitdagingen van de logistieke en transportsector en laat zien hoe bedrijven RPA in hun werkroutines kunnen opnemen en een concurrentievoordeel kunnen behalen.

Logistiek wordt geplaagd door inefficiënte workflows en versnippering.

Door te vertrouwen op automatisering van robotprocessen kunt u uw bedrijf optimaliseren en het beter wapenen tegen wisselvallige leveringsomstandigheden.

Belangrijke uitdagingen voor de logistieke sector

Volgens Fortune Magazine, bijna 94% van de Fortune 1000-bedrijven werden geconfronteerd met verstoringen in hun toeleveringsketen als gevolg van de pandemie. Door een gebrek aan zichtbaarheid in upstream- en downstreamoperaties, verouderde processen voor vraagbeheer, het onvermogen om zich aan te passen aan marktschommelingen en onvoorziene onderbrekingen als gevolg van handmatige arbeid in logistieke operaties, stortten de leveringsketens in tijdens de eerste golf van lockdowns.
Belangrijke uitdagingen voor de logistieke sector
 • Stijgende transportkosten
De wereldwijde transportkosten zijn de afgelopen jaren gestaag gestegen, wat tot volatiliteit van de brandstofprijzen heeft geleid. Als gevolg daarvan voorspellen vrachtwagenbedrijven jaarlijkse contracttariefstijgingen met dubbele cijfers als gevolg van de beperkte capaciteit. Bovendien is er een ernstig tekort aan ongeveer 400.000 chauffeurs en vrachtwagenchauffeurs in Europa, wat leidt tot transportonderbrekingen en een tekort aan voorraden. Logistieke bedrijven worden ook geconfronteerd met stijgingen van de inputkosten en hogere uitgaven voor vracht, waarbij de tarieven voor wegvervoer met 23% stijgen.
 • Verouderde werkstromen
Hoewel het ivd veel voordelen heeft, vertrouwen veel merken nog steeds op handmatige tracering. Hierbij worden werkbladen en talrijke softwaretoepassingen voor dezelfde taak gebruikt, wat de productiviteit en efficiëntie van de werknemers belemmert.
 • Beperkte zichtbaarheid van zendingen
Door de geglobaliseerde economie van vandaag verwachten klanten real-time inzicht in hun aankopen en verwachten zij dat deze snel en kosteneffectief worden geleverd. Het gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen kan echter de goederenstroom belemmeren en de logistiek bemoeilijken. 
 • Gefragmenteerde communicatie
De logistieke toeleveringsketen omvat de productie van goederen vanaf de fabricage tot de levering aan de klant. Door het ontbreken van een geïntegreerd communicatiesysteem worden fabrikanten van originele uitrusting vaak met uitdagingen geconfronteerd. Deze tekortkoming resulteert in onsamenhangende communicatie, met negatieve gevolgen voor de leveringstermijnen en de operationele doeltreffendheid.
 • Lege mijlen
Al verscheidene jaren zijn lege of niet-inkomende kilometers een hardnekkig probleem in de logistieke sector, aangezien verladers en vervoerders te lijden hebben onder de kilometers die worden opgebouwd tijdens het rijden met een lege container, wat leidt tot ongerechtvaardigde kostenstijgingen, schadelijke gevolgen voor het milieu en verminderde efficiëntie.
 • Vertragingen bij de levering
De verwoestende gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben geleid tot de sluiting van vele contractanten, hetgeen heeft geleid tot een reeks arbeidsgerelateerde uitdagingen in de verzendings- en opslagsector. Het tekort aan chips heeft bijvoorbeeld de verzending van smartphones aanzienlijk vertraagd, met als gevolg uitgestelde productlanceringen en lange wachttijden voor personen die digitale toestellen vooraf hadden besteld.

RPA: toepassingen in de logistiek

Om de transportuitdagingen aan te pakken en logistieke werkstromen te herdefiniëren, moeten bedrijven de beste RPA-praktijken toepassen. Tegenwoordig implementeren organisaties deze krachtige technologie in de logistiek om het beheer van zendingen te verbeteren, van fulfillmentcentra tot kopers.

rpa-gebruiksgevallen in de logistiek

Minder transportcontroles door auto-tracking

Via hun accounts kunnen klanten de locatie en verplaatsing van hun goederen volgen, inclusief verwachte aankomsttijd en verzendvertragingen. Met RPA kunnen bedrijven inkomende controles automatiseren, wat tijd en middelen bespaart en ervoor zorgt dat klanten leveringen ontvangen waarvoor een handtekening nodig is of pakketten die niet onbeheerd mogen worden achtergelaten. Daarnaast automatiseren bedrijven interacties met klanten en leveranciers door IVR- of e-mailinteracties te lezen en te beantwoorden, wat resulteert in een efficiënte en nauwkeurige verzending van producten.

Bovendien vergemakkelijkt RPA in logistiek het beheer van verstoringen, past het automatisch de processen aan als reactie op veranderingen, stelt het relevante partijen op de hoogte wanneer zich problemen voordoen, verstrekt het details en stelt het voor om acties te corrigeren. Door deze processen te automatiseren kunnen werknemers effectiever werken, waardoor bedrijven meer kunnen bereiken met hetzelfde aantal werknemers.

Vrachtorders routeren naar het beste fulfillment center

Door vrachtorders te optimaliseren naar het meest geschikte fulfillmentcentrum, zorgt RPA voor een snelle levering aan klanten. De geautomatiseerde processen van RPA integreren verschillende systemen in de hele fulfillmentketen, wat resulteert in optimale bevoorradingsefficiëntie die niet kan worden bereikt met oplossing op locatie alleen. Uiteindelijk profiteren standaard en repetitieve routines, zoals het routeren van bestellingen, het meest van RPA in de logistiek, omdat besluitvormers middelen vrijmaken om zich te concentreren op meer gecompliceerde taken die veel middelen vergen.

Geautomatiseerde feedback aan chauffeurs en vrachtbeheer

Chauffeurs en deelnemers aan de toeleveringsketen hebben geautomatiseerde rapportagegegevens nodig om hun inspanningen te richten en de leveringstermijnen beter te begrijpen. Door taakautomatisering kan vracht soepel door het toeleveringsnetwerk bewegen en aan ieders eisen voldoen, waardoor eind-tot-eind zichtbaarheid en voorspelbaarheid gewaarborgd zijn. Bovendien kunnen snelle rapportage en geïntegreerde analyses de verwarring verminderen, beheerders in staat stellen zich te concentreren op hun kerncompetenties en processen consequent verbeteren.

Op inzichten gebaseerde zakelijke beslissingen nemen

Zonder transparantie, geautomatiseerde processen en betrouwbare gegevensinzichten kunnen organisaties moeite hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Door effectieve RPA-technologie in transport te implementeren, kunnen bedrijven de kwaliteit en efficiëntie van de klantendienst verbeteren, contractanten op de hoogte houden van de supply chain-activiteiten en het systeem automatisch aanpassen aan verstoringen.

Uiteindelijk kan geautomatiseerde verzending en transport het vermogen van een bedrijf om het vertrouwen van de klant te winnen aanzienlijk beïnvloeden en informatiesilo's tussen verschillende afdelingen doorbreken.

Beter voorraadbeheer

Het integreren van automatisering in de juiste transportprocessen kan het concurrentievoordeel van een bedrijf aanzienlijk vergroten door tijdige updates en het bijhouden van de voorraad. Met RPA-technologie kunnen logistieke en transportpraktijken een effectief voorraadbeheer realiseren en beter presteren dan concurrenten door nabestellingen en inkoop om te zetten in virtuele operaties.

RPA biedt een reeks voordelen voor logistieke dienstverleners: stroomlijning van het vrachtvervoer, verbetering van de nauwkeurigheid van de leveringen, verlaging van de totale kosten, verbetering van de zichtbaarheid en een betere klantendienst.

rpa in transport en logistiek

Planning en tracering van zendingen

Door de meest effectieve RPA-processen te selecteren, worden het volgen van zendingen, en het plannen moeiteloos.. Via geautomatiseerde taken kunnen beheerders statusupdates en rapporten opvragen en interne toegang krijgen tot portals voor meer gedetailleerde informatie. Bovendien stroomlijnt de automatisering van robotprocessen de controle van verzenddetails zoals inkomende e-mails, het loggen van taken en het verstrekken van nauwkeurige afhaaltijden aan klanten.

Factuurverwerking en incasso

Met RPA kan de extractie van relevante informatie uit facturen, zoals de naam van de leverancier, het factuurnummer, de vervaldatum en het verschuldigde bedrag, worden geautomatiseerd. Automatisering vermindert de noodzaak van handmatige gegevensinvoer, waardoor tijdrovende en foutgevoelige handelingen niet meer nodig zijn. Bovendien helpt RPA facturen te matchen met inkooporders en ontvangstbewijzen, signaleert eventuele discrepanties ter controle en zorgt ervoor dat facturen nauwkeurig en efficiënt worden verwerkt.

RPA kan het proces van het versturen van betalingsherinneringen en follow-up e-mails naar klanten automatiseren en de werkdruk voor kredietverzamelteams verminderen, zodat zij zich kunnen richten op het onderhandelen over betalingstermijnen in plaats van op repetitieve taken.

Order- en inventarisverwerking

RPA-bots zijn geprogrammeerd om bestellingen uit verschillende bronnen, zoals e-mail, websites of systemen voor elektronische gegevensuitwisseling, op te halen en te verwerken. Ze kunnen de nodige informatie, zoals productnamen, hoeveelheden en leveringsadressen, ophalen en invoeren in het ERP- of CRM-systeem van het bedrijf. RPA kan ook helpen met ordervalidatie en -verwerking, zodat bestellingen nauwkeurig zijn en snel worden verwerkt.

RPA kan helpen met voorraadbeheer door automatisch de voorraadniveaus bij te werken, te waarschuwen wanneer de voorraadniveaus laag zijn en inkooporders te genereren wanneer de restanten van goederen onder een bepaald punt komen.

Vastleggen, onderzoeken en afsluiten van ladingen

RPA-bots kunnen worden geconfigureerd om relevante gegevens uit verschillende bronnen te halen, zoals websites van vervoerders, e-mails en werkbladen. RPA kan bijvoorbeeld automatisch informatie vastleggen zoals PRO-nummers, track/trace-gegevens, factuurbedragen en leveringsdata. Bovendien helpt deze technologie bij het zoeken naar relevante informatie over de status van ladingen, leveringsdata en mogelijke problemen, zoals vertragingen of schade. Op die manier kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgespoord, zodat ze sneller kunnen worden opgelost en de klantendienst kan worden verbeterd.

Communicatie

Naast het automatiseren van e-mailcommunicatie kan RPA worden gebruikt om nieuwsbrieven en updates naar abonnees te sturen. Door de inhoud van e-mails te analyseren, archiveert deze ontwrichtende technologie ze automatisch in relevante mappen of escaleert ze naar de juiste medewerkers.

Om de peer-to-peer communicatie te verbeteren, kan RPA worden gebruikt om chatbots te ontwikkelen die met klanten communiceren en veelvoorkomende vragen beantwoorden zonder menselijke tussenkomst. In de meeste gevallen kunnen chatbots meerdere talen aan en bieden ze 24/7 ondersteuning, waardoor de klantervaring wordt verbeterd.

Inkoop en inventaris

Vanuit e-mail of ERP kan robotische procesautomatisering inkooporders automatisch uitvoeren, waarbij informatie over leveranciers, artikelbeschrijvingen, hoeveelheden en prijzen worden verzameld. Automatiseringsbots voeren deze informatie in de ERP-software van het bedrijf in, waardoor het inkoopproces wordt gestroomlijnd en het aantal fouten afneemt.

Met RPA kunnen beheerders de voorraadniveaus automatisch bijhouden en hen waarschuwen wanneer de voorraadniveaus onder een bepaalde drempel zakken of wanneer artikelen bijna verlopen. Automatiseringsbots genereren inkooporders of bestellen artikelen opnieuw wanneer de voorraadniveaus onder een bepaald niveau komen, zodat het bedrijf over voldoende voorraad beschikt.

Slotopmerkingen

Vandaag de dag is RPA de industrie aan het hervormen en biedt het ontwrichtende mogelijkheden om de operationele uitmuntendheid te verbeteren en de personeelskosten in logistiek en transport te minimaliseren. Door het minimaliseren van menselijke fouten verbetert RPA de verwerking van verzendingen, vloot- en voorraadbewaking, het beheer van klantcommunicatie en meer. Voor bedrijven die automatisering missen om vooruit te komen, kan Innowise een digitale reis starten die tastbare voordelen oplevert.

FAQ

In de transport- en logistieke sector speelt RPA (Robotic Process Automation) de rol van het automatiseren van repetitieve en tijdrovende taken zoals gegevensinvoer, factuurverwerking en het volgen van zendingen, waardoor de efficiëntie toeneemt en de kans op menselijke fouten afneemt.
RPA kan processen zoals orderverwerking, voorraadbeheer en klantenservice-interacties stroomlijnen, wat leidt tot snellere doorlooptijden, lagere operationele kosten en een grotere klanttevredenheid door consistente en nauwkeurige gegevensverwerking.
RPA uitdagingen in de logistiek omvatten de integratie met bestaande legacy-systemen, het beheren van de verandering in de dynamiek van het personeelsbestand, het waarborgen van de schaalbaarheid van RPA-oplossingen, het omgaan met complexe processen die besluitvormingsmogelijkheden vereisen die buiten het bereik van RPA vallen, en het handhaven van de beveiliging van gevoelige gegevens die door RPA-systemen worden verwerkt.
Bedankt voor de beoordeling!
Bedankt voor het commentaar!

Inhoudsopgave

Beoordeel dit artikel:

4/5

4.8/5 (45 beoordelingen)

Gerelateerde inhoud

Bracht ons een uitdaging?

  Voeg projectgegevens alsjeblieft, duur, technische stapel, IT-professionals nodig en andere relevante informatie toe
  Neem een spraakbericht over uw
  project op om het ons beter te helpen begrijpen
  Voeg indien nodig aanvullende documenten bij
  Bestand uploaden

  Je kunt maximaal 1 bestand van 2MB bijvoegen. Geldige bestanden: pdf, jpg, jpeg, png

  Wij wijzen u erop dat wanneer u op de verzendknop klikt, Innowise uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid om u van de juiste informatie te voorzien.

  Wat gebeurt er nu?

  1

  Na ontvangst en verwerking van uw aanvraag, nemen wij binnenkort contact met u op om uw projectbehoeften in detail te beschrijven en een NDA te ondertekenen om de vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

  2

  Na het bestuderen van de vereisten, stellen onze analisten en ontwikkelaars een projectvoorstel met de omvang van de werkzaamheden, teamgrootte, tijd en kosten schattingen.

  3

  Wij regelen een ontmoeting met u om het aanbod te bespreken en tot een overeenkomst.

  4

  We tekenen een contract en beginnen zo snel mogelijk aan uw project te werken mogelijk.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  pijl