Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Big data-utviklingsselskap


Innowise provides big data development services that enhance companies' productivity and efficiency. Our big data developers use cutting-edge modern technologies to deliver big data solutions that handle massive volumes of information and thus extract useful insights for better business decision-making.

Vil du utvikle et stordataprosjekt?

Enten en kunde er usikker på kvaliteten på selskapets data eller trenger hjelp med å migrere stordata til skyen, er Innowise alltid der for å hjelpe. Vårt selskap omfavner profesjonelle dataløsninger av ethvert kompleksitetsnivå. Vi bygger datasjøer, setter opp ETL/ELT-prosesser, utvikler big data-applikasjoner samt tilbyr andre datarelaterte tjenester som er oppført nedenfor.

Rådgivning om stordata

We discuss a client’s company's goals and compare them with current processes to decide what data solutions fit a particular business best. As a result, we provide recommendations and strategies, as a leading IT-rådgivning i vårt felt.

Stordataanalyse

Innowise analyserer alle typer data fra hver enkelt ressurs for å avdekke nyttig innsikt som skjulte mønstre, udefinerte korrelasjoner og annen nyttig informasjon for å forbedre prosesser.

Forvaltning av stordata

Våre utviklere skaper en skikkelig stordatainfrastruktur ved å sette opp datasjøer, utforme datapipelines og justere ETL og andre prosesser som holder kundens data strukturert og sikret.

Visualisering av stordata

Vi presenterer informasjonen i de mest kjente og lettfattelige formene ved hjelp av ulike verktøy som dashboards, storyboards osv. Dette trinnet gjør beslutningsprosessen betydelig raskere.

Forvaltning av datakvalitet

Innowise sørger for at alle spesialistene, prosessene og teknologiene som er integrert i dataprosessen, fungerer sammenhengende og leverer de forventede resultatene i tide.

Testing av stordata

Våre verktøy for stordatatesting sikrer datakvalitet og nøyaktighet. Vi sørger for at alle relevante datasystemer er automatisert og synkronisert, og at de fungerer uten problemer.

Migrering av data

Med Innowise vil migrering til skyen gå raskt og smidig. Våre dataingeniører vil sette opp en kundes datasjø for å overføre bedriftens data på kortest mulig tid med minimale kostnader.

Stordatautvinning

Vi bruker maskinlæring og visualisering for å sortere og trekke ut mønstre og meningsfull innsikt fra store mengder data. Teamet vårt vil få verdifull informasjon selv fra et enormt datavolum.

Utvikling av stordata

Et team av våre tekniske spesialister gjennomfører feilrevisjoner og feilsøking, gir støtte og optimalisering av applikasjoner og utfører regelmessige kodegjennomganger. Våre PHP-eksperter gir uvurderlige råd om hvordan du kan unngå feil og redusere risiko.

Integrering av data

Våre eksperter bruker ETL/ETL-prosesser, replikerer og kombinerer data virtuelt for å skape en enhetlig samling av informasjon for analytiske og operasjonelle formål.

Automatisering av stordata

Innowise bruker avansert teknologi for å forbedre automatiserte prosesser som gjenkjenner innsiktsfulle dataverdier og mønstre. Som et resultat sparer våre kunder langsiktig på forretningsdriften.

Dedikerte dataingeniører

Hvis en kundes interne team mangler en viss stordatakompetanse, er Innowise villig til å outsource kvalifiserte medarbeidere som har relevante ferdigheter og kunnskaper.

Vår ekspertise innen utvikling av big data-programvare

Vi tilbyr stordatatjenester til selskaper av ulik størrelse, fra VC-støttede oppstartsbedrifter til små og mellomstore bedrifter og konserner. Nedenfor viser vi de viktigste kompetanseområdene som Innowise har opparbeidet seg gjennom årene med intenst samarbeid med kunder fra hele verden.

Innowise lager programvare som optimaliserer dataflyten og trekker ut verdifull innsikt som øker en organisasjons produktivitet og ytelse.

Teamet vårt bygger både BI- og dataanalyseverktøy som tar datahåndtering til neste nivå og gjør det mulig for bedrifter å forutsi trender.

Som en ledende selskap for utvikling av kunstig intelligens, we develop smart technologies that self-learn the algorithms and drive predictions that implement ROI-driven adjustments into clients’ businesses.

Vi bruker det til å forbedre stordataprosjektene våre og maksimere verdien av data som tilhører kundene våre. Datavitenskap bidrar til å forbedre dataanalysen og dermed oppnå forretningsmål.

Lagring av data

Teamet vårt bygger løsninger som forbedrer datalagringskapasiteten og minnehåndteringen. Vi legger særlig vekt på å skape avansert arkitektur.

Datakvalitet

Innowise utvikler avanserte verktøy som måler datatilstanden når det gjelder nøyaktighet, evaluerbarhet og konsistens for å unngå tap, feil eller mangler.

Dette er uunnværlig for store mengder datastrømmer. Effektiv automatisering av data muliggjør rask behandling, og dermed raskere utvinning av verdifull innsikt, og dermed raskere beslutningstaking.

Datasikkerhet

Vi bruker de beste verktøyene for å utvikle en infrastruktur for datasikkerhet, som er avgjørende for ethvert datasystem. Den beskytter et selskaps verdifulle informasjonsressurser mot ulike cybertrusler.

Innowise utvikler løsninger som bidrar til å illustrere dataene på best mulig måte. Våre fagfolk lager blant annet tilpassede dashboards, storyboards og rapporter.

Trenger du profesjonelle konsulent- og utviklingstjenester for stordata?

Teamet vårt tar prosjektet ditt til neste nivå.

Bransjespesifikke brukstilfeller for stordataløsninger

Gjennom årene har Innowise levert en rekke skreddersydde big data-løsninger for kunder fra over   land over hele verden, og etterspørselen fortsetter å øke. Dette er fordi man i dag ikke kan forestille seg noen bransjevekst uten skikkelige stordatatjenester. Nedenfor viser vi de vanligste eksemplene på hvordan stordataløsninger transformerer viktige bransjer.

 • Løsninger for stordata i e-handel gir dyp analyse av kundedata ved å samle inn informasjon om bestillinger og preferanser. Dette er et stort skritt i retning av å øke kundenes salg.
områdebilde
Detaljhandel og e-handel
 • Innowise provides banking software solutions, risk analytics and effective strategies to ensure the security of financial transactions as well as sensible banking data. We have also leveraged big data to improve the financial software development.
områdebilde
Finans, bank og forsikring
 • Big data in custom healthcare software development deals with electronic health records, real-time alerting, and medical research among many other issues. Our case studies include securing big data flows for world-class MedTech providers.
områdebilde
Helsevesen
 • In this industry, big data developers focus on personalized experience, monitoring learning achievement and game-based eLearning. We've also utilized big data to enhance educational solutions.
områdebilde
Utdanning
 • Prediktiv analyse hjelper blant annet bedrifter med å unngå ulønnsomme kampanjer. Ved hjelp av stordataverktøy kan bedrifter gjøre de riktige prioriteringene og forretningsberegningene.
områdebilde
Markedsføring og salg
 • En riktig satt datastrategi kan være en game-changer som oppfyller et selskaps forretningsmål. Innowises utviklere gjør massive databaser om til lønnsom analyseinnsikt.
områdebilde
Enterprise
 • Stordataløsninger gjør det mulig for bedrifter å optimalisere tilgjengeligheten av varer på lager og redusere leveringstidene. Riktig lagerstyring bidrar til å unngå under- eller overlagring.
områdebilde
Logistikk og forsyningskjede
 • Improved analytics combined with big data development facilitates proper production planning as well as the improvement of working conditions. Our team has notable cases of improving workspace safety by our custom manufacturing software development.
områdebilde
Produksjon
 • Elektrisitets- og vannforsyning er avgjørende, og derfor betyr prediktiv analyse mye. Innowise kan utvikle relevante stordataløsninger for å beregne energibehov og -priser på forhånd.
områdebilde
Energi og allmenne tjenester
 • Stordataløsninger er mye brukt i landbrukstjenester for å overvåke tilstanden til jord og jorder, effektiviteten av visse gjødsel, avlingens fremgang og andre viktige indikatorer.
områdebilde
Landbruk
 • Bilselskaper kan forbedre produktkvaliteten, håndtere risiko og kutte kostnader ved å utnytte data fra kunder, kjøretøy og fabrikker. Kontakt Innowise for å optimalisere en teknisk løsning.
områdebilde
Ingeniørfag
 • Stordata avdekker dype forbrukerpreferanser som gjør det mulig for medieplanleggingsbyråer å skape vellykkede reklamekampanjer og planlegge fremtidig innhold.
områdebilde
Medier og underholdning
Løsninger for stordata i e-handel gir dyp analyse av kundedata ved å samle inn informasjon om bestillinger og preferanser. Dette er et stort skritt i retning av å øke kundenes salg.
Innowise tilbyr risikoanalyse og effektive strategier for å sikre sikkerheten til finansielle transaksjoner og fornuftige bankdata.
Stordata i helsevesenet handler blant annet om elektroniske pasientjournaler, sanntidsvarsling og medisinsk forskning. Våre casestudier omfatter sikring av stordatastrømmer for leverandører av medisinsk teknologi i verdensklasse.
I denne bransjen fokuserer stordatautviklere på personaliserte opplevelser, overvåking av læringsresultater og spillbasert e-læring. Vi har også brukt stordataløsninger for å forbedre utdanning og opplæring.
bilde
Markedsføring og salg
Prediktiv analyse hjelper blant annet bedrifter med å unngå ulønnsomme kampanjer. Ved hjelp av stordataverktøy kan bedrifter gjøre de riktige prioriteringene og forretningsberegningene.
Markedsføring og salg
bilde
Enterprise
En riktig satt datastrategi kan være en game-changer som oppfyller et selskaps forretningsmål. Innowises utviklere gjør massive databaser om til lønnsom analyseinnsikt.
Enterprise
bilde
Logistikk og forsyningskjede
Stordataløsninger gjør det mulig for bedrifter å optimalisere tilgjengeligheten av varer på lager og redusere leveringstidene. Riktig lagerstyring bidrar til å unngå under- eller overlagring.
Logistikk og forsyningskjede
bilde
Produksjon
Forbedret analyse kombinert med utvikling av stordata legger til rette for riktig produksjonsplanlegging og forbedring av arbeidsforholdene. Teamet vårt har bemerkelsesverdige eksempler på forbedring av sikkerheten på arbeidsplassen.
Produksjon
bilde
Energi og allmenne tjenester
Elektrisitets- og vannforsyning er avgjørende, og derfor betyr prediktiv analyse mye. Innowise kan utvikle relevante stordataløsninger for å beregne energibehov og -priser på forhånd.
Energi og allmenne tjenester
bilde
Landbruk
Stordataløsninger er mye brukt i landbrukstjenester for å overvåke tilstanden til jord og jorder, effektiviteten av visse gjødsel, avlingens fremgang og andre viktige indikatorer.
Landbruk
bilde
Ingeniørfag
Bilselskaper kan forbedre produktkvaliteten, håndtere risiko og kutte kostnader ved å utnytte data fra kunder, kjøretøy og fabrikker. Kontakt Innowise for å optimalisere en teknisk løsning.
Ingeniørfag
bilde
Medier og underholdning
Stordata avdekker dype forbrukerpreferanser som gjør det mulig for medieplanleggingsbyråer å skape vellykkede reklamekampanjer og planlegge fremtidig innhold.
Medier og underholdning

Fordeler ved bruk av stordata

Stordatatjenester kommer med mange fordeler for bedrifter i alle størrelser, inkludert forbedret kundebeholdning, fokuserte målrettede annonsekampanjer, samt korrekt risikovurdering og identifisering. Innowise har bygget en rekke stordataprosjekter for kunder fra hele verden, og våre spesialister kan bekrefte at stordata fortsatt er en av de beste investeringene av grunnene nevnt nedenfor.

Forbedret beslutningstaking

Etter å ha behandlet stordata kan man hente ut verdifull innsikt og mønstre som kan bidra til bedre analyser og korrekte prognoser som vil muliggjøre mer informerte og underbygde beslutninger.

Kostnadseffektivitet

Stordataanalyse sparer selskaper for mye penger ved riktig fordeling av ressurser og tid. Prediksjonsmodellene og annen nyttig innsikt reduserer risiko og kostnader.

Bedre operasjonelle resultater

En riktig innstilt dataarkitektur forbedrer automatiseringen av rutineprosesser og -oppgaver. Som et resultat spares det mye tid, samtidig som effektiviteten øker.

Forbedret kundeservice

Stordata gjør det mulig for et selskap å kontinuerlig spore kundenes krav og preferanser sammen med markedstrender. Dette bidrar til å skape mer målrettede markedsføringsstrategier og forbedre kundeopplevelsen.

Forbedret risikostyring

Med prediktiv dataanalyse kan virksomheter unngå risikoen for over- eller underbeholdning eller andre større driftssvikt eller mangler.

Datainnsikt og innovasjon

Verdifull innsikt fra vellykket dataanalyse kan brukes til å utvikle innovative strategier, produkter og teknologier som utkonkurrerer konkurrentene.

Stordata og avansert teknologi

Stordata integreres i stor grad med andre avanserte teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring. Slik integrasjon bidrar til å oppnå maksimale resultater på kortest mulig tid sammen med fordeler som sikkerhet, kostnadseffektivitet og nøyaktighet i driften. Hos Innowise har vi en rekke fagfolk som er i stand til å utføre stordataintegrasjon med en rekke toppmoderne teknologier.

utdanning-prosjekt-bilde

Maskinlæring

Maskinlæring kommer til hjelp når det blir en utfordring å bruke de innsamlede dataene effektivt. Jo mer data et maskinlæringssystem mottar, jo mer lærer det å fungere bedre.

utdanning-prosjekt-bilde

Datavitenskap

Disse teknologiene gir gode resultater hvis de kombineres. Mens stordataanalyse handler om å trekke ut verdifull informasjon, fokuserer datavitenskap på å produsere prediktive modeller.

utdanning-prosjekt-bilde

Tingenes internett

Faktisk er de uatskillelige. Mens tingenes internett samler inn data gjennom sensorer fra fysiske gjenstander, behandler stordatateknologien disse dataene raskt og lagrer dem effektivt.

utdanning-prosjekt-bilde

Blockchain

Disse teknologiene kan fungere perfekt sammen. Blockchain-baserte stordataløsninger er eksepsjonelt sikre på grunn av nettverksarkitekturen, i tillegg til at de er verdifulle og strukturerte.

Vil du ta i bruk stordata i virksomheten din?

Innowise er der for deg

Stordatateknologier og verktøy vi bruker

Innowise bruker de mest avanserte teknologiene for å bygge de beste stordataløsningene.

Lagring
 • Amazon S3
 • Azure Data Lake
 • Apache Hadoop
 • GCP skylagring
Forvaltning av databaser
 • Cassandra
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Synapse Analytics
 • Amazon Redshift
 • Amazon DynamoDB
 • Apache Hive
 • Apache HBASE
 • Apache Nifi
 • MongoDB
Datahåndtering
 • Apache Airflow
 • Apache NiFi
 • Talend
 • Informatica
 • Zaloni
 • Apache ZooKeeper
 • Azkaban
 • Dremio
Behandling av stordata
 • Apache Kafka
 • Apache Storm
 • Apache Spark
 • Apache Flink
 • Apache Druid
 • Apache Hadoop MapReduce
 • Apache Giraf
Maskinlæring
 • Matlab
 • Amazon Machine Learning
 • Apache Spark MLib
 • TensorFlow
 • Oktav
 • R
 • Amazon SageMaker
 • Azure maskinlæring
 • Google Cloud Al-plattformen
 • Åpne CV
 • SpaCy
 • Keras
 • Apache Mahout
 • Gensim
Programmeringsspråk
 • Python
 • Java
 • C++
 • Scala
 • R

Ansette stordata-utviklere

Det kan være vanskelig å finne kvalifiserte og erfarne big data-fagpersoner, spesielt utenfor store byer. Derfor kan det være en god ide å ansette en ekstern big data-utvikler for et bestemt prosjekt. Innowise har vært til stede på den globale IT-markedet i over  år, med over  gjennomførte prosjekter for internasjonale kunder. Våre ansatte inkluderer mange erfarne big data-fagpersoner, hvorav de fleste er på mellom- og høynivå. Vi tar en grundig tilnærming til bedriftsrekruttering og sørger for at våre spesialister besitter både utmerkede tekniske og mellommenneskelige ferdigheter for å kunne jobbe effektivt globalt.

De er alternativt kjent som Amazon-dataingeniører og bruker Amazon Web Services til ulike dataoppgaver, inkludert prosjekter for Coca-Cola, Netflix og Volkswagen.

De opererer gjennom Microsoft Azure-plattformen. Selskaper som Asos, Bosch og PepsiCo har gjennomført flere prosjekter ved hjelp av denne plattformen.

GCP-dataingeniører

De jobber med Google Cloud Platform og tilbyr datahåndteringsløsninger. Markedsgiganter som Ikea, Spotify, PayPal og Procter & Gamble bruker dataingeniører fra GCP til ulike prosjekter.

DataOps-ingeniører

De jobber ikke med data i seg selv, men med operasjonslinjen som brukes til å bygge data. De bruker alle de tidligere nevnte plattformene (Azure, GCP, AWS) samt andre for å følge dataflytprosessen.

Ledige big data-ingeniører til leie

Arthur G.
available_dev
Middels dataingeniør 4+ års erfaring
SAMMENDRAG
Lidenskapelig opptatt av å jobbe med store datasett mellom dataingeniør med over 3 års erfaring med å designe og utvikle ETL og DWH for analyse og ML.
Be om fullstendig CV
Nick M.
available_dev
Senior dataingeniør 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior stordataspesialist med dyp ekspertise innen utforming, oppretting, administrasjon og forretningsbruk av store datasett på tvers av en rekke dataplattformer.
Be om fullstendig CV
Adam Y.
available_dev
Senior dataingeniør 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Selvmotivert fagperson som spesialiserer seg på DWH/ETL, database og skybasert utvikling. Hovedsakelig fokusert på analyse-, finans- og e-handelsdomener.
Be om fullstendig CV
Jack S.
available_dev
Senior dataingeniør 5+ års erfaring
SAMMENDRAG
Senior dataingeniør med over 5 års erfaring innen databehandling med et bredt spekter av teknologier. Hovedsakelig fokusert på spill, sosiale og eiendomsdomener.
Be om fullstendig CV
Fyll ut skjemaet for å få en detaljert CV
Last opp fil Gyldige filer: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls
 • 123

Den totale størrelsen på vedleggene bør ikke overstige 10 MB.

Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise Group behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Retningslinjer for personvern for å gi deg relevant informasjon.

Takk for din henvendelse, vår spesialist vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Mangler stordataprosjektet ditt ekspertise?

Våre fagfolk er her for å hjelpe

Utviklingsprosessen for stordata

I løpet av årene med markedserfaring har teamene våre utarbeidet visse rammer for arbeid med stordataprosjekter. Til tross for at løsningens kompleksitet har stor innvirkning på hvordan den endelige utviklingsprosessen ser ut, kan vi nedenfor beskrive de viktigste fasene.
01
Krav til virksomhet og teknologi
Teamet vårt kommuniserer med kunden om forretningsmål og forventninger og definerer teknologier som skal brukes i datautviklingsprosessen.
02
Datautvinning
Vi samler inn dataene, sorterer dem og sørger for at de er tilstrekkelige til å bli behandlet. På dette stadiet kan vi allerede oppdage visse mønstre, korrelasjoner og anomalier i datasettet.
03
Databehandling
Dette trinnet innebærer at vi renser dataene og omformer dem til et passende format. Det gjør det mulig for oss å optimalisere nøyaktigheten av dataanalysen.
04
Analyse av stordata
På dette stadiet studerer vi de enkelte delene av de transformerte dataene og trekker ut verdifull informasjon. Vi identifiserer også nyttige trender og mønstre.

Kostnader for utvikling av stordataanalyse

Den endelige kostnaden for et stordataprosjekt avhenger som regel av kompleksiteten og utviklernes lønn. Jo høyere kompleksitet, jo høyere blir prisen. Når det gjelder lønninger, varierer de innenfor ulike regioner. Timelønnen til utviklere fra Vest- og Nord-Europa er merkbart høyere enn i Sentral- og Øst-Europa og Baltikum.Det er flere viktige faktorer som påvirker prisen på PHP-utvikling, vi lister dem opp nedenfor.
økologi Prosjektets kompleksitet
økologi Prosjektets varighet
økologi Teamets størrelse
økologi Teamets sammensetning
økologi Profesjonelt nivå for utviklere
økologi Samarbeidsmodell

Hvorfor velge Innowise som et Big Data-analyseselskap?

Vi er veteraner på det globale IT-markedet, med over  års erfaring og over  prosjekter levert til over  fornøyde kunder. Akkurat nå har vårt personale mange big data-profesjonelle som har levert sofistikerte løsninger på tvers av ulike bransjer over hele verden. Våre big data-eksperter vil optimalisere et selskaps data og levere verdifulle forretningsinnsikter på kortest mulig tid og til en rimelig kostnad. Hvis ditt selskap står overfor big data-problemer eller ønsker å optimalisere forretningsprosessene, er Innowise til tjeneste.
"Innowise hjelper bedrifter på tvers av store bransjer med stordatatjenester og rådgivning. Våre dataforskere håndterer blant annet gjenkjenning av kundestemning, ubalanserte data og deteksjon av holdningsmarkører. For å frigjøre potensialet i stordata bruker vi avanserte algoritmer og maskinlæringsmodeller. Den bransjespesifikke kunnskapen hjelper oss med å levere skreddersydde løsninger som oppfyller hver enkelt kundes behov."
png
Pilip Tsikhanovich
Leder for Big Data-avdelingen i Innowise

Hva kundene våre mener

Sitat-ikon

Siden samarbeidet vårt er vellykket, har Innowises ressurser vært engasjert i prosjektene våre i lang tid. Påliteligheten og den enorme ekspertisen til deres frontend-, backend- og kvalitetssikringsingeniører er imponerende.

selskapets logo
George Fironov CEO Talmatic
Sitat-ikon

Innowise er en av de beste partnerne kunden samarbeider med. De oppfyller alltid våre forespørsler ved å tilby utviklere som oppfyller kundens spesifikke krav til språk og erfaringsnivå.

selskapets logo
Polina Shuruba Partner Manager XPRT MINDS
Sitat-ikon

Innowise har bygget en fantastisk applikasjon fra bunnen av på en utrolig kort tid på bare ca. 3 uker. Deres ansiennitet og inngående erfaring på dette feltet gjør dem til verdifulle partnere.

selskapets logo
Johannes Schweifer CEO CoreLedger AG

Overlat stordataprosjektet ditt til fagfolk

Vi kan bygge stordataløsningen din fra bunnen av.

Big data: svar på alle spørsmålene dine

Stordata er enorme datamengder som er vanskelige å håndtere. De inneholder alle rå, strukturerte og ustrukturerte filer som ikke alltid er nødvendige. For å behandle, strukturere og analysere den store mengden informasjon bruker bedrifter det som kalles stordatatjenester. De bidrar til å trekke ut nyttig innsikt som hjelper bedrifter med å jobbe raskere og forbedre datadrevne beslutninger og strategier. 

Ved hjelp av stordata vil virksomheten din kunne undersøke kundenes krav, interesser og forventninger grundig for å utvikle mer individualiserte markedsføringsplaner og forbedre kundeservicen. Dette kan øke bedriftens fortjeneste og inntekter betydelig.

Det finnes ingen strenge regler for hvor mye data som regnes som store, fordi den maksimale informasjonsmengden som kan behandles, øker over tid. Disse dataene må imidlertid være tilstrekkelige til å muliggjøre innsamling av verdifull innsikt.

 

Bedrifter bruker prediktiv analyse ved å søke etter nyttige mønstre i stordata for å kunne forutsi fremtidige resultater og gi verdifull forretningsinformasjon. Prediktiv analyse er mye brukt i mange bransjer ettersom det bidrar til å unngå feil og forsinkelser.

 

Fremtidig stordataproduksjon forventes å øke drastisk. Ifølge noen prognoser vil verdens datasfære vokse til 175 zettabyte innen 2025. Maskinlæring vil være den kommende store tingen.

 

De fem hovedtrekkene ved stordata er kjent som V-ene, eller hastighet, volum, verdi, variasjon og sannhet. Kjennskap til disse egenskapene bidrar til å utvikle mer målrettede stordatastrategier.

Trenger du andre tjenester?

Data Engineering
Innowise bruker smarte teknologier for å utvikle datapipelines og bygge systemer for datainnsamling.
Visualisering av data
Oversett informasjon effektivt til en visuell kontekst, for eksempel diagrammer eller grafer, for å gjøre den lettere å forstå.
Business intelligence
Ønsker du å optimalisere virksomhetens driftsprosesser? Vi gjør også BI-utvikling og rådgivning.
Maskinlæring
Våre eksperter kan implementere maskinlæringsprogrammer for å nå dine forretningsmål.
Python-utvikling
Innowises programvareingeniører vil utnytte kraften i Python for å betjene dine behov.
Kvalitet forsikring
Våre ingeniører for automatisering og manuell kvalitetssikring sikrer feilfri produktkvalitet.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil