Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Support- og vedlikeholdstjenester for stordatamaskiner


Innowise er en pålitelig partner som sikrer lang levetid for IT-infrastrukturen din. Vi har lang erfaring med support og vedlikehold av stordatamaskiner, og vi gir deg moderne teknologi som hjelper deg med å nå dine strategiske mål. Vårt team, som har lang erfaring med å administrere stordatasystemer, forbedrer påliteligheten og effektiviteten i forretningsdriften på tvers av ulike sektorer, blant annet bank, finans, helse, forsikring, forsyning, offentlig sektor og andre områder.

Vi sørger for at stordatamaskinene dine er driftssikre i det lange løp.

Innowise-teamet tilbyr fullskala vedlikehold av stordatamaskiner for å øke effektiviteten i arbeidsflyten. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre teknologiske ferdigheter, og vi har en dyp forståelse av kompliserte stordatamaskinsystemer som hjelper oss med å sørge for at de fungerer optimalt.

Våre teknikere tilbyr allsidig vedlikehold og support for stordatamaskiner, inkludert IBM- og Fujitsu-systemer. Vi setter oss inn i alle detaljene i stordatamaskinorganisasjonen din for å sikre at den fungerer effektivt og er oppdatert med de nyeste oppdateringene og programvareversjonene.

Våre mainframe-utviklere utvikler applikasjoner som tilpasser mainframe-funksjonene til kundenes spesifikke behov, muliggjør effektiv systemintegrasjon og forenkler tilgjengeligheten. Teamet vårt optimaliserer og oppdaterer også appene slik at de fungerer som de skal.

Våre teknologieksperter tilbyr løpende support for mainframe-miljøer i produksjon. De overvåker systemets tilstand, feilsøker problemer og sørger for at systemet fungerer som det skal, slik at forretningskritiske applikasjoner kan fungere uavbrutt.

Innowise-ingeniører forbedrer effektiviteten og hastigheten i stordatamaskindriften. Med riktig optimaliserte stordatamaskinsystemer kan organisasjoner håndtere større datamengder på en mer effektiv måte, noe som fører til økt produktivitet, bedre beslutninger og større kundetilfredshet.

Mainframe-spesialister iverksetter robuste sikkerhetstiltak for å beskytte maskinvaren og sensitive data mot trusler og sårbarheter. I tillegg gjennomføres oppdateringer i samsvar med relevante forskrifter for å opprettholde kundenes tillit og virksomhetens integritet.

Vedlikeholdsteamet utfører sikker og effektiv dataoverføring mellom ulike stordatasystemer. Våre gjennomtenkte arbeidsflyter og omfattende ekspertise sikrer dataintegritet og minimale driftsforstyrrelser under den digitale transformasjonen eller systemoppgraderingen.

Vedlikehold av stordatamaskiner eksperter tilbyr strategier og løsninger for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data i stormaskinmiljøer. Tiltakene bidrar til å beskytte data mot tap som følge av systemfeil, katastrofer eller andre uforutsette hendelser, og legger til rette for kontinuitet i virksomheten.

Utviklere tilbyr støtte for stordatamaskiner tjenester tilgjengelig til enhver tid. For bedrifter som har kontinuerlig drift og ikke tåler driftsstans, er umiddelbar support et must: Det gjør det lettere å løse eventuelle problemer så raskt som mulig og få ting til å fungere igjen.

 • Vedlikehold av stordatamaskiner
 • Utvikling og support av stormaskinapplikasjoner
 • Produksjonsstøtte for stordatamaskiner
 • Optimalisering av ytelse
 • Sikkerhetsstyring
 • Datamigreringstjenester
 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
 • Support 24/7
Vedlikehold av stordatamaskiner

Vedlikehold av stordatamaskiner

Utvikling og support av stormaskinapplikasjoner

Utvikling og support av stormaskinapplikasjoner

Produksjonsstøtte for stordatamaskiner

Produksjonsstøtte for stordatamaskiner

Optimalisering av ytelse

Optimalisering av ytelse

Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyring

Datamigreringstjenester

Datamigreringstjenester

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Annotering og merking av data

Support 24/7

Betydningen av mainframe-support

Effective mainframe support is an essential aspect of running seamless operations in any field of business. This is about more than just mainframes functioning correctly; it is also about allowing organizations to extract maximum value from the digital infrastructure.

Kontinuitet i virksomheten

Med riktig vedlikehold unngår stordatamaskinene uventet nedetid og systemfeil. På denne måten kan organisasjonens interne systemer fortsette arbeidet uten avbrudd, noe som er avgjørende for kontinuerlig vedlikehold av arbeidsflyten. Det sikrer at virksomheten kan operere uten frykt for forstyrrende tekniske problemer.

Kostnadseffektivitet

Stordatamaskiner kan ha problemer som kan eskalere til kostbare problemer hvis de ikke blir løst. Regelmessig vedlikehold og rettidig inngripen forebygger større sammenbrudd, som kan føre til betydelige driftsforstyrrelser og være kostbare å løse. Det gjør at virksomheten sparer både tid og penger på feilsøking.

Sikkerhet

Stordatamaskiner håndterer ofte sensitive data som kan skade virksomheten hvis de kommer på avveie. Når infrastrukturen vedlikeholdes, implementerer og oppdaterer ingeniørene sikkerhetstiltak for å beskytte mot sikkerhetsbrudd og sårbarheter. Denne tilnærmingen sikrer kritiske data og opprettholder informasjonens integritet og konfidensialitet.

Optimalisert ytelse

Another aspect of mainframe maintenance services is keeping performing as efficiently as possible. Regular support and updates mean faster processing times and more efficient data handling. With mainframes handling large volumes of transactions, businesses can boost their productivity and improve service delivery.

Overholdelse av regelverk

Each industry has specific data management and security regulations, and failing to comply with such may result in data leaks and legal penalties. Quality mainframe maintenance and support guarantees compliance with ever-changing requirements, which helps protect the system’s integrity and the company’s reputation.

Skalerbarhet

Mainframes er kjent for sin evne til å håndtere store transaksjons- og datamengder. Effektiv support sikrer at disse systemene kan skaleres for å imøtekomme økende bransjekrav uten at det går ut over ytelsen eller påliteligheten, noe som er avgjørende for bedrifter i vekst eller med varierende arbeidsbelastning.

Hvor mye koster vedlikehold og videreutvikling av stordatamaskiner?

At Innowise, we are committed to delivering the most cost-efficient mainframe maintenance service without compromising quality. We extensively research the client’s requirements to identify the most efficient plan of action that addresses their issues and allows them to plan for the investment. During the initial communication, we work together to determine the several project aspects that influence the final cost evaluation.

ikon
Samarbeidsmodell
ikon
Prosjektets kompleksitet
ikon
Prosjektets varighet
ikon
Lagets størrelse
ikon
Teamets sammensetning
ikon
Nivå av spesialister

Få stor verdi ut av stordatamaskinsystemene dine sammen med våre eksperter.

Keep your operations running smooth with the best in mainframe maintenance.

Servicemodeller for vedlikehold av stordatamaskiner

Forebyggende vedlikehold

Vi gjennomfører regelmessige kontroller og oppdateringer for å identifisere og løse potensielle problemer proaktivt. På denne måten forebygger vi nedetid og systemfeil, slik at stordatamaskinsystemene dine kan fortsette å fungere pålitelig.

Korrigerende vedlikehold

Teamet vårt reagerer raskt på uventede problemer eller driftsforstyrrelser hvis de skulle oppstå. Ingeniørene diagnostiserer raskt årsaken til problemet og løser det. Riktig problemidentifisering minimerer negativ innvirkning på forretningsdriften.

Forutseende vedlikehold

Tekniske eksperter bruker avanserte dataanalyser og overvåkingsverktøy til å estimere vedlikeholdsplaner. Prediktivt vedlikehold av stordatamaskiner forebygger problemer før de oppstår, noe som gir optimal ressursallokering og forlenger systemets levetid.

Proaktivt vedlikehold

Innowise-ingeniører overvåker kontinuerlig ytelsen til stordatamaskinene og foretar justeringer for å sikre at de yter optimalt. På samme måte som prediktivt vedlikehold forebygger det potensielle problemer og opprettholder høy driftseffektivitet.

Planlagt vedlikehold

Stordatamaskineksperter planlegger vedlikeholdsrutiner uten å forstyrre driften. De bruker ytelsesdataene til å vurdere systemenes tilstand og identifisere prioriteringer. I tillegg planlegger de vedlikeholdsoppgavene utenfor rushtiden for å minimere forstyrrelser i kundens arbeidsflyt.

Fjernvedlikehold

Fjernvedlikehold gjør det mulig for teamet vårt å oppdatere og feilsøke stordatamaskinen uten tekniske besøk på stedet, noe som reduserer nedetiden i infrastrukturen. Uavhengig av geografisk plassering kan kunden være sikker på at problemet blir løst så snart som mulig.

Ansett våre eksperter

Innowise har team av stormaskiningeniører som er dedikert til å levere vedlikeholds- og supporttjenester av høy kvalitet. Med en smidig arbeidsflyt og solid teknisk ekspertise sørger ekspertene våre for å sette seg inn i kundens mainframe-økosystem og engasjere seg i langvarig mainframe-vedlikehold. De holder seg oppdatert på de nyeste teknologiske fremskrittene for å matche kundens krav og svare på stadig nye utfordringer.

Et robust mainframe-system er ryggraden i en effektiv, datadrevet organisasjon. Det er ikke bare en teknisk oppgave, men et viktig strategisk element å sørge for at systemet alltid fungerer som det skal. I Innowise er vi klar over hvor viktig dette er, og vi bestreber oss på å levere vedlikeholdstjenester som sikrer driftskontinuitet og dataintegritet i det lange løp.

Dmitry Nazarevich

CTO i Innowise

Skreddersydde teknologier vi bruker

 • DASD
 • GDG
 • SMS
 • Tapes
 • VSAM
 • Amazon DynamoDB
 • DB2
 • Hibernate
 • IMS
 • JDBC
 • JPA
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle
 • PL/SQL
 • PostgreSQL
 • Eclipse IDE
 • IBMs personlige kommunikasjon
 • Intellij IDEA
 • MT9750
 • openFT
 • Visual Studio Code
 • Java FX
 • Java RMI
 • Java Swing
 • Maven
 • Assembler
 • COBOL
 • PL/I
 • REXX
 • SPL4
 • C#
 • Java
 • JavaScript
 • Python
 • TypeScript
 • DMS
 • IPCS
 • ISPF
 • MQ
 • RACF
 • SDSF
 • SCLM
 • SMF
 • SMPE
 • TSO
 • XDC
 • FTP
 • Linux-nettverk
 • TCP/IP
 • VMware nettverkseditor
 • Wireshark
 • Windows-nettverk
 • .NET Core
 • .NET Rammeverk
 • ASP.NET
 • Entity Framework
 • AWS
 • BS2000
 • Docker
 • Linux
 • SSH
 • VMWare-virtualisering
 • Windows Family
 • z/OS
 • Angular
 • Bootstrap
 • CSS
 • Hibernate
 • HTML
 • J2EE
 • JSP
 • JSTL
 • React
 • Servlets
 • Spring Boot
 • Vue
 • IBM Liberty-server
 • IBM WebSphere
 • Jetty
 • Nginx
 • Tomcat
Vis alle Vis mindre

Fremtiden for support på stordatamaskiner

As the technology moves forward, new ways of performing efficient mainframe support are emerging. Tools like artificial intelligence, predictive analytics, and automation allow the experts to deliver better maintenance for mainframe systems. This way, the engineers can analyze the mainframes’ performance, anticipate issues, allocate resources for maintenance routines, and promptly conduct troubleshooting.

Hold systemene dine sikre og oppdaterte.

Vår vedlikeholdstjeneste for stordatamaskiner sikrer kontinuerlig innovasjon og lang levetid for infrastrukturen din.

Hvorfor velge Innowise som supportleverandør for stordatamaskiner?

Innowise tilbyr førsteklasses ekspertise innen vedlikehold av stordatamaskiner og en forpliktelse til løpende samarbeid, slik at kundens systemer alltid fungerer optimalt. Våre erfarne eksperter setter seg grundig inn i kundens mainframe-økosystem og deres spesifikke behov og krav for å garantere pålitelig mainframe-ytelse. De bruker både eldre og nyere verktøy og baserer seg på en gjennomtenkt arbeidsflyt for å kunne tilby proaktivt vedlikehold og support til rett tid, noe som legger til rette for forretningskontinuitet og sikker dataflyt gjennom den teknologiske infrastrukturen.

Erfarne fagfolk

Innowise har team med erfarne fagfolk som er godt kjent med vedlikehold av komplekse mainframe-infrastrukturer. Etter å ha jobbet med organisasjoner fra ulike bransjer, kan ekspertene våre effektivt støtte et bredt spekter av bransjespesifikke mainframe-behov.

Avansert teknologi

Vi følger med på nye verktøy innen vedlikehold av stordatamaskiner, slik at kundene våre kan nå sine forretningsmål på en effektiv måte. I tillegg sørger vi for å overholde gjeldende teknologistandarder for å sikre fremtidssikring og tilpasning til bransjestandarder.

Kundeorientert tilnærming

Teamet vårt strekker seg langt for å levere en standardtjeneste og skreddersyr den til kundens spesifikke behov. De setter seg inn i virksomhetens mål og driftskrav for å kunne levere en tjeneste som er tilpasset kundens arbeidsflyt på den mest effektive måten.

Proaktiv støtte

Våre mainframe-spesialister prioriterer forebygging av problemer for å minimere nedetid og tap av muligheter. Vi bruker mange dataanalyseteknologier for å forutse og løse potensielle problemer før de eskalerer. En proaktiv tilnærming er nøkkelen til lang levetid.

Hva kundene våre mener

Sitat-ikon

Vi er glade for å kunne anbefale Innowise som en pålitelig IT-outsourcing-partner og setter stor pris på deres setter stor pris på deres fokus på detaljer og profesjonalitet.

selskapets logo
Andreas Huber Selskapets eier INDI Solutions & Consulting
Sitat-ikon

Innowise har fullført den første MVP-en i løpet av tre måneder. Siden samarbeidet har vært effektivt og teamet har vært svært fokusert på målene våre, har antallet i leverandørens team økt.

selskapets logo
Marco Scarpa Teknisk produktsjef Beantech S.r.l
Sitat-ikon

Innowise leverer bemanningstjenester til et nearshore IT-tjenesteselskaps sluttkunde. Teamet har rekruttert ressurser basert på ulike prosjekter og krav til teknologikompetanse.

selskapets logo
Davide Criscione Grunnlegger og administrerende direktør DC Services GmbH

FAQ

The frequency of IBM mainframe maintenance depends on the specific system, usage intensity, and the business’s operational needs. It’s best to conduct routine checks and minor updates quarterly and perform more comprehensive maintenance once a year. Keep in mind that systems under heavy usage require more attention.

The main challenges of mainframe application support are compatibility with newer software or operating systems, integration with modern apps, and a shortage of skilled professionals familiar with legacy systems. Compliance with security standards and regulations also adds to the challenges.

Yes, mainframe production support is usually available 24/7, especially for businesses that rely on continuous operation. This round-the-clock availability is crucial for promptly addressing and resolving any issues that may arise, thereby minimizing downtime and ensuring the smooth functioning of critical business operations.

Mainframe support services often include assistance with data migration to newer platforms. This involves planning and executing the transfer of data and applications from mainframe systems to more modern infrastructures. It’s a complex process that requires careful handling to guarantee data integrity, compatibility, and minimal operational disruption.

Mainframe support involves developing strategies like data backup, system redundancies, and recovery procedures to quickly restore the mainframe operations in case it is compromised. In addition, it includes performance monitoring procedures that allow for scheduling predictive maintenance routines.

Outsourcing mainframe support allows access to specialized expertise and cutting-edge technological tools that a company might have trouble keeping up with in-house. This way, an organization can strategically allocate resources, focusing on core objectives while the infrastructure is maintained by an experienced third party.

Trenger du andre tjenester?

DevOps
Vi bruker beste praksis for DevOps for å effektivisere utviklingsprosessen og fremskynde en utgivelsesdato.
Engasjerte utviklere
Innowise har et stort antall dyktige tekniske og IT-ledelseseksperter som kan styrke prosjektteamet ditt.
Utvikling av innebygd programvare
Vi utvikler programvare for sammenkoblede enheter som kommuniserer og deler data, og sørger for pålitelighet og sikkerhet.
.NET-utvikling
Opplev den høye ytelsen og soliditeten til .NET-løsninger levert av Innowise.
Cybersikkerhet
Vi hjelper bedrifter med å beskytte digitale systemer, nettverk og data mot uautorisert tilgang, angrep og skade.

Kontakt oss

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil