Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Partnerskap


Innowise tilbyr et affiliate-program og ønsker å etablere langvarige partnerskap på gjensidig fordelaktige vilkår. Kjenner du noen som er på jakt etter tilpasset programvareutvikling, UI/UX-design eller andre IT-tjenester? Verv en kunde til Innowise og motta en bonus etter at vi har signert en kontrakt med den du har vervet og startet prosjektet.

Vi er åpne for samarbeid med nye partnere!

Innowise har lang erfaring med å levere programvareutvikling og IT-konsulenttjenester, og er åpen for alle former for samarbeid med nye partnere.

økologi IT-konsulentselskaper og konsulenter
økologi Selskaper som utvikler programvare
økologi IT-integratorer
økologi Talentutvikling og rekrutteringsbyråer
økologi Leverandører av programvare og maskinvare
økologi Salgsbyråer

Hvem kan være interessert i våre tjenester?

Bedriftsledere

Administrerende direktører, CTO-er, CIO-er, COO-er, CMO-er og andre sentrale ledere kan ha behov for å digitalisere og utvide virksomheten.

Entreprenører

Bedriftseiere kan vurdere å optimalisere arbeidsprosessene og implementere tilpassede programvareløsninger.

Gründere av oppstartsbedrifter

Alle som ønsker å omsette en god idé til et innovativt produkt og som har sikret seg investeringer til prosjektet.

Prosjektledere

Prosjektledere kan ha behov for å supplere teamene sine med IT-eksperter som spesialiserer seg på enkelte områder, eller ansette folk for et kortvarig prosjekt.

Webdesignbyråer

Det kan være nødvendig å gjennomføre et prosjekt med en tech stack som ligger utenfor deres kompetanse, eller å skalere teamet raskt for å overholde tidsfrister.

Markedsføringsbyråer

Digital-, kreativ-, merkevare- og PR-byråer kan slippe kreativiteten løs og få mest mulig ut av IT-innovasjoner for kundene sine.

Hvorfor anbefale Innowise?

Innowise Innowise kan tilby kundene og partnerne dine vår betydelige ekspertise innen programvareutvikling, slik at vi kan oppnå felles interesser og mål. Vi samarbeider med kunder fra en rekke ulike bransjer og tar hensyn til spesielle forretningsmessige og tekniske krav. For våre partnere som leverer formidlingstjenester, tilbyr Innowise et belønningsprogram, der vilkårene avhenger av det spesifikke prosjektet.

17+

mange års ekspertise

1600+

IT-fagfolk

1100+

leverte prosjekter

93%

tilbakevendende kunder

Teknologistakken

Tjenestetilbudet vårt er basert på å hjelpe kundene våre med å nå målene sine ved hjelp av vår omfattende teknologikompetanse.

FRONT END

REACT
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Arkitektur for mikrotjenester, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Arkitektur for mikrotjenester, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
UNITY
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP, Firebase SDK, ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia, Google VR SDK, Steam VR SDK, Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Gå, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tidevann, warp, barlind, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Spill: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

CLOUD OG PLATTFORMER

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extractors), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP og CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData APIer, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migrering, ALV Grid, ALV Tree
Salesforce
Salesforce, Apex-kode, Visualforce, Site.com, Customer 360-plattformen, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Bransjer

I årenes løp har vi opparbeidet oss omfattende erfaring på ulike områder og gir kundene våre maksimal nytte basert på verdifull bransjeinnsikt.

Helsevesen

 • Elektroniske pasientjournalsystemer (EHR)
 • Programvare for praksisadministrasjon (PMS)
 • Fjernovervåking av pasienter
 • mHelse-applikasjoner

Finans

 • Nettbank
 • Digitale lommebøker
 • Børs-programvare
 • Handelsplattformer
 • KYC-løsninger

eCommerce , Detaljhandel og forbruker Varer

 • Plattformer for e-handel
 • Markedsplasser
 • Digitale auksjoner
 • Chatbots i sanntid
 • Systemer for salgsanalyse

eLæring 

 • Læringsadministrasjonssystemer (LMS)
 • Plattformer for fjernundervisning
 • Programvare for skoleadministrasjon

Biler 

 • Systemer for flåtestyring
 • Tilkoblede kjøretøy
 • Fjernstyring av kjøretøy
 • Navigasjonsprogramvare for kjøretøy

Medier

 • Plattformer for direktestrømming
 • Plattformer for virtuelle arrangementer
 • Applikasjoner for sosiale nettverk
 • Persontilpasset levering av innhold

Produksjon

 • ERP-systemer
 • Programvare for databehandling
 • IoT-applikasjoner
 • Digitale tvillinger
 • Forutseende vedlikehold

Prosedyre for samarbeid

01
Sangkontrakt og taushetserklæring
Vi spesifiserer samarbeidsvilkår og konfidensiell informasjon
02
Introduksjon til kunden din
Vi begynner å kommunisere med kunden din for å tilby våre tjenester.
03
Forhandlinger
Teamet vårt leverer et forretningsforslag og diskuterer alle detaljer.
04
Kompensasjon
Når Innowise inngår en kontrakt med kunden din, blir du kompensert i henhold til de forhåndsdefinerte kontraktsvilkårene.

Utforske mulighetene for samarbeid med Innowise

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil