Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

IT-konsulentselskap


Innowise  tror vi at inkorporering av IT i forretningsstrategi letter bedriftsvekst og genererer større inntekter, noe som muliggjør en mer strømlinjeformet, fleksibel og effektiv arbeidsflyt. Med + års erfaring innen programvareutvikling, er vi alltid ivrige etter å implementere IT-strategi eller frittstående prosjekter som integrerer plattformbaserte og tilpassede løsninger.

Dra nytte av vår ekspertise for å hjelpe virksomheten din med å utvikle seg med våre avanserte IT-konsulenttjenester.

Dra nytte av erfaringen og den dype tekniske bakgrunnen til Innowises eksperter for å skape en helhetlig IT-strategi. Vår IT-rådgivning hjelper deg med å automatisere og digitalisere driften, forbedre programvareporteføljen og ta i bruk banebrytende teknologi.

healthcare-it

Rådgivning om virksomhetsarkitektur

Vi hjelper virksomheter med å drive omorganiseringsarbeid ved å gi dem en omfattende og utviklende virksomhetsarkitektur. Det innebærer en komplett oversikt over informasjon, retningslinjer og veikart som en bedrift bør følge for å forbedre IT-systemene med sømløs interoperabilitet.

healthcare-it

Rådgivning om digital transformasjon

Vi lykkes med å bistå virksomheter i deres digitale omstilling. Konsulentene våre utforsker organisasjonen ved å se nøye på teknologimålene og budsjettet. Etter en omfattende gjennomgang foreslår vi løsninger og sørger for en smidig implementering.

healthcare-it

Vurdering av IT-tjenesteadministrasjon

Med denne tjenesten får bedrifter en klar oversikt over sin nåværende ITSM-status og veiledning om hvordan de kan endre prosessene for å møte fremtidige behov. Etter en detaljert vurdering hjelper vi bedrifter med å identifisere viktige prosjekter som kan oppgradere IT-infrastrukturen.

healthcare-it

Optimalisering av forretningsprosesser og kostnader

Våre IT-konsulenter bruker sin ekspertise og sine verktøy til å analysere kundenes driftskostnader, undersøke eksisterende lisensavtaler og vurdere bruken av teknologien. Vi dissekerer datainnsamlingsscenarier og ser etter muligheter for å effektivisere arbeidsflyten og samtidig rasjonalisere kostnadene.

healthcare-it

Program- og prosjektledelse

Enten det dreier seg om å redde et avvikende prosjekt eller utvikle metoder for å sikre at et fremtidig prosjekt blir vellykket, har våre dyktige program- og prosjektledere den nødvendige bakgrunnen for å hjelpe kundene våre med å nå målet. Vi jobber hånd i hånd med kundene våre, med åpenhet og teamarbeid som rettesnor.

healthcare-it

Rådgivning om programvareportefølje

Vi gjennomfører en grundig analyse av hvordan virksomheten din bruker nåværende programvare, inkludert mobilstrategi. Konsulentene våre foreslår nødvendige endringer, nyutvikling og tredjepartsløsninger for å tette hullene i teknologi og kompetanse.

healthcare-it

IT-strategisk rådgivning

Vi har mange års erfaring med de nyeste teknologiene for å hjelpe din bedrift på veien mot vekst og lønnsomhet. Vi tar oss tid til å sette oss inn i virksomheten din og dens unike behov, slik at vi kan utvikle en skreddersydd strategi for din bedrift. Å ha riktig teknologi i kjernen av virksomheten er avgjørende for vekst.

healthcare-it

Implementering av teknologi

Med riktig planlegging kan implementering av ny teknologi bli en problemfri prosess. Vår velprøvde implementeringstilnærming fokuserer på å sette klare forventninger, velge riktig team, levere resultater proaktivt og sørge for sømløs kommunikasjon i alle faser av prosjektet.

Dedikerte IT- og programvarekonsulenttjenester

Gjennomgå en omfattende vurdering av programvarebunken og -arkitekturen og en kodegjennomgang for å få en bærekraftig plan for å modernisere disse områdene.

IT-revisjon

Få hjelp av våre programvarerevisjonskonsulenter til å vurdere din nåværende IT-infrastruktur og utarbeide en robust optimaliseringsstrategi.

Utnytt kraften i skyen til å redusere driftskostnadene, øke skalerbarheten og levere enestående ytelse med våre omfattende skytjenester.

Rådgivning innen IT-sikkerhet

Skaff deg en eksplisitt cybersikkerhetsstrategi for å styrke informasjonssikkerhet, risikostyring og bevisstgjøringsprogrammer.

Oppgrader programvarekvaliteten, automatiser prosesser og drift, slik at du har fleksibilitet til å distribuere infrastruktur og ressurser etter behov.

IT-infrastrukturhantering

 Dra nytte av et komplett utvalg av IT-infrastrukturtjenester for å holde IT-infrastrukturen pålitelig.

Fjernarbeid
rådgivning

Gjør forretninger på en smartere måte ved å dra nytte av ekstern arbeidskraft og forutse alle risikoene som er forbundet med dette.

Ansett våre UI/UX-designkonsulenter for å forbedre UX-strategien, oppnå responsivitet og autentisitet i det nåværende designet og gi en eksepsjonell brukeropplevelse.

Fordeler med IT-konsulenttjenester

IT-konsulenter fokuserer på å transformere IT for å øke bedriftens ytelse, maksimere de ansattes produktivitet og optimalisere kostnadene med en spesifikk teknologiløsning som er skreddersydd for bestemte forretningsmål.

Ekspertkunnskap

For bedrifter med en egen heltidsansatt IT-avdeling er det tidkrevende og kostbart å holde tritt med det stadig skiftende landskapet. Innowise tilbyr de beste IT-ekspertene med en dedikert kunnskapsbase og erfaring.

Kostnadsbesparende

Når du samarbeider med et IT-konsulentselskap, betaler du kun for de tjenestene og ressursene du trenger. I tillegg betyr samarbeidet med et dedikert team av eksperter at alle problemer identifiseres tidligere og løses i tide, noe som bidrar til å øke CX og spare ressurser.

Forbedret sikkerhet

Bedrifter er alltid opptatt av å forbedre sikkerheten og sørge for at data og relaterte ressurser er godt beskyttet. Vi oppdager potensielle trusler og tilbyr forebyggende strategier for å hjelpe bedrifter med å sikre sensitive data og sørge for at regelverket overholdes.
ikon 4

Forbedret ytelse

En datadrevet tilnærming legger til rette for større åpenhet og ansvarlighet i alle virksomheter, og effektiviserer bruken av sanntidsinformasjon for å utarbeide prognoser. IT-konsulentene våre forstår kraften i data og bruker den effektivt.

Rimelig omfokusering

Når bedrifter ansetter IT-konsulenter, kan de delegere rutinemessige oppgaver og konsentrere seg om andre viktige områder i stedet for IT-administrasjon. Som profesjonell tjenesteleverandør påtar vi oss i stedet dette ansvaret på deres vegne.

Kompetanseoverføring

Bedriftene må utdanne og lære opp de ansatte slik at de raskere kan ta i bruk ny teknologi. Lei inn IT-konsulenter for å sikre at de ansatte vet hvordan de skal bruke verktøyene som stilles til rådighet, og for å maksimere fordelene de kan gi.

Minimert nedetid

Nedetid for interne servere eller en organisasjons nettsted kan påvirke kundebasen. IT-konsulenter tilbyr en planlagt og målrettet tilnærming til katastrofegjenoppretting, systemvedlikehold og sikkerhetskopiering.
ikon 8

Et objektivt syn

Kostnadene for nødvendige oppgraderinger og vedlikehold kan bli for høye for mange ledere som tar viktige forretningsbeslutninger. En outsourcet partner kan dele sin ekspertise innen teknologi og bransjer for å støtte datastøttede beslutninger.

Våre konsulenttjenester er verdt det

Vi er fokusert på saken og skreddersyr en plan for å lykkes

Vår ekspertise på teknologiske områder

Innowise jobber side om side med kundene for å forstå problemene deres og finne en strategi for å løse dem på en effektiv måte. Vi går grundig gjennom bransjens utfordringer, identifiserer styrker og svakheter og vurderer IT-miljøets nåværende tilstand for å foreslå svært relevante forbedringer. Vår kunnskaps- og erfaringsbase gjør at vi kan levere omfattende konsulenttjenester innen alle teknologidomener og kjerneteknologier.

 • NFT-markedsplasser
 • 3D NFT-avatarer
 • Bærbare NFT-klær og tilbehør
 • Gaver og varer fra NFT
 • NFT-kryptokunstverk
 • NFT kunstmuseer
 • Metaverse avatarer
 • Virtuelle 3D-kopier og digitale tvillinger
 • AI ikke-spillerfigurer (NPC-er)
 • Metaverse virtuell eiendom
 • Metaverse-arrangementer og konserter
 • Metaverse markedsplasser
 • VR nettbutikker
 • Apper for VR-trening
 • VR-spill, omvisninger og presentasjoner
 • Markørbasert / mindre AR
 • GPS-basert AR
 • Projeksjon AR
 • Dybdelæring
 • Datavitenskap
 • Datasyn
 • Naturlig språkbehandling
 • Prediktiv analyse

Sanntid
kommunikasjon

 • Videokonferanser
 • Direktestrømming
 • Mobile meldinger
 • Fildeling
 • Tale over Internett-protokoll (VoIP)
 • Tilkoblede enheter
 • Fjernsensorer
 • Smarte hjem
 • Telematikk
 • IoMT

Teknologier vi gir råd om

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som en del av vår teknologirådgivning. Takket være vår omfattende ekspertise innen teknologibunken kan vi levere teknologirådgivningstjenester av høy kvalitet og dekke andre tekniske behov i alle faser av samarbeidet, inkludert idéutvikling, planlegging, implementering og modernisering ved behov. Våre dyktige konsulenter har omfattende kunnskap om en rekke teknologier, inkludert, men ikke begrenset til, følgende liste.

Front-end
Back-end
Mobile
Plattformer
Nettapplikasjoner
Desktop
På tvers av plattformer
Front-end
Strømming av data
Datalagring
Azure
reagere
React
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
vinklet
Angular
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
utsikt
Vue.js
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
js
JavaScript
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript
Java
Java
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Arkitektur for mikrotjenester, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
nett
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
pyton
Python
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Arkitektur for mikrotjenester, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
php
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
node-js
Node.js
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
enhet
Unity
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP; Firebase SDK; ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia; Google VR SDK, Steam VR SDK; Unity XR Platform SDK
rubin
Ruby
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
gå
Go
Gå, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
rust
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tidevann, warp, barlind, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Spill: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
c
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
unreal-engine
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
cobol
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom
ios
iOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
android
Android
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
flagre
Flutter
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
reagere
React Native
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components
aws
AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
asurblått
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
gcp
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extractors), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP og CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData APIer, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migrering, ALV Grid, ALV Tree
salgsstyrke
Salesforce
Salesforce, Apex-kode, Visualforce, Site.com, Customer 360-plattformen, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Vi tar ingen snarveier når det gjelder kvalitet

Dra nytte av vår erfaring og en solid teknologibunke

Bransjer vi betjener

For   år har Innowise samarbeidet tett med kunder for å løse utfordringer og implementere robuste bransjespesifikke løsninger. Uavhengig av bransje tilbyr vårt team av fagfolk helhetlige konsulenttjenester, kompetent rådgivning og kontinuerlig støtte.

Finans og bankvirksomhet

healthcare-it
 • Nettbank
 • Digitale lommebøker
 • Børs-programvare
 • Handelsplattformer
 • KYC-løsninger

Helsevesen

healthcare-it
 • Elektroniske pasientjournalsystemer (EHR)
 • Programvare for praksisadministrasjon (PMS)
 • Fjernovervåking av pasienter
 • mHelse-applikasjoner

Utdanning

healthcare-it
 • Læringsadministrasjonssystemer (LMS)
 • Plattformer for fjernundervisning
 • Programvare for skoleadministrasjon

Transportation og logistics

healthcare-it
 • Forutseende lagerplanlegging
 • Verktøy for analyse av forsyningskjeden
 • Ruteplanleggingsapplikasjoner
 • Trafikkvarslingssystemer
 • Selvkjørende kjøretøy

Detaljhandel og e-handel

healthcare-it
 • Plattformer for e-handel
 • Markedsplasser
 • Digitale auksjoner
 • Chatbots i sanntid
 • Systemer for salgsanalyse

Medier og underholdning

healthcare-it
 • Plattformer for direktestrømming
 • Plattformer for virtuelle arrangementer
 • Applikasjoner for sosiale nettverk
 • Persontilpasset levering av innhold

Biler

healthcare-it
 • Systemer for flåtestyring
 • Tilkoblede kjøretøy
 • Fjernstyring av kjøretøy
 • Navigasjonsprogramvare for kjøretøy

Produksjon

healthcare-it
 • ERP-systemer
 • Programvare for databehandling
 • IoT-applikasjoner
 • Digitale tvillinger
 • Forutseende vedlikehold

Ansett en IT-konsulent

Spesialisert kunnskap er en avgjørende fordel som IT-konsulentspesialister leverer. Enten det dreier seg om prosessoptimalisering eller testing av eksisterende programvare, jobber IT-konsulenter fra Innowise med det problemet kunden har satt fokus på, og gir råd basert på vår kunnskap. Vi har + års dedikert erfaring og over + fagfolk som alltid er villige til å utnytte kunnskapen sin til din fordel.

Vi er klare til å dele vår ekspertise

Innowise har en pool av dedikerte konsulentspesialister som kan dekke enhver forespørsel

Vår IT-konsulentprosess

I over   år har Innowise hjulpet bedrifter i alle størrelser og på alle områder med å endre IT-strategiene sine. Vi har et team av fagfolk med solid kunnskapsbase og lang erfaring. Det gjør at vi kan tilby en personlig tilnærming til IT-rådgivning som gir maksimal nytte på kortest mulig tid.
01
Vurdering
Vi diskuterer den nåværende tilstanden i kundens virksomhet, eksisterende muligheter og de viktigste hindringene. Deretter identifiserer vi områder som kunden har behov for å revurdere og optimalisere. For å lette samarbeidet utarbeider vi et prosjektforslag som tar seg av gjennomføringen.
02
Prosjektforslag
Før prosjektet settes i gang, presenterer vi en detaljert oversikt over arbeidsomfanget, teamets størrelse og sammensetning. Dette trinnet er avgjørende for å sikre at alle behov blir dekket før prosjektet settes i gang.
03
Gjennomføring
Vi samarbeider på tomannshånd eller holder teammøter via valgte kommunikasjonsmidler. Rådgivningen består av et antall møter i henhold til kontraktsvilkårene. Vi leverer ikke bare veikartet, men hjelper også til med å gjennomføre de foreslåtte endringene.
04
Optimalisering
Etter at den nye strategien er innarbeidet, slutter virksomheten aldri å vokse, og vi hjelper til med å optimalisere og skalere driften. Markedskravene er i stadig endring, og kundenes forventninger utvikler seg. Det vet vi, og det tar vi hensyn til når vi forbedrer den implementerte strategien.

Hvorfor IT-konsulenttjenester med Innowise

Vi mener at kundenes suksess er avgjørende for vår suksess, og vi er opptatt av å etablere langsiktige partnerskap med hver eneste kunde.

utdanning-prosjekt-bilde

Høy reaksjonsevne

Vi forstår hvor viktig det er å få umiddelbar tilbakemelding. Vi garanterer raske svar på alle henvendelser, tar oss alltid tid til å forstå en forespørsel eller en bekymring og innleder et samarbeid for å utvikle en strategi som vil føre til positive endringer i virksomheten din.

utdanning-prosjekt-bilde

Verifisert erfaring

Våre kunder drar nytte av vår bransjespesifikke ekspertise og brede teknologistabel. Med over  års erfaring har vi bidratt til å realisere prosjekter for bedrifter i alle størrelser for å legge til rette for forbedrede resultater. Vi er her for å støtte våre kunder i deres fremtidige ideer og prosjekter.

utdanning-prosjekt-bilde

Teknologikyndig tilnærming

Siden Innowise ble grunnlagt, har vi gjennomført en rekke prosjekter for en rekke ulike virksomheter. Hver gang en ny kunde henvender seg til oss, bidrar vi med nye ideer og smarte løsninger, slik at vi hele tiden kan forbedre verktøyene og metodene vi bruker. Vi står for kostnadseffektivitet samtidig som vi er innovative.

utdanning-prosjekt-bilde

Kunden først

Når du samarbeider med oss, kan du forvente personlig service fra første stund. Vi mener at fremragende kvalitet er nøkkelen til et vellykket samarbeid, og etterstreber dette i alt vi gjør. Vårt selskap forener mennesker som jobber utrettelig og omhyggelig for å nå dine mål og overgå dine forventninger.

FAQ

Omfanget og volumet av de tekniske ressursene som tildeles, defineres vanligvis av prosjektets spesifikasjoner, tidsforespørsler og omfanget av driften. 

I Innowise hjelper vi deg med å administrere teknologiressursene dine, forbedre produktiviteten og redusere driftskostnadene. Vi sørger for at forretningsmålene stemmer overens med IT-infrastrukturen, og vi gjør det mulig for organisasjoner å utforske nye og fremvoksende IT-løsninger og tilpasse dem til deres fordel.

IT-konsulenttjenester gjør det mulig for bedrifter å evaluere teknologistrategier og implementere dem. Denne prosessen omfatter IT-helsekontroller, infrastrukturrevisjoner, arkitektur, prosjektledelse og anbefalinger om gjenopprettingsstrategier.

IT-konsulenter identifiserer ulempene ved en bestemt virksomhet, tilbyr nyttige løsninger og bidrar til forbedringer. Våre konsulenter er kunnskapsrike eksperter på teknologifeltet som alltid er ivrige etter å dele sin innsikt og kompetanse.

Den strategiske konsulentsjefen planlegger og gjennomfører møter mellom konsulentselskaper og kunder for å finne hensiktsmessige løsninger og styrke partnerskap.

Trenger du andre tjenester?

Utvikling av tilpasset programvare
Innowise utvikler og implementerer et bredt spekter av tilpassede løsninger for ulike bransjer.
Forsterkning av IT-personell
Velg teamforsterkningstjenester for å utvide din interne ekspertise og forenkle IT-prosjektprosessen.
Modernisering av eldre tjenester
Vi oppdaterer eller erstatter utdaterte teknologisystemer med moderne løsninger for å møte dagens forretningsbehov.
Digital transformasjon
Innowise veileder bedrifter og virksomheter på veien mot digital transformasjon.
Utvikling av nett cloud
Vi utvikler skybaserte apper, overfører klient-server-programvare til skyen og støtter skyapplikasjoner.
Mobil utvikling
Vi designer iOS- og Android-mobilapper basert på globale trender og teknologiske fremskritt.
Kvalitet forsikring
Våre ingeniører for automatisering og manuell kvalitetssikring sikrer feilfri produktkvalitet.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil