Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Utvidelse av IT-personell

Siden 2007 har Innowise levert tjenester innen IT-forsterkning og forsynt kunder over hele verden med høyt kvalifisert IT-personell. IT-forsterkning innebærer rekruttering av vikarer for å øke produktiviteten til det interne utviklingsteamet. Det er et av de mest kostnadseffektive alternativene for å bemanne prosjekter, fylle kompetansehull og være fleksibel.

Vi tilbyr de rette menneskene til rett tid

Vårt IT-forsterkningsselskap har et stort utvalg av spesialister innen teknikk og IT-ledelse som kan fylle prosjektteamet ditt.

Front-end-utviklere
Back-end-utviklere
Fullstack-utviklere
Mobilutviklere
3D-designere
UI/UX-designere
DevOps-ingeniører
Forretningsanalytikere
Programvarearkitekter
Dataforskere
Kvalitetssikringsingeniører
Prosjektledere

Teknologistakken

Våre førsteklasses programvareingeniører utnytter alle dagens programmeringsspråk og rammeverk og imøtekommer alle forespørsler relatert til full syklus webutvikling og tjenester for utvikling av mobilapper uansett kompleksitet og teknologi.

FRONT END

REACT
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Arkitektur for mikrotjenester, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Arkitektur for mikrotjenester, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
UNITY
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP, Firebase SDK, ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia, Google VR SDK, Steam VR SDK, Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Gå, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tidevann, warp, barlind, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Spill: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

CLOUD OG PLATTFORMER

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extractors), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP og CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData APIer, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migrering, ALV Grid, ALV Tree
Salesforce
Salesforce, Apex-kode, Visualforce, Site.com, Customer 360-plattformen, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Gi teamet ditt de beste IT-talentene

Velg våre tjenester for økt bemanning, og la oss sammen forvandle ideene dine til førsteklasses programvare.

Hvorfor Innowise?

+

år innen IT

+

 IT-talenter om bord

+

leverte prosjekter

 • Faglig utvikling

Innowise bruker betydelige ressurser på å støtte kontinuerlig faglig vekst for alle ansatte og inspirere dem til å holde seg oppdatert på banebrytende teknologier og løsninger. Vi gjennomfører lederutviklingsprogrammer, bedriftsopplæring og teknologimøter.

 • Etablerte interne prosesser

Innowise har 17 års erfaring med å tilby personalforsterkningstjenester og har organisert og effektivisert interne arbeidsflyter og forretningsprosesser. Dette gjør oss i stand til å være en ekstremt konkurransedyktig outsourcingleverandør, akselerere selskapets vekst og oppfylle våre forpliktelser overfor kundene raskt og effektivt.

 • Sammensetning av team i høyt tempo

Vi kan skaffe de IT-fagfolkene du trenger på så kort tid som tre dager. Konsulentene våre går raskt i gang med å analysere prosjektbehovene dine for å velge ut de beste talentene som passer virksomhetens behov. Avhengig av hva du har behov for, kan vi dekke dine behov med en fullbemannet dedikert team eller 1-3 nødvendige ansatte.
 • Høye standarder

Vårt IT-bemanningsselskap har satt høye interne kvalitetsstandarder som vi overholder til punkt og prikke. Vi fokuserer på kundenes verdier for å levere upåklagelige løsninger og opprettholde den høye kvaliteten på tjenestene vi leverer. Vi legger særlig vekt på høy kvalitet, rask levering, effektiv kommunikasjon og ren kode.

 • Lav frafallsprosent blant de ansatte

For å holde personalomsetningen lav, sørger vi for rettferdig godtgjørelse for de ansattes bidrag til selskapets prestasjoner og tilgang til et fordelsprogram. Våre ansatte har jobbet med Innowise i lang tid, og deres ekspertise har blitt testet av tid og et mangfold av prosjekter.

 • Fokus på kulturell kompatibilitet

Vi integrerer fagfolkene våre sømløst i prosjektene dine og skaper et samarbeidsmiljø som går utover det rent tekniske arbeidet. Som en del av vår grundige utvelgelsesprosess finner vi personer som ikke bare er teknisk dyktige, men som også passer inn i bedriftens etos og kultur.

Hvordan vi starter

Vi har 17 års erfaring med å ansette IT-personell og har etablert en veladministrert ansettelsesprosess for å finne de beste talentene for å imøtekomme prosjektkravene. Hvis spesifikasjonen av løsningen allerede er definert, kan vi hoppe over noen faser og gjøre det enda raskere.

01

Forespørsel

Vi mottar forespørselen din og sender den videre til den relevante IT-spesialisten for behandling.

02

Innhenting av opplysninger

Vi tar kontakt med deg for å kartlegge prosjektopplysningene dine og undertegner en taushetserklæring for å sikre konfidensialitet.

03

Estimering

Våre analytikere og programvareutviklere estimerer arbeidsomfanget og antallet spesialister du trenger for å utarbeide et prosjektforslag.

04

Utvelgelse av teammedlemmer

Vi velger ut de best egnede IT-ekspertene basert på innsamlede og analyserte data.

05

Kommersielt forslag

Vi sender deg CV-er for utvalgte medarbeidere med timepriser og andre kommersielle vilkår.

06

Intervjuer

Du gjennomfører intervjuer med de foreslåtte kandidatene og godkjenner dem hvis de oppfyller kravene dine.

07

Signering av en kontrakt

Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

Trenger du å utvide IT-teamet ditt?

Ta kontakt for å teste Innowises tjenester for å øke IT-personalet

Modeller for IT-outsourcing å sammenligne

Modell for oppbemanning

Programvareutvikling i hele syklusen

Hva er det?

Vi har et stort utviklingsteam med over 1000 eksperter, og vi hjelper kundene våre med å styrke sine interne IT-avdelinger med deltids- eller heltidsansatte, inkludert utviklere, QA-ingeniører, DevOps-ingeniører, løsningsarkitekter, UI/UX-designere, 3D-designere, forretningsanalytikere osv. De eksterne utviklerne kan administreres direkte av kundene, men vi kan også tilby prosjektledelse fra vår side slik at det interne teamet kan fokusere på kjernevirksomheten.

Våre kunder delegerer alle faser av utvikling av tilpasset programvare til oss og får dermed et ferdig produkt. Vi setter sammen og godkjenner teamet i henhold til domenet og teknologibunken som kreves, og tar fullt ansvar for prosjektets arbeidsflyt, produktkvalitet, teamledelse og tidsfrister. Vi sørger for åpenhet ved å gi kundene våre daglige rapporter og holde daglige møter ved behov. Kundene våre kan også definere lengden på sprinter og iterasjoner.

Når skal du velge?

Forsterkning av IT-teamet passer for deg som har behov for å utvide det eksisterende teamet raskt og effektivt.

Det er det beste valget for selskaper uten programvareavdeling.

Forsterkning av IT-personell - fordeler og ulemper

Teamforsterkningsmodellen har sine fordeler og ulemper som kan påvirke programvareutviklingsprosessene i varierende grad. I Innowise bruker vi våre omfattende rutiner for å minimere mulige negative effekter av teamforsterkningstjenester.

+ Fordeler

Tilgang til ekspertise

Teamforsterkningstjenester er det beste alternativet for å berike de interne teknologiteamene med den nødvendige teknologi- og domenekompetansen.

Rask opp- og nedskalering

Når det er stor variasjon i prosjektene, kan forsterkningstjenesten hjelpe deg med å opp- og nedbemanne teamet etter behov for å sikre fleksibilitet og et vellykket prosjekt.

Unngå administrasjonskostnader for ansatte

Når du velger et utvidet team på midlertidig basis, sparer du penger på ansettelser, ferier, sykefravær, helseforsikring, lojalitetsbonus, oppsigelseslønn osv.

Lavere utviklingskostnader

Internt ansatte har generelt mye høyere timesatser enn innleide teammedlemmer.

- Ulemper

Ansattes adopsjon

Hvordan vi takler det: Teamet vårt består av sofistikerte IT-fagfolk med en omfattende bakgrunn som hjelper dem med å redusere adopsjonsproblemer.

Forvaltningsbyrde

Hvordan vi takler det: Vi har erfarne prosjektledere som hjelper deg med å lette prosjektledelsesbyrden og frigjøre ressurser til andre prioriterte oppgaver.

Kulturelt skille

Hvordan vi takler det: Vår prosess for å øke bemanningen inkluderer opplæringsmøter for våre ansatte for å fylle et eventuelt kulturelt gap.

Ikke gå glipp av muligheter for IT-bemanning

Innowise er en global programvareleverandør som tilbyr forsterkningstjenester av høy kvalitet.

Relaterte saker

Hva kundene våre mener

Sitat-ikon

Innowise fant hele tiden effektive løsninger på utfordringene. Ressursene var svært hjelpsomme og kommunikative, og de viste en imponerende besluttsomhet og iver etter å løse problemer.

selskapets logo
Benjamin Reif Grunnlegger og administrerende direktør Sawayo
Sitat-ikon

Innowise har funnet ressurser av høy kvalitet som passer godt inn i de tildelte interne teamene. De hadde ressursene klare til å starte i løpet av kort tid. Teamet tilbyr responsiv og personlig prosjektledelse. Dessuten er de proaktive og lover ikke for mye.

selskapets logo
Davide Criscione Grunnlegger og administrerende direktør DC Services GmbH
Sitat-ikon

Innowises ressurser har vært engasjert i prosjektene våre over lang tid, noe som viser at samarbeidet er vellykket. Teamet er kommunikativt, punktlig og respekterer tidsplaner. I tillegg er påliteligheten og den omfattende ekspertisen deres imponerende.

selskapets logo
George Fironov CEO Talmatic

Ofte stilte spørsmål om økning av IT-personell

Personalforsterkning er en av de mest populære IT-outsourcing-tjenester. Det dreier seg om å ansette et helt IT-team eller enkelte IT-spesialister til å bidra til et bestemt prosjekt på kort eller lang sikt.

I tillegg til å være et rimeligere alternativ enn å rekruttere et internt team, gjør et midlertidig team det også mulig å raskt opp- og nedskalere antall ansatte basert på prosjektets skiftende behov.

Det er et kostnadseffektivt alternativ til å ansette egne medarbeidere. Teamforsterkning gjør det mulig å fylle hullene i utviklingsprosjektene, sikre selskapets fleksibilitet og få tilgang til de beste tekniske talentene.

Bare send oss din forespørsel, så vil våre IT-konsulenter komme tilbake til deg så snart som mulig for å fortelle deg om detaljene og starte vårt partnerskap.

Det er helt opp til deg. Våre fagfolk kan tilpasse seg dine personlige preferanser, det være seg Microsoft Teams, Slack, Google Chat, Dropbox, Skype, Zoom, GoToMeeting osv.

Trenger du andre tjenester?

Revisjon og rådgivning
Våre erfarne konsulenter vil sikre relevans og riktig bruk av teknologier i prosjektet ditt.
Utvikling av tilpasset programvare
Innowise utvikler og implementerer et bredt spekter av tilpassede løsninger for ulike bransjer.
Digital transformasjon
Innowise veileder bedrifter og virksomheter på veien mot digital transformasjon.
Engasjerte utviklere
Innowise har et stort antall dyktige tekniske og IT-ledelseseksperter som kan styrke prosjektteamet ditt.
Modernisering av eldre tjenester
Vi oppdaterer eller erstatter utdaterte teknologisystemer med moderne løsninger for å møte dagens forretningsbehov.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil