Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Selskap som utvikler programvare for helsevesenet

Innowise leverer programvareutviklingstjenester som effektiviserer arbeidsflyten i helsevesenet. Vi har lang erfaring med å samarbeide med ulike helseinstitusjoner og skaper skreddersydde løsninger som gjør helsetjenestene mer effektive. Vi utvikler programvareløsninger som støtter telemedisinske initiativer, optimaliserer arbeidsflyten i apotek, automatiserer forsikrings- og faktureringsprosesser og implementerer robuste informasjonsstyringssystemer for forskningslaboratorier.

Vi leverer førsteklasses programvare som forbedrer pasientbehandlingen, automatiserer administrasjonen og forenkler forskningen.

Våre ingeniører leverer apper som forbedrer pasientbehandlingen og sykehusets effektivitet ved å gi strømlinjeformet tilgang til informasjon. Sykehuspersonalet kan enkelt få tilgang til pasientjournaler og kommunisere med andre institusjoner, mens pasientene kan planlegge avtaler og holde kontakten med leger og pleiere.

Vi utvikler apper for å gjøre pasientene mer delaktige i helsevesenet. Ved hjelp av appene kan pasientene få tilgang til opplæringsressurser, følge behandlingsrutinene sine og få personlige helsepåminnelser. Tilnærmingen til pasientinvolvering fører til bedre behandlingsresultater for pasientene.
Innowise utvikler telemedisinske løsninger som gjør det enklere å tilby helsetjenester på avstand, slik at institusjoner kan dekke større områder. Gjennom nettjenester eller mobilapper kan pasienter konsultere leger hjemmefra. Uten behov for fysiske besøk kan sykehusene nå ut til en større del av befolkningen.
Teamet vårt utvikler programvare som trekker ut nyttig innsikt fra store mengder helsedata og hjelper helsepersonell med å ta evidensbaserte beslutninger. Spesialistene kan stille mer presise diagnoser, vurdere behandlingseffektivitet og fremme medisinsk forskning, noe som til syvende og sist forbedrer pasientbehandlingen.
Våre utviklere av programvare for helsevesenet leverer programvare som muliggjør sikker deling av pasienthelseinformasjon mellom helsepersonell. Løsningene forbedrer interoperabiliteten og gjør det mulig for helseinstitusjoner å levere helhetlig og godt koordinert behandling, noe som reduserer dobbeltarbeid.
Innowises ingeniører utvikler programvare for helsevesenet som effektiviserer apotekdriften. Sofistikerte løsninger kan automatisere lagerstyringen i apoteket, øke sikkerheten ved medisinering og forbedre etterlevelsen av pasientresepter. Digitale løsninger fører til mer effektive apotektjenester og bedre koordinering.
Programvareutviklere implementerer CRM-systemer som hjelper helseorganisasjoner med å håndtere forholdet mellom pasient og leverandør. Programvaren administrerer medisinske journaler, sporer personalets prestasjoner og gjør det enkelt å nå ut til pasientene, noe som øker pasienttilfredsheten, personalets effektivitet og kundelojaliteten.
Innowise-eksperter utvikler programvare som forenkler fakturering og behandling av forsikringskrav. Avanserte automatiseringsløsninger reduserer feil som ofte oppstår i forbindelse med fakturering og kravbehandling. I tillegg garanterer fakturerings- og forsikringsbehandling at helsepersonell får utbetalt pengene i tide.
Våre helseeksperter utvikler systemer for administrasjon av laboratorieinformasjon som effektiviserer forskningsvirksomheten. Disse programvareverktøyene gjør det enkelt å samle, administrere og utveksle informasjon på tvers av institusjonen eller til og med flere andre laboratorier. Riktig innhenting av data fører også til mer nøyaktige testresultater.
Innowise-utviklerne leverer programvare som gir helsepersonell kunnskap og pasientspesifikk informasjon. Spesialistene bruker strukturerte, kritiske data til å ta beslutninger om diagnoser og riktige behandlingsplaner, mens pasientene drar nytte av en mer effektiv tjenesteleveranse.
Teamet vårt utvikler elektroniske pasientjournaler og elektroniske journalsystemer som gir helsepersonell enkel tilgang til medisinsk informasjon. De kan raskt hente ut sykehistorier, studere behandlingsplaner og gjennomgå diagnostiske data. I tillegg eliminerer EHR/EMR-systemer dupliserte oppføringer og holder dataene rene.
Helseekspertene våre utvikler apper som tilbyr personlig støtte, terapitimer og overvåkingsverktøy for å hjelpe enkeltpersoner med å håndtere sin psykiske helse. Appene inneholder også ressurser som nettfora og opplæringsmateriell. Appene gjør det mulig for institusjoner å utvide tjenestene sine og bidra til pasientenes velvære.
Vi utvikler PACS-systemer (Picture Archiving and Communication Systems) og DICOM-programvare (Digital Imaging and Communications in Medicine) for lagring av medisinske bildedata. Programvaren bidrar til å forbedre diagnostiske muligheter og øke hastigheten på beslutningsprosessen i pasientbehandlingen.
 • Mobilapper for pasienter/sykehus
 • Programvare for pasientengasjement
 • Telehelse-apper
 • Programvare for analyse av helsedata
 • Utveksling av helseopplysninger
 • Programvare for administrasjon av apotek
 • CRM for helsevesenet
 • Fakturering av helsetjenester og forsikringsbehandling
 • Systemer for administrasjon av laboratorieinformasjon (LIMS)
 • Systemer for klinisk beslutningsstøtte (CDSS)
 • EHR/EMR-systemer
 • Bruksområder innen psykisk helse
 • PACS- og DICOM-programvare
Mobilapper for pasienter/sykehus

Mobilapper for pasienter/sykehus

Våre ingeniører leverer apper som forbedrer pasientbehandlingen og sykehusets effektivitet ved å gi strømlinjeformet tilgang til informasjon. Sykehuspersonalet kan enkelt få tilgang til pasientjournaler og kommunisere med andre institusjoner, mens pasientene kan planlegge avtaler og holde kontakten med leger og pleiere.
Programvare for pasientengasjement

Programvare for pasientengasjement

Vi utvikler apper for å gjøre pasientene mer delaktige i helsevesenet. Ved hjelp av appene kan pasientene få tilgang til opplæringsressurser, følge behandlingsrutinene sine og få personlige helsepåminnelser. Tilnærmingen til pasientinvolvering fører til bedre behandlingsresultater for pasientene.
Telehelse-apper

Telehelse-apper

Innowise utvikler telemedisinske løsninger som gjør det enklere å tilby helsetjenester på avstand, slik at institusjoner kan dekke større områder. Gjennom nettjenester eller mobilapper kan pasienter konsultere leger hjemmefra. Uten behov for fysiske besøk kan sykehusene nå ut til en større del av befolkningen.
Programvare for analyse av helsedata

Programvare for analyse av helsedata

Teamet vårt utvikler programvare som trekker ut nyttig innsikt fra store mengder helsedata og hjelper helsepersonell med å ta evidensbaserte beslutninger. Spesialistene kan stille mer presise diagnoser, vurdere behandlingseffektivitet og fremme medisinsk forskning, noe som til syvende og sist forbedrer pasientbehandlingen.
Utveksling av helseopplysninger

Utveksling av helseopplysninger

Våre utviklere av programvare for helsevesenet leverer programvare som muliggjør sikker deling av pasienthelseinformasjon mellom helsepersonell. Løsningene forbedrer interoperabiliteten og gjør det mulig for helseinstitusjoner å levere helhetlig og godt koordinert behandling, noe som reduserer dobbeltarbeid.
Programvare for administrasjon av apotek

Programvare for administrasjon av apotek

Innowises ingeniører utvikler programvare for helsevesenet som effektiviserer apotekdriften. Sofistikerte løsninger kan automatisere lagerstyringen i apoteket, øke sikkerheten ved medisinering og forbedre etterlevelsen av pasientresepter. Digitale løsninger fører til mer effektive apotektjenester og bedre koordinering.
CRM for helsevesenet

CRM for helsevesenet

Programvareutviklere implementerer CRM-systemer som hjelper helseorganisasjoner med å håndtere forholdet mellom pasient og leverandør. Programvaren administrerer medisinske journaler, sporer personalets prestasjoner og gjør det enkelt å nå ut til pasientene, noe som øker pasienttilfredsheten, personalets effektivitet og kundelojaliteten.
Fakturering av helsetjenester og forsikringsbehandling

Fakturering av helsetjenester og forsikringsbehandling

Innowise-eksperter utvikler programvare som forenkler fakturering og behandling av forsikringskrav. Avanserte automatiseringsløsninger reduserer feil som ofte oppstår i forbindelse med fakturering og kravbehandling. I tillegg garanterer fakturerings- og forsikringsbehandling at helsepersonell får utbetalt pengene i tide.
Systemer for administrasjon av laboratorieinformasjon (LIMS)

Systemer for administrasjon av laboratorieinformasjon (LIMS)

Våre helseeksperter utvikler systemer for administrasjon av laboratorieinformasjon som effektiviserer forskningsvirksomheten. Disse programvareverktøyene gjør det enkelt å samle, administrere og utveksle informasjon på tvers av institusjonen eller til og med flere andre laboratorier. Riktig innhenting av data fører også til mer nøyaktige testresultater.
Systemer for klinisk beslutningsstøtte (CDSS)

Systemer for klinisk beslutningsstøtte (CDSS)

Innowise-utviklerne leverer programvare som gir helsepersonell kunnskap og pasientspesifikk informasjon. Spesialistene bruker strukturerte, kritiske data til å ta beslutninger om diagnoser og riktige behandlingsplaner, mens pasientene drar nytte av en mer effektiv tjenesteleveranse.
EHR/EMR-systemer

EHR/EMR-systemer

Teamet vårt utvikler elektroniske pasientjournaler og elektroniske journalsystemer som gir helsepersonell enkel tilgang til medisinsk informasjon. De kan raskt hente ut sykehistorier, studere behandlingsplaner og gjennomgå diagnostiske data. I tillegg eliminerer EHR/EMR-systemer dupliserte oppføringer og holder dataene rene.
Bruksområder innen psykisk helse

Bruksområder innen psykisk helse

Helseekspertene våre utvikler apper som tilbyr personlig støtte, terapitimer og overvåkingsverktøy for å hjelpe enkeltpersoner med å håndtere sin psykiske helse. Appene inneholder også ressurser som nettfora og opplæringsmateriell. Appene gjør det mulig for institusjoner å utvide tjenestene sine og bidra til pasientenes velvære.
PACS- og DICOM-programvare

PACS- og DICOM-programvare

Vi utvikler PACS-systemer (Picture Archiving and Communication Systems) og DICOM-programvare (Digital Imaging and Communications in Medicine) for lagring av medisinske bildedata. Programvaren bidrar til å forbedre diagnostiske muligheter og øke hastigheten på beslutningsprosessen i pasientbehandlingen.

Tjenester vi tilbyr innen utvikling av programvare for helsevesenet

 • Utvikling av tilpasset programvare for helsetjenester

Ekspertene våre utvikler skreddersydde programvareløsninger for helsevesenet som dekker spesifikke organisatoriske behov: optimaliserer driftseffektiviteten, tilbyr funksjoner for sporing av journaler og forbedrer pasientbehandlingen.
 • Utviklere av programvare for helsevesenet

Innowise-teamet tilbyr dyktige utviklere som kan supplere de eksisterende teamene dine, og tilbyr teknologisk ekspertise til å vedlikeholde, optimalisere og skalere programvareprosjekter i helsevesenet raskt og effektivt.

 • Produktutvikling av programvare for helsevesenet

Helseekspertene i Innowise utvikler programvareprodukter som oppfyller de skiftende behovene til helsepersonell, fra sykehus og forskningslaboratorier til nystartede teknologibedrifter, og som bidrar til økt effektivitet og bedre pasientbehandling.

 • Integrasjon av programvare for helsevesenet

Innowise-utviklerne integrerer ulike programvaresystemer i helsevesenet og sikrer sømløs dataflyt og interoperabilitet i samsvar med HL7 FHIR, noe som forbedrer koordineringen og effektiviteten i pasientbehandlingen.

 • Rådgivning om programvare for helsevesenet

Teamene våre tilbyr ekspertkonsulenttjenester og veileder helseorganisasjoner gjennom digitale transformasjonsstrategier som tar i bruk avanserte teknologiløsninger for å effektivisere arbeidsflyten og forbedre pasientresultatene.

 • Automatisering av arbeidsflyt

Våre utviklere designer løsninger som automatiserer rutinemessige arbeidsflyter i helsevesenet, reduserer manuelle feil og øker produktiviteten. De gjør det også mulig for helsepersonell å fokusere mer på umiddelbare driftsoppgaver.
 • IoHT-løsninger for helsevesenet

Innowise-teamet utvikler IoHT-løsninger (Internet of Healthcare Things) som utfyller enheter for pasientovervåking, forbedrer sporing av eiendeler, automatiserer evaluering og analyse av personalets prestasjoner, noe som fører til mer persontilpassede tjenester.
 • AI-løsninger for helsevesenet

Våre eksperter implementerer kunstig intelligens i helseapplikasjoner for å forbedre beslutningsprosessen. Kunstig intelligens bidrar til diagnostisering, personalisering av behandling og prediktiv analyse for bedre helsehåndtering.
 • AR/VR-løsninger for helsevesenet

Innowise utvikler AR/VR-løsninger for helsevesenet som bidrar til klinisk beslutningstaking og utdanning. Helsepersonell kan visualisere medisinske tilstander og behandlingsprosedyrer, og utnytte virtuelle simuleringer til oppslukende opplærings- og forskningsrutiner.

Vi gir arbeidsflyten din et løft med avansert teknologi.

Effektiviser dataflyt og innhenting av informasjon for å gi pasientene den beste behandlingen.

Fordeler med programvareutvikling for helsevesenet

Forbedret pasientbehandling

Eksperter på utvikling av programvare for helsevesenet leverer systemer som gir sanntidstilgang til detaljerte pasientdata, slik at helsepersonell kan ta informerte beslutninger. Beslutningene gjør det mulig å stille mer nøyaktige diagnoser og utarbeide effektive, personlige behandlingsplaner.

Operasjonell effektivitet

Ved å automatisere administrative og kliniske prosesser kan programvare for helsevesenet redusere manuelle oppgaver og minimere risikoen for feil. Automatiseringen gjør det mulig for helseinstitusjonene å drive mer effektivt, bruke tilgjengelige ressurser strategisk og tilby pasientene behandling til rett tid.

Forbedret dataforvaltning

Avanserte programvareløsninger for helsevesenet samler og administrerer automatisk organisasjonens data, slik at helsepersonell raskt kan behandle store mengder pasientinformasjon. Enkel tilgang til pasienthistorikk, behandlingsplaner og journaler gir helsepersonell mulighet til å levere behandling av høy kvalitet.

Kostnadsreduksjon

Takket være optimalisert drift og færre manuelle feil bidrar programvareutvikling i helsevesenet til betydelige kostnadsbesparelser. Det reduserer den administrative byrden, optimaliserer ressursallokeringen og minimerer unødvendige utgifter, noe som gjør helsetjenestene rimeligere og mer tilgjengelige.

Økt tilgjengelighet til helsetjenester

Telehelseapplikasjoner og nettbaserte konsultasjonsplattformer gir pasienter i avsidesliggende og dårlig betjente områder tilgang til helsetjenester. Pasientene kan få medisinske råd, avtale timer og konsultere spesialister på avstand, og dermed overvinne geografiske og mobilitetsmessige barrierer.

Datasikkerhet og samsvar

Utvikling av programvare for helsevesenet legger til rette for sikkerhet og personvern for både pasient- og organisasjonsdata. Utviklerne bruker avansert kryptering og overholder forskrifter som HIPAA, noe som beskytter sensitiv informasjon og skaper tillit mellom pasienter og helsepersonell.

Utvikling av tilpasset sykehusprogramvare

Når du samarbeider med Innowise om utvikling av programvare for helsevesenet, får du en pålitelig partner med mer enn 1100 vellykkede prosjekter bak seg. Vi tilbyr spesialtilpasset programvareutvikling for helsevesenet som forbedrer pasientbehandlingen, forenkler klinisk ledelse og gir både leger og pasienter en bedre opplevelse.
Pasientbehandling
Pasientbehandling
Innowise utvikler programvare for helsevesenet som hjelper leger med å utføre administrative oppgaver og oppdatere pasientdata. Disse verktøyene gjør det mulig for helsepersonell å fylle ut innleggelsesskjemaer, registrere interaksjoner, vedlikeholde digitale journaler, gjennomgå kliniske studier og få tilgang til testresultater og resepter samtidig som pasientene får behandling til rett tid.
Planlegging av avtaler
Planlegging av avtaler
Våre utviklere av programvare for helsevesenet leverer applikasjoner som koordinerer pasientenes avtaler og legenes timeplaner med et par klikk. Ved hjelp av påminnelser og varslinger i lege- og pasientportalene kan pasienter og leger effektivt bestille, planlegge, flytte eller avlyse avtaler på en rask og problemfri måte.
Ledelse av laboratorier
Ledelse av laboratorier
Gjennom eksepsjonelle løsninger for laboratorieadministrasjon hjelper Innowise helseforetak med å digitalisere og overvåke laboratoriearbeidsflyten, samt konsolidere og lagre testresultater og pasienthistorikk. Med disse løsningene forbedrer vi kvalitetskontrollen og sikrer sømløs FHIR-kompatibel interoperabilitet med eksterne medisinske tjenester.
Ledelse av radiologi
Ledelse av radiologi
Vi utformer løsninger som håndterer medisinske bilder og tilhørende medisinske data samt styrer laboratoriedriften, noe som gir bedre innsikt og forbedrer diagnostiseringen. I tillegg til kommunikasjon på tvers av avdelinger gjør dette verktøyet det mulig for radiologer å holde kontakten gjennom live videokonsultasjoner og et system for rapportvisning.
Legeportal
Legeportal
Helseekspertene i Innowise tilbyr legeportaler som passer perfekt for sykehus, klinikker, sykehjem, apotek og laboratorier. Programvaren gjør det mulig for leger og praksiser å vurdere egne prestasjoner, opprette pasientavtaler, organisere nettkonsultasjoner, administrere innleggelser, sette opp arbeidsplaner og få tilgang til lønnsdata.
Beholdningsforvaltning
Beholdningsforvaltning
Innowise-eksperter utvikler spesialisert programvare for lagerstyring for helseinstitusjoner som administrerer innkjøps- og forsyningskjeder. Våre ingeniører konfigurerer smarte, automatiserte systemer for å overvåke lagerbeholdningen, evaluere nivåene for periodisk automatisk utskifting (PAR), lage prognoser for lagerbeholdning og forenkle sporing av eiendeler med IoHT.

Programvaresikkerhet i helsevesenet

Innowise bygger programvareløsninger for helsevesenet med robuste sikkerhetstiltak i kjernen. Etter å ha jobbet i bransjen i lang tid, har Innowises helseeksperter omfattende ekspertise innen cybersikkerhet og kunnskap om bransjestandarder for databeskyttelse.

Kryptering og pseudonymisering av data

Tiltak for kontroll av datatilgang

Overholdelse av HIPAA, HITECH Act, GDPR, ISO 13485, IEC, etc.

Kontrolltiltak for dataintegritet

Rådgivning om administrative sikkerhetstiltak

Rådgivning om fysiske sikkerhetstiltak

Løft beslutningsprosessen og muliggjør interoperabilitet.

Utveksle informasjon og innsikt på en enkel måte og tilby tilkoblede omsorgstjenester til pasientene.

Hvem vi tjener

 • Selskaper som produserer IT-helseprodukter
 • Sykehus
 • Klinikker
 • Sykehjem
 • Nyetableringer
 • Omsorgsboliger
 • Produsenter av medisinsk utstyr
 • Apotek
 • Farmasøytiske selskaper
 • Rehabiliteringssentre
 • Sentre for psykisk helse
 • Medisinske skoler

Teknologistakken

FRONT END

REACT
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
ANGULAR
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
VUE.JS
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
JAVASCRIPT
Material, Ant Design, Apollo GraphQL, Protractor, Jasmine, Jest, Enzyme, Mocha, Electron, SSR, Lodash, Date-FNS, CSS, SASS/SCSS, LESS, Lerna, TypeScript

BACK END

JAVA
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Arkitektur for mikrotjenester, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
.NET
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
PYTHON
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Arkitektur for mikrotjenester, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
PHP
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
NODE.JS
NestJS, Koa, MongoDB, PostgreSQL, AWS
UNITY
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP, Firebase SDK, ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia, Google VR SDK, Steam VR SDK, Unity XR Platform SDK
RUBY
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
GO
Gå, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Rust
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tidevann, warp, barlind, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Spill: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
C/C++
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Cobol
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom

MOBIL

IOS
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
ANDROID
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigation Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
FLUTTER
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart Streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
REACT NATIVE
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components

CLOUD OG PLATTFORMER

AWS
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
Azure
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
SAP
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana (HANA DB, AMDP, CDS-extractors), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP og CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData APIer, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migrering, ALV Grid, ALV Tree
Salesforce
Salesforce, Apex-kode, Visualforce, Site.com, Customer 360-plattformen, Lightning Web Components, REST/SOAP API

Prosess for utvikling av programvare for helsetjenester

01

Initiering av prosjektet

Innowise-ekspertene samarbeider med kunden for å kartlegge forretningsmålene og estimere prosjektets kostnads- og tidsomfang.

02

Samling krav

Teamet vårt samler inn de funksjonelle kravene til helseprosjektet.

03

Programvarearkitektur

Programvareingeniørene bruker kravene til å lage en arkitektur for helseløsningen.

04

Utforming

UI/UX-eksperter skaper det fremtidige produktets design og definerer kjernefunksjonaliteten.

05

Utvikling

Utviklerne bygger programvarens arkitektur sammen med kjernefunksjonene.

06

Testing

QA-teamet tester løsningen for å se om den fungerer som tiltenkt og ikke har noen sårbarheter. De sørger også for at sikkerhetsstandardene i helsevesenet overholdes.

07

Utplassering

Prosjektteamet distribuerer og konfigurerer løsningen i skyen eller i kundens lokaler.

08

Vedlikehold og opplæring

Innowise-ekspertene sørger for oppdateringer av programvaren, legger til nye funksjoner og skalerer den etter behov. De gir også de ansatte opplæring i bruk og feilsøking av løsningen.

Kostnadene ved utvikling av programvare for helsevesenet

I Innowise er vi opptatt av å levere kostnadseffektive tjenester for utvikling av programvare til helsevesenet. Tilnærmingen vår omfatter en grundig kartleggingsfase, der vi samarbeider tett med kundene våre for å utarbeide en detaljert prosjektplan. Dette veikartet bidrar til å unngå unødvendige utgifter, slik at kundene våre kan planlegge investeringene sine på en fornuftig måte. Prosjektets totalkostnad påvirkes av flere viktige faktorer som bestemmes i løpet av kartleggingsfasen.

Samarbeidsmodell

Prosjektets kompleksitet

Prosjektets varighet

Lagets størrelse

Teamets sammensetning

Nivå av spesialister

Vår samarbeidsprosess garanterer at prosjektet blir en suksess.

En solid oppdagelsesfase, kontinuerlig utveksling av tilbakemeldinger og en smidig leveranseprosess som er utformet for å dekke dine behov.

Hvorfor velge Innowise som leverandør av programvareutvikling for helsevesenet?

Innowise er et programvareutviklingsselskap for helsevesenet som kombinerer teknologiske ferdigheter med en raffinert samarbeidsprosess, slik at kundene kan forbedre driften og identifisere presise vekstmuligheter med dyp innsikt. Våre eksperter har en dyp forståelse av kompleksiteten og kravene i helsevesenet. De utnytter denne kunnskapen til å levere løsninger som gir organisasjonen din de verktøyene den trenger for å kunne tilby eksepsjonell pasientbehandling.
 • Tilgang til ekspertise

Innowise tilbyr utviklingsteam med inngående kunnskap om helseteknologi. Ekspertene våre følger med på den nyeste utviklingen for å utvikle programvare for helsevesenet med de mest avanserte og egnede teknologiene.
 • Overholdelse av bransjestandarder

Innowise sørger for at all programvare som utvikles, er i samsvar med relevante helseforskrifter og standarder, for eksempel HIPAA i USA, for å beskytte pasientdata og organisasjonens omdømme.
 • Skalerbare løsninger

Innowise-ingeniørene forstår viktigheten av fleksibilitet i helsevesenet, og de utformer løsninger for å imøtekomme skiftende behov og sikre langsiktig relevans og effektivitet.
 • Kostnadseffektiv utvikling

Vi prioriterer å levere verdi uten at det går på bekostning av kvaliteten på tjenestene våre. Våre effektive prosjektstyrings- og utviklingsmetoder beskytter kundene våre mot skyhøye prosjektkostnader.
I Innowise utvikler vi programvare som bidrar til å avhjelpe helsevesenets spesifikke utfordringer og automatisere arbeidsflyten, slik at institusjonene kan stille nøyaktige diagnoser, administrere forskningsdata og utvide helsetilbudet til underbetjente regioner. Etter å ha samarbeidet med en rekke leverandører av helsetjenester er teamene våre godt kjent med bransjespesifikke utviklings- og sikkerhetsstandarder, noe som gjør dem i stand til å levere skreddersydde systemer som beskytter pasientdata og enkelt kan integreres med andre løsninger.

Anastasia Ilkevich

Account Manager i Healthtech

Utvikling av programvare for helsevesenet: våre siste casestudier

Hva kundene våre mener

Sitat-ikon

Siden 2019 har vi hatt glede av tjenestene fra Innowise for å gjennomføre et strategisk viktig prosjekt for modernisering av et nettverk av interne IT-systemer.

selskapets logo
Dr. Udo Richter Direktør n:aip
Sitat-ikon

Den amerikanske direktøren og prosjektlederen var svært raske med å svare på forespørsler. Tidsforskjellen var litt av en utfordring, men det ble overvunnet av kvaliteten på arbeidet. De var raske, effektive og svært profesjonelle. Jeg vil anbefale dem på det varmeste.

selskapets logo
Wilman Vergara, MHI Grunnlegger og administrerende direktør KNOSIS Health, LLC
Sitat-ikon

Innowise har levert prosjektet til avtalt tid uten endringer i budsjettet. Vi vil beskrive prosjektledelsen som enkel, selvstendig og lydhør. Teamet vårt har også fått direkte tilgang til leverandørens utviklere.

selskapets logo
Régis Ramillien CEO trITon
Sitat-ikon

Vi er glade for å kunne anbefale Innowise som en pålitelig partner for IT-outsourcing, og vi setter stor pris på deres fokus på detaljer og profesjonalitet.

selskapets logo
Andreas Huber Selskapets eier INDI Solutions & Consulting

FAQ

Med programvare for helsevesenet kan sykehus og klinikker håndtere dataene sine mer effektivt. Dette effektiviserer driften, forbedrer pasientbehandlingen og reduserer manuelle feil, noe som øker kvaliteten på tjenestene.

Programvare for pasientengasjement må inneholde personlig helsesporing, timeplanlegging, kommunikasjonsverktøy med behandlere og tilgang til opplæringsressurser for å fremme informerte helsebeslutninger.

Formålet med utveksling av helseopplysninger i helsevesenet er å tilby en sikker og effektiv måte å dele pasientens helseopplysninger på mellom ulike helsepersonell, noe som bidrar til bedre koordinering av behandlingen og bedre pasientresultater.

Selskaper som utvikler programvare for helsevesenet, tilpasser løsningene sine til kundenes spesifikke behov, slik at de kan løse unike utfordringer, overholde lokale forskrifter og optimalisere arbeidsflyten for bedre effektivitet og pasientbehandling.

Trenger du andre tjenester?

Utvikling av medisinsk programvare
Innowise utvikler og optimaliserer tilpassede, kompatible og pasientsentrerte medisinske programvareløsninger.
Java-utvikling
Dra nytte av robuste Java-løsninger ved hjelp av våre dyktige Java-utviklere.
Utvikling av nett cloud
Vi utvikler cloud-based apper, overfører klient-server-programvare til cloud og støtter cloud applications.
Unity utvikling
Vi lager AR/VR-apper og spill på tvers av plattformer med avansert 3D-design og oppslukende sanntidsopplevelse.
Mobil utvikling
Vi designer iOS- og Android-mobilapper basert på globale trender og teknologiske fremskritt.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil