Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

AI och IoT vid vägskälet: uppkomsten av AIoT och dess inverkan på framtiden

I en tid av digital omvandling utnyttjar företagen avancerad teknik som AI för IoT för att minska kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra kundservicen. Två av de snabbast växande teknikerna, artificiell intelligens (AI) och sakernas internet (IoT), konvergerar för att skapa ett nytt paradigm som lovar att revolutionera hur företag arbetar och konkurrerar på marknaden. Denna kraftfulla kombination, som kallas AIoT (artificial intelligence of things), håller på att förändra alla branscher, från detaljhandeln till sjukvården, från bilindustrin till jordbruket.

Enligt Gartners prognos, år 2023 kommer ungefär en tredjedel av de företag som genomför IoT-initiativ att använda AI i minst ett projekt. Med hjälp av AI-applikationer kan rådata analyseras i realtid, vilket gör att anslutna enheter kan vidta åtgärder baserat på den mottagna informationen.

Hur AI och IoT tillsammans förändrar ditt sätt att göra affärer

I grund och botten handlar AIoT om att utnyttja kraften i artificiell intelligens för att förstå de enorma mängder rådata som genereras av sakernas internet. IoT-enheter sprids snabbt, från smarta hem och bärbara enheter till smarta städer och industriell utrustning. Dessa enheter genererar enorma mängder data som kan analyseras för att få insikter och förbättra verksamheten. Men utan AI är dessa data ofta överväldigande och svåra att hantera.

Genom att tillämpa maskininlärning och andra AI-tekniker på IoT-data får organisationer insikter i realtid om verksamheten, förbättrar kundupplevelsen och effektiviserar processerna. Genom att analysera sensordata från tillverkningsutrustning kan organisationer till exempel upptäcka problem innan de blir ett problem och planera underhåll proaktivt. Detta sparar miljontals dollar i förlorad produktivitet och reparationskostnader.

Fördelar och nytta med AIoT-tillämpningar i näringslivet

Integreringen av AI- och IoT-lösningar har öppnat upp för en ny era av innovation i affärsvärlden. Denna konvergens av spjutspetsteknik erbjuder många fördelar och fördelar för företag i olika branscher och storlekar. AIoT har potential att revolutionera hur företag arbetar och konkurrerar på marknaden, från att effektivisera verksamheten till att förbättra kundupplevelsen.

Datautvinning, delning och formulering av användaruppfattningar

Sakernas artificiella intelligens ger företag möjlighet att utvinna och dela data från flera källor, vilket gör det möjligt för dem att formulera användaruppfattningar. Genom att analysera alla dessa rådata från Internet of Things-enheter får organisationer en djupare förståelse för sina kunders beteenden, preferenser och trender. Detta hjälper företagen att skapa mer personliga och riktade marknadsföringskampanjer samt att utveckla nya produkter och tjänster som bättre uppfyller kundernas behov. Dessutom hjälper AIoT företagen att fatta bättre strategiska beslut genom att ge dem tillgång till omfattande data från olika källor, vilket gör att de kan fatta mer välgrundade beslut.

Förbättrad kundupplevelse

AIoT hjälper också företag att förbättra kundupplevelsen genom att tillhandahålla personliga rekommendationer och skräddarsydda tjänster. Genom att analysera kunddata från smarta hemenheter kan en återförsäljare till exempel rekommendera produkter som sannolikt kommer att tilltala en viss kund, baserat på tidigare köp och beteende. Detta leder till högre kundnöjdhet och lojalitet.

Eliminering av stilleståndstid

AIoT hjälper företag att eliminera stilleståndstid genom att upptäcka potentiella problem innan de uppstår. Genom att analysera sensordata från industriell utrustning kan organisationer till exempel identifiera när maskiner börjar visa tecken på slitage och planera underhåll proaktivt. På så sätt kan man undvika kostsamma driftstopp och minska reparationskostnaderna.

Förbättrad säkerhet

AIoT bidrar till att förbättra säkerheten genom att upptäcka och förhindra cyberattacker. Företag kan proaktivt förhindra potentiella säkerhetsöverträdelser genom att använda realtidsanalys av nätverkstrafikdata, vilket gör att de kan identifiera avvikelser och omedelbart ingripa och därmed mildra potentiell skada.

Bättre operativ effektivitet

AIoT gör det möjligt för företag att effektivisera sin verksamhet genom att automatisera processer och minimera behovet av manuellt arbete. Genom att använda artificiell intelligens för att analysera sensordata från tillverkningsutrustning kan organisationer till exempel automatisera underhålls- och reparationsscheman, vilket minskar behovet av mänskliga insatser.

Ökad automatisering

Användningen av AIoT leder till en ökad automatisering, där maskiner och enheter kommunicerar med varandra och utför uppgifter utan mänsklig inblandning. Detta leder till ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och färre mänskliga fel. I en tillverkningsanläggning används AIoT till exempel för att övervaka och styra maskiner, vilket leder till färre driftstopp och ökad produktivitet. Inom transportindustrin används AIoT för autonoma fordon och trafikledningssystem, vilket leder till förbättrad säkerhet och minskade trafikstockningar. Möjligheterna till ökad automatisering med AIoT är enorma, och företag kan dra stor nytta av att utnyttja denna teknik för att effektivisera sin verksamhet.

Bättre bearbetning av affärsanalyser

Genom att integrera AI-algoritmer med data som samlas in från IoT-enheter kan företag effektivt analysera rådata och stora datamängder och få värdefulla insikter. AIoT gör det möjligt för företag att upptäcka trender, mönster och korrelationer som kan undgå mänskliga analytiker. Genom maskininlärningsfunktioner gör den korrekta förutsägelser, upptäcker avvikelser och ger handlingsbara rekommendationer. Detta ger företagen möjlighet att göra välgrundade val, förbättra den operativa effektiviteten och upptäcka dolda möjligheter till tillväxt och effektivitet. Med AIoT kan företagen frigöra sina datas fulla potential och få en konkurrensfördel på marknaden.

Smart spårning och hantering av lager

Genom att integrera AI-algoritmer med IoT-enheter kan organisationer få realtidsinsikter om lagerkvantiteter, vistelseort och tillstånd. IoT-sensorer och -enheter tillhandahåller kontinuerligt data om lagernivåer, förflyttningar och miljöfaktorer som temperatur och luftfuktighet. Med hjälp av AI-algoritmer kan företag utnyttja dataanalys i realtid för att optimera lagernivåer, minska lagerbrist eller överlager och effektivisera verksamheten i leveranskedjan. AIoT möjliggör också exakta efterfrågeprognoser, vilket gör det möjligt för företag att ta hänsyn till kundernas efterfrågan när de planerar lager. Smart spårning och hantering av lager, som drivs av AIoT, minskar lagerkostnaderna, förbättrar orderuppfyllelsen och optimerar leveranskedjan.

Avancerad riskhantering

Genom att utnyttja AI-algoritmer och live-data från anslutna enheter kan företag proaktivt övervaka och bedöma risker inom olika områden. AIoT möjliggör kontinuerlig övervakning av drift, utrustningsprestanda och miljöförhållanden, vilket hjälper företag att upptäcka potentiella risker och avvikelser i realtid. AIoT kan till exempel utvärdera data från IoT-sensorer för att upptäcka mönster som tyder på utrustningsfel eller underhållsbehov, vilket gör att företagen kan planera proaktivt underhåll och förhindra kostsamma driftstopp. Det stärker också säkerheten genom att upptäcka potentiella säkerhetsöverträdelser eller obehörig åtkomst genom dataanalys och anomalidetektering. Genom att integrera AIoT i riskhanteringsstrategier kan företag vidta förebyggande åtgärder i tid, minska sannolikheten för fel, skador eller förluster samt säkerställa kontinuitet och motståndskraft.

Nya och förbättrade produkter/tjänster

AIoT hjälper också företag att ta fram nya och förbättrade produkter och tjänster. Genom att analysera kunddata från anslutna enheter kan organisationer identifiera ouppfyllda behov och utveckla nya produkter och tjänster som bättre tillgodoser kundernas behov. Detta hjälper dem att ligga steget före konkurrenterna och driva tillväxt.

Ökad skalbarhet för IoT

AIoT gör det möjligt för företag att uppnå ökad skalbarhet för sin infrastruktur för sakernas internet. Genom att utnyttja artificiell intelligens och algoritmer för maskininlärning kan organisationer optimera sina nätverk för sakernas internet och hantera ett stort antal anslutna enheter mer effektivt. Detta möjliggör snabbare databehandling, bättre insikter och bättre beslutsfattande. Den ökade skalbarheten gör det dessutom möjligt för företagen att utöka sin IoT-kapacitet till nya områden och tillämpningar, som smarta städer eller uppkopplad sjukvård, vilket leder till nya intäktsströmmar och tillväxtmöjligheter.

Praktiska exempel på AIoT-tillämpningar

Denna synergi mellan artificiell intelligens och sakernas internet gör det möjligt att skapa intelligenta system som kan läsa av, analysera och agera på data i realtid, vilket möjliggör olika Användningsfall för AI och IoT. Potentialen hos AIoT-tillämpningar är omfattande och återfinns inom många branscher, från sjukvård och transport till jordbruk och tillverkning.

Tillverkning

Integrering av AI med IIoT

Framväxten av IIoT (Industrial Internet of Things) har gett företag nya möjligheter att samla in data från outnyttjade källor, vilket leder till möjligheter till ökad produktivitet. Genom att samla in prestandamätvärden och miljödata från utrustning och maskiner kan organisationer förbättra sitt beslutsfattande. Den stora volymen IIoT-data överträffar dock den mänskliga bearbetningsförmågan, vilket resulterar i en betydande mängd oanalyserad och oanvänd information. För att hantera denna utmaning vänder sig företag och branschexperter alltmer till AI och maskininlärningsprogramvara för IIoT-tillämpningar, vilket möjliggör en heltäckande bild av data och underlättar snabbare och smartare beslutsfattande.

Underutnyttjade IIoT-data

Antalet industriella enheter som är anslutna till Internet ökar snabbt och beräknas uppgå till 41,6 miljarder slutpunkter år 2025. Dessutom genererar varje enhet en betydande mängd data. Manuell analys av all sensorgenererad information från en monteringslinje skulle vara en skrämmande uppgift och ta mycket tid i anspråk. Studier har visat att mindre än hälften av organisationernas strukturerade data och mindre än 1% av ostrukturerade data i organisationer används aktivt för beslutsfattande. Den här typen av dataöverblick är utbredd, vilket illustreras av att endast 10% videodata från IP-kameror analyseras varje dag, trots att det finns möjlighet att samla in betydligt mer information. På grund av de mänskliga begränsningarna i dataanalysen försöker företagen införliva AI och maskininlärning i sina IIoT-applikationer.

Kombinera AI med IIoT

I verksamhetskritiska industriella tillämpningar innebär integrationen av AI och IoT kostnadsbesparingar, bättre förebyggande underhåll och färre mänskliga fel. Maskininlärning är en del av AI och gör det möjligt för system att lära sig och förbättras automatiskt genom erfarenhet, med hjälp av algoritmer och avancerade neurala nätverk. En annan närliggande term är "deep learning", som innebär att neurala nätverk med flera lager lär sig från omfattande datamängder.

Inom ramen för det industriella sakernas internet möjliggör datorseende och AI-driven videoanalys klassificering och igenkänning för en mängd olika industriella tillämpningar. Från fjärrövervakning och förebyggande underhåll till intelligenta transportsystem som styr trafiksignaler baserat på fordonsidentifiering - datorseende och videoanalys ökar produktiviteten och effektiviteten i industriella miljöer.

Industriella AIoT-tillämpningar

Industriella AIoT-tillämpningar omfattar ett brett spektrum av användningsområden inom tillverkningsindustrin, där man utnyttjar integrationen av AI och IoT-teknik. En sådan tillämpning är prediktivt underhåll, där AIoT-enheter använder data från IoT-sensorer för att förutse underhållsbehov för industriell utrustning. Genom att förutse underhållsbehovet kan tillverkarna minimera kostsamma driftstopp och förbättra den operativa effektiviteten. Kvalitetskontroll är ett annat viktigt område där industriell AIoT kommer till användning. Realtidsövervakning via sensorer gör det möjligt att upptäcka produktdefekter, vilket ger operatörerna möjlighet att vidta omedelbara åtgärder, minska avfallet och förbättra den övergripande produktkvaliteten. 

Industriell AIoT spelar dessutom en avgörande roll för att optimera energieffektiviteten inom tillverkningsanläggningar. Genom att analysera data från sensorer kan AIoT-enheter identifiera områden där energiförbrukningen kan förbättras och optimera produktionsprocesserna i enlighet med detta. Detta leder till minskat energislöseri och sänkta driftskostnader. Automatisering är en viktig aspekt av industriella AIoT-applikationer, som gör det möjligt för tillverkare att automatisera olika processer, övervaka produktionslinjer, schemalägga underhållsuppgifter och optimera den övergripande produktionsverksamheten. Integrationen av AIoT-enheter ökar effektiviteten och produktiviteten genom att effektivisera arbetsflöden och optimera resursutnyttjandet. Dessutom är säkerhet ett kritiskt område där industriell AIoT utmärker sig. AIoT-enheter kan identifiera potentiella faror, övervaka säkerhetsutrustning och ge realtidsvarningar för att förhindra olyckor och skador i tillverkningsmiljön, vilket främjar en säkrare arbetsmiljö för de anställda.

Smart detaljhandel

Genom att utnyttja artificiell intelligens och sakernas internet kan AIoT-enheter analysera kunddata som kommer från olika kanaler, inklusive smarta hemenheter och mobilappar. Dessa data ger värdefulla insikter om kundernas beteende och preferenser, som företagen använder för att ge personliga rekommendationer och anpassade tjänster som resulterar i ökad kundnöjdhet och lojalitet. Dessutom optimeras lagerhanteringen och avfallet minskar genom att sensorer används för att upptäcka produktnivåer och utgångsdatum, vilket leder till effektiv lagerhantering och kostnadsbesparingar för företagen. Detta tillvägagångssätt främjar också en mer hållbar detaljhandelsmodell genom att minska onödigt avfall.

Smarta hem

AIoT-teknik används i smarta hem för att automatisera olika processer som temperaturreglering, belysning och säkerhet. Med hjälp av sensorer kan smarta hem-system upptäcka förändringar i miljön och automatiskt ändra inställningarna för att optimera energieffektiviteten och skapa ett bekvämare boende. Detta resulterar i lägre energikostnader för husägare samtidigt som det främjar ett mer hållbart förhållningssätt till hemförvaltning. Dessutom ger automatiserade säkerhetssystem ökat skydd och sinnesro för husägare.

Smarta bilar

Inom transportområdet utnyttjar AIoT sensorer som kameror och lidar för att analysera data i syfte att förbättra säkerheten och minimera antalet olyckor. Detta gäller i synnerhet för autonoma fordon, som använder dessa data för att upptäcka och reagera på förändringar i miljön, t.ex. närvaron av andra fordon och fotgängare. Genom att förbättra säkerheten och tillförlitligheten bidrar det till att skapa ett mer effektivt transportsystem.

Smart hälso- och sjukvård

AIoT används inom sjukvården för att övervaka patienternas hälsa och skapa personliga behandlingsplaner. Bärbara enheter samlar in vitalparametrar och aktivitetsdata som analyseras av AI-algoritmer för att upptäcka mönster och ge insikter om patientens hälsa. Detta gör det möjligt för läkare att fatta välgrundade beslut och erbjuda riktade behandlingsalternativ. Dessutom ökar det effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemen genom att optimera resursfördelningen och minska väntetiderna, vilket i slutändan förbättrar patientvården och resultaten.

Smarta städer

Smarta städer är nästa generations stadsutveckling, och med AIoT blir de ännu mer effektiva. Till exempel justerar trafiksignaler som är utrustade med sensorer automatiskt sina tider baserat på trafikvolymen. Avfallshanteringssystem utnyttjar artificiell intelligens för att optimera resursfördelningen, minska kostnaderna och minimera avfallet. Dessutom övervakar och hanterar AIoT energiförbrukningen i hela staden, vilket främjar effektiv energianvändning och minskar kostnaderna för både invånarna och staden som helhet.

Bärbar teknik

Bärbar teknik har blivit mycket populär, och med integrationen av AIoT förbättras dess potential ytterligare. Enheter som smartklockor och fitnessarmband samlar in värdefulla data om en persons hälsa, aktivitet och sömnmönster. Dessa data analyseras av algoritmer för artificiell intelligens för att skapa personliga träningsrutiner och ge förslag på hur den allmänna hälsan kan förbättras. Utöver hälsorelaterade AIoT-tillämpningar, används bärbar teknik också för platsspårning, nödlarm och säker autentisering.

Är ni redo för digital transformation?

Integrationen av artificiell intelligens och sakernas internet kan få en betydande inverkan på företagen, och de som inte anpassar sig kan hamna på efterkälken. Användningen av AIoT-applikationer kan effektivisera verksamheten, förbättra effektiviteten och öka kundnöjdheten. Det är dock viktigt att ha rätt infrastruktur och expertis för att kunna implementera AIoT på ett framgångsrikt sätt.

Integrationen av artificiell intelligens och sakernas internet förändrar hur vi lever och arbetar. AIoT har potential att revolutionera industrier och förbättra livskvaliteten för människor över hela världen. Tillämpningarna av AIoT är många och varierande, från smarta hem till wearables. I takt med att företag och privatpersoner fortsätter att använda AIoT-applikationer kommer fördelarna med denna teknik att bli ännu tydligare. Oavsett om du är företagare eller konsument är det viktigt att hålla dig informerad om den senaste utvecklingen inom AIoT och vara redo att anpassa dig till det föränderliga tekniklandskapet.

Tack för ditt betyg!
Tack för din kommentar!

FAQ

Tillämpningarna av AIoT är många. Det kan användas i smarta hem, hälso- och sjukvård, tillverkning, logistik och transport. AIoT kan göra enheter och system mer intelligenta och effektiva, förbättra beslutsfattandet och minska behovet av mänsklig inblandning.

Ett exempel på AIoT är ett smart säkerhetssystem för hemmet som använder kameror och sensorer för att upptäcka och varna husägare om misstänkt aktivitet. Systemet kan också använda maskininlärningsalgoritmer för att lära sig husägarnas beteende och upptäcka avvikelser i realtid.

AIoT-produkter omfattar en rad olika enheter och system med inbyggd artificiell intelligens och teknik för sakernas internet. Det kan handla om smarta apparater, hemautomatiseringssystem, smarta säkerhetssystem, industrisensorer samt logistik- och transportsystem.

IoT avser enheter som är anslutna till internet och kan kommunicera med varandra, utan att nödvändigtvis ha någon intelligens eller förmåga att lära sig på egen hand. AIoT, å andra sidan, innehåller algoritmer för maskininlärning och artificiell intelligens för att göra IoT-enheter och system mer intelligenta och kapabla att fatta självständiga beslut.

Innehållsförteckning

Betygsätt den här artikeln:

4/5

4,8/5 (45 recensioner)

Relaterat innehåll

Har du en utmaning för oss?

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil