Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Sprint tokenization: en stor förändring inom databehandling

Tokenization är en uppåtgående trend när det gäller att skydda data i onlinevärlden med digitala transaktioner och informationsdelning. Bland de olika säkerhetslösningar som finns tillgängliga framstår sprint tokenization som ett ledande val, känt för att sätta höga standarder för säkerhet av känsliga data. I den här artikeln kommer vi att presentera sprint tokenization, dess fördelar och olika tekniker för att säkra data. Dessutom kommer vi att ge en inblick i våra verkliga projekt och visa hur vi har implementerat sprint tokenization för våra kunder.

Vad är Sprint tokenization?

Sprint tokenization är en säker teknik som krypterar och skyddar känsliga uppgifter, som kreditkortsnummer, personnummer och annan privat information, från obehörig åtkomst, även vid dataintrång. Denna teknik erbjuder en robust kombination av säkerhet och bekvämlighet vid användning av onlinetjänster genom att kunderna kan lagra sina personuppgifter på ett säkert sätt, vilket minskar upprepad inmatning och förbättrar både transaktionshastighet och säkerhet. 

Sprint tokenization innebär att känslig information ersätts med unika, icke-känsliga enheter, så kallade tokens. Dessa kan förvaras eller överföras på ett säkert sätt utan att de underliggande uppgifterna avslöjas. Genom att ersätta originaldata med dessa tokens vid lagring eller överföring skyddas känslig information på ett effektivt sätt. 

Denna kraftfulla säkerhetsåtgärd säkerställer inte bara integriteten utan minskar också risken för dataintrång avsevärt. Dessutom hjälper den organisationer att följa stränga dataskyddsbestämmelser.

Fördelarna med Sprint tokenization

Sprint tokenization är en heltäckande lösning för organisationer som vill skydda känsliga data. Här är några av de viktigaste fördelarna med sprint tokenization.

Förbättrad hastighet

Sprint tokenization använder en robust algoritm som snabbt genererar tokens, vilket innebär att tokenization-processen inte hindrar affärsverksamheten. Att använda tokens för datasäkerhet är snabbare och mer effektivt än att kryptera och sedan dekryptera data.

Förbättrad noggrannhet

Precisionen i sprint tokenization säkerställer att tokens representerar originaldata på ett korrekt sätt. Denna tillförlitlighet är avgörande för att upprätthålla dataintegriteten och garantera att tokens kan användas korrekt när de behövs.

Skalbarhet

Sprint tokenization kräver mycket mindre beräkningsresurser för skalning än konventionella krypteringstekniker, vilket gör det till ett idealiskt val för organisationer med omfattande datamängder eller komplicerade transaktionsmiljöer. Systemet anpassar sig sömlöst till förändrade affärsbehov och tillväxt, vilket möjliggör oavbruten drift.

Kostnadseffektivitet

Eftersom Sprint tokenization inte kräver dyr hårdvara för kryptering och dekryptering kan tekniken anses vara mer kostnadseffektiv. Det gör den till ett bra alternativ för företag med lägre budget. Dessutom erbjuder sprint tokenization samma säkerhetsnivå som traditionella krypteringsmetoder.

Typer av sprint-tokenisering

Sprint tokenization omfattar en rad olika tekniker som är utformade för att stärka datasäkerheten och samtidigt minimera exponeringen av personlig information. I vår artikel utforskar vi de specifika sprint tokenization-metoder som har blivit allt vanligare.

Tokenisering med hjälp av en slumpmässig sträng

Metoden bygger på att en helt slumpmässig teckensträng genereras för att ersätta känsliga uppgifter. Det viktigaste målet är att helt dölja den ursprungliga informationen. Genom att använda oförutsägbara strängar som tokens blir känsliga uppgifter säkrare, eftersom kopplingen till de ursprungliga uppgifterna blir praktiskt taget omöjlig att spåra.

Tokenisering av referens 

Referenstokenisering avviker från det konventionella tillvägagångssättet genom att skapa referenser till originaldata. Dessa referenser hanteras på ett säkert sätt så att behöriga personer kan hämta de faktiska uppgifterna vid behov. Denna metod skapar en balans mellan robust datasäkerhet och kontrollerad åtkomst.

Hash-tokenisering

Hash tokenization utnyttjar kryptografiska hashfunktioner för att omvandla konfidentiell information till teckensträngar med fast längd, så kallade hashvärden. Dessa hashvärden fungerar som tokens och säkerställer en konsekvent och oåterkallelig datatransformation. En viktig aspekt av denna metod är dess deterministiska natur: olika indata kommer aldrig att producera samma hashvärden, så systemet kan identifiera de data som krävs exakt.

Kryptering och tokenisering

Krypteringstokenisering använder krypteringstekniker för att göra känsliga data oläsliga utan motsvarande dekrypteringsnyckel. Krypterade data fungerar som tokens och kan endast dekrypteras av behöriga användare som har den nödvändiga dekrypteringsnyckeln, vilket ger ytterligare ett lager av säkerhet.

Formatbevarande kryptering tokenisering

Formatbevarande krypteringstokenisering utmärker sig genom sin förmåga att behålla originaldatans format samtidigt som den krypteras. Det innebär att tokeniserad data behåller sin ursprungliga struktur och längd, vilket gör den väl lämpad för system som kräver specifika dataformat. Genom att kombinera kryptering med formatbevarande uppnår denna metod en unik balans mellan datasäkerhet och sömlös integration med befintliga datahanteringsprocesser.

Sprint tokenization-tekniker tillgodoser ett brett spektrum av säkerhetsbehov och krav på dataformatering. Detta gör det möjligt för företag att välja en metod som exakt passar deras unika behov. Framför allt ger denna teknik robust säkerhet för känsliga data utan betydande ekonomiska utlägg, vilket gör sprint tokenization till ett strategiskt val för  skyddsåtgärder kritisk information.

Sprint tokenization i praktiken

Sprint tokenization kan användas i en mängd olika branscher och applikationer som kräver att känslig information skyddas. För att få en djupare förståelse för hur och var sprint tokenization används vill vi gärna dela med oss av exempel från verkligheten som visar hur vi har implementerat sprint tokenization för våra kunder. 

Inom detaljhandelssektorn har vi tagit ett viktigt steg för att förbättra datasäkerheten genom att integrera hashtokenisering i vår kunds marknadsplats. Vår kunds mål var att kringgå tredje part i marknadsplatsens betalningssystem och skydda kundernas känsliga information i sitt eget system. Vi införde hash tokenization, som omvandlar betalningsdata till unika, säkra hashes. Detta gör det nästan omöjligt för någon att räkna ut den ursprungliga informationen bara från hashvärdet utan tillgång till specialverktyg och extra data. Dessa hashvärden är manipuleringssäkra och skapar en enkelriktad väg - när data väl har omvandlats till en hash finns det ingen väg tillbaka till den ursprungliga formen. I händelse av ett dataintrång innebär detta att de faktiska betalningsuppgifterna, i sin sanna form, förblir säkra och oåtkomliga. Genom att implementera den här metoden har vi kraftigt ökat säkerheten och tillförlitligheten på vår kunds marknadsplats, vilket säkerställer att betalningsinformationen är väl skyddad mot obehörig åtkomst och cyberhot. Dessutom upplevde marknadsplatsen en ökad popularitet när nya kunder drogs till dess yttersta säkerhetsåtgärder och uppskattade den extra säkerheten för sina transaktioner.

På ett annat område har vi stärkt säkerheten för patientjournaler i ett nätverk av vårdkliniker genom att använda AES-256-kryptering. Vi valde denna robusta krypteringsstandard på grund av dess motståndskraft mot brute-force-attacker. Processen omvandlar känslig patientinformation till ett chiffrerat format som är praktiskt taget omöjligt att tyda utan rätt dekrypteringsnyckel. Denna nyckel, som kan liknas vid ett komplext digitalt lösenord, är endast tillgänglig för behörig personal inom klinikens nätverk. Vi integrerade noggrant krypteringen i klinikens befintliga datahanteringssystem för att säkerställa en sömlös drift utan att kompromissa med användarupplevelsen. Implementeringen var en del av en bredare strategi för att stärka dataintegriteten och öka efterlevnaden av stränga hälsovårdsbestämmelser. Detta skapade förtroende bland patienterna för att deras hälsojournaler är skyddade på högsta säkerhetsnivå.

Slutsats

Sprint tokenization framstår som en transformativ kraft inom datasäkerhet och visar sin skicklighet genom verkliga tillämpningar inom olika sektorer. Genom att använda innovativa tekniker för Sprint tokenization kan företag se till att deras känsliga information hanteras och lagras på ett säkert sätt. Tekniken anpassas till olika branschkrav, oavsett om det handlar om att säkra betalningsuppgifter inom detaljhandeln eller att säkerställa sekretessen för patientjournaler inom sjukvården. Denna anpassningsförmåga, i kombination med teknikens kostnadseffektivitet, positionerar sprint tokenization som ett pragmatiskt men kraftfullt verktyg för organisationer som vill stärka sitt ramverk för datasäkerhet.

FAQ

Ja, sprint tokenization är lämpligt för småföretag eftersom det ger dem möjlighet att lagra och hantera kunddata på ett säkert sätt utan större investeringar. Genom att använda sprint tokenization kan småföretag skydda känslig information från potentiella intrång och obehörig åtkomst. Detta bidrar inte bara till att bibehålla kundernas förtroende utan säkerställer också att dataskyddsbestämmelserna efterlevs utan att småföretagen belastas med alltför höga kostnader.

Sprint tokenization förbättrar datasäkerheten genom att ersätta känsliga dataelement med icke-känsliga motsvarigheter, så kallade tokens, som inte har något värde som kan utnyttjas. Token kan sedan användas i affärsekosystemet utan att själva datan exponeras. Även om en token skulle fångas upp eller användas utan tillstånd, skulle den vara meningslös utan ett tokeniseringssystem som vet hur den ska översättas tillbaka till de ursprungliga känsliga uppgifterna.

Ja, Sprint tokenization kan integreras i realtidssystem. Tokeniseringslösningar är utformade för att fungera snabbt och effektivt, så att de kan bearbeta och tokenisera personuppgifter i realtid när transaktioner sker eller när data överförs, utan betydande fördröjning.

Som vi redan har sagt är Sprint tokenization ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, särskilt för småföretag och nystartade företag. Genom att anta denna teknik kan dessa företag fördela sina budgetar mer effektivt, vilket gör att de kan investera mer i viktiga aspekter av sin produktutveckling.

Sprint tokenization kan tillämpas inom olika branscher, särskilt de som hanterar känsliga uppgifter. Till exempel:

 • Inom betalningsbranschen skyddar den kreditkortsinformation.
 • Sjukvården kan använda den för att säkra patientjournaler.
 • E-handelsplattformar skyddar kunddata.
 • Personalavdelningen kan dra nytta av detta genom att säkra personuppgifter.
 • Inom den juridiska och finansiella sektorn skyddar den personligt identifierbar information (PII).

För att implementera Sprint tokenization bör du följa dessa steg:

 1. Identifiera känsliga uppgifter: Under granskningsfasen ska ni identifiera vilka uppgifter som är konfidentiella, t.ex. reglerad eller personligt identifierbar information.
 2. Definiera tekniska detaljer: Fastställ kraven för tokenisering, inklusive tokenformat och eventuella specifika anpassningar som behövs.
 3. Välj en lösning: Välj en lämplig tokeniseringslösning genom att utvärdera olika leverantörer, funktioner och kostnader.
 4. Integrera lösningen: driftsätt den valda tokeniseringslösningen, konfigurera den för er verksamhet och genomför noggranna tester.
 5. Utbildning av personal: utbilda ditt team i hur man skapar token, hämtar data och löser problem relaterade till systemet.
 6. Kontinuerlig tillsyn: kontrollera regelbundet systemets funktionalitet, var uppmärksam på säkerhetsincidenter och uppdatera vid behov.

 

författare
Andrew Nalichaev Expert på blockkedjor

Innehållsförteckning

Betygsätt den här artikeln:

4/5

4,8/5 (45 recensioner)

Relaterat innehåll

Blogg
Small cover Utvecklingen av P2P-transaktioner
Blogg
Looker vs Power BI - Revolutionerande industri Liten täckning
Blogg
Digital teknik Tillverkning
Blogg
Korvlös täckning
Blogg

Kontakta oss

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil