Laat uw contactgegevens achter, dan sturen we u onze whitepaper per e-mail toe.
Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens om gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met de Privacybeleid. Door de inzending te bevestigen, gaat u akkoord met het ontvangen van marketingmateriaal
Bedankt.

Het formulier is succesvol verzonden.
Meer informatie vindt u in uw mailbox.

Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.
Over ons
Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.

Wereldwijde software ontwikkelingspartner bij Uitbreiding van het IT-personeel data analytics
FinTech

met 1600+ ontwikkelaars aan boord

Erkend onder de beste,
door de beste

prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen
prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen
prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen prijzen

Alles tonen

Toon minder

Diensten
Alle diensten
Toegewijd team
Software ontwikkeling op maat
IT advies en ondersteuning
Digitale transformatie
Diensten
Software ontwikkeling op maat
IT advies en ondersteuning
 • IT-audit
 • IT-advies
 • Oplossingsarchitectuur
 • O&O
 • Prototyping
 • Onderhoud
Digitale transformatie
 • Enterprise resource planning (ERP)
 • Beheer van klantenrelaties (CRM)
 • Beheer van bedrijfsprocessen (BPM)
 • Beheer van documenten en inhoud (DMS, CMS)
 • Data analytics en visualisatie
 • Beheer van menselijke hulpbronnen (HRM)
Technologische domeinen
Kunstmatige intelligentie
Procesautomatisering
Business intelligence
Big Data
Ingebed
IoT
Robotica
Blockchain
AR, VR, MR
AR, VR, MR
VR training en leren
icoon
VR tours en presentaties
icoon
MR-monitoring en -assistentie
icoon
AR-toepassingen
icoon
IoT
Aangesloten apparaten
icoon
Sensoren op afstand
icoon
Telematica
icoon
IIoT
icoon
IoMT
icoon
Robotica
Firmware-ontwikkeling
icoon
Prototyping
icoon
SLAM ontwikkeling
icoon
Mobiele robotica
icoon
AI-integratie
icoon
Business intelligence
Dashboards en scorekaarten
icoon
Gegevensintegratie en ETL
icoon
Gegevensbeheer
icoon
Real-time bedrijfsmonitoring
icoon
Kunstmatige intelligentie
Diep leren
icoon
Natuurlijke taalverwerking
icoon
Natuurlijk taalbegrip
icoon
Generatieve AI
icoon
Ingebed
BSP en stuurprogramma's ontwikkelen
icoon
PCB ontwerp
icoon
PCB-productie
icoon
SoC-ontwerp
icoon
FPGA-ontwikkeling
icoon
Big Data
Data lakes en datawarehouses
icoon
Gedistribueerde gegevensverwerking
icoon
Cloud data-oplossingen
icoon
Real-time streaminganalyse
icoon
Gegevensbeveiliging en naleving
icoon
Procesautomatisering
Robotische procesautomatisering
icoon
Intelligente automatisering
icoon
Extractie en verwerking van documentgegevens
icoon
Workflow orkestratie
icoon
Virtuele assistentie en ondersteuning
icoon
Technologische domeinen
Kunstmatige intelligentie
Procesautomatisering
 • icoon Robotische procesautomatisering
 • icoon Intelligente automatisering
 • icoon Automatisering van bedrijfsprocessen
 • icoon Extractie en verwerking van documentgegevens
 • icoon Workflow orkestratie
 • icoon Virtuele assistentie en ondersteuning
Business intelligence
Big Data
Ingebed
 • icoon Firmware-ontwikkeling
 • icoon BSP en stuurprogramma's ontwikkelen
 • icoon PCB ontwerp
 • icoon PCB-productie
 • icoon SoC-ontwerp
 • icoon FPGA-ontwikkeling
IoT
 • icoon Aangesloten apparaten
 • icoon Sensoren op afstand
 • icoon Telematica
 • icoon Slimme huizen
 • icoon Telematica
 • icoon IoMT
Robotica
 • icoon Software ontwikkeling
 • icoon Firmware-ontwikkeling
 • icoon Prototyping
 • icoon SLAM ontwikkeling
 • icoon Mobiele robotica
 • icoon AI-integratie
AR, VR, MR
Alle diensten
Technologieën
Alle technologieën
Front-end
Back-end
Mobiel
Wolken
ERP & CRM
Andere
Back-end
Unreal Engine
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
+en andere.
Wolken
GCP
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
+en andere.
DigitalOcean
Docker, Kubernetes, Rancher, Saltstack, Puppet, Ansible, Droplets, Spaces, Volumes Block Storage, enz.
+en andere.
Privéclouds
Terraform, Ansible, Chef, Kubernetes, Openshift, PowerShell (DSC) en andere scripttalen.
+en andere.

Technologieën

FRONT-END
reageren
REACT pijl
React, Redux, Redux-Saga, RxJS, React-Native, Three.JS, NextJS
hoekig
ANGULAR pijl
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic    
vue
VUE.JS pijl
Vue.js, Vuex, Vue Router, NuxtJS, Vue CLI, Vue Meta
javascript
JAVASCRIPT pijl
Angular, React, Vue, Svelte, Material, Ant Design, Bootstrap, Apollo GraphQL, Protractor, Cypress, Karma, Jasmine, Jest, Mocha, Rendering, PWA, Lodash, CSS, SASS/SCSS, LESS, Stylus, Lerna, Webpack, Gulp, WebSocket, enz.
php
TYPESCRIPT
pijl
Angular, React, Vue, Svelte, Material, Ant Design, Bootstrap, Apollo GraphQL, Protractor, Cypress, Karma, Jasmine, Jest, Mocha, Rendering, PWA, Lodash, CSS, SASS/SCSS, LESS, Stylus, Lerna, Webpack, Gulp, WebSocket, enz.

BACK-END

java
JAVA pijl
Java, Spring Framework (Core, Data, Boot, Batch, Cloud, Security, Retry, MVC, AOP, Reactor), MapStruct, Lombok, WebFlux, Hibernate, JPA2, Kafka, Flyway, Microservices Architectuur, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, Redis
net
.NET pijl
.NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web API, Xamarin.Forms, WPF, UWP, Stateless Architecture, Microservices, Azure Cloud (App Service, IoT Hub, Event Hub)
python
PYTHON pijl
Django, Django Rest Framework, Flask, FastAPI, AsyncIo, AioHttp, Tornado, Celery, Microservices Architectuur, Docker/Kubernetes, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, DynamoDB
python
PHP pijl
DUKPT, Laravel, Symfony, Yii2, WordPress, Drupal, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, REST/SOAP/GraphQL API, OAuth, HTML, Twig, Swagger, Redis, ElasticSearch, Docker, Stripe, PayPal
python
NODE.JS pijl
NestJS, NextJS, ExpressJS, MeteorJS, Koa, Electron, AWS, PostgreSQL, MongoDB, SailsJS, enz.
eenheid
UNITY pijl
Unity, Godot, Blender, Krita, Amplify Shader Editor, MapBox SDK, Unity IAP; Firebase SDK; ARCore, AR Foundation, ARKit, Vuforia; Google VR SDK, Steam VR SDK; Unity XR Platform SDK
eenheid
RUBY pijl
Ruby on Rails, Sinatra, Hanami, Padrino, Volt, EventMachine, Rack, Sidekiq, GraphQL, Web Socket, Swagger, JWT, OAuth
Ga naar
GO pijl
Go, gORM, Gin, protobuf, gRPC, AWS, GCP, Docker, Redis, Mongo DB, PostgreSQL
Ga naar
Rust pijl
Rust, Rustup, Cargo, clap, structopt, argh, actix-web, gotham, nickel, rocket, axum, tide, warp, yew, wasm-bindgen, js-sys, web-sys, gloo. Games: amethyst, bevy, fyrox, piston, nannou, ggez, godot, raylib, SFML
Ga naar
C/C++ pijl
STL/C++11/14/17/20, GCC, CLang, MSVC++, WinDBG, GDB, Visual Studio, QTCreator, VIM, VSCode, CMake, Makefile, Ninja, Conan, Vcpkg, Boost, opencv, poco, protobuf, gRPC, fmt, pybindll, spdlog, ranges_v3, tensorflow, opencl, Asio++, gtest/gmock, cppunit, QT, catch2, google profiler, pytorch c++, chromium
Ga naar
Unreal Engine pijl
Unreal Engine, C++, C, C#, Blueprints, UAT, UE4 Shader Graph, Unity URP HLSL, OpenGL ES
Ga naar
Cobol pijl
Cobol, GnuCOBOL, VSAM, JCL, TSO/ISPF, XPEDITER, FileAid, Changeman, CICS, Hostbridge, SQL/DB2, Endevor, Visual Studio, TACL, FTP, SFTP, SCOBOL, DDL, ENFORM, eInspect, Batchcom

MOBIELE

ios
IOS pijl
Objective-C/Swift, MVP, MVVM, Clean Swift, SnapKit, GCD, Alamofire, URLSession, MapKit, CoreLocation, XCTest, CoreData
Android
ANDROID pijl
Java/Kotlin, MVP, MVVM, Clean Architecture, AAC (ViewModel, LiveData, Lifecycle, Navigatie Component, Paging), Dagger2, Hilt, RxJava 2, Coroutines, Retrofit, ViewBinding, JUnit, Mockito, Robolectric, detekt, SQLite + Room
fladderen
FLUTTER pijl
Bloc, Clean Architecture, Flutter, Dart async, RxDart, Dart streams, Navigator 2.0, GetIt, Mocktail, SQFlite
reageren
REACT NATIVE pijl
React-Native, React-Navigation, Redux, Redux-Saga, TypeScript, StyleSheet, Firebase, Styled-Components
reageren
Xamarin pijl
Angular, NgRx, NGXS, MobX, Formly, Ionic
reageren
.NET MAUI pijl
.NET MAUI, .NET MAUI Blazor, Visual Studio, .NET Core, REST/SOAP API backend, SQLite, XAML, Autofac

KLUIDEN

reageren
AWS pijl
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), DynamoDB, Relational Database Service (RDS), AWS Lambda, ElastiCache, CloudSearch
reageren
Azure pijl
Azure Virtual Machines, Azure Web Apps, Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Notification Hub, Azure AI, Azure IoT Hub, Azure Event Hub, Azure Tables, Azure Queue, Azure DevOps Pipelines, Azure Content Delivery Network, Azure Application Insights, Azure Kubernetes, Azure SQL
reageren
GCP pijl
Google Compute Engine, Google App Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Functions, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
php
Digital Ocean
pijl
Docker, Kubernetes, Rancher, Saltstack, Puppet, Ansible, Droplets, Spaces, Volumes Block Storage, enz.
php
Privéclouds
pijl
Terraform, Ansible, Chef, Kubernetes, Openshift, PowerShell (DSC) en andere scripttalen.

ERP & CRM

ios
SAP pijl
SAP ABAP 7.5+, SAP UI5, SAP Fiori, JavaScript, HTML, XML, JSON, SAP S/4Hana(HANA DB, AMDP, CDS-extractors), SAP S/4Hana Cloud Public, SAP FI, SAP SD, SAP RE, SAP SCM, SAP HCM, SAP BTP, SAP RAP en CAP, ADT Eclipse, SOAP, OData API's, ABAP Proxy, FTP, SFTP, IDOC, DBOC, PBF Adobe form, XSTL, MWB, S/4Hana migratie, ALV Grid, ALV Tree
Android
MS Dynamics 365 pijl
XrmToolBox, Level Up, Sitemap Editor, Azure, Power Apps, Power BI, enz.
fladderen
Odoo pijl
OdooRPC, Odoo Mobile Framework
reageren
Salesforce pijl
Salesforce, Apex-code, Visualforce, Site.com, Customer 360 Platform, Lightning Web Components, REST/SOAP API

ANDERE

INGEBOUWD pijl
C, C++, Zephyr RTOS, FreeRTOS, eRTOS, Yocto, Buildroot, Altium Designer, Cadence Allegro, PCAD, KiCAD, Eagle, Xilinx, NVidia, VHDL, Verilog, enz.
Mainframes pijl
TSO, SDSF, ISPF, MQ, IPCS, SCLM, XDC, RACF, SMF, SMPE, DMS, JCL, JES, CICS, SMS, VSAM, GDG, DASD, tapes, DMS, enz.
BI-tools pijl
Microsoft Power BI, Tableau, Qlik, Looker, Grafana, Apache Superset, enz.
e-Commerce platforms pijl
Salesforce, Shopify, Magento, Oracle, PrestaShop, WooCommerce, BigCommerce, CS-Cart, OpenCart, Shopware, Drupal Commerce, Pimcore, Spryker, Squarespace, WIX, enz.
CMS pijl
WordPress, Magento, Drupal, TYPO3, Concrete CMS, MODX, ExpressionEngine, Joomla, CraftCMS, October CMS, Bolt CMS, enz.
En nog veel meer pijl
Ga voor een volledige lijst van onze stapel naar de pagina Technologieën of gebruik de zoekfunctie hierboven.

17+

jarenlange expertise

1600+

IT-professionals

93%

terugkerende klanten

1100+

succesvolle projecten

Financiën, banken en verzekeringen

Innowise is een vertrouwde partner voor financiële dienstverleners van elke omvang, van starters tot banken. Wij helpen hen zich aan te passen aan de nieuwste technologieën, groeiende behoeften van klanten en veranderende regelgeving in verschillende regio's. Onze diepgaande expertise omvat betalingen, open bankieren, digitale bankoplossingen, apps voor mobiel bankieren, kredietplatforms, blockchain-gebaseerde toepassingen, beleggings- en handelsoplossingen en nog veel meer.

e-commerce, detailhandel en consumentengoederen

Innowise levert geavanceerde eCommerce oplossingen voor zowel online als offline retail bedrijven. Ons team bouwt op maat gemaakte en platformgebaseerde softwareproducten die zijn ontworpen om de operationele kosten te optimaliseren door de efficiëntie en transparantie binnen het digitale ecosysteem te verbeteren. Wij garanderen hogere conversieratio's en inkomsten door inzichten te verzamelen uit meer dan 17 jaar ervaring met het analyseren van digitale schappen, gekoppeld aan een diepgaand begrip van de functionele verwachtingen van zowel verkopers als kopers.

Gezondheidszorg, biowetenschappen en farmaceutische industrie

Innowise ontwikkelt software voor de gezondheidszorg op maat, waarbij naleving van regelgeving zoals MDR, GDPR of HIPAA en gegevensbeveiliging voorop staan. Onze expertise, ondersteund door ons eigen product VOKA, stelt ons in staat om aanpasbare, schaalbare oplossingen te bouwen die naadloos integreren met bestaande gezondheidszorgsystemen. Deze omvatten EHR/EMR, telegezondheidsplatforms, HL7/FHIR, gezondheidsadvies, AI-gestuurde oplossingen, IMS, oplossingen voor draagbare apparaten, enz.

Productie

Innowise ontwikkelt MES-oplossingen die processen optimaliseren en naadloos integreren met bestaande ERP- en PLC-systemen, waardoor fabrikanten real-time inzicht en controle krijgen door geautomatiseerde gegevensverzameling van apparatuur. Dit resulteert in verbeterde kwaliteitscontrole, uitgebreide producttraceerbaarheid, gestroomlijnde productieplanning en efficiënt middelenbeheer.

Ondernemingsresource planning

Met expertise in ERP-platforms zoals SAP, Salesforce, MS Dynamics 365 en Odoo bieden we een volledig scala aan diensten, waaronder ERP-implementatie, integratie, ondersteuning, advies en ontwikkeling. Daarnaast optimaliseert ons team bedrijfsprocessen voor KMO's en grote ondernemingen met ERP, CRM, HRM en meer op maat, zodat de integratie naadloos verloopt en de ROI maximaal is.

Logistiek, toeleveringsketen en transport

De experts van Innowise creëren oplossingen op maat voor efficiënt supply chain management, geautomatiseerde logistiek, geoptimaliseerde orderverwerking en datagestuurde inzichten. Onze expertise omvat ERP-software, magazijn- en transportbeheersystemen, real-time tracering en meer, om klanten te helpen hun efficiëntie en klanttevredenheid te verhogen en tegelijkertijd kosten te besparen.

Onderwijs

Innowise biedt EdTech bedrijven, onderwijsinstellingen en ondernemingen gebruiksvriendelijke eLearning oplossingen met interactieve leer- en AI-mogelijkheden. Wij ontwikkelen op maat gemaakte Learning Management Systemen (LMS), Learning Content Management Systemen (LCMS), Learning Experience Platforms (LXP) en meer om de efficiëntie van het leren te verbeteren en de kosten te verlagen.

Onze missie
Wij ontwikkelen de wereld
Innowise is niet alleen een softwareontwikkelingsbedrijf maar ook een vriendelijke gemeenschap van hoogwaardige ingenieurs die ernaar streven de wereld te veranderen door middel van digitale innovatie. Door al onze vaardigheden, kennis en ervaring in te zetten, helpen we onze klanten nieuwe hoogten te bereiken en de wereld een beetje beter te maken.

Onze bedrijfsmissie is eenvoudig te formuleren maar uitdagend om te volbrengen. Wij creëren IT-oplossingen. Samen met onze klanten maken we de wereld comfortabeler en beter voor iedereen.

Laten we elkaar ontmoeten op een conferentie

conferentie

The US Roadshow

June 17-28, 2024
The USA
 
Een vergadering boeken pijl
conferentie

TNW Conference

June 20-21, 2024
Amsterdam, the Netherlands
AI, FinTech
Een vergadering boeken pijl
conferentie

GITEX GLOBAL 2024

14-18 oktober 2024
Dubai, VAE
Hi-Tech
Een vergadering boeken pijl

Neem contact met ons op!

Boek een gesprek of vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op zodra we je aanvraag hebben verwerkt.

  Voeg projectgegevens alsjeblieft, duur, technische stapel, IT-professionals nodig en andere relevante informatie toe
  Neem een spraakbericht over uw
  project op om het ons beter te helpen begrijpen
  Voeg indien nodig aanvullende documenten bij
  Bestand uploaden

  Je kunt maximaal 1 bestand van 2MB bijvoegen. Geldige bestanden: pdf, jpg, jpeg, png

  Wij wijzen u erop dat wanneer u op de verzendknop klikt, Innowise uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid om u van de juiste informatie te voorzien.

  Wat gebeurt er nu?

  1

  Na ontvangst en verwerking van uw aanvraag, nemen wij binnenkort contact met u op om uw projectbehoeften in detail te beschrijven en een NDA te ondertekenen om de vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

  2

  Na het bestuderen van de vereisten, stellen onze analisten en ontwikkelaars een projectvoorstel met de omvang van de werkzaamheden, teamgrootte, tijd en kosten schattingen.

  3

  Wij regelen een ontmoeting met u om het aanbod te bespreken en tot een overeenkomst.

  4

  We tekenen een contract en beginnen zo snel mogelijk aan uw project te werken mogelijk.

  Kantoren

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  pijl