Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

87% minskade väntetider för tester med IoT-medicintekniska produkter

Innowise har utvecklat applikationer för läkare och patienter för att påskynda godkännande och godkännande av medicinska tester.

Kund

Industri
Hälsovård
Region
EU
Kund sedan
2022

Vår kund är ett oberoende kliniskt laboratorium med över 50 års erfarenhet av att leverera medicinska testtjänster. De tillhandahåller klassisk klinisk diagnostik och mikrobiologitjänster för att identifiera infektionssjukdomar och utföra genetiska tester. Detaljerad information om kunden kan inte lämnas ut enligt bestämmelserna i sekretessavtalet.

Utmaning: Integrera IoT-teknik i sjukvården för snabbare drive-in-tester

Begreppet drive-in IoT-teknik inom hälso- och sjukvården inspirerades av de effektiva storskaliga tester som genomfördes under covid-19-pandemin, där patienter kunde ta medicinska prover utan att lämna sina bilar.

Vår kund tillhandahåller denna typ av drive-in-tjänster i europeiska städer och samarbetar med kliniker för att erbjuda patienter en mängd olika medicinska tester och analyser. Innan patienterna kan testa sig måste de ställa sig i kö och lämna sin personliga information, försäkringsuppgifter och recept.

Trots den effektiva drive-in-modell som kunden tillhandahöll hindrades testprocessen fortfarande av långa köer, sjuksköterskornas kontroll av dokument och behovet av att manuellt märka medicinska behållare med prover.

Kunden saknade ett centraliserat system som kunde ge snabb tillgång till laboratorieadresser, tidsbokning, patientdokumentation och ett synkroniserat system för att samla in och övervaka tester på ett effektivt sätt.

Lösning: 60% snabbare testadministration med IoT-teknik inom sjukvården

Innowise levererade skräddarsydda IoT-lösningar för sjukvården, inklusive webbaserade och mobila patientappar för bokning av tider för medicinska tester och en mobil lösning för patientintag för läkare.

Patientapplikationerna automatiserar testadministrationen och insamlingsprocessen på flera enheter, så att användarna kan välja typ av analys, ladda upp nödvändiga dokument, välja testschema och få personliga QR-koder för tidsbokning. 

Med hjälp av lösningen för patientintag på drive-in-laboratorierna kan sjuksköterskorna skanna tidsbokningens QR-kod och snabbt få tillgång till tillhörande tester och betalningsinformation via appen. Lösningen effektiviserar överföringen av tester till klinikerna och säkerställer att all nödvändig information matas in i appen för effektiv spårning.

Både patient- och sjuksköterskemodulerna är sömlöst integrerade med klinikens administrationspanel, vilket möjliggör smidig samordning mellan olika partnerlaboratorier.

Webbapplikation för bokning av tider för medicinska tester

Innowise-teamet har utvecklat en mobilanpassad applikation som gör det möjligt för patienter att registrera sig och ange sina uppgifter för att ansöka om medicinska tester. Appen utnyttjar geolokalisering för att visa närliggande drive-in-laboratorier med deras adresser, arbetstider och tillgängliga testtider. Patientens identitet verifieras med hjälp av sjukförsäkringsnummer, adress och personlig information.

 

Applikationen stöder olika format av läkarrecept, som användarna kan ladda upp från sin mobila enhets galleri eller persondator. De mottagna uppgifterna och bokningsinformationen överförs på ett säkert sätt till administrationspanelen, där medicinsk personal verifierar uppgifterna.

När bokningen har bekräftats genererar appen personliga QR-koder för varje patient, vilket möjliggör en snabb och smidig bekräftelse vid drive-in-laboratoriet. Därmed behöver patienterna inte vänta på manuell behandling av personuppgifter.

Applikationen erbjuder genomgående processtransparens, vilket gör det möjligt för användare att spåra hela det diagnostiska flödet och se slutbetalning och försäkringsskydd. Dessutom kan kliniken skicka testresultat direkt till patienternas personliga e-postadresser via appen.

Mobil lösning för patientintag för läkare

Den andra applikationen är utformad för Android-baserade IoT Medicintekniska produkter som har funktioner för skanning och datainsamling. Appen gör det möjligt för sjuksköterskor att skanna patienternas personliga tidsbokningskoder när de anländer till drive-in-stationen.

Genom att skanna koden kan vårdpersonalen hämta och verifiera patientdata, inklusive testtyper, receptinformation, patientens sjukförsäkringsnummer och försäkringsskydd. Enheten underlättar märkning av medicinska dokument för bekräftelse, patientidentifiering och efterföljande steg i testningen.

Nästa steg är att märka behållarna med de mottagna proverna för sortering och distribution till klinikerna. Varje typ av analys har en unik märkning och streckkod, som kan anpassas baserat på de utförda testerna. Appen kan också anslutas till skrivaren via Bluetooth för utskrift av stämpeletiketter.

Efter märkningen kan personalen använda streckkodsläsaren för att identifiera de test som skickats in från listan för redovisning. Appen visar information om förvaringsförhållanden, temperatur och kylrumsnummer där behållarna placeras innan de skickas till kliniken.

All information som samlas in av appen i det mobila laboratoriet synkroniseras med klinikens huvudpanel, vilket effektiviserar läkarens arbete med det insamlade materialet.

Teknik

Databaser
DynamoDB
Front-end
Javascript, React, Redux, Material UI, stiliserade komponenter
Back-end
Java, Spring Boot, Spring Data, OAuth 2, Swagger, Postman, AWS (S3, REST, Lambda, IAM, API Gateway), Serverless
Android
Kotlin, Java, MVVM, Dagger 2, Retrofit, Bluetooth API, Coroutines
DevOps
CDK TS, Jenkins

Process

Utvecklingsprocessen för IoT-lösningar för hälso- och sjukvård omfattade en rad välplanerade faser. Vårt team följde Scrum-metoden genom hela projektet, arbetade i iterativa sprintar och samarbetade kontinuerligt med kunden via Webex messenger-plattform för regelbundna chattar och samtal i varje utvecklingsfas.

 • Steg 1. Projektplanering och insamling av krav

Under denna fas förde vårt team djupgående diskussioner med intressenter, inklusive potentiella slutanvändare som patienter och läkare, för att samla in detaljerade krav och förstå deras behov vid drive-in-testning.

 • Steg 2. Wireframing och prototyper

Våra experter använde design- och prototypverktygen Figma och Adobe XD för att skapa visuella representationer av apparna och visa användargränssnittet och användarupplevelsen.

 • Etapp 3. Arkitekturdesign och utveckling

Grunden för applikationens arkitektur lades på serverlösa principer, vilket garanterar skalbarhet och minskad infrastrukturhantering. Vårt team skapade backend-tjänsten med Java Spring Boot för dess robusthet och sömlösa integration med AWS-tjänster. Genom att använda AWS Lambda såg vi till att varje funktion kunde distribueras och exekveras oberoende av varandra, vilket möjliggjorde hantering av förfrågningar med minimalt resursslöseri.

För att hantera datalagringskraven valde vi DynamoDB med låg latens och automatisk skalning. DynamoDB:s schemalösa design är särskilt fördelaktig i sjukvårdsapplikationer, där dataformaten kan variera. För att underlätta kommunikationen mellan backend och frontend skapade vi API-slutpunkter med hjälp av API Gateway.

När vi utvecklade applikationerna för patienterna använde vi oss av React, Redux och Redux Toolkit för att effektivt kunna uppdatera applikationens status. Användningen av Material-UI (MUI) och stylade komponenter gjorde det möjligt att skapa ett konsekvent användargränssnitt och säkerställa en smidig användarupplevelse.

För att lösa extrauppgifter använde vi olika bibliotek, t.ex. integrering med Google Analytics för analys av användarbeteende, konvertering av bilder till PDF för dokumenthantering och validering av försäkrings- och telefonnummer för dataintegritet. Vi implementerade funktioner för att generera QR-koder med hjälp av lämpliga bibliotek för att effektivisera bekräftelse av bokade möten.

För finfördelad åtkomstkontroll och säkerhet implementerade vi strikta IAM-roller och behörigheter, tillsammans med multifaktorautentisering. Dessutom använde vi datakryptering för att skydda data i vila och under överföring och integrerade automatiska säkerhetskontroller i CI/CD-pipelines, samtidigt som vi genomförde regelbundna kodgranskningar och säkerhetstester för att förhindra sårbarheter. 

 • Steg 4. Driftsättning och kontinuerlig integration

För effektiv driftsättning använde vi funktionerna i CDK TS (Cloud Development Kit for TypeScript). Med CDK TS kunde vi definiera vår AWS-infrastruktur i kod, vilket effektiviserade driftsättningsprocessen och möjliggjorde infrastruktur som kod. Dessutom lade vi till Jenkins-pipelines i utvecklingsarbetsflödet för att säkerställa kontinuerlig integration och samarbete mellan teammedlemmarna.

 • Etapp 5. Övervakning och underhåll

Efter den lyckade driftsättningen konfigurerade vi övervaknings- och analysverktyg från AWS för att få insikter om applikationernas prestanda och användarnas beteende. Vårt team tillhandahöll löpande underhåll och support för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem efter lanseringen.

Team

1
Projektledare
1
Affärsanalytiker
1
Full-Stack Utvecklare
1
Front-end-utvecklare
2
Back-end utvecklare
1
QA-ingenjör
1
Mobilutvecklare

Resultat: 87% minskade väntetider för tester med IoT-lösningar för sjukvården

IoT-lösningen som utvecklats av Innowise har automatiserat testprocessen för patienter och sjuksköterskor, så att de kan välja typ av analys, schemalägga ett test och få en personlig QR-kod för tidsbeställningen. I drive-in-laboratorierna kan sjuksköterskorna snabbt få tillgång till och verifiera patientdata genom att skanna QR-koden, vilket möjliggör effektiv spårning och överföring av testresultat. En av de viktigaste framgångarna för IoT-teknik inom hälso- och sjukvården har varit den betydande minskningen av den tid och ansträngning som krävs för att administrera och samla in medicinska tester, vilket gör att personalen kan fokusera på att ge patientvård. Med tanke på den snabba och tidskänsliga utvecklingen inom sjukvården är denna fördel av största vikt för att säkerställa en snabb vårdleverans. Detta projekt är ett levande exempel på IoT inom det medicinska området, som avsevärt påskyndar medicinska processer och gör det möjligt att hjälpa fler patienter på kortare tid.

Projektets löptid
 • Maj 2021 - November 2022

60%

snabbare administration av tester

87%

minskade väntetider för test

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil