Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Virkningen av robotisert prosessautomatisering i bankvirksomhet

Den banknæringen har gjort enorme teknologiske fremskritt de siste årene, og et av de største fremskrittene er fremveksten av robotisert prosessautomatisering (RPA). Denne banebrytende teknologien vil revolusjonere banksektoren, omdefinere kundeopplevelsen og øke effektiviteten. RPA hjelper bankene med å automatisere viktige operasjoner, fra resepsjonsarbeid til finansiell rapportering, ved å bruke programvareroboter til å automatisere dagligdagse oppgaver som dataregistrering og behandling av lånesøknader. Bankene kan spare tid og ressurser ved å ta i bruk denne innovative løsningen, samtidig som de forbedrer kvalitetskontrollen. 

I dette blogginnlegget dykker vi dypere ned i robotprosessautomatiseringens innvirkning på banksektoren - og utforsker hvordan denne nye teknologien kan endre kundeservice, samsvarsregler, driftskostnader, sikkerhetsproblemer og mer.

Fordeler med RPA i bank- og finanssektoren

Robotisert prosessautomatisering er et kraftig verktøy som har begynt å revolusjonere bank- og finanssektoren. Med robotisert prosessautomatisering blir tidkrevende og komplekse oppgaver ofte helt eller delvis automatisert, slik at finansinstitusjoner kan bli langt mer effektive enn noen gang før. Siden RPA kan overholde standarder for overholdelse av regelverk mye raskere enn manuell behandling, gjør det dessuten at organisasjoner kan fokusere på innovasjon i stedet for å kjøre seg fast i vedlikehold av eldre systemer. RPA øker nøyaktigheten, eliminerer feil og menneskelige feil og reduserer kostnadene og omkostningene forbundet med manuelt arbeid samtidig som revisjonsprosessen forenkles. Andre fordeler inkluderer forbedret responstid for kundeservice på grunn av effektivisering av driften og tilgang til dataanalyse i sanntid. Etter hvert som teknologien utvikler seg bemerkelsesverdig, forventes robotisert prosessautomatisering å ha mange andre bruksområder for denne bransjen som vil gjøre bank- og finanssektoren mer smidig og konkurransedyktig på lang sikt.

Fordeler med RPA i bank- og finanssektoren

RPAs rolle i banksektoren: hvordan den endrer regnskap og revisjon

Bruk av RPA i banknæringen kan blant annet forbedre datainnsamlingen, forbedre nøyaktigheten, effektivisere driften og øke fleksibiliteten. Denne teknologien eliminerer manuelle feil ved å automatisere mer kjedelige oppgaver og bruke et sett med regler som er skreddersydd for spesifikke behov. Dette hjelper bankene med å identifisere områder som må forbedres, samtidig som driften strømlinjeformes og effektiviteten forbedres over hele linjen. I tillegg kan robotisert prosessautomatisering sikre at automatiserte arbeidsflyter utføres korrekt og gi innsyn i prosesssykluser, slik at bankene bedre kan kontrollere hvordan aktivitetene utføres i organisasjonen. RPA gir enorme fordeler for banknæringen - ved å transformere regnskaps- og revisjonsprosesser til beste for både kunder og finansinstitusjoner.

Bruksområder for RPA i bank- og finanssektoren

Bank og finans er et felt i stadig utvikling, og krever at organisasjonene er fleksible for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Implementering av RPA i bankvirksomhet og finans har forandret industriens virksomhet, økt effektiviteten og styrket kundenes engasjement.

Generering av rapporter

RPA kan hjelpe banker og finansinstitusjoner med å spare tid og ressurser ved å automatisere kjedelige oppgaver, minimere feil og øke produktiviteten. Det kan generere samsvarsrapporter med detaljert informasjon om et selskaps overholdelse av regelverk, finansregnskap som balanse, inntekt og kontantstrøm for innsikt i virksomhetens økonomiske velvære, kontoutskrifter, transaksjonshistorikk og kredittrapporter for å holde kundene informert om deres pengesaker, pluss interne revisjonsvurderinger for å evaluere kontroller, oppdage risikoer og gi råd om eksisterende prosesser.
Effekten av RPA i banksektoren

Leverandørgjeld

Når det gjelder leverandørgjeld, kan robotisert prosessautomatisering øke nøyaktigheten og effektiviteten. Noen eksempler på bruk av RPA i leverandørgjeld er fakturabehandling, betalingsbehandling og leverandørstyring. RPA kan trekke ut data fra fakturaer, validere informasjon, matche fakturaer med innkjøpsordrer og oppdatere regnskapssystemer. Automatisering av disse oppgavene kan hjelpe finansinstitusjoner med å redusere feil, øke behandlingshastigheten og forbedre effektiviteten. RPA kan også hjelpe til med leverandørstyring ved å automatisere onboarding-prosesser og overvåke leverandørenes etterlevelse. Samlet sett kan implementering av RPA i leverandørgjeld føre til betydelige kostnadsbesparelser og forbedre den finansielle driften.

Kundefordringer

Automatisering av kundefordringer er et vanlig og verdifullt bruksområde for RPA i bank- og finansbransjen. RPA-verktøy gir økt hastighet og nøyaktighet i oppgaver som fakturering, kundeoppfølging og innkreving ved å digitalisere arbeidsflyter og samle inn data fra flere kilder. Roboter kan også sende automatiserte betalingspåminnelser, oppdage restanser og legge inn leverandørdata i et system for kundefordringer. Videre kan roboter generere rapporter som inneholder viktig informasjon som kundefakturaer, ordrebetalinger og tapte rabatter, noe som gir innsikt i betalingsmønstre og gjør det lettere å justere strategien. De potensielle kostnadsreduksjonene på opptil 25% på operasjoner knyttet til kundefordringer har gjort denne teknologiske transformasjonen til en attraktiv mulighet for banker og finansforetak.

Behandling av boliglån

Behandling av boliglån er et annet område der RPA kan brukes i bank- og finanssektoren. RPA kan bidra til å automatisere ulike oppgaver i forbindelse med behandling av boliglån, for eksempel innsamling og verifisering av låntakerinformasjon, kontroll av kredittscore og verifisering av sysselsetting og inntekt. RPA kan også bidra til å verifisere eiendomsinformasjon, beregne rentesatser og generere dokumenter. Ved å automatisere disse prosessene kan RPA hjelpe finansinstitusjoner med å redusere feil, forbedre hastigheten og nøyaktigheten og øke kundetilfredsheten. I tillegg kan RPA hjelpe til med samsvar og regulatoriske krav ved å sikre at all nødvendig dokumentasjon samles inn og behandles nøyaktig. Samlet sett kan implementering av RPA i behandling av boliglån føre til betydelige forbedringer i effektivitet og kostnadsbesparelser.

Kjenn din kunde (KYC)

Robotisert prosessautomatisering (RPA) blir et stadig mer populært verktøy for banker og finansinstitusjoner for å automatisere den kostbare og arbeidskrevende prosessen med kundeinnføring, også kjent som "kjenn din kunde" (KYC). RPA kan raskt sjekke store mengder registreringer for samsvarsrelaterte krav, feil og avvik, oppgaver som ellers må utføres manuelt av personalet. Dette gir betydelige kostnadsreduksjoner samtidig som det sikrer nøyaktighet og pålitelighet. Ved å implementere RPA i KYC kan finansinstitusjoner effektivisere driften, redusere risiko og forbedre kundeopplevelsen. Videre kan RPA frigjøre tid for personalet til å fokusere på oppgaver av høyere verdi, for eksempel risikostyring og kundeengasjement. Alt i alt er RPA et viktig verktøy for finansinstitusjoner for å forbedre effektiviteten og etterlevelsen i KYC-prosesser.

Påvisning av svindel

RPA er et stadig mer populært verktøy for å avdekke svindel i bank- og finansbransjen. Ved å automatisere analysen av store mengder data fra flere kilder kan RPA identifisere mønstre og flagge potensielle svindelsaker i sanntid. Det kan også automatisere rutineoppgaver som datainnsamling, verifisering og rapportering. Ved å automatisere svindeloppdagelsesprosesser kan finansinstitusjoner redusere risikoen for svindel og minimere tap samtidig som nøyaktigheten og hastigheten på oppdagelsen forbedres. I tillegg kan RPA hjelpe bankene med å overholde regelverket og øke kundenes tillit ved å forhindre svindelaktiviteter. Med avanserte prediktive analysefunksjoner kan RPA identifisere mønstre for svindelatferd tidlig og gjøre det mulig for finansinstitusjoner å iverksette tiltak raskt for å forhindre ytterligere skade, redusere lønnskostnader og potensielle tap fra svindelaktiviteter.

Onboarding av kunder

Onboarding av kunder er et annet kritisk område der RPA brukes mye i bank- og finanssektoren. Ved å automatisere onboarding-prosesser kan RPA redusere tiden og innsatsen som kreves for manuell dataregistrering, verifisering og dokumentasjon betydelig. RPA-roboter kan hente ut og verifisere kundeinformasjon fra flere kilder, gjennomføre bakgrunnssjekker og automatisk oppdatere kunderegistre. I tillegg kan RPA legge til rette for integrering av kundedata i interne systemer, redusere feil og forbedre nøyaktigheten. Ved å automatisere kundeinnføringsprosesser kan banker og finansinstitusjoner forbedre kundeopplevelsen, redusere driftskostnadene og forbedre etterlevelsen av regulatoriske krav.

Årsregnskap og regnskapsavslutning

Robotisk prosessautomatisering i banknæringen kan brukes med bemerkelsesverdig suksess på tvers av utallige aktiviteter, for eksempel organisering av regnskaper og fullføring av regnskapsavslutninger. Ved å automatisere oppgaver som dataregistrering, avstemming og rapportering kan RPA redusere tiden og innsatsen som kreves for å fullføre disse prosessene. RPA kan også forbedre nøyaktigheten og konsistensen ved å eliminere manuelle feil og sikre at alle relevante data fanges opp og registreres korrekt. I tillegg kan RPA hjelpe finansinstitusjoner med å overholde lovbestemte krav ved å sikre at alle regnskaper utarbeides og rapporteres nøyaktig og i tide. Alt i alt er RPA i utarbeidelse av regnskaper og regnskapsavslutningsprosesser et verdifullt bruksområde for banker og finansinstitusjoner for å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i driften.

Finansiell planlegging og prognoser

RPA har vært spesielt gunstig for daglige forretningsfunksjoner som økonomisk planlegging og prognoser, slik at finansanalytikere kan lage mer nøyaktige prognoser basert på rask behandling av store datasett. RPA forbedrer de ansattes opplevelse med effektive datahåndteringsoppgaver, og kundene drar nytte av raskere tilgang til tjenester på grunn av forbedret driftseffektivitet. Med funksjoner som revisjonssporfunksjoner som tillater detaljert logging av hendelser og maskinlæringsalgoritmer som tilbyr prediktiv analyse, kan robotisert prosessautomatisering bidra til å forbedre nøyaktigheten og redusere risikoen for feil. Fordelene ved å bruke RPA til økonomisk planlegging og prognoser er mange - men viktigst av alt er at selskaper kan ta gode investeringsbeslutninger når de vet at de har pålitelige data.

Reise- og utgiftsbehandling

RPA blir stadig mer populært innen reise- og utgiftsbehandling, som krever store mengder data som legges inn i spesifikke bedriftssystemer. RPA automatiserer deler, eller til og med hele prosesser, som er knyttet til en ansatts reiseregning fra innsending til endelig betaling - dette inkluderer kontroll av nøyaktigheten av økonomiske krav, allokering av kostnader til riktige kostnadssteder og utføring av komplekse beregninger som er knyttet til utgiftene. Dette forbedrer detaljnøyaktigheten og minimerer kostnadene forbundet med manuelt arbeid. Følgelig kan selskaper generere rask innsikt og mer effektiv forvaltning i stor skala - noe som nesten er umulig uten RPA-drevet automatisering.

Kontoavstemminger

Kontoavstemminger er en avgjørende oppgave innen bank og finans for å sikre nøyaktighet og overholdelse av regelverket. RPA kan automatisere prosessen med å avstemme kontoutskrifter med interne finansielle poster, for eksempel hovedbokskontoer, og flagge avvik for gjennomgang. RPA kan også identifisere og matche transaksjoner, verifisere saldoer og avstemme unntak. Ved å automatisere kontoavstemminger kan banker og finansinstitusjoner redusere manuelt arbeid, forbedre nøyaktigheten og forbedre etterlevelsen. Dette fører til raskere avstemmingssykluser og bedre innsyn i finansiell informasjon. Samlet sett er RPA et effektivt verktøy for banker og finansinstitusjoner for å effektivisere kontoavstemmingsprosessen, redusere risiko og forbedre driftseffektiviteten.

Datahåndtering

En regelmessig og nøyaktig dataflyt er avgjørende for bank- og finansnæringen. Robotisert prosessautomatisering gir en sofistikert løsning for å optimalisere databehandling og datahåndteringsprosedyrer. Ved å automatisere rutineoppgaver som validering, rensing, sammenslåing og konsolidering av databaser, som kan føre til ineffektivitet når de utføres manuelt, sikrer RPA nøyaktige resultater. I tillegg gjør denne teknologien det mulig å samle nødvendig informasjon fra ulike databaser i én enhetlig plattform og gjør det enklere å oppdatere informasjonen, slik at pålitelige data er tilgjengelige for beslutningstaking i tide. På denne måten kan virksomheter innen finansielle tjenester dra nytte av et effektivt system som støtter et bredt spekter av aktiviteter med økt nøyaktighet.
Datahåndtering

Hvordan implementere RPA for din bank?

Automatisering av prosesser i en bank krever at man identifiserer de prosessene som kan automatiseres. Når de potensielle strategiene er identifisert, kan du velge egnede verktøy for implementering basert på dine forretningskrav.

Når du utformer og bygger robotene, må du dessuten sørge for å ta hensyn til eventuelle driftsmessige uoverensstemmelser som må korrigeres for å oppnå optimal RPA-ytelse. Til slutt, hvis du bestemmer deg for å danne et RPA Center of Excellence i organisasjonen din, må du sørge for tilstrekkelig finansiering og passende tiltak for kontinuerlig læring og opplæring. Med disse hensynene i bakhodet bør implementeringen av RPA for banken din bli en relativt grei prosess.

Avsluttende merknad

Det er ingen tvil om at robotisert prosessautomatisering er i ferd med å endre bankene og banknæringen slik vi kjenner den. RPA har allerede hatt betydelig innvirkning på andre sektorer, og det er ingen grunn til å tro at banksektoren vil være annerledes. Med den stadig økende etterspørselen etter raskere og mer effektive tjenester, tilbyr RPA en løsning som hjelper bankene med å oppfylle disse kravene og samtidig redusere driftskostnadene. Etter hvert som robotisert prosessautomatisering fortsetter å utvikle seg, kan vi bare forestille oss mulighetene og fordelene det vil gi bankansatte og kunder.

Takk for din vurdering!
Takk for din kommentar!

Innholdsfortegnelse

Ranger denne artikkelen:

4/5

4.8/5 (45 anmeldelser)

Relatert innhold

Har du gitt oss en utfordring?

    Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
    Spill inn en talemelding om din
    prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
    Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
    Last opp fil

    Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

    Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

    Hva skjer videre?

    1

    Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

    2

    Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

    3

    Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

    4

    Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

    Takk skal du ha!

    Meldingen din er sendt.
    Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

    Takk skal du ha!

    Meldingen din er sendt.
    Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

    pil