Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Programvara för patientövervakning för vårdpersonal: 3x snabbare patientövervakning med nya funktioner och nya avtal

Innowise har uppgraderat en plattform för medicinsk personal för att dokumentera undersökningar, skapa permanenta terapiplaner, skapa medicineringsorder och spåra order för patienter med kroniska tillstånd.

Kund

Industri
Hälsovård
Region
EU
Kund sedan
2019

Klienten är ett tyskt företag som tillhandahåller hemvårdstjänster för sjuka patienter. Med befintliga filialer och pågående expansion tillhandahåller företagets medicinska personal specialiserad terapikontinuitet efter utskrivning från sjukhus. De övervakar behandlingskursen och fungerar som samordnare mellan sjukhus, rehabiliteringsorganisationer och försäkringsbolag.

Detaljerad information om kunden kan inte avslöjas enligt villkoren i NDA.

Utmaning: hantera känslig dataförlust och avslöjande på patientövervakningsplattformen

Företagets anställda ger väsentlig daglig vård till patienter i behov av permanent medicinsk uppmärksamhet. De samlar in och registrerar viktiga uppgifter som personuppgifter, kontaktuppgifter till släktingar eller vårdnadshavare, försäkringsskydd, medicinska undersökningar och annan relevant dokumentation. Denna information används sedan för att skapa en elektronisk journal, vilket säkerställer att korrekt och aktuell information är lätt tillgänglig för vårdgivare.

Utvecklingen och integrationen av ett elektroniskt journalsystem har blivit en världsomspännande norm inom hälso- och sjukvården. Trots detta står implementeringen av en centraliserad informationsutbytesplattform i elektronisk form ofta inför utmaningar och kan vara en långsam process.

Ett av de största hindren som uppstår är den ständiga förlusten och obehörigt avslöjande av känsliga patientdata, inklusive läkemedelsorder. Denna fråga förvärras ofta av svårigheter att få tillgång till systemet snabbt, vilket hindrar leverans av snabb och effektiv vård till patienter med kroniska sjukdomar eller de som återhämtar sig från operationen.

Det primära målet är därför att stabilisera och förbättra systemet för att säkerställa sömlös tillgång till patientinformation för snabb och lämplig vård.

Genom att optimera interna processer, lösa tvärvetenskaplig interaktion mellan alla inblandade aktörer och säkerställa snabb leverans av alla nödvändiga mediciner och utrustning, skulle vi hjälpa kunden att förbättra patienternas livskvalitet.

Lösning: förbättra befintliga och lägga till nya funktioner i patientövervakningsprogrammet

När innowise-gruppens specialister togs ombord upplevde systemet betydande instabilitet som kännetecknades av frekventa serverkrascher och datasynkroniseringsfel. Dessa problem hindrade väsentligt systemets övergripande funktionalitet och kunde inte lösas av företagets interna IT-avdelning, vilket fick kunden att söka extern hjälp.

Vårt team har ägnat sig åt att förbättra systemets funktionalitet från början av projektet. Vi har aktivt introducerat nya funktioner och implementeringsåtgärder för att stabilisera systemet, vilket säkerställer smidig och oavbruten drift.

Status tilldelning

En av de viktigaste funktionerna vi har implementerat är förmågan att utse patientstatus, terapiplaner och order som "primärvård."Efter tre månaders kontinuerlig vård tilldelar systemet automatiskt statusen "uppföljning". Det är viktigt att notera att beställningar som skapats inom de första tre månaderna av vården behåller sin status och påverkas inte av förändringen i patientstatus.

Dessutom har vi implementerat ett API som möjliggör realtidsspårning av orderstatus, inklusive bearbetning och leverans. Denna funktion utnyttjar DHL:s tjänster och uppdaterar orderstatus upp till fyra gånger dagligen, vilket ger användarna aktuell och korrekt information.

Routingmatris

Dessutom har vårt team utvecklat en routingmatrisfunktion som gör det möjligt för användare att ange de föredragna veckodagarna och leveranstiderna för sina beställningar. Detta ökar bekvämligheten för kunderna genom att låta dem välja det lämpligaste leveransschemat baserat på deras preferenser och tillgänglighet.

Patientkonto

Dessutom har vi också införlivat nya funktioner i patientens konto, vilket förbättrar deras övergripande upplevelse. Vårdgivarspecialisten har nu förbättrade möjligheter inom patientens konto. Dessa inkluderar möjligheten att lägga till nya terapier och vårdplaner för sina avdelningar, samt ange status för televisit (aktiv eller inaktiv) och ta bort vårdgivare och relativa kontakter från patientens register. Dessutom kan systemet tilldela mer än en sjukvårdspersonal till en patient, var och en med unika specialiteter och ansvarsområden, inklusive tilldelning av en chefspatientvårdsspecialist. Detta övergripande tillvägagångssätt säkerställer att patientvården är exakt, effektiv och effektiv.

Diverse förbättringar

Förutom de funktioner som nämnts tidigare har vi också infört ett alternativ för klienten att byta till IP-telefoni för faxöverföringar. Den nya tjänsten använder sipgate, vilket ökar processens hastighet och effektivitet, vilket sparar användarna värdefull tid och resurser.

Dessutom har vi införlivat en funktion som gör det möjligt för användare att få uppdateringar och meddelanden vid inloggning, vilket säkerställer att de är medvetna om nya funktioner och förbättringar som läggs till i systemet. Detta hjälper användarna att bättre förstå syftet och funktionaliteten hos nya funktioner, så att de kan använda dem effektivt.

Teknik

Server
.NET 6, MS SQL, MongoDB, Python, mikrotjänster, OAuth2
Kundskåp
Angular, RxJs, TypeScript, Material UI, .NET Framework, WPF
WebAkte
NET 6, MS SQL, Blazor
Cloud
Azure App Service, Azure Functions, Appkonfiguration, Azure Cache för Redis, Azure Table Storage, Azure ActiveDirectory Domain Services, Azure AD B2C, Azure API Management, Azure Service Bus, Azure Service Health, Azure Load Balancer, Azure VPN Gateway, Azure Bastion, Azure Key Vault, Azure Backup, Azure Blob Storage, Azure Queue Storage, Bicep

Process

I det ögonblick då samarbetet startade var företagets programvara 8 år gammal och det fanns inte längre någon kontakt med det ursprungliga mjukvaruutvecklingsteamet. Därför krävde den första fasen av projektet innowise Group-teamet att tillämpa omvänd teknikmetoder, inklusive användning av tysktalande affärsanalytiker för bearbetning av den ackumulerade mjukvarudokumentationen.

Resultatet av den första månaden av Innowise specialister stabiliserade systemet genom att förbättra koden och slutföra följande tekniska steg:

 • migrera till 64-bitarsversionen av programmet;
 • förbättra loggningssystemet;
 • integrera ett logganalysverktyg som gör det möjligt att övervaka systemets beteende, spåra fel och samla in statistik för att upptäcka flaskhalsar;
 • upptäcka och åtgärda problem relaterade till skapandet av tillfälliga filer i genomförandet av kommunikationsmekanismen;
 • öka säkerhetsnivån för lagring av "känsliga data" i konfigurationsfilerna.

Det är värt att notera att detta tillvägagångssätt inte krävde att systemet skulle stoppas och genomfördes sömlöst utan att orsaka några besvär och ekonomiska förluster för kunden.

Ytterligare stadier av arbetet var inriktade på en betydande modernisering av systemet. Våra ansträngningar resulterade i att säkerställa systemets tillförlitlighet, inklusive säkerheten för de data som lagras i det, såsom patienters personuppgifter.

För att ta itu med de ovan nämnda frågorna vidtog vi följande åtgärder:

 • identifierade och korrigerade felaktigt inmatade patientuppgifter;
 • implementerade en klinikhierarki, så att läkare kan få tillgång till patientdata från olika grenar inom samma klinik;
 • Inkom order identifiering för att effektivisera orderhantering;
 • infört en ny metod för att skapa order;
 • lade till nya värden i katalogerna;
 • förbättrat filtreringssystem;
 • fasta defekter i olika former;
 • förbättrade formulär och dokumentmallar för att anpassa sig till kundens nuvarande krav;
 • uppdaterad fältvalidering för att möta kundens nuvarande behov.

För närvarande blomstrar samarbetet mellan Innowise och kundens företag och vi får kontinuerligt nya uppdrag från kunden. Dessa uppdrag inkluderar att förbättra och utöka funktionerna i skrivbords- och webbapplikationer, modernisera applikationens användarupplevelse och gränssnitt, utveckla en ny mobilversion från grunden och uppgradera företagets befintliga webbplats.

Tack vare Scrums flexibilitet har klienten möjlighet att övervaka arbetets framsteg dagligen. Vi tillhandahöll också frekventa demonstrationer av ny funktionalitet och gjorde det möjligt för kunden att göra justeringar av referensvillkoren, samt ha mer flexibel kontroll över budgeten.

Vi använde JIRA som spårare, som kunden redan kände till från tidigare projekt.

Team

2
Front-end-utvecklare
3
Back-end utvecklare
1
Mobilutvecklare
1
Affärsanalytiker
2
Formgivare
1
Projektledare
1
Manuell QA Ingenjör
1
QA-automatiseringsingenjör

Resultat: 3 gånger snabbare plattform och nya kontrakt tecknade tack vare plattformens nya funktioner

Innowise ansträngningar har resulterat i ett uppdaterat system som möjliggör snabb registrering av patientens undersökningsplan, vilket minskar den tid som medicinsk personal spenderar. Detta minskar avsevärt den tid som medicinsk personal spenderar, och specialister kan ägna de minuter de sparar till andra patienter.

Resultaten av undersökningar och tester är alltid till hands, med ett elektroniskt diagram som alltid är tillgängligt genom att helt enkelt logga in. Denna typ av elektroniskt diagram kan inte gå förlorat eller raderas eftersom databasen håller historiken för alla ändringar.

Informationen som lagras på kortet kan laddas ner, skrivas ut, arkiveras och hämtas när det behövs. Den snabba tillgången till exakta data har minskat medicinska fel och gett mer exakt patientvård. Att ha korrekt och omfattande medicinsk information om patientens hälsa minskar också risken för olämplig medicinering.

Systemet gör det möjligt för behandlande läkare att få tillgång till patientens fullständiga medicinska historia, undersökning och testresultat i realtid, vilket gör det möjligt för dem att utvärdera och justera behandlingsprocessen snabbt. Systemet ger automatiska påminnelser för patienternas medicinska tester och visar utvecklingen av deras tillstånd. Lika snabbt kan läkare ordna nödvändiga mediciner och få dem levererade till patienten.

Innowise-teamet tillhandahåller löpande support och buggfixar för att säkerställa att fel i medicinering, beställning av utrustning, leverans och fakturering förhindras. Teamet uppdaterar och förbättrar kontinuerligt användargränssnittet för applikationen.

Patienter kan nu få uttalanden eller recept för mediciner utan att besöka kliniken. De kan underteckna nödvändiga dokument i elektroniskt format och skriva ut dem, vilket sparar tid och ansträngning.

Projektets löptid
 • 3 månader för MVP
 • Projektet fortsätter, i detta skede stöder vi plattformen och implementerar ny funktionalitet

300%

ökad hastighet efter migrering av .NET-version och återvinning av arkitektur
6

nya kontrakt tecknades med medicinska institutioner, vilket utökade kundens räckvidd till nya kunder

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil