Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Faktorer som påvirker kostnadene
av utviklingen av mobilapper i 2023

Som vår langsiktige praksis viser, er kostnadene ved utvikling av mobilapplikasjoner er et sensitivt tema og et nøkkelpunkt i forhandlingene. Du har sikkert lagt merke til at prisspekteret for utvikling av tilpassede mobilløsninger er ekstremt bredt og vanskelig å beregne på egen hånd. I denne artikkelen vil vi vise hvilke hovedfaktorer som påvirker de endelige utviklingskostnadene og introdusere Innowises tilnærming til kostnadsoptimalisering.

Vi garanterer at budsjettet ikke sprenges.

Ta kontakt med oss for å få et nøyaktig kostnadsoverslag for ditt mobilapputviklingsprosjekt.

Utviklingsprosessen for mobilapper

Utvikling av mobilapper er en kompleks prosess som påvirkes av en rekke faktorer, fra valg av plattform til type inntektsgenerering. Samtidig følger utvikling av mobilapper standardprosesser for tilpasset programvareutvikling. Hvert utviklingstrinn krever tid og spesifikk ekspertise. Nedenfor finner du typiske stadier i programvareutviklingsprosessen basert på Scrum-metodikken.

01 Krav fremkalling Teamet vårt samler alle funksjonelle krav for å estimere prosjektkostnadene og arbeidsomfanget.
02 Kontraktforhandling Vi diskuterer alle kontraktsvilkårene, fastsetter samarbeids- og prismodeller, tidsfrister og arbeidsprosesser.
03 Utforming og prototyping Teamet vårt lager et UI/UX-design og definerer kjernefunksjonaliteten til produktet.
04 Arkitektur bygning Vi bygger en foreløpig løsningsarkitektur for å gi en omfattende visjon av programvarefunksjoner.
05 Iterasjon planlegging Vi definerer mål, oppgaver og tidsfrister for hver iterasjon.
06 Forutsetninger gjennomgang Teamet vårt utarbeider detaljerte krav til spesifikke prosjektfaser eller produktegenskaper.
07 Daglig møter Vi avholder daglige nettmøter for å overvåke fasene i programvarens livssyklus.
08 Koding Ingeniører utfører prosessen med å skrive programvarekode.
09 Enhet testing Utviklere tester individuelle enheter av kildekoden for riktig og effektiv drift.
10 Kvalitet forsikring Kvalitetssikringsingeniører tester produktet for sikkerhet, feil og verifisering av funksjonalitet.
11 Implementering av løsningen DevOps-ingeniører dekker kontinuerlig integrasjon, distribusjon og leveringsprosesser.
12 Vedlikehold og støtte Vi sikrer stabil og kontinuerlig drift av den utviklede programvaren.
01fremkallingKrav02forhandlingKontrakt03og prototypingUtforming04bygningArkitektur05planleggingIterasjon06gjennomgangForutsetninger07møterDaglig08Koding09testingEnhet10forsikringKvalitet11utplasseringLøsning12og støtteVedlikehold
01 Krav fremkalling
Teamet vårt samler alle funksjonelle krav for å estimere prosjektkostnadene og arbeidsomfanget.
02 Kontraktforhandling
Vi diskuterer alle kontraktsvilkårene, fastsetter samarbeids- og prismodeller, tidsfrister og arbeidsprosesser.
03 Utforming og prototyping
Teamet vårt lager et UI/UX-design og definerer kjernefunksjonaliteten til produktet.
04 Arkitektur bygning
Vi bygger en foreløpig løsningsarkitektur for å gi en omfattende visjon av programvarefunksjoner.
05 Iterasjon planlegging
Vi definerer mål, oppgaver og tidsfrister for hver iterasjon.
06 Forutsetninger gjennomgang
Teamet vårt utarbeider detaljerte krav til spesifikke prosjektfaser eller produktegenskaper.
07 Daglig møter
Vi avholder daglige nettmøter for å overvåke fasene i programvarens livssyklus.
08 Koding
Ingeniører utfører prosessen med å skrive programvarekode.
09 Enhet testing
Utviklere tester individuelle enheter av kildekoden for riktig og effektiv drift.
10 Kvalitet forsikring
Kvalitetssikringsingeniører tester produktet for sikkerhet, feil og verifisering av funksjonalitet.
11 Implementering av løsningen
DevOps-ingeniører dekker kontinuerlig integrasjon, distribusjon og leveringsprosesser.
12 Vedlikehold og støtte
Vi sikrer stabil og kontinuerlig drift av den utviklede programvaren.

Faktorer som påvirker kostnadene for utviklingstjenester for mobilapper

Utviklingstype

På det første trinnet står produkteiere overfor et avgjørende valg: utvikling på tvers av plattformer eller egenutvikling. Valget påvirkes på mange måter av forretningsmodellen, ettersom noen kunder kun velger å bruke iOS eller Android utviklingstjenester. Men som oftest må bedriftseiere og oppstartsbedrifter lage mobilapplikasjoner som er kompatible med begge operativsystemene.Innfødt mobilutviklingstilnærming involverer plattformavhengige teknologier, dvs. Java, Kotlin, Objective-C og Swift. Når det gjelder apper på tvers av plattformer, utvikles de på Flutter, React Native, Xamarin, .net MAUI osv.I mange tilfeller reduserer utvikling på tvers av plattformer kostnadene for apputvikling med omtrent 20-40% sammenlignet med utvikling av native apper. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til funksjonell kompatibilitet, ytelsesnyanser, integrasjonsmuligheter og andre funksjoner. Les artikkelen vår Utvikling av mobilapplikasjoner på tvers av plattformer for å utforske flere detaljer om disse tilnærmingene, fordelene og forskjellene mellom dem. 

Prosjektets kompleksitet

Det sier seg selv at jo mer kompleks mobilapplikasjonen er, desto mer tid bruker ingeniørene på å utvikle den. Følgelig øker også kostnadene for apputvikling. Kompleksitetsnivået bestemmes i stor grad av applikasjonens funksjoner, samt antall og type. Kostnadene påvirkes også direkte av appens kompatibilitet med moderne dingser, inkludert smartklokker, briller, armbånd og andre bærbare enheter som er en integrert del av hverdagen. 

I tillegg bør du ta hensyn til funksjoner basert på avanserte teknologier som webRTC, AR/VR/MR, blockchain, maskinlæring, IoT osv. Selv metoder for inntektsgenerering i appen (kjøp i appen, freemium osv.) påvirker prosjektets varighet og kostnader. Hvis du for eksempel vurderer abonnementer i appen, bør programvareingeniører tenke gjennom og implementere logikken for oppdateringer, kanselleringer, betalingsalternativer osv.

Kostnader for utvikling av mobilapper

Integrasjoner

Mulige integrasjoner som kan påvirke kostnadene for utvikling av mobilapper inkluderer:

 • Tredjepartsintegrasjoner, dvs. integrasjoner med betalingstjenester, forsikringstjenester, kart osv. 
 • Integrasjoner med interne systemer, som CMS, CRM, ERP, lagerstyringsprogramvare, HRM-systemer med mer.
 • Integrasjon med avansert teknologi, inkludert blockchain, AR/VR/MR, AI osv.

Prosjektgruppe

Det avgjørende er prosjektteamets sammensetning og kompetansenivå. Hvert mobilutviklingsprosjekt må involvere bestemte menneskelige ressurser: mobilutviklere, kvalitetssikringsingeniører, prosjektledere, forretningsanalytikere, UI/UX-designere, arkitekter og eventuelt andre.

En av de viktigste faktorene er tidsfristen. Hvis du har en stram tidsplan, må du utvide utviklerteamet. Husk imidlertid at det kreves litt mer tid til kodegjennomgang, CI/CD-prosess og kommunikasjon.

Kostnadsoverslag for utvikling og optimalisering av mobilapper fra Innowise

Med hver potensielle kunde forhandler selskapet vårt på en vinn-vinn-basis. Vi tilbyr flere alternative alternativer for prosjektgjennomføring, tilbyr ulike samarbeidsmodeller og utarbeider tilsvarende prisforslag. Dermed har bedriftseiere flere veikart for prosjektgjennomføring med alle detaljer forklart og ulike kostnadsoverslag på bordet.

Outsourcing av utvikling

Innowise tilbyr IT-outsourcing av utviklingstjenester og tilbyr flere samarbeidsmodeller, inkludert nøkkelferdig programvareutvikling, dedikerte team og utvidelse av personalet. Outsourcing av mobilutviklingsprosjektet kan redusere de endelige kostnadene betydelig: nemlig med 10-40% og enda mer. Slike høye kostnadsreduksjoner er basert på de klare fordelene ved å IT-outsourcing tilgang til omfattende ekspertise, tidsbesparelse, fleksibilitet, risikoreduksjon og mer. Dessuten kan timesatsene for IT-spesialister i Sentral-Europa sammenlignes med lønningene til utviklere i USA.

Agil utvikling

Med Agile-metoder er det mer praktisk å administrere store og mellomstore utviklingsprosjekter, ettersom hele arbeidsomfanget er delt inn i mindre oppgaver, faser og moduler. Ved hjelp av Agile-utviklingspraksis utnytter Innowises team viktige fordeler for utvikling av mobilapper, inkludert rask prosjektering, økt åpenhet, fleksibilitet og risikoreduksjon. Denne tilnærmingen lar deg effektivt kontrollere prosjektbudsjettet, produktkvaliteten og teamets ytelse. Derfor har Agile-modeller en positiv effekt på de endelige kostnadene for den utviklede mobilapplikasjonen.

Agil utvikling

MVP-utvikling

Et minimum levedyktig produkt (MVP) er en lanseringsklar prototype av en mobilapplikasjon med kjernefunksjonalitet. Utgivelsen av en MVP kan bidra til å redusere programvareutviklingskostnadene på ulike måter. For eksempel er en MVP en utmerket måte å imponere potensielle investorer i de tidlige utviklingsfasene og skaffe penger til videre prosjektgjennomføring. Ifølge Innowises erfaring kan en tidlig MVP-utgivelse bidra til å identifisere grunnleggende feil og rette dem, samt tiltrekke målgruppen og få tilbakemeldinger fra den.

For å oppsummere

De viktigste faktorene som påvirker kostnadene ved utvikling av mobilapper, er utviklingstype (plattformovergripende eller egenutviklet), prosjektets kompleksitet, nødvendige integrasjoner og prosjektteam. Med disse aspektene i bakhodet kan du bedre forstå den perfekte måten å utvikle og lansere mobilapplikasjonen din på. Hvis du trenger å få et nøyaktig estimat for utviklingen av mobilappen din, kan du gjerne henvende deg til Innowises team.

FAQ

Flere faktorer påvirker kostnadene for utvikling av mobilapper i 2023. Blant disse faktorene er appens kompleksitet, antall funksjoner, valg av plattform, grad av tilpasning og kompetansen til utviklingsteamet. I tillegg kan faktorer som appens sikkerhetskrav, integrering med tredjepartstjenester og bruk av avansert teknologi som AI eller AR påvirke utviklingskostnadene.

I løpet av de siste årene har kostnadene for utvikling av mobilapper variert på grunn av flere faktorer. Den teknologiske utviklingen og tilgjengeligheten av ulike utviklingsrammeverk har ført til økt effektivitet, noe som kan redusere kostnadene. Appenes økende kompleksitet, etterspørselen etter avanserte funksjoner og behovet for forbedrede sikkerhetstiltak kan imidlertid oppveie disse besparelsene. I Innowise benytter vi oss av kostnadsoptimalisering for å utvikle banebrytende mobilapplikasjoner.

Innowise-teamet implementerer noen kostnadseffektive strategier i utviklingen av mobilapper. De prioriterer funksjoner, tar i bruk utvikling på tvers av plattformer, utnytter verktøy med åpen kildekode og velger iterative utviklingsmetoder. Samarbeid med et erfarent utviklingsteam, bruk av gjenbrukbare komponenter og optimalisering av appens design for å oppnå effektivitet bidrar også til kostnadsbesparelser. Effektiv prosjektledelse, tydelig kommunikasjon og regelmessig testing gjennom hele utviklingsprosessen bidrar dessuten til å identifisere og løse potensielle problemer tidlig, slik at man unngår kostbare revisjoner senere.

Takk for din vurdering!
Takk for din kommentar!
forfatter
Eugene Shapovalov Leder for mobil

Innholdsfortegnelse

Ranger denne artikkelen:

4/5

4.8/5 (45 anmeldelser)

Relatert innhold

Blogg
Small cover Software development trends 2024
Blogg
Innowise oppsummering av mobilapp-utvikling i juni
Blogg
Grenseoppgang Innowise er blant de 100 raskest voksende selskapene for 2023
Blogg
Innowise mobile dev digest
Blogg
Hvorfor IT-prosjekter mislykkes
Blogg
Programvareutvikling for oppstartsbedrifter
Blogg
Klatring i pyramiden: hvordan strukturere et programvareutviklingsteam med høy ytelse
Blogg
Tilnærminger til en bedre skymigrasjon
Blogg
Blogg
Blogg
Blogg

Har du gitt oss en utfordring?

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil