Möt oss på E-commerce Berlin Expo den 22 februari 2024.

Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1400 IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

Underhåll och support av mobila applikationer


Innowise levererar omfattande support- och underhållstjänster för mobilappar. Med vår expertis garanterar vi oavbruten funktionalitet, felfri prestanda och kontinuerlig utveckling av mobilapplikationer för företag inom 12+ domäner.

Vi vet hur du håller din mobilapp i toppform

Med en mängd beprövad expertis är Innowise din go-to partner för att stödja mobila lösningar inom olika branscher. Från sjukvård till finans, e-handel till underhållning - vårt skickliga team vet hur man levererar sömlös app-prestanda.

Förbättring av mobilapplikationer

Innowise tillhandahåller omfattande tjänster för förbättring av mobilappar. Vi använder avancerad teknik som AR, IoT, biometri och AI för att utveckla banbrytande funktioner och moduler. Vårt skickliga team säkerställer sömlös kompatibilitet med nya enheter och operativsystem genom regelbundna uppdateringar. Dessutom är vi duktiga på att integrera en lösning med externa tjänster och genomföra effektiv omarkitektur och refaktorisering av kod.

Säkerhetshantering

Vi är specialiserade på heltäckande säkerhetshanteringstjänster och prioriterar säkerheten och integriteten för företags- och användardata. Våra erbjudanden omfattar ett brett spektrum av åtgärder, inklusive allomfattande säkerhetsövervakning, diagnostik, sårbarhetsanalys och dokumentation av mobilappar. Dessutom erbjuder vi revision och granskning av säkerhetskod, penetrationstestning och effektiv minskning av upptäckta sårbarheter genom snabbkorrigeringar eller brådskande uppdateringar.

Resultatstyrning

Innowise ser till att din mobilapp fungerar optimalt. Vår expertis ligger i kontinuerlig testning och optimering, vilket gör att vi snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella problem. Vi optimerar kod, servrar och databaser för att förbättra lösningens övergripande prestanda. Våra tjänster omfattar också grundlig mobiltestning, inklusive funktions-, prestanda- och kompatibilitetstestning samt testning av användbarhet och tillgänglighet.

Felsökning och kvalitetssäkring

På Innowise har vårt skickliga team den expertis som krävs för att effektivt identifiera och lösa buggar, vilket resulterar i en sömlös och felfri användarupplevelse. Vi genomför grundliga tester för att validera lösningens funktionalitet, prestanda och kompatibilitet på flera enheter och plattformar. Med vår noggranna inställning till felsökning och kvalitetssäkring är vi fast beslutna att leverera en högkvalitativ och tillförlitlig mobilapplikation.

Stöd för mobila appar 

Innowise levererar omfattande supporttjänster för mobila lösningar och prioriterar en sömlös användarupplevelse. Vårt främsta mål är att leverera tillförlitlig och effektiv support för mobila applikationer, proaktivt ta itu med tekniska hinder och öka användarnöjdheten.

ekologi

Erbjudande av användarstöd & hantering av grundläggande frågor

Vi hanterar snabbt grundläggande användarfrågor som skickas in via olika kanaler, t.ex. supportformulär i appen. Vårt dedikerade team finns alltid tillgängligt för rådgivning och vägleder användarna genom vanliga problem som registrering, prenumerationer, betalningar och mycket mer.

ekologi

Åtgärda utmaningar med app/server-konfiguration

Vi är duktiga på att lösa problem med app- och serverkonfiguration. Detta innebär att vi gör nödvändiga justeringar på både klientsidan och back-end i projektet för att säkerställa en smidig synkronisering mellan app och server. Vi loggar och undersöker noggrant problem som kan kräva kodändringar.

ekologi

Åtgärda problem genom ändringar av koden

När en produkt står inför komplexa utmaningar erbjuder vi omfattande kodmodifieringar för att åtgärda buggar, hantera kritiska kompatibilitetsproblem med enheter/OS och snabbt ta itu med angelägna säkerhets- och efterlevnadsproblem. Vår expertis omfattar även finjustering av befintliga appintegrationer för att optimera den övergripande prestandan.

Tror du att support för mobilappar inte är avgörande?

Tänk om eftersom det direkt påverkar ditt resultat.

Appunderhåll är inte bara en kryssruta på att-göra-listan, det är en viktig aspekt av din apps framgång och livslängd. Våra kunder inser värdet av löpande support och ser hur deras projekt blomstrar. Genom att se appunderhåll som en strategisk investering säkerställer du att ditt projekt förblir säkert, tillförlitligt och relevant, vilket ger dig en lojal användarbas och en stark grund för ditt företags tillväxt.

Eugene Shapovalov

Chef för mobil utveckling på Innowise

Hur mycket kostar underhåll och förbättringar av mobilappar?

Att på förhand beräkna den exakta kostnaden för underhåll och förbättring av mobilappar kan vara svårt eftersom det finns många faktorer att ta hänsyn till. Våra specialister på Innowise kan ge en exakt uppskattning. De bedömer dina unika krav och skräddarsyr en kostnadsberäkning som matchar dina omfattande behov.

ikon
Projektets storlek och komplexitet
ikon
Kodbas och uppdateringsfrekvens
ikon
Tredjepartsintegrationer
ikon
Plattform och enheter
ikon
Utvecklarnas expertis
ikon
Projektets löptid

Modell för underhållstjänster för mobilappar

Vi förstår att varje projekt är unikt, och vi tror på att tillhandahålla flexibla lösningar som är skräddarsydda för att möta våra kunders specifika behov. Med vårt omfattande utbud av prismodeller ser vi till att du hittar det som passar perfekt för ditt projekts krav och din budget.

Tid & Material

I Time and Material-modellen betalar ni för de timmar som läggs på projektet och hanterar eventuella extra kostnader som uppstår. Betalningsstrukturen skräddarsys för varje projekt och anpassas vanligtvis efter de viktigaste stegen i projektet. Denna prissättningsmodell passar bra för Agile-projekt inom mjukvaruutveckling, där förändringar i arbetsomfattning och teamstorlek är vanliga.

Dedikerat team

Denna metod innebär att ett team av IT-proffs anställs på månadsbasis, med början från 0,5 heltidsekvivalenter (FTE). DT-modellen hjälper till att undvika de utmaningar och extra kostnader som personalhantering innebär. Den fungerar bäst för längre projekt där du behöver specialiserade IT-experter som kan ansluta sig till ditt team till en rimlig kostnad.

Fast pris

I modellen med fast pris kommer man överens om materialkostnaden innan projektet påbörjas och den förblir oförändrad genom hela projektet. Det finns också strikta tidsfrister för att slutföra arbetet och göra betalningar, vilket gör att den passar perfekt för projekt som följer vattenfallsmetoden för mjukvaruutveckling, där projektplanen är väldefinierad och mindre benägen att ändras.

Varför inte ta en chans?

Upplev själv hur ditt projekt verkligen kan blomstra med våra tjänster för appmodernisering.

Varför välja Innowise?

Låt oss ta din mobilapp till nya höjder, öka användarnas engagemang och hjälpa dig att uppnå dina affärsmål med oöverträffad expertis och orubbligt engagemang.

Oöverträffad expertis och beprövad framgång

Med över 16 års erfarenhet av mobilutveckling är vi stolta över att vara de bästa i branschen. Vårt team av experter har framgångsrikt genomfört mer än 150 supportprojekt för mobila applikationer, där projektunderhåll och support har varit avgörande för att uppnå ambitiösa affärsmål.

Kostnadseffektiva lösningar som ger avkastning på investeringen

Vi erbjuder flexibla engagemangsmodeller som gör det möjligt för företag att välja den prisstruktur som passar deras behov, vilket säkerställer kostnadseffektivitet utan att kompromissa med kvaliteten. Med Innowise får ni tillgång till förstklassiga appunderhållstjänster som ger en betydande avkastning på investeringen.

Framtidssäkra uppgraderingar och förbättringar

Innowise håller sig ständigt uppdaterade med de senaste framstegen för att kunna leverera framtidsinriktade underhålls- och supporttjänster. Med hjälp av vår expertis förbättrar vi projekten med banbrytande funktioner, prestandaoptimeringar och säkerhetsuppdateringar.

Trygghet och tillförlitlighet

Vårt team av experter har åtagit sig att tillhandahålla tillförlitlig och snabb support, vilket säkerställer att en app förblir operativ 24/7. Med sin proaktiva inställning och effektiva problemlösning minimerar de driftstopp och tar snabbt itu med eventuella utmaningar som uppstår.

Teknik vi använder

Med hjälp av vår omfattande erfarenhet av mjukvaruutveckling har vi finslipat vår tekniska expertis, vilket gör det möjligt för oss att skapa robusta mobilapplikationer. Vårt teams flexibilitet och kunskap om olika programmeringsspråk, ramverk och verktyg ger oss möjlighet att tillgodose olika projektbehov. Dessutom håller vi oss uppdaterade om branschtrender och ser till att våra appar innehåller bästa praxis och den senaste tekniken. Med vår erfarenhet och breda kompetens inom teknikstacken levererar vi skräddarsydda mobilapplikationer av hög kvalitet.

Språk
 • Kotlin/ Java (Android)
 • Swift/Objektiv-C (iOS)
 • Dart (Flutter)
 • JS (React Native, Ionic, Cordova)
 • C# (Xamarin)
Android-teknik
 • Clean Architecture
 • ViewModel
 • LiveData
 • Moxy
 • Coroutines
 • RxJava2
 • Dolk2 / Hilt
 • Room
 • Cicerone
 • Navigation Component
 • OkHttp + Retrofit
 • JUnit
 • Mockito
 • Espresso
 • detekt
iOS-teknik
 • VIPER
 • Clean Swift
 • SnapKit
 • XIB
 • SwiftUI
 • GCD
 • Swinject
 • RxSwift
 • Combine
 • CoreData
 • Alamofire
 • CocoaPods
 • XCTest
 • SwiftLint
React Native-teknik
 • React Navigation
 • React Native modules
 • TypeScript
 • Redux / Context data management
Flutter-teknologier
 • Clean Architecture
 • BLoC
 • Flutter Async
 • RxDart
 • GetIt
 • Navigator 2.0
 • Dio
 • sqflite
 • Flutter Web
 • Flutter Test
 • Mocktail
 • Bloc Test
 • linter
Xamarin-teknik
 • C#
 • Xamarin.Forms (plattformsoberoende)
 • Xamarin.Native (iOS/Android/UWP/Mac)
 • ViewModel
 • XAML (Forms)
 • MvvmCross (Native)
Mobila tekniker
 • KMP
 • Watch OS
 • TV
 • AR
 • Unity
 • BLE
 • NFC
 • TensorFlow
 • Google Maps
 • Yandex Maps
 • In-app
 • Google Pay
 • Apple Pay
API-teknik
 • REST
 • GraphQL
 • Web-Sockets
 • gRPC
CI/CD-teknik
 • Firebase App Distribution
 • Bitbucket-pipelines
 • Jenkins
 • Fastlane
 • CircleCI
Utvecklingsverktyg
 • Git (GitHub, Bitbucket, GitLab)
 • Firebase
 • AppCenter
 • Postman
 • Figma
 • Zepplin
 • Lottie

Underhåll av applikationer: våra senaste fallstudier

Vad våra kunder tycker

ikon för citat

Vårt team var nöjda med Innowise:s arbete. De uppfyllde specifikationerna till ett konkurrenskraftigt timpris. Teamet lyckades bättre med deadlines genom kravjusteringar halvvägs genom projektet. De kommunicerade effektivt via Skype, och deras effektiva onboardingprocess var en höjdpunkt.

företagets logotyp
Marco Wülser Projektledare IMT
ikon för citat

Tack vare bidragen från Innowise-teamet kunde företaget inte bara uppgradera pluginet så att det fungerar med deras nya API, utan även lägga till flera nya funktioner. Vårt företag var mest imponerat av teamets transparens genom hela projektet.

företagets logotyp
Markus Haataja CTO Eventilla Oy
ikon för citat

Innowise har en stark förståelse för den aktuella uppgiften, vilket gör det möjligt för dem att erbjuda den mest lämpliga utvecklingsmetoden. Teamet överträffade våra förväntningar och är lyhörda när vi begär ändringar.

företagets logotyp
Ilya Radniany VD Duck.design

Mobile app maintenance and support FAQ

Regelbundet underhåll av appar ger förbättrad prestanda, säkerhet, kompatibilitet, kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar. Det ser till att appen fungerar smidigt, skyddar användardata, anpassar sig till ny teknik och sparar kostnader. Världsledande företag som Twitter, Dropbox och Instagram har till exempel anammat underhåll för att uppnå varaktig digital framgång.

Kostnaden för underhållstjänster för mobilappar varierar beroende på vilken supportnivå som krävs och hur kritisk applikationen är. Vanligtvis ligger den på mellan 15% och 20% av utvecklingskostnaden. När man uppskattar underhållskostnaderna är det också viktigt att ta hänsyn till faktorer som ytterligare förbättringar eller potentiella migreringar av lösningar för framtida skalbarhet, eftersom de kommer att påverka priset.

Vi leder dig genom en bekymmersfri underhållsprocess för mobilappar. Från den första bedömningen kommunicerar vi transparent och tillgodoser din apps unika behov. Vår proaktiva övervakning, förstklassiga säkerhetsexpertis och bästa praxis för prestandaoptimering säkerställer en sömlös användarupplevelse. Vi garanterar uppdateringar i rätt tid och kontinuerlig support.

Kostnaden för att underhålla en app beror på flera faktorer, bland annat appens komplexitet, vilken eller vilka plattformar den används på, uppdateringsfrekvensen, typen av serverinfrastruktur och användarbasens storlek. Underhåll innebär ofta uppdateringar för att säkerställa kompatibilitet med nya versioner av operativsystemet, åtgärdande av buggar och införlivande av feedback från användarna. Det tillkommer även kostnader för serverhosting, tredjepartstjänster och eventuella licensavgifter.

Behöver du andra tjänster?

Mobil utveckling
Vi designar iOS- och Android-mobilappar baserat på globala trender och tekniska framsteg.
Digital omvandling
Innowise vägleder företag och verksamheter längs deras digitala omvandlingsväg.
Revision och konsult
Våra erfarna konsulter kommer att säkerställa relevans och korrekt användning av teknik i ditt projekt.
Kvalitet försäkring
Våra automations- och manuella kvalitetssäkringsingenjörer säkerställer felfri produktkvalitet.
Anpassad mjukvaruutveckling
Innowise utvecklar och implementerar ett brett utbud av anpassade lösningar för olika branscher
Metaverse-utveckling
Vi kan hjälpa dig med att bygga framtidsklara Metaverslösningar, virtuella 3D-utrymmen och digitala avatarer.

Behöver du en teknisk lösning?
Kontakta oss!

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  När vi har mottagit och behandlat din förfrågan kommer vi att kontakta dig inom kort för att beskriva dina projektbehov och underteckna en sekretessförbindelse för att säkerställa att informationen behandlas konfidentiellt.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Den här webbplatsen använder cookies

  Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa anpassade annonser eller innehåll och analysera trafiken på webbplatsen. Genom att klicka på "Acceptera allt" samtycker du till vår användning av cookies. Kolla in vår Integritetspolicy.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil