Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt whitepaper till dig via e-post
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att skicka personligt marknadsföringsmaterial i enlighet med Integritetspolicy. Genom att bekräfta inlämningen samtycker du till att få marknadsföringsmaterial
Tack!

Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.

Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.
Om oss
Innowise är ett internationellt företag som utvecklar mjukvara för hela cykeln som grundades 2007. Vi är ett team på över 1600+ IT-proffs som utvecklar mjukvara för andra företag yrkesverksamma över hela världen.

36% minskning av arbetsbelastningen för medicinsk personal med ett anpassat elektroniskt patientjournalsystem

Innowise har utvecklat en anpassad programvara för elektroniska patientjournaler med funktioner för möteshantering, patientprofilering, telehälsa, fakturering och laboratorieintegration.

Kund

Industri
Hälsovård
Region
USA
Kund sedan
2020

Vår kund är ett ledande MedTech-företag baserat i USA som levererar innovativa mjukvarulösningar för läkare och medicinska kliniker.

Detaljerad information om kunden kan inte lämnas ut enligt bestämmelserna i NDA.

Utmaning: Stärka läkarmottagningar med anpassad utveckling av EHR-programvara

Projektets främsta utmaning var att lösa problemet med medicinsk personal som är överbelastad med administrativa uppgifter och pappersarbete, vilket minskar den tid de kan ägna åt att ge individuell vård till sina patienter.

Klinikerna står också inför en stor utmaning när de utvärderar de standardlösningar som finns på marknaden. Dessa lösningar saknar ofta viktiga funktioner som tillgodoser deras specifika behov, och de kan också innehålla överdrivna funktioner som inte kan anpassas eller elimineras för att matcha deras individuella praxis.

Vår kunds mål var att skapa en flexibel EHR-plattform som gör det möjligt för medicinska organisationer att prioritera patientvård genom att effektivisera administrativa uppgifter. Detta projekt syftar till att erbjuda en justerbar programvara för elektronisk patientjournal för privata kliniker och enskilda vårdgivare för att effektivt hantera patientkommunikation, ekonomi, försäkringsanspråk och andra administrativa uppgifter.

Innowise ställdes inför utmaningen att bygga upp ett skräddarsytt EHR-system från grunden. Detta inkluderade att skapa användarvänliga webb- och mobilversioner för patienter och att utforma en skalbar adminpanel med konfigurerbara funktioner för att tillgodose de olika behoven hos medicinsk personal.

Lösning: Elektroniskt patientjournalsystem med flexibel tidsbokning, betalningshantering, laboratorieintegration och telehälsa

Innowise har utvecklat ett elektroniskt patientjournalsystem för effektiv hantering av patientregistreringar, medicinska rapporter, möten, faktureringssystem och andra funktioner för att automatisera vanliga procedurer och säkerställa högre kvalitet på patientvården.

Patientprofiler och nyhetsavsnitt

Patientprofilen gör det möjligt för användare att enkelt hantera sina personliga hälsodata och möten. Genom denna funktion kan patienter skapa ett konto genom att ange sina personuppgifter och få tillgång till sin läkarbesökshistorik, betalnings- och försäkringsinformation, recept, testresultat etc. Dessutom kan patienterna boka möten med sina vårdgivare och få automatiska påminnelser för att minska antalet uteblivna besök och avbokningar.

EHR-systemet erbjuder en modul för patientkommunikation och support som underlättar kommunikationen mellan patienter och vårdgivare. Den innehåller en nyhetsmodul och en chattfunktion som gör att patienterna kan få kommersiell och teknisk information, ställa allmänna frågor och hålla kontakten med sina läkare.

I nyhetsavsnittet får patienterna kommersiell och teknisk information, inklusive kampanjer på kliniker, kostnadsfria screeningar, medicinska presentationer, uppdateringar av medicinska vårdpaket eller försäkringar samt uppdaterad information om klinikernas arbetstider.

Schemaläggning och hantering av möten

Den EHR-lösning som vi har byggt erbjuder sömlös schemaläggning och hantering av möten för både läkare och patienter. Systemet ger personalen en instrumentpanel för uppgiftshantering som smidigt integreras med tidsscheman. Plattformen hanterar problemet med uteblivna besök och avbokningar genom att erbjuda automatiska och anpassningsbara påminnelser om bokade möten. Påminnelserna kan skickas till patienterna via SMS eller mobila meddelanden 24 eller 48 timmar före det planerade mötet eller ingreppet, eller vid en tidpunkt som bestäms av kliniken.

Med denna funktionalitet kan läkarna organisera klinikinformation, inklusive patientuppgifter och inventarier, för bekväm och enkel hantering. Dessutom minimerar lösningen patienternas behov av att ringa till kliniker genom att visa läkarnas tillgängliga tidsbokningar. 

Patientkommunikation och telehälsa

Genom att chatta med en smart bot kan patienter förbättra kommunikationen med sina vårdgivare, lösa tekniska problem eller ställa allmänna frågor. Chatboten kontaktar först patienten när denne behöver boka tid på en klinik eller behöver medicinsk rådgivning. 

Chattboten har kapacitet att hantera patientens problem genom att lösa dem, hänvisa dem till en läkarassistent eller underlätta direkt kommunikation mellan patienten och läkaren via chatt eller telehälsa, vilket möjliggör realtidsinteraktion genom videoanslutning.

Denna funktion säkerställer att patienterna enkelt kan få tillgång till den medicinska vård de behöver och få distanshjälp från sina läkare. Systemet gör det möjligt för patienterna att lämna feedback och betygsätta den konsultation eller tjänst de fått i slutet av varje samtal eller möte. Det ger också patienterna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och hjälper läkarna att förbättra kvaliteten på tjänsterna.

Flexibel administratörspanel

EHR-systemet har en flexibel webbaserad administrationspanel med olika åtkomstnivåer för medicinsk personal och läkare. Panelen gör det möjligt att enkelt konfigurera olika aspekter, t.ex. tidsbokningstyper, betalningsalternativ, tidsbokningskoder, specialistkategorier m.m.

Via adminpanelen får läkarna tillgång till patient- och bokningskort, hälsodata, chatthistorik, försäkringsinformation och annan information som kan vara användbar vid möten. Dessutom kan läkare planera semestrar och ställa in sin arbetsfrekvens genom schemaläggning och flexibel kalenderkonstruktör.

I administratörspanelen kan läkare ange priser för sina tjänster, beräkna kostnader beroende på varje patients individuella behov och konfigurera tidsrelaterade frågor till patienterna.

Dessutom kan klinikerna skapa avbokningsregler som automatiskt skriver av pengar vid uteblivna besök eller avbokade möten. Denna funktion hjälper till att minimera tidsspillan för läkare och minska antalet uteblivna besök, vilket förbättrar klinikens övergripande effektivitet.

Faktureringssystem

Vårt team har implementerat ett robust faktureringssystem för att effektivisera betalningsprocessen för patienter och vårdinrättningar inom EHR. Det elektroniska patientjournalsystemet är utformat för att sömlöst integreras med olika dataleverantörer som samlar in patientförsäkringsinformation, för att exakt beräkna kostnaden för medicinska tjänster.

För att säkerställa sömlösa och flexibla transaktioner för patienterna har vi integrerat Stripe som betaltjänst. När betalningen har behandlats genererar systemet en detaljerad utskrift som innehåller en uppdelning av de utförda tjänsterna och det debiterade beloppet. Denna information är avgörande för att upprätthålla transparensen i faktureringsprocessen och hjälpa patienterna att bättre förstå kostnaden för sin sjukvård. Systemet skickar också betalningskvitton till patienterna via e-post, vilket ger dem en heltäckande redovisning av vårdkostnaderna.

Integration av labb

Vi har lagt till funktionen för laboratorieintegration som gör det enkelt att spåra testresultaten. Med denna integration kan kliniker ta emot testresultat från samarbetande eller interna laboratorier direkt i EHR-systemet, vilket effektiviserar processen för uppdatering av patientjournaler och ger läkarna den senaste informationen.

EHR-systemet tar emot testresultaten automatiskt, vilket eliminerar behovet av manuell datainmatning. Läkare får meddelanden om patientresultat i separata bedömningskort på sina instrumentpaneler, vilket gör att de kan hålla sig informerade och fatta beslut om sina patienters vårdplaner före möten.

Patienterna håller sig informerade om sina testresultat via applikationen eller e-postmeddelanden. Dessutom gör plattformen det möjligt för patienter att enkelt dela laboratorietestresultat med sina vårdgivare, så att de kan klargöra eventuella frågor de kan ha eller ge sammanhang om forskning som bedrivs vid andra kliniker, allt via chattfunktionen.

Förbättrad datasäkerhet

Vårt team använde molninfrastrukturen Amazon Web Services (AWS) för datalagringsbehoven eftersom den erbjuder en rad säkerhetsfunktioner och uppfyller strikta branschstandarder.

Vi har infört ett system med tvåfaktorsautentisering för att garantera säkerheten för patientuppgifter i EHR-systemet. Detta system förbättrar säkerheten för patientinformation genom att implementera ytterligare ett skyddslager. Användarna måste verifiera sin identitet med en andra faktor, i kombination med sitt användarnamn, telefonnummer och lösenord.

För att implementera detta system använde vi en kombination av biometrisk autentisering och SMS-verifiering. Biometrisk autentisering använder patientens unika fysiska egenskaper, t.ex. fingeravtryck, för att verifiera identiteten. Systemet är intuitivt och okomplicerat, med tydliga instruktioner som vägleder patienterna genom processen. SMS-verifiering innebär att en engångskod skickas till patientens registrerade mobilnummer som patienten måste ange för att få tillgång till sitt konto.

Genom att implementera detta system för tvåfaktorsautentisering har vi avsevärt minskat risken för obehörig åtkomst till patientdata. Detta är särskilt viktigt med tanke på den känsliga karaktären hos vårdinformation som måste hållas säker och konfidentiell hela tiden.

Teknik

Front-end
React, TypeScript, Redux, Redux-verktygslåda, Material-UI, Jest, React-testbibliotek, Cypress.js, Chart.js, Stripe, Socket.io
Back-end
Python, Flask, SQLAlchemy, Pydantic, Boto3, Flask-Admin, Flask-Login, Flasgger, Flask-Bcrypt, AWS SNS, AWS SES
Android
Android Studio, Kotlin, Android Jetpack, NavComponent, Hilt, Room, Retrofit, Moshi, Glide, WebRTC, Kotlin Coroutines, Google Play Services (Firebase och etc.), Jetpack Compose / XML, MVVM, Clean Architecture
iOS
Xcode, Swift, UIKit, SwiftUI, MVVM, Foundation, CoreData, Nyckelring, WebSocket, WebRTC, AVFoundation, CallKit, async/await, Rest API, Apple Pay, Push Notifications
Cloud
AWS
DevOps
Docker, GitLab CI/Bitbucket pipelines/ArgoCD/GitHub Actions, Kubernetes (+Helm)

Process

Utvecklingen av journalsystemet bestod av flera faser, bland annat upptäckt, utveckling och implementering. Under hela utvecklingsfasen använde vi Jira för att spåra uppgifter och framsteg i realtid samt Google Chat och Zoom för att underlätta den dagliga kommunikationen med kunden och se till att eventuella frågor eller problem snabbt åtgärdades.

Under utredningsfasen hade vi ett nära samarbete med vår kund för att förstå deras krav på systemarkitektur, grundläggande design och nyckelfunktioner. Vi identifierade vilka EHR-arbetsflöden som skulle vara helt automatiserade och hur gränssnittet skulle se ut för att vara användarvänligt för läkare och patienter med olika tekniska bakgrunder. 

Utvecklingsfasen tog cirka 17 månader att slutföra. Vi började med att skapa en detaljerad färdplan med väldefinierade milstolpar för utvecklingen. Vårt team följde den agila metoden, där vi släppte en fungerande EHR-prototyp i slutet av den sista sprinten. Vi prioriterade skapandet av viktiga moduler som patientprofiler och specialistbehörigheter, samtidigt som vi introducerade kapaciteten för olika integrationer. Detta tillvägagångssätt underlättade värdefull feedback från kundens team, vilket gjorde det möjligt att göra justeringar av de centrala systemfunktionerna när det behövdes.

Under utvecklingsprocessen genomförde vi funktionella och icke-funktionella tester för att säkerställa EHR-systemets tillförlitlighet och säkerhet. Eftersom det anpassade elektroniska patientjournalsystemet lagrar känslig information säkerställde vi att det uppfyllde relevanta bestämmelser som HIPAA, GDPR och andra standarder.

Efter att det anpassade EHR-systemet hade utvecklats och testats noggrant, och värdefull feedback från klinikerna hade införlivats, fortsatte vi med att integrera systemet i flera sjukhusekosystem. Integrationen syftade till att säkerställa sömlös kompatibilitet med annan medicinsk programvara, vilket främjar en sammanhängande och sammankopplad vårdmiljö.

Team

3
Back-end utvecklare
2
Front-end-utvecklare
1
Android-utvecklare
1
iOS-utvecklare
1
QA-ingenjör
1
DevOps-specialist
1
Projektledare
3
Formgivare
1
Affärsanalytiker

Resultat: Minskad arbetsbelastning för vårdpersonalen, fler dagliga patientmöten och effektivare patientvård

Vi har utvecklat en anpassad programvara för elektroniska patientjournaler som avsevärt har förbättrat effektiviteten och kvaliteten på patientvården på flera vårdinrättningar. Vårdgivare kan nu få tillgång till, hantera och uppdatera patientjournaler i realtid, vilket leder till bättre samordning av vården och färre administrativa fel. Den molnbaserade programvaran för elektroniska patientjournaler har gjort det möjligt för vårdgivare att på ett säkert sätt få tillgång till patientjournaler från vilken plats som helst, vilket möjliggör distanskonsultationer och telemedicin. Dessutom har vårdinrättningar som har implementerat detta EHR-system rapporterat en 36% minskning av administrativa uppgifter, vilket frigör mer tid för vårdgivare att fokusera på patientvård. För närvarande fortsätter vi att förbättra systemet och implementera nya funktioner för att säkerställa att det kan användas av ett bredare spektrum av vårdinrättningar.

Projektets löptid
 • Januari 2020 - Pågående

36%

minskning av administrativa uppgifter

16%

ökning av det genomsnittliga antalet patienter per dag

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

  Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information
  Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre
   
  Bifoga ytterligare dokument vid behov
  Ladda upp filen

  Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

  Vad händer härnäst?

  1

  Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

  2

  Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

  3

  Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

  4

  Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  Tack!

  Ditt meddelande har skickats.
  Vi behandlar din begäran och kontaktar dig så snart som möjligt.

  pil