Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

IT outsourcing vs. offshoringforskjeller, fordeler og ulemper

Det kan virke skremmende å begynne å outsource programvareutvikling hvis du ikke har gjort det før. Det er helt forståelig! Det er en stor beslutning å overlate IT-prosjektene dine til et eksternt IT-selskap, uansett størrelse eller kapasitet, spesielt når virksomhetens suksess avhenger av det.

I en McKinsey-undersøkelsenrapporterte 87% av respondentene at de enten har hull i IT-teamene sine nå eller forventer det innen kort tid på grunn av flaskehalser i rekrutteringen.

Dette utsagnet støttes av mange andre kilder, og den globale mangelen på IT-talenter har økt betydelig de siste årene. Manpower Group rapporter mangel på IT-talent i 54% av bedriftene.

Hva er IT-outsourcing?

IT-outsourcing er en forretningsmodell der utkontrakterte tjenester leveres av tredjepartsselskaper for å hjelpe bedrifter med å forbedre effektiviteten og resultatene. Outsourcing kan ha en betydelig innvirkning på virksomheter fordi det kan gi dem bedre valuta for pengene, økt fleksibilitet og økt arbeidsproduktivitet.

Den fordelene med IT-outsourcing kan være betydelige, og det er en rekke grunner til at virksomheter kan velge å outsource visse oppgaver eller tjenester.

Outsourcing vs. offshoringEr de de samme?

La oss klargjøre forskjellen mellom offshoring og outsourcing.

Offshoring er bare én type outsourcing. Samlet sett er det tre typer it-outsourcing:

 • Utkontraktering på land\ innenlands er en prosess der bedrifter setter ut arbeidet sitt til et annet selskap som har lokaler i samme land.
 • Kystnær utkontraktering innebærer outsourcing av arbeid til et selskap i et annet land, vanligvis på samme kontinent og i samme tidssone.
 • Offshore outsourcing er prosessen med å overlate arbeid til en tredjepart som er basert i utlandet.
Outsourcing vs. offshoring

Lack of expertise is the main hindrance to effective software development.

By outsourcing your software development projects, you save on hiring and get the opportunity to optimize and improve your business operations.

Fordeler med IT-outsourcing

Ifølge Deloittes forskning, outsourcer selskaper av en rekke årsaker.

 • 63% av bedriftene outsourcer for å redusere kostnadene eller kontrollere dem;
 • 65% bruke den til å oppnå forretningsmål;
 • 53% for å løse kapasitetsproblemer;
 • 28% for å forbedre kvaliteten på tjenestene;
 • 26% søker hjelp fra dyktige fagfolk;
 • 18% av bedriftene bruker det til å administrere sine forretningsmiljøer.
Reduserte kostnader

Den harde konkurransen på markedet har ført til at mange bedrifter har omstrukturert og nedbemannet for å spare penger. Outsourcing hjelper bedrifter med å redusere kostnadene med rundt 15% i gjennomsnitt, men dette tallet kan komme opp i 60% i noen tilfeller. Det er først og fremst av økonomiske grunner at ledelsen bestemmer seg for å velge outsourcing av informasjonsteknologi.

 Outsourcing-leverandører kan redusere virksomhetens utgifter fordi de

 • Dra nytte av lavkostarbeidsmarkedet og lokaliser datasentre i lavkostområder med moderne telekommunikasjon.
 • Sørg for at overheadstrukturene er mye slankere.
 • Må holde tidsplanen for å oppfylle kontraktsforpliktelser.
 • Kontrollere programvarelisensiering bedre på grunn av deres kunnskap om bransjen.
 • Kan kjøpe all programvare og maskinvare i bulk og implementere mer effektive leasingordninger.
Et bredt utvalg av kvalifiserte ressurser

Når du ansetter noen, får du bare de ferdighetene denne personen har, og til tross for personens gode ferdigheter, mangler de noen ganger den ekspertisen som trengs for et bestemt prosjekt.

Outsourcing gir bedrifter tilgang til en rekke erfarne og dyktige menneskelige ressurser. Dessuten øker det virksomhetens produktivitet siden leverandører av outsourcingstjenester kan koordinere de menneskelige ressursene og utnytte dem fullt ut. Dessuten øker arbeidseffektiviteten hvis de menneskelige ressursene brukes effektivt.

Tilgang til avansert teknologi

I dagens teknologidrevne verden må de fleste selskaper ta i bruk et bredt spekter av avanserte teknologier for å unngå å bli akterutseilt av konkurrentene. Likevel er det ikke lett å investere i teknologiinnovasjon, ettersom det alltid krever betydelige investeringer. Jo flere teknologiske endringer, jo vanskeligere blir det å absorbere dem. Som et resultat av outsourcing vil virksomheter kunne løse alle sine problemer. De vil fortsatt kunne innovere og utvikle nye og moderne metoder uten å bruke for mye penger.

Ansettelse er ikke din sak

Hvis du oppretter en intern IT-avdeling, trenger du tilstrekkelig kontorplass og utstyr, for eksempel skrivebord og datamaskiner, samt forsikring og syke- og feriepenger. Outsourcing av utviklere krever ingen ansettelser - bare signering av en kontrakt. Ved å gjøre dette kan du spare på ansattgoder, opplæring og ansettelseskostnader. Du har delvis ansvar for de ansatte utviklerne som jobber i teamet ditt, og de står ikke på lønningslisten din.

Med outsourcede team er dessuten ansettelses- og forskningsarbeidet allerede gjort. Du kan ansette et outsourcet team på samme tid som det tar å ansette en enkelt utvikler i ditt eget selskap. Tenk på de potensielle besparelsene i tid og penger som dette kan gi deg.

Fokuser på kjernevirksomheten din

Outsourcing gjør det mulig for bedrifter å fokusere på bredere spørsmål og la et eksternt firma håndtere driftsmessige detaljer. En av de viktigste grunnene til å outsource er å avlaste ledelsen fra lavprioriterte oppgaver som tar mye av deres tid og krefter.

I noen tilfeller gjøres outsourcing for å styrke svake områder i organisasjonen eller for å bistå med større prosjekter. Dette gjør det mulig for ansatte på stedet å konsentrere seg om sine spesialiteter og prioritere mål. Et selskap som outsourcer IT, kan for eksempel prioritere større oppgaver som overvåking av cybersikkerhet, nettverksoppgraderinger eller installasjon av infrastruktur.

Å konsentrere deg om kjernevirksomheten din vil helt sikkert hjelpe deg med å oppnå et bedre resultat, siden du ikke blir distrahert og ikke mister den opprinnelige ideen av syne. En viktig fordel med å bruke outsourcede arbeidere er at de bidrar til å beskytte faste ansatte mot svingninger i etterspørselen og gjør det mulig for organisasjonen å styrke båndene til sine egne ansatte.

Teamets fleksibilitet og skalerbarhet

Noe av det beste med outsourcing av programvareutvikling er at du kan få tjenester etter behov. Når det gjelder tid og penger, har det store fordeler å skalere prosjektet etter behov.

Ved å outsource IT kan du delegere oppgaver til flere høyt kvalifiserte eksperter for å forbedre behandlingstiden. Større fleksibilitet i bemanningen gjør at du kan skalere IT-ressursene for å møte prosjektkrav og sesongmessige endringer.

Outsourcing kan være en fin måte å skalere opp utviklingsteamet ditt på. Ved å outsource visse oppgaver kan du redusere mengden arbeid du må gjøre selv, optimalisere ressursbruken og redusere risikoen for at prosjektet mislykkes. Dette gir en høyere grad av fleksibilitet, noe som kan spare deg for tid og penger.

Konkurranseevne

I organisasjoner som mangler proaktiv IT-ledelse, kan outsourcingleverandører forbedre effektiviteten, smidigheten og konkurranseevnen. I tillegg til å styrke din konkurranseposisjon og beskytte deg mot cybertrusler, hjelper IT-outsourcing-selskaper deg med å ta i bruk ny teknologi, bygge innovative prosesser og ta i bruk en mer effektiv forretningsmodell. Så bruk av outsourcing blir stadig vanligere blant organisasjoner for å reposisjonere seg, rekonfigurere hvordan de gjør forretninger og endre konkurranselandskapet.

Fordeler og ulemper med outsourcing

Ulemper ved IT-outsourcing

Outsourcing kan være en god løsning for virksomheter som trenger å holde tritt med de nyeste teknologitrendene, men det er viktig å vurdere de potensielle ulempene før du tar noen beslutninger. Her er fire viktige ting du må huske på når du bestemmer deg for å outsource IT-tjenester.

Manglende evne til å kontrollere prosesser fullt ut

Tanken på å overlate store deler av organisasjonens infrastruktur og prosesser til et annet outsourcingsselskap kan være urovekkende for en bedriftsleder. De som er imot IT-outsourcing, hevder at en ekstern leverandør ikke vil være like lydhør som din egen IT-avdeling, først og fremst fordi leverandøren ikke er under ditt tilsyn. Faktisk ligger det ingen risiko i manglende kontroll, men snarere i hva som kan oppstå som følge av det.

Løsning

 • Det må være åpenhet mellom din bedrift og outsourcingleverandøren om hvilke aspekter av ledelsesstrukturen du vil beholde kontrollen over.
 • Konsentrer deg om resultater og beregninger, enten de er knyttet til ytelse, kundeopplevelse eller noe annet. Fokus på resultater kan gi utkontraktereren en viss fleksibilitet med hensyn til hvordan disse resultatene oppnås.
 • Planlegg kommunikasjonsflyten. En regelmessig rapport fra outsourceren kan være en nyttig måte for kunden å få regelmessige oppdateringer på.
Kommunikasjon og kulturelle hindringer

Det er ganske naturlig at når du har et eksternt team som jobber for deg, vil det være vanskeligere å arrangere hyppig kommunikasjon enn med et team som jobber på stedet. Dette avhenger også av personen som skal håndtere kommunikasjonen på outsourcingssiden, av vedkommendes kompetanse og pålitelighet når det gjelder kommunikasjon. Forutsatt at kommunikasjonsmåten er lik og tidsintervallene i kommunikasjonen fungerer bra - vel, da er det ingen grunn til bekymring, og det vil ikke være noe problem å etablere et vennlig og produktivt forhold.

Løsning

 • Velg en leverandør basert på anmeldelser og erfaring. Hvis du har behov for å ansette en individuell utvikler, bør du arrangere et intervju med vedkommende, sjekke om de passer inn i kulturen og hvilke ferdigheter de har. Vurder å gjennomføre et teknisk intervju hvis du ikke føler at de har nok kompetanse. 
 • Når du ansetter et team av utviklere, bør du først velge en teknisk leder fra leverandøren for å beskrive oppgavene og forventningene. Ved hjelp av sin erfaring vil de danne et team for å utføre oppgavene.
 • Videosamtaler kan være nyttige siden det meste av kommunikasjonen er ikke-verbal.
 • Sørg for at det er enighet om tidssonebaserte arbeidsmønstre. Tidssoneforskjeller kan påvirke samarbeidet hvis de er betydelige. Det er ikke nødvendig for et outsourcingsteam å overlappe arbeidstiden din fullstendig. Avtal regelmessige møter på et tidspunkt som passer for begge parter.
 • Du må forstå fra begynnelsen av at du vil være komfortabel med å jobbe med hverandre, som om utvikleren var et av dine interne teammedlemmer. Personlige egenskaper er like viktige som tekniske ferdigheter. For at outsourcing skal lykkes, er det viktig at de outsourcede spesialistene deler samme mentalitet og verdier som dine interne ansatte. For eksempel ligner nordamerikanske og vesteuropeiske selskaper mer på leverandører fra Sentral- og Øst-Europa enn selskaper fra India.
Kvalitetsspørsmål

Selv om IT-outsourcing har mange fordeler, er det bare verdt det når arbeidet som utføres er av den høye kvaliteten du håpet på. Hvis resultatene ikke lever opp til forventningene dine, vil resultatet bli total frustrasjon. Dette betyr selvfølgelig ikke at det eksterne teamet ikke vil klare å utføre visse oppgaver, men rådet er å snakke om forventet kvalitet på forhånd.

Løsning

 • Hold øye med arbeidsstandardene og aktsomhetsvurderingene til det outsourcede teamet ditt.
 • Vurdere de ansattes resultater basert på tilbakemeldinger fra kundene.
 • Ikke overse viktigheten av å ansette prosjektleder og kvalitetssikringsspesialister fra tjenesteleverandøren, siden de er ansvarlige for å bygge opp og overvåke kvalitetsprosesser.
 • Når du først kontakter tjenesteleverandøren, bør du spørre dem om hvilke prosesser de bruker for å overvåke at forpliktelsene oppfylles i tide, for å rapportere om resultater og for å overvåke kodekvaliteten. Et resultat av høy kvalitet krever strukturerte prosesser, kompetent teamledelse og regelmessig rapportering.
Kostnadene overstiger forventningene

Outsourcing reduserer ofte kostnadene ved å dra nytte av stordriftsfordeler hos tredjeparten og ved å flytte arbeidet til utlandet.

Det gamle ordtaket "kjøp billig, kjøp to ganger" holder stikk, og det er viktig å sørge for at eventuelle forhåndsbesparelser ikke realiseres senere. Avgifter knyttet til reforhandling av kontrakter, oppgraderinger av infrastruktur, valutasvingninger osv. er ikke klart angitt fra starten av. Outsourcing av tjenester kan få budsjettet til å skyte i været hvis du ikke tar hensyn til dem på et tidlig tidspunkt.

Løsning

 • Sørg for at det ikke er noen tvetydighet om kvalitetsstandardene fra begynnelsen av. Denne organisasjonen vil bære eventuelle kostnader forbundet med tredjepartens tid brukt på å avklare disse spørsmålene.
 • Bestem hvordan tredjeparten skal operere. Både tid og materialer og fastprismodeller har sine fordeler og ulemper, så hver av dem fungerer best for ulike typer prosjekter.
 • Lag robuste prosesser for kvalitetsmåling som gjør det mulig å finne områder der kvaliteten har sviktet, sammen med kvalitative tilbakemeldinger der de ansatte kan dele bekymringer og forslag.
 • Ikke vær redd for å diskutere det planlagte budsjettet for hver måned eller hvert prosjekt. Leverandøren kan be deg om denne informasjonen for å fastslå ressursbehovene dine og sikre at du ikke får uventede kostnader.
Outsourcing av IT byr på mange utfordringer

Ettersom IT gjennomsyrer en organisasjon, kan den ikke outsources på samme måte som andre oppgaver. IT-outsourcing skiller seg fra outsourcing av andre typer tjenester, f.eks. juridiske tjenester, regnskapstjenester osv. Forretningsorganisasjoner har visse typer og størrelser, og trenger derfor IT-systemer som er skreddersydd for deres infrastrukturer. Programvare og IT-systemer kan ikke vokse av seg selv, så du trenger en kunnskapsrik og pålitelig partner til å hjelpe deg.

Løsning

 • Gi en klar definisjon av prosjektsuksess. Det er viktig at begge parter har en klar forståelse av hvordan suksess ser ut.
 • Gi en overordnet gjennomgang av brukerreisen. Det motiverer det outsourcede teamet til å ta i bruk en mer brukersentrert tilnærming og tilpasse sprinter/milepæler til langsiktige mål.
 • Hold kontakten og sørg for at offshore-teamet har all nødvendig informasjon. Du bør utpeke noen fra ditt interne team til å spore eventuelle endringer i prosjektet og kommunisere med det outsourcede teamet.

Outsource programvareutvikling med Innowise

Det vil bli en dramatisk økning i IT-outsourcing i årene som kommer. Den fortsatte veksten i IT-outsourcing både i bredde og dybde tyder på at denne praksisen er mer enn bare en forbigående mote og har nok fordeler til å rettferdiggjøre bruken av den. 

Ved å velge riktig leverandør av IT-outsourcing kan du akselerere veksten i virksomheten din. Som en ledende leverandør av langsiktige strategiske IT-outsourcingløsninger har Innowise hjulpet våre kunder med å nå sine langsiktige IT-mål i mer enn 15 år. Hvis du leter etter fullservice IT-outsourcing, kan vi vise deg riktig retning.

Innowise programvareutviklingsprosess

Innholdsfortegnelse

Ranger denne artikkelen:

4/5

4.9/5 (41 anmeldelser)

Relatert innhold

Blogg
Grenseoppgang Innowise er blant de 100 raskest voksende selskapene for 2023
Blogg
livssyklus for programvareutvikling
Blogg
Klatring i pyramiden: hvordan strukturere et programvareutviklingsteam med høy ytelse
Blogg
Tilnærminger til en bedre skymigrasjon
Blogg
Den ultimate guiden til Apache Airflow
Blogg
Blogg
Blogg

Har du gitt oss en utfordring?

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil