Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Cybersikkerhet i banksektoren: betydning, trusler og utfordringer

Trusselen om økonomisk svindel, nettangrep og andre ondsinnede aktiviteter har blitt en stor bekymring for virksomheter over hele verden, særlig i banksektoren. Ettersom risikostyring er avgjørende for å beskytte eiendeler og opprettholde kundenes tillit, er det viktig å forstå og holde seg oppdatert på de nyeste truslene. trender innen cybersikkerhet i banksektoren og beste praksis som gjelder spesielt for banker. Med stadige endringer i teknologi, regelverk og sikkerhetskrav som øker den generelle kompleksiteten, kan det være vanskelig å holde systemene i sikker drift samtidig som man fortsetter å oppfylle forretningsmålene. 

For å gjøre bankene bedre rustet til å beskytte nettverkene sine mot nye trusler - både internt og eksternt initiert - vil denne bloggartikkelen se nærmere på aktuelle cybersikkerhetsrisikoer som bankene står overfor i dag, samt strategiske løsninger som institusjonene kan bruke for å forsvare seg mot motstandere som ønsker tilgang til personopplysninger.

Nåværende status for cybersikkerhet i bankene

I 2020 kom cyberangrep på femteplass over de største risikoene, og ble den nye normen i privat og offentlig sektor. Ifølge Sikkerhetsmagasineter det over 2 200 angrep hver dag, noe som tilsvarer nesten ett cyberangrep hvert 39. sekund. Innen 2025 vil disse tallene øke betraktelig, ettersom cyberangrep på tingenes internett alene er forventes å dobles og cyberkriminalitet vil koste selskaper over hele verden anslagsvis en $10,5 billioner i året.Covid-19-pandemien utløste en stor bølge av nettangrep i 2019. På grunn av usikkerheten rundt fjernarbeid og den digitale beskyttelsen av virksomheter har nettkriminaliteten økt drastisk med 600%. Den nye virkeligheten har tvunget alle bransjer til å tilpasse seg raskt og ta i bruk nye løsninger, noe som har ført til en innstramming av regelverket for cybersikkerhet for finansielle tjenester. 
Cybersikkerhet i banksektoren

Betydningen av cybersikkerhet for bankvirksomhet

Den raske teknologiske utviklingen har gjort det stadig viktigere for bankene å opprettholde et sikkert system. I dagens digitale verden er sensitive personopplysninger som bankopplysninger og passord enda mer utsatt for å bli hacket eller få tilgang til av ondsinnede aktører. Å beskytte kundeopplysninger er avgjørende for en banks overlevelse og omdømme. For å nå dette målet må bankene hele tiden være på vakt ved å iverksette forbedrede sikkerhetstiltak som beskytter mot sikkerhetstrusler fra surfing på internett eller nettbankaktiviteter. Bankene bør også sørge for at de bruker de nyeste programvareoppdateringene og gi alle ansatte opplæring i hvordan de skal håndtere kundeopplysninger og banktransaksjoner på en sikker måte. Til syvende og sist er beskyttelse av kundedata gjennom sterk cybersikkerhet uunnværlig for å garantere sikkerheten i banksektoren og sikre langvarig forretningsdrift.

Betydningen av cybersikkerhet for bankvirksomhet

De største cybersikkerhetstruslene bankene står overfor

De siste årene har cyberkriminaliteten økt så mye at den allerede objektivt sett regnes som den største trusselen mot finanssektoren. Etter hvert som hackernes metoder og ekspertise har blitt bedre, blir det stadig vanskeligere å avverge angrep. Nedenfor er de viktigste cybersikkerhetstrusler i banksektoren.

Phishing-angrep

Her oppretter hackere klonede nettsteder som alle brukere enkelt kan få tilgang til via tredjeparts meldingstjenester. Siden det er troverdig flerfaktorautentisering på nettstedet, og det generelt ser ut som et ekte nettsted, vil brukerne ikke engang innse hvordan de allerede har gitt legitimasjonen sin til hackere.

Distribuert tjenestenekt (DDoS)

Et DDoS-angrep bruker et botnett - en samling tilkoblede nettbaserte enheter - for å oversvømme et målnettsted med falsk trafikk. I motsetning til andre cyberangrep forsøker ikke et DDoS-angrep å kompromittere sikkerheten. I stedet er målet å tømme nettverks-, server- eller applikasjonsressurser slik at de blir utilgjengelige for målgruppen. Et DDoS-angrep kan også brukes til å maskere andre ondsinnede aktiviteter og deaktivere sikkerhetsenheter og dermed bryte målets sikkerhet. Det er også interessant at antallet DDoS-angrep har økt under pandemien. av 30% i finansnæringen.

Ukrypterte data

Nettkriminelle blir stadig mer kreative, og datatruslene har ikke blitt mindre med tiden. Det er ikke lenger nok å bare beskytte datatilgangspunkter - selve dataene må krypteres. IBM rapporterte at den gjennomsnittlige kostnaden for et datainnbrudd er $4,35 millioner. Prisen vil helt sikkert øke i fremtiden ettersom nettangrep skjer hver dag og forårsaker enorme skader for selskaper og brukere. Robuste krypteringsmetoder kan imidlertid redusere eller helt eliminere disse utgiftene.
De største truslene mot bankers cybersikkerhet

Ransomware

Løsepengevirus brukes av nettkriminelle til å kryptere viktige data og hindre eierne i å få tilgang til dem med mindre de betaler løsepenger. Dette cyberangrepet er dessverre en alvorlig trussel mot bankene, 90% av dem har allerede blitt rammet. I kryptovalutaenes tidsalder er svindlere spesielt interessert i å finne svake punkter i det desentraliserte systemet. Hvis disse svakhetene finnes, kan de enkelt stjele penger fra handelssystemet.

Manipulering av data

Praksisen med å endre digitale dokumenter og informasjon er kjent som datamanipulering. Cyberkriminelle infiltrerer nettverk ved hjelp av en hvilken som helst angrepsvektor, får tilgang til programvare eller applikasjoner og endrer data. Ved å manipulere data i stedet for å stjele dem, kan hackere lykkes bedre med å skape katastrofale konsekvenser for organisasjoner eller enkeltpersoner. Det er et sofistikert cyberangrep, ettersom det kan ta lang tid før en bruker oppdager at sensitiv og konfidensiell informasjon har blitt irreversibelt endret.

Spoofing

Spoofing er en form for nettangrep der kriminelle utgir seg for å være en pålitelig og kjent kilde for å stjele konfidensiell informasjon eller penger. Bankene er under konstant trussel fra spoofing-angrep, noe som kan få alvorlige konsekvenser for kundene og driften deres. I tillegg blir det stadig vanligere med "man-in-the-middle"-angrep, der en hacker avlytter kommunikasjonen mellom en kunde og banken for å få tilgang til personopplysninger, omdirigere betalinger eller til og med iverksette et tjenestenektangrep. Det er derfor viktig at bankene er årvåkne og treffer tiltak for å beskytte seg mot disse truslene.

Forskrifter om cybersikkerhet for banker som påvirker FinTech

Finansinstitusjonene bør følge FinTech regelverk for å opprettholde et sterkt sikkerhetsnivå og forhindre datainnbrudd. Ved hjelp av disse forskriftene kan sikkerhetsansvarlige evaluere sine egne og leverandørenes sikkerhetsrutiner. I tillegg kan organisasjonen enkelt identifisere hvilke prosesser og prosedyrer som er nødvendige for å redusere cybersikkerhetsrisikoen. Nedenfor finner du de tre vanligste finansielle etterlevelse av cybersikkerhet i bankvirksomhet.

NIST

NIST har blitt den ledende standarden for evaluering av cybersikkerhet, identifisering av sikkerhetssvakheter og overholdelse av cybersikkerhetslovgivning, selv når det ikke er obligatorisk. NIST har utviklet 110 krav som dekker ulike aspekter ved en organisasjons IT-prosedyrer, retningslinjer og teknologi. Disse kravene dekker tilgangskontroll, systemkonfigurasjon og autentiseringsmetoder. I tillegg definerer de protokoller for cybersikkerhet og hendelsesrespons. Oppfyllelse av hvert av disse kravene sikrer at organisasjonens nettverk, systemer og ansatte er effektivt forberedt på å håndtere ugradert informasjon på en sikker måte.

Lov om bankhemmelighold/bekjempelse av hvitvasking av penger (BSA/AML)

Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering (BSA/AML) er et sett med lover og forskrifter som er utformet for å hjelpe finansinstitusjoner med å oppdage og forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. BSA/AML-kravene er avgjørende for banker, kredittforeninger og andre finansinstitusjoner ettersom de bidrar til å beskytte kundene deres mot svindel, tyveri og andre ulovlige aktiviteter. Dette regelverket gir også tilsynsmyndighetene de nødvendige verktøyene for å sikre at bankene følger reglene som er fastsatt av myndighetene. Derfor er overholdelse av BSA/AML avgjørende for alle institusjoner som håndterer penger eller eiendeler.

Forskrifter om cybersikkerhet for banker som påvirker FinTech

Betalingskortbransjens datasikkerhetsstandard (PCI DSS)

PCI DSS er et sett med sikkerhetsstandarder som er utformet for å beskytte kundedata og betalingsinformasjon mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Overholdelse av PCI DSS er obligatorisk for alle selskaper som behandler, lagrer eller overfører kredittkortinformasjon. Ved å overholde disse standardene kan selskaper sikre integriteten til kundedataene sine og beskytte dem mot cybertrusler.

GDPR

Den generelle personvernforordningen (EU-GDPR) er et sikkerhetsrammeverk som er utformet for å beskytte borgernes personopplysninger. Alle virksomheter som behandler EU-borgeres personopplysninger, enten manuelt eller automatisk, må overholde personvernforordningen. Denne forordningen fremhever en rekke sikkerhetsretningslinjer for databehandlere og behandlingsansvarlige for å sikre sikkerheten til alle brukerdata gjennom hele livssyklusen.

ISO/IEC 27001

Den globalt anerkjente standarden ISO/IEC 27001 minimerer sikkerhetsrisikoer og beskytter informasjonssystemer. Det er et sett med internasjonalt anerkjente sikkerhetsretningslinjer og -prosedyrer som er utformet for å hjelpe bedrifter med å forbedre sikkerheten i en rekke bransjer.

På grunn av sitt rykte som en internasjonal standard for cybersikkerhet og databeskyttelse, bør finansinstitusjoner som ønsker å vise frem sine fremragende cybersikkerhetsprosedyrer til interessenter, oppnå ISO/IEC 27001-akkreditering.

Oppsummering

Sikkerheten til en organisasjons data er en viktig bekymring. For banker som lagrer store mengder personopplysninger og transaksjonslister, er cybersikkerhetsløsninger og -prosedyrer avgjørende. I dag er betydningen av cybersikkerhet i bankvirksomhet kan ikke ignoreres. Som følge av den teknologiske utviklingen har cyberangrep på banksystemer blitt vanligere.

Innowise er et av de ledende programvareutviklingsselskapene som spesialiserer seg på utvikling av bankprogramvare med fokus på cybersikkerhet. Ved å utnytte de nyeste teknologiene er vi i stand til å tilby organisasjoner innovative løsninger som er skreddersydd til deres individuelle forretningsbehov. Innowise bruker sin omfattende bransjeerfaring og evne til problemløsning til å sikre overlegen beskyttelse mot cybertrusler og datainnbrudd. Til syvende og sist er Innowises ekspertise innen utvikling av bankprogramvare hjelper bedrifter med å forebygge cybertrusler ved å tilby sikre systemer som prioriterer sikkerhet og brukervennlighet.

Takk for din vurdering!
Takk for din kommentar!
forfatter
Denis Yarosh Account Manager i FinTech

Innholdsfortegnelse

Ranger denne artikkelen:

4/5

4.8/5 (45 anmeldelser)

Relatert innhold

Har du gitt oss en utfordring?

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil