Laat uw contactgegevens achter, dan sturen we u onze whitepaper per e-mail toe.
Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens om gepersonaliseerd marketingmateriaal te sturen in overeenstemming met de Privacybeleid. Door de inzending te bevestigen, gaat u akkoord met het ontvangen van marketingmateriaal
Bedankt.

Het formulier is succesvol verzonden.
Meer informatie vindt u in uw mailbox.

Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.
Over ons
Innowise is een internationaal full-cycle softwareontwikkelingsbedrijf bedrijf opgericht in 2007. Wij zijn een team van 1600+ IT professionals die software ontwikkelen voor andere professionals wereldwijd.

Slimme landbouw: de toekomst van de landbouw

Aangezien de wereldbevolking blijft groeien, is er een toenemende behoefte aan efficiënte en duurzame landbouwpraktijken. Slimme landbouw, of precisielandbouw zoals het ook wel wordt genoemd, biedt een veelbelovende oplossing die een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop wij ons voedsel produceren. Zoals Statista schat, zal de wereldwijde marktwaarde de komende vijf jaar naar verwachting bijna verdrievoudigen, van 13 miljard Amerikaanse. dollars in 2021 tot ongeveer 34 miljard in 2026. Door gebruik te maken van technologische vooruitgang zoals sensoren, beeldvorming vanuit de lucht, analyse van big data en dronetechnologie om gewassen te monitoren en tijdig beslissingen te nemen op basis van realtime informatie, leidt slimme landbouw tot hogere gewasopbrengsten terwijl het waterverbruik en de kunstmestkosten dalen. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe slimme landbouw het landschap van de landbouwproductie wereldwijd verandert en wat de impact ervan in de toekomst zou kunnen zijn.

Voordelen van software voor de landbouwindustrie

De landbouwindustrie is een vitaal onderdeel van de wereldeconomie dat alle delen van de wereld van voedsel en grondstoffen voorziet. In de afgelopen jaren heeft deze sector aanzienlijke veranderingen ondergaan door de invoering van nieuwe technologie en vooruitgang op het gebied van softwareoplossingen. Software voor de landbouw kan de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen, waardoor landbouwbedrijven winstgevender worden. Bovendien biedt dit soort software landbouwers toegang tot diepgaande inzichten in hun activiteiten, van veldkartering tot klimaatanalyse.

Optimaal gebruik van water, meststoffen en pesticiden

Door geavanceerde technologie, die in de landbouw wordt gebruikt, hebben boeren toegang gekregen tot de juiste tools om het gebruik van hulpbronnen zoals water, kunstmest en pesticiden te optimaliseren. IoT heeft boeren in staat gesteld hun behoeften aan gewassen ’ beter te begrijpen, zoals optimaal water, kunstmest en pesticidengebruik, wat heeft geleid tot een efficiëntere productie van gewassen en kostenbesparingen. 

Bovendien helpt het IoT gewasstress door plagen of andere omgevingsstress vroegtijdig te detecteren; dit bespaart kostbare tijd en geld die worden verspild wanneer deze problemen niet worden gecontroleerd. Het IoT verzamelt ook gegevens over bodemtype en bemesting, waardoor de landbouwactiviteiten verder worden geoptimaliseerd voor een maximale opbrengst en minimale verspilling. Uiteindelijk draagt het IoT aanzienlijk bij aan de industrie door te helpen het gebruik van water, meststoffen en pesticiden te optimaliseren.

Afvalvermindering

Afvalvermindering in de landbouw kan worden bereikt door een reeks maatregelen die gebruik maken van technologie en duurzame praktijken. Precisielandbouw is zo'n methode waarbij technologie als GPS, sensoren en drones worden gebruikt om het gewasbeheer te optimaliseren en het overmatig gebruik van meststoffen en pesticiden te verminderen. Een andere methode is conserverende grondbewerking, waarbij de bodem zo min mogelijk wordt verstoord door beperkte of geen grondbewerking toe te passen om bodemerosie te voorkomen en de gezondheid van de bodem te verbeteren. Ook vruchtwisseling is doeltreffend om verspilling tegen te gaan, aangezien afwisseling van gewassen en het gebruik van bedekkingsgewassen plaaginsecten en bodemaantasting kunnen verminderen. Waterbeheer is cruciaal, aangezien efficiënte irrigatietechnieken en droogtebestendige gewassen kunnen helpen watervoorraden te behouden en waterverspilling te verminderen. Om voedselverspilling in de hele toeleveringsketen, van oogst tot distributie, tegen te gaan, moeten strategieën worden toegepast om verspilling door onverkocht of niet opgegeten voedsel tot een minimum te beperken. Ook duurzame veeteeltpraktijken, zoals mestbeheer, vermindering van voederafval en het vermijden van overbegrazing, kunnen bijdragen tot het verminderen van afval en van de milieueffecten van veeteeltactiviteiten. Ten slotte kan het composteren van organisch afval van landbouwactiviteiten de behoefte aan chemische meststoffen verminderen, de gezondheid van de bodem verbeteren en de duurzaamheid vergroten.

Vereenvoudiging van de oogst

De vereenvoudiging van het oogsten kan een doorbraak zijn in termen van productiviteit en efficiëntie. Het automatiseren van handmatige activiteiten met gespecialiseerde programma's vermindert de complexiteit en versnelt de doorlooptijden. Dit elimineert arbeidsintensieve processen zoals het uitlijnen van rijen in uniforme patronen en vervangt ze door autonome machines die menselijke fouten elimineren. Bovendien krijgen boeren zo meer zicht op hun werkzaamheden en kunnen ze betere beheertechnieken toepassen. Al met al slimme landbouwproducten onmisbaar geworden voor de landbouwsector om te slagen in de huidige competitieve omgeving.

Operationele kostenbesparing

Technologie helpt om handmatige taken te automatiseren, de toegang tot klanten en markten uit te breiden, de communicatiekanalen tussen belanghebbenden te verkorten en het papierwerk te verminderen. Door werknemers gemakkelijker toegang te geven tot back-end systemen wordt de productiviteit verhoogd en worden de kosten verlaagd.

Software die in deze sector wordt gebruikt, helpt ook het bedrijfsbeheer te optimaliseren door het gebruik van middelen bij te houden en gegevens te analyseren, zodat bedrijven efficiënt blijven zonder de overheadkosten op te drijven. Kortom, deze voordelen leiden tot een aanzienlijke verlaging van de operationele kosten in de landbouwsector.

Hogere gewasproductiviteit

De voordelen van het digitaliseren van de landbouw overtreffen veel meer nadelen, met als een van de meest voor de hand liggende hogere productiviteit van gewassen. Door milieu-, bodem- en weergegevens te analyseren, kan geavanceerde software de output optimaliseren en ideale omstandigheden garanderen voor hogere opbrengsten. Bovendien kunnen algoritmen voor machine-learning actueel aanpassingssuggesties bieden die de productiviteit verder verbeteren. Naarmate deze technologie in de loop van de tijd verfijnder wordt, verwachten we dat de landbouwresultaten aanzienlijk zullen verbeteren.

Hogere gewasproductiviteit

Geautomatiseerde processen

Automatisering maakt grotere precisie mogelijk bij taken als irrigatie en bemesting en vermindert handmatige arbeid. Dit resulteert in meer efficiëntie en hogere productiecijfers, terwijl fouten van mensen door vermoeidheid of vergeetachtigheid tot een minimum worden beperkt. Bovendien vereenvoudigt automatisering het gewasbeheer door toegang te bieden tot grote hoeveelheden gegevens die landbouwers helpen hun land te bewaken en snel geïnformeerde beslissingen te nemen. Tot slot zijn geautomatiseerde processen milieuvriendelijk, vooral wanneer ze worden gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie.

Nauwkeurige bewaking van de voedselkwaliteit

Het automatiseren van processen en het gebruik van datagestuurde systemen zal bedrijven helpen ervoor te zorgen dat hun voedselproducten voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen. Computer vision software kan bijvoorbeeld gebreken in groenten en fruit opsporen, waardoor objectieve industrienormen kunnen worden gehandhaafd en kan worden voorkomen dat potentieel gevaarlijke producten de consument bereiken. Bovendien kunnen voorspellende analyses anomalieën in een vroeg stadium opsporen, zodat snel actie kan worden ondernomen voordat zich een probleem voordoet. Uiteindelijk zorgt de combinatie van geavanceerde softwaretechnologieën voor de gemoedsrust die het gevolg is van de wetenschap dat de voedselveiligheid wordt gehandhaafd.

Meer veiligheid op het werk

Landbouwsoftware helpt de werkomstandigheden en de veiligheid te verbeteren. Het automatiseren van taken die voorheen handmatig werden uitgevoerd, heeft de menselijke arbeid verminderd en de efficiëntie en precisie verhoogd. Bovendien kan technologie worden gebruikt om gevaarlijke omgevingsomstandigheden te bewaken en personeel te waarschuwen voor potentiële gevaren. Daardoor kan het personeel preventieve maatregelen nemen die de risico's verminderen en de veiligheid op de werkplek verbeteren. Verder kunnen softwaretoepassingen landbouwers ook helpen hun werknemers uit te rusten met de nodige veiligheidsuitrusting voor gevaarlijke en uitdagende taken. Het is duidelijk dat software de veiligheid van werknemers in de landbouw verhoogt.

Geoptimaliseerde opslag en distributie

Door gebruik te maken van technologie kunnen boeren hun zendingen volgen, de kwaliteit tijdens het vervoer waarborgen, in realtime rapporten genereren over exacte voorraadniveaus, en nog veel meer. Digitalisering stelt organisaties ook in staat om de vraag te voorspellen, kosten en vertragingen te beperken, en de planning en algemene operationele efficiëntie te verhogen. Met vooruitstrevende computerbenaderingen zoals software-als-dienst (SaaS), uitbesteding van bedrijfsprocessen (BPO) en supply chain beheer (SCM) hebben bedrijven in de landbouwsector een ongeëvenaarde kans om hun winst te maximaliseren en tegelijkertijd de tevredenheid van hun klanten te verbeteren.

Gestroomlijnde communicatie tussen producenten en markten

De landbouwsector heeft de laatste jaren grote verbeteringen gezien met de komst van softwaresystemen die de nodige instrumenten bieden om de communicatie tussen producenten en markten te stroomlijnen. Door gegevens te monitoren en productie-informatie efficiënt weer te geven, maakt deze software snellere beslissingen mogelijk over het beheer van producten, voorraadbeheer en distributie. De actueel mogelijkheid om marktprijzen en de vraag van klanten te ontvangen resulteert in grotere mogelijkheden om de winst te optimaliseren door snel te reageren. Actuele rapportage bevordert een betere administratie, wat de planning en besluitvorming verbetert. Investeren in software biedt een duidelijk doel en talrijke voordelen in het hele agrarische werkstroomproces - van zaadverwerving tot onderhoud van de veestapel, prijsmodellen voor teeltopties, trends in de verkoop van gewassen, marketingstrategieën, operationele efficiëntie, traceerbaarheidsmaatregelen, enz. Het automatiseren van handmatige taken bespaart niet alleen tijd, maar minimaliseert ook administratieve fouten en biedt gemakkelijke toegang tot vitale gegevens wanneer die nodig zijn.

Minder impact van de landbouw op het milieu

De landbouwindustrie is een essentieel onderdeel van de wereldeconomie. Toch heeft de afhankelijkheid van handarbeid en traditionele landbouwpraktijken schadelijke gevolgen voor het milieu. Moderne softwareoplossingen bieden voordelen voor de sector zonder de planeet nog meer schade toe te brengen. 

Door gebruik te maken van bodemanalysesoftware of precisiebeplanting kunnen landbouwbedrijven hun opbrengst maximaliseren en tegelijk vervuiling, waterverlies en andere negatieve gevolgen van de klimaatverandering beperken. Naast de vermindering van de impact biedt de software mogelijkheden voor real-time data analyse, waardoor boeren sneller beslissingen kunnen nemen en de voor hun gemeenschap noodzakelijke voedselproductie kunnen bereiken. Kortom, de software heeft vele voordelen die van onschatbare waarde zijn voor een milieuvriendelijke landbouwindustrie.

Technologie effent de weg naar duurzame landbouw.

Leer hoe u geavanceerde technologie kunt gebruiken om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, afval te verminderen en de opbrengst te verbeteren.

Top IoT-oplossingen voor slimme landbouw

Slimme landbouw brengt een revolutie teweeg in de manier waarop landbouwers hun land beheren en biedt een nieuw niveau van efficiëntie en verbeterde productiviteit. IoT-technologie speelt een cruciale rol in deze transformatie door het mogelijk maken van real-time gegevensverzameling, analyse, automatiseringssystemen en afstandsbediening. IoT heeft hogere opbrengsten met minder middelen mogelijk gemaakt en opent nieuwe mogelijkheden voor duurzame landbouw door middel van verschillende geavanceerde oplossingen, waaronder bodembewaking, robots die gewassen verzorgen en kuddebeheer dat de gezondheid en prestaties van een dier bewaakt.

Gewasbewaking op afstand

Gewasbewaking van externe gewassen is een onschatbare IoT slimme landbouwoplossing die tegenwoordig beschikbaar is voor telers. Met cloudgebaseerde sensoren en eenvoudige apparaten biedt deze oplossing actueel feedback over de omstandigheden in een veld, van continu gemeten bodemvocht tot het volgen van de gezondheid van gewassen. Telers ontvangen actueel rapporten via hun smartphone of webapplicatie en kunnen water nauwkeuriger naar planten verdelen voor een hogere productiviteit. Technologie zoals warmtebeeldtechnologie en autonome drones vergroot de mogelijkheden van deze oplossing verder door luchttests en beelden efficiënter te maken dan traditionele methoden, zodat gewassen consistent een optimale behandeling krijgen. Met monitoring van gewassen op afstand kunnen boeren nu een proactieve rol spelen bij het onderzoeken van hun land zonder ooit een voet in het veld te zetten, waardoor hun landbouwproductie wordt vergroot.

Slimme irrigatie

Slimme irrigatie springt eruit als een van de meest impactvolle IoT-oplossingen voor slimme landbouw die beschikbaar zijn. Door het inzetten van sensoren over een veld is actueel monitoring van bodemeigenschappen mogelijk. Hierdoor kunnen boeren hun irrigatiesystemen automatiseren en optimaliseren op basis van de cultuur, het klimaat en het bodemtype van dat specifieke gebied, wat resulteert in een beter waterbeheer. Deze kosteneffectieve technologie vermindert onnodig watergebruik en helpt ervoor te zorgen dat elk gewas precies de juiste hoeveelheid vocht krijgt voor een optimale opbrengstproductie. Bovendien kunnen met een betere waterverdeling door slimmere irrigatie plagen en ziekten aanzienlijk worden verminderd door de vochtigheidsniveaus binnen de velden te beheersen.

Veehouderij en geo-fencing

De veehouderij is een belangrijke sector, dus is het voor een succesvol bedrijf van essentieel belang dat de dieren gezond en veilig zijn. Om de productiviteit te verhogen, wenden veel boeren zich tot nieuwe landbouwtechnologieën voor hulp. Met geo-fencingoplossingen wordt het vee automatisch in gebieden met vooraf bepaalde grenzen gehouden. Als een dier te ver van de aangewezen zone afdwaalt, kunnen waarschuwingen worden verstuurd. Dit gebruiksvriendelijke volgsysteem helpt boeren hun dieren snel te lokaliseren in geval van een onverwachte noodsituatie, zoals een breuk in de omheining of een lichamelijke ziekte. Het kan hen ook nuttige inzichten verschaffen in het gedrag, de bewegingen en de gezondheidsstatus van hun kudde, waardoor ze slimmere beheerstrategieën kunnen implementeren die hun rendement op investering verhogen. Met deze geavanceerde IoT-oplossingen kunnen boeren ervoor zorgen dat hun investeringen veilig blijven en tegelijkertijd hun productie optimaliseren.

Klimaatbewaking en -voorspelling

Door het klimaat te monitoren en te voorspellen, kunnen landbouwers hun omgeving beter begrijpen en betere beslissingen nemen op het gebied van gewasproductie en veestapelbeheer. Door verschillende diepe L-sensoren te gebruiken, leveren deze systemen completere informatie over het weer dan ooit tevoren, waaronder temperaturen, regenniveaus, zonlichtintensiteit en bodemvochtigheidswaarde. Bovendien kunnen geavanceerde modellen zelfs gegevens uit het verleden gebruiken om toekomstige klimaatomstandigheden te voorspellen en preventieve maatregelen aan te bevelen die kunnen worden genomen als er ongunstige gebeurtenissen worden verwacht. Met zulke slimme landbouwoplossingen die tegenwoordig voor boeren beschikbaar zijn, is het beheer van het klimaat van een boerderij effectiever dan ooit geworden.

Het in kaart brengen van velden en hulpbronnen

Oplossingen voor veld- en grondstofkartering maken gebruik van de kracht van sensoren, GPS, satellietbeelden en data analyse om nauwkeurige beelden te creëren van volledige landbouwactiviteiten of een specifieke regio daarvan. Veld- en grondstofkartering leveren nauwkeurige gegevens zoals de gezondheid van de gewassen, bodemsoorten, vochtigheidsniveaus in de bodem, plagen, irrigatieniveaus en meer. Door deze gegevens te gebruiken om kaarten van hoge kwaliteit te maken, kunt u potentiële probleemgebieden identificeren en snel preventieve maatregelen nemen voordat het dure problemen worden. Met dit hulpmiddel kunnen landbouwers ervoor zorgen dat hun gewassen goed worden verzorgd terwijl ze hun middelen verstandig beheren.

Autonoom oogsten

Autonome oogstoplossingen maken gebruik van robotoogstmachines om onkruid met grote nauwkeurigheid en minimale inspanning op te sporen en te verwijderen. Autonoom oogsten helpt ook gewasverliezen door handmatige menselijke fouten te beperken. Behalve dat ze sneller en nauwkeuriger werken dan mensen, hebben robotoogstmachines minder loon en weinig toezicht nodig. Dankzij autonome oogstsystemen met IoT-ondersteuning kunnen landbouwers tijd, geld en energie besparen en de gewassen efficiënter oogsten. Ze zijn ook aanpasbaar aan verschillende gewassen, bodemomstandigheden en veldgroottes, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende taken in moderne landbouwactiviteiten.

Autonoom oogsten

Drone bewaking

Door middel van landbouwbewaking helpen drones landbouwers hun velden efficiënter en grondiger dan ooit te bewaken - elke vierkante meter van hun land is in slechts enkele minuten zichtbaar. Camera's van drones identificeren gebieden met ongezonde gewassen, zwakke plekken in waterbeheersystemen en verdachte activiteiten die mogelijk schade toebrengen aan eigendommen. Dankzij deze nieuwe technologie hoeft maar weinig te ontsnappen aan het zorgvuldige oog van de landbouwer, waardoor een succesvolle oogst verzekerd is.

Conclusie

IoT in de landbouw heeft ervoor gezorgd dat slimme landbouw de toekomst van de landbouw is geworden. Door middel van precisielandbouw bieden IoT-technologie en -gegevens innovatieve manieren om gewassen, bodemomstandigheden en zelfs klimaat te beheren voor verbeterde opbrengsten met minder hulpbronnen. IoT-systemen helpen automatisch verschillende parameters te volgen en te bewaken, zoals bodemtemperatuur, vochtigheid en vochtgehalte, waardoor slimmere besluitvorming en hogere efficiëntie mogelijk zijn. Het gebruik van IoT-apparaten in combinatie met analysetools helpt boerderijen de opbrengsten te optimaliseren en tegelijkertijd ecologisch en economisch duurzaam te zijn.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over slimme landbouw of hulp nodig hebt bij het implementeren van deze praktijken voor uw bedrijf. We zijn hier om u te helpen uw bedrijf op gang te brengen met IoT in slimme landbouwoplossingen , zodat u voorop kunt blijven lopen in dit competitieve landschap.

FAQ

Slimme landbouwoplossingen omvatten de integratie van geavanceerde technologieën in landbouwpraktijken. De sector kan profiteren van een grotere efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid dankzij geïnformeerde besluitvorming.
Enkele van de meest gebruikte technologieën zijn IoT-apparaten (Internet of Things) voor gegevensverzameling, gps-technologie voor nauwkeurige veldkartering, drones voor bewaking vanuit de lucht, AI en machine learning voor voorspellende analyses, robotica voor geautomatiseerde taken en blockchain voor transparantie van de toeleveringsketen.
Uitdagingen bij het invoeren van slimme landbouwoplossingen zijn onder andere de hoge initiële investerings- en onderhoudskosten, een gebrek aan technische expertise bij boeren, beperkte infrastructuur in plattelandsgebieden (zoals internetconnectiviteit), zorgen over de privacy en beveiliging van gegevens en weerstand tegen verandering ten opzichte van traditionele landbouwmethoden.
Bedankt voor de beoordeling!
Bedankt voor het commentaar!

Inhoudsopgave

Beoordeel dit artikel:

4/5

4.8/5 (45 beoordelingen)

Gerelateerde inhoud

Bracht ons een uitdaging?

  Voeg projectgegevens alsjeblieft, duur, technische stapel, IT-professionals nodig en andere relevante informatie toe
  Neem een spraakbericht over uw
  project op om het ons beter te helpen begrijpen
  Voeg indien nodig aanvullende documenten bij
  Bestand uploaden

  Je kunt maximaal 1 bestand van 2MB bijvoegen. Geldige bestanden: pdf, jpg, jpeg, png

  Wij wijzen u erop dat wanneer u op de verzendknop klikt, Innowise uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid om u van de juiste informatie te voorzien.

  Wat gebeurt er nu?

  1

  Na ontvangst en verwerking van uw aanvraag, nemen wij binnenkort contact met u op om uw projectbehoeften in detail te beschrijven en een NDA te ondertekenen om de vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

  2

  Na het bestuderen van de vereisten, stellen onze analisten en ontwikkelaars een projectvoorstel met de omvang van de werkzaamheden, teamgrootte, tijd en kosten schattingen.

  3

  Wij regelen een ontmoeting met u om het aanbod te bespreken en tot een overeenkomst.

  4

  We tekenen een contract en beginnen zo snel mogelijk aan uw project te werken mogelijk.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Bedankt.

  Uw bericht is verzonden.
  Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  pijl