Møt oss på E-commerce Berlin Expo, 22. februar 2024.

Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen. selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på 1400+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Robotisert prosessautomatisering for logistikk og transport

I dagens svært konkurranseutsatte verden leter bedrifter etter måter å effektivisere driften på, redusere kostnadene og få et konkurransefortrinn. Den logistikk- og transportbransjen står overfor en rekke utfordringer, blant annet økende arbeids- og drivstoffkostnader, økende kundekrav og behovet for sporing og synlighet i sanntid. Robotisert prosessautomatisering (RPA) er i ferd med å bli en gamechanger for disse bransjene, og gjør det mulig for bedrifter å automatisere dagligdagse rutiner uten menneskelig tilsyn og oppnå betydelige tidsbesparelser, driftseffektivitet og kostnadsreduksjoner. Med RPA innen transport og logistikkkan selskaper utvikle algoritmer for å håndtere dagligdagse rutiner uten å kreve menneskelig tilsyn, spare opptil 90% av arbeidskraftens tidforbedre den operative effektiviteten og redusere kostnadene. Denne artikkelen avslører logistikk- og transportbransjens største utfordringer og viser hvordan bedrifter kan ta i bruk RPA i arbeidsrutinene sine og få et konkurransefortrinn.

Logistics is plagued by inefficient workflows and fragmentation.

Relying on robotic process automation, you can optimize your operation and make it more resilient to volatile delivery conditions.

Viktige utfordringer i logistikkbransjen

Ifølge Fortune Magazineopplevde nesten 94% av Fortune 1000-selskapene forstyrrelser i forsyningskjedene sine på grunn av pandemien. På grunn av manglende synlighet i oppstrøms- og nedstrømsoperasjoner, utdaterte prosesser for etterspørselsstyring, manglende evne til å tilpasse seg markedssvingninger og uforutsette avbrudd forårsaket av manuelt arbeid i logistikkoperasjoner, kollapset forsyningskjedene under den første bølgen av nedstengninger.
Viktige utfordringer i logistikkbransjen
 • Økende transportkostnader
De globale transportkostnadene har økt jevnt og trutt de siste årene, noe som har ført til ustabile drivstoffpriser. Som et resultat av dette spår lastebilselskapene tosifrede årlige kontraktsøkninger på grunn av anstrengt kapasitet. I tillegg er det en alvorlig mangel på rundt 400 000 sjåfører og lastebilsjåfører i Europa, noe som fører til transportforstyrrelser og mangel på forsyninger. Logistikkbedriftene er også vendt mot kostnadsøkninger for innsatsfaktorer og økte utgifter til frakt, med veitransportpriser som øker med 23%.
 • Utdaterte arbeidsflyter
Selv om tingenes internett har mange fordeler, er mange merkevarer fortsatt avhengige av manuell sporing. Denne praksisen innebærer bruk av regneark og mange programvareapplikasjoner for den samme oppgaven, noe som hindrer arbeidskraftens produktivitet og effektivitet.
 • Begrenset synlighet av forsendelsen
På grunn av dagens globaliserte økonomi forventer kundene innsyn i varene de kjøper i sanntid, og at de leveres raskt og kostnadseffektivt. Mangelen på åpenhet i hele forsyningskjeden kan imidlertid hindre vareflyten og vanskeliggjøre logistikken. 
 • Fragmentert kommunikasjon
Logistikkforsyningskjeden omfatter produksjon av varer fra produksjonsstadiet til levering til kunden. På grunn av mangelen på et integrert kommunikasjonssystem står produsenter av originalutstyr ofte overfor utfordringer. Denne mangelen resulterer i usammenhengende kommunikasjon, noe som fører til en negativ innvirkning på leveringsfrister og driftseffektivitet.
 • Tomme kilometer
I flere år har tomme eller ikke-inntektsbringende kilometer vært et vedvarende problem i logistikkbransjen, siden avsendere og transportører lider under kjørelengder som akkumuleres mens de kjører en tom container, noe som resulterer i uberettigede kostnadsøkninger, skadelige miljøkonsekvenser og redusert effektivitet.
 • Forsinkelser ved levering
De ødeleggende konsekvensene av covid-19-pandemien har ført til stenging av mange leverandører, noe som har resultert i en rekke arbeidsrelaterte utfordringer i forsendelses- og lagerindustrien. For eksempel har mangelen på brikker forsinket forsendelser av smarttelefoner betydelig, noe som har ført til utsatte produktlanseringer og lange ventetider for personer som har forhåndsbestilt digitale enheter.

RPA: brukstilfeller innen logistikk

For å løse transportutfordringene og omdefinere logistikkarbeidsflyten bør bedrifter ta i bruk de beste RPA-metodene. I dag implementerer organisasjoner denne kraftige teknologien i logistikk for å forbedre forsendelseshåndteringen fra oppfyllingssentre til innkjøpere.

rpa-brukstilfeller i logistikk

Redusert transportkontroll gjennom automatisk sporing

Gjennom kontoene sine kan kundene spore hvor varene deres befinner seg og hvor de beveger seg, inkludert forventet ankomsttid og forsinkelser. Med RPA kan bedrifter automatisere innkommende kontroller, spare tid og ressurser og sikre at kundene mottar leveranser som krever signatur eller pakker som ikke bør etterlates uten tilsyn. I tillegg automatiserer bedrifter kunde- og leverandørinteraksjoner ved å lese og svare på IVR- eller e-postinteraksjoner, noe som resulterer i effektiv og nøyaktig produktforsendelse.

I tillegg RPA i logistikk legger til rette for avbruddshåndtering, justerer prosesser automatisk som svar på endringer, varsler relevante parter når det oppstår problemer, gir detaljer og foreslår korrigerende tiltak. Ved å automatisere disse prosessene kan de ansatte jobbe mer effektivt, slik at virksomhetene kan oppnå mer med samme antall ansatte.

Ruting av fraktordrer til det beste oppfyllingssenteret

Ved å optimalisere fraktordrer til det mest hensiktsmessige oppfyllingssenteret, sikrer RPA rask levering til kundene. De automatiserte prosessene til RPA integrerer ulike systemer på tvers av hele oppfyllelseskjeden, noe som resulterer i optimal leveringseffektivitet som ikke kan oppnås med lokale løsninger alene. Til syvende og sist er det standardiserte og repeterende rutiner, for eksempel ordreruting, som har størst nytte av RPA i logistikk, ettersom beslutningstakere frigjør ressurser til å konsentrere seg om mer kompliserte og ressurskrevende oppgaver.

Automatisert tilbakemelding til sjåfører og fraktadministrasjon

Sjåfører og deltakere i forsyningskjeden trenger automatiserte rapporteringsdata for å fokusere innsatsen og bedre forstå leveringsbetingelsene. Ved å automatisere oppgavene kan godset bevege seg jevnt gjennom forsyningsnettverket og oppfylle alles krav, noe som sikrer gjennomgående synlighet og forutsigbarhet. Videre kan rask rapportering og integrert analyse redusere forvirring, gjøre det mulig for ledere å konsentrere seg om kjernekompetansen sin og forbedre prosessene konsekvent.

Ta innsiktsbaserte forretningsbeslutninger

Uten åpenhet, automatiserte prosesser og pålitelig datainnsikt kan organisasjoner slite med å ta informerte beslutninger. Ved å implementere effektiv RPA-teknologi i transport kan virksomheter forbedre kvaliteten og effektiviteten på kundetjenestene, holde leverandører informert om driften av forsyningskjeden og tilpasse systemet automatisk til forstyrrelser.

Til syvende og sist kan automatisert frakt og transport ha betydelig innvirkning på en virksomhets evne til å etablere kundetillit og bryte ned informasjonssiloer på tvers av ulike avdelinger.

Forbedret lagerstyring

Å innlemme automatisering i de aktuelle transportprosessene kan forbedre et selskaps konkurransefortrinn betydelig gjennom rettidige oppdateringer og vedlikehold av lagerbeholdningen. Med RPA-teknologi kan logistikk- og transportpraksis oppnå effektiv lagerstyring og utkonkurrere konkurrentene ved å gjøre ombestilling og innkjøp til virtuelle operasjoner.

RPA gir en rekke fordeler for leverandører av logistikktjenester, effektiviserer godstransport, forbedrer leveringsnøyaktigheten, reduserer de samlede kostnadene, øker synligheten og gir bedre kundeservice.

rpa innen transport og logistikk

Planlegging og sporing av forsendelser

Ved å velge de mest effektive RPA-prosessene, sporing av forsendelserog planlegging blir enklere. Ved hjelp av automatiserte oppgaver kan ledere be om oppdateringer og rapporter om forsendelsesstatus, og interne portaler gir tilgang til mer detaljert informasjon. I tillegg effektiviserer robotisert prosessautomatisering gjennomgangen av forsendelsesdetaljer, for eksempel innkommende e-post, loggføring av oppgaver og nøyaktige hentetider for kundene.

Fakturabehandling og kredittinnkreving

Med RPA er det mulig å automatisere uttrekk av relevant informasjon fra fakturaer, for eksempel leverandørens navn, fakturanummer, forfallsdato og skyldig beløp. Automatisering reduserer behovet for manuell dataregistrering, og eliminerer behovet for tidkrevende og feilutsatte operasjoner. RPA bidrar også til å matche fakturaer med innkjøpsordrer og kvitteringer, flagger eventuelle avvik for gjennomgang og sikrer at fakturaer behandles nøyaktig og effektivt.

RPA kan automatisere prosessen med å sende betalingspåminnelser og oppfølgings-e-post til kunder og redusere arbeidsmengden for inkassoteamene, slik at de kan fokusere på å forhandle om betalingsbetingelser i stedet for repetitive oppgaver.

Ordre- og lagerbehandling

RPA-roboter er programmert til å hente og behandle bestillinger fra flere kilder, for eksempel e-post, nettsteder eller elektroniske datautvekslingssystemer. De kan hente ut nødvendig informasjon, for eksempel produktnavn, mengder og leveringsadresser, og legge den inn i selskapets ERP- eller CRM-system. RPA kan også hjelpe til med ordrevalidering og -behandling, slik at ordrene er nøyaktige og behandles raskt.

RPA kan hjelpe til med lagerstyring ved automatisk å oppdatere lagernivåer, varsle når lagernivåene er lave, og generere innkjøpsordrer når restlagrene faller under et visst punkt.

Fange opp, undersøke og avslutte belastninger

RPA-roboter kan konfigureres til å hente ut relevante data fra ulike kilder, for eksempel transportørenes nettsteder, e-post og regneark. RPA kan for eksempel automatisk innhente informasjon som PRO-nummer, sporingsdetaljer, fakturabeløp og leveringsdatoer. Videre bidrar denne teknologien til å søke etter relevant informasjon om status for laster, leveringsdatoer og potensielle problemer, for eksempel forsinkelser eller skader. På denne måten kan eventuelle problemer identifiseres tidlig, noe som gir raskere løsninger og bedre kundeservice.

Kommunikasjon

I tillegg til å automatisere e-postkommunikasjon kan RPA brukes til å sende ut nyhetsbrev og oppdateringer til abonnenter. Ved å analysere innholdet i e-poster arkiverer denne disruptive teknologien dem automatisk i relevante mapper eller eskalerer dem til de aktuelle medarbeiderne.

For å forbedre peer-to-peer-kommunikasjon kan RPA brukes til å utvikle chatbots som samhandler med kunder og svarer på vanlige spørsmål uten menneskelig involvering. I de fleste tilfeller håndterer chatbots flere språk og tilbyr støtte døgnet rundt, noe som forbedrer kundeopplevelsen.

Innkjøp og inventar

Fra e-post eller ERP kan robotisert prosessautomatisering utføre innkjøpsordrer automatisk og hente ut leverandørinformasjon, varebeskrivelser, mengder og priser. Automatiseringsroboter legger inn denne informasjonen i selskapets ERP-programvare, effektiviserer innkjøpsprosessen og reduserer feil.

Med RPA kan ledere spore lagernivåene automatisk og varsles når lagernivåene faller under en viss terskel eller når varene nærmer seg utløpsdato. Automatiseringsroboter genererer innkjøpsordrer eller etterbestiller varer når lagernivåene faller under et visst nivå, og sikrer at selskapet har tilstrekkelig lager.

Avsluttende merknader

I dag er RPA i ferd med å omforme bransjer, og tilbyr disruptive muligheter for å forbedre driftskompetansen og minimere utgiftene til arbeidskraft innen logistikk og transport. Ved å minimere menneskelige feil forbedrer RPA fraktbehandling, flåte- og lagerovervåking, kundekommunikasjonsadministrasjon og mer. For bedrifter som mangler automatisering for å komme videre, kan Innowise starte en digital reise som gir konkrete fordeler.

FAQ

In the transportation and logistics industry, RPA (Robotic Process Automation) plays the role of automating repetitive and time-consuming tasks such as data entry, invoice processing, and tracking shipments, thereby increasing efficiency and reducing the likelihood of human error.
RPA can streamline processes like order processing, inventory management, and customer service interactions, leading to faster turnaround times, reduced operational costs, and improved customer satisfaction through consistent and accurate data handling.
RPA challenges in logictics include the integration with existing legacy systems, managing the change in workforce dynamics, ensuring the scalability of RPA solutions, handling complex processes that require decision-making capabilities beyond the scope of RPA, and maintaining the security of sensitive data handled by RPA systems.
Takk for din vurdering!
Takk for din kommentar!

Innholdsfortegnelse

Ranger denne artikkelen:

4/5

4.8/5 (45 anmeldelser)

Relatert innhold

Har du gitt oss en utfordring?

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler

  Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken på nettstedet. Ved å klikke på "Godta alle" samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Ta en titt på våre Retningslinjer for personvern.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil