Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Programvare for pasientovervåking for helsepersonell: Tre ganger raskere pasientovervåking med nye funksjoner og nye kontrakter

Innowise har oppgradert en plattform som gjør det mulig for helsepersonell å dokumentere undersøkelser, opprette permanente behandlingsplaner, bestille medisiner og spore bestillinger for pasienter med kroniske lidelser.

Kunde

Industri
Helsevesen
Region
EU
Kunde siden
2019

Kunden er et tysk selskap som tilbyr hjemmetjenester til syke pasienter. Med eksisterende avdelinger og pågående ekspansjon tilbyr selskapets medisinske personale spesialisert behandlingskontinuitet etter utskrivning fra sykehus. De overvåker behandlingsforløpet og fungerer som koordinatorer mellom sykehus, rehabiliteringsorganisasjoner og forsikringsselskaper.

Detaljert informasjon om kunden kan ikke utleveres i henhold til vilkårene i taushetserklæringen.

Utfordring: Håndtering av tap og avsløring av sensitive data på pasientovervåkningsplattformen

Selskapets ansatte yter daglig nødvendig pleie til pasienter som har behov for permanent pleie. medisinsk oppmerksomhet. De samler inn og registrerer viktige data som personopplysninger, kontaktinformasjon til pårørende eller verger, forsikringsdekning, medisinske undersøkelser og annen relevant dokumentasjon. Denne informasjonen brukes deretter til å opprette en elektronisk pasientjournal, slik at nøyaktig og oppdatert informasjon er lett tilgjengelig for helsepersonell.

Utviklingen og integreringen av et elektronisk journalsystem er blitt en verdensomspennende norm i helsevesenet. Til tross for dette er implementeringen av en sentralisert plattform for elektronisk informasjonsutveksling ofte forbundet med utfordringer og kan være en langsom prosess.

En av de største utfordringene er at sensitive pasientdata, inkludert medisinordinasjoner, stadig går tapt eller blir offentliggjort av uvedkommende. Dette problemet forverres ofte av at det er vanskelig å få rask tilgang til systemet, noe som hindrer rettidig og effektiv behandling av pasienter med kroniske sykdommer eller pasienter som kommer seg etter en operasjon.

Det primære målet er derfor å stabilisere og forbedre systemet for å sikre sømløs tilgang til pasientinformasjon for å kunne gi riktig behandling til rett tid.

Ved å optimalisere de interne prosessene, sørge for tverrfaglig samhandling mellom alle involverte aktører og sikre rettidig levering av alle nødvendige medisiner og utstyr, skulle vi hjelpe kunden med å forbedre pasientenes livskvalitet.

Løsning: Forbedre eksisterende og legge til nye funksjoner i programvaren for pasientovervåking.

Da Innowises spesialister ble engasjert, var systemet preget av betydelig ustabilitet med hyppige serverkrasj og datasynkroniseringsfeil. Disse problemene utgjorde en betydelig hindring for systemets generelle funksjonalitet og kunne ikke løses av selskapets interne IT-avdeling, noe som fikk kunden til å søke ekstern hjelp.

Teamet vårt har vært dedikert til å forbedre systemets funksjonalitet helt fra starten av prosjektet. Vi har aktivt introdusert nye funksjoner og iverksatt tiltak for å stabilisere systemet, noe som sikrer jevn og uavbrutt drift.

Tildeling av status

En av de viktigste funksjonene vi har implementert, er muligheten til å angi pasientstatus, behandlingsplaner og bestillinger som "primærbehandling". Etter tre måneders sammenhengende behandling tildeler systemet automatisk statusen "oppfølging". Det er viktig å merke seg at bestillinger som er opprettet i løpet av de tre første månedene, beholder sin status og ikke påvirkes av endringen i pasientstatus.

I tillegg har vi implementert et API som gjør det mulig å spore ordrestatus i sanntid, inkludert behandling og levering. Denne funksjonen utnytter DHLs tjenester og oppdaterer ordrestatusen opptil fire ganger daglig, slik at brukerne får nøyaktig informasjon i tide.

Ruteføring matrise

I tillegg har teamet vårt utviklet en rutingmatrisefunksjon som gjør det mulig for brukerne å angi hvilke ukedager og leveringstidspunkter de ønsker for bestillingene sine. Dette gjør det enklere for kundene å velge den leveringsplanen som passer best for dem, basert på deres preferanser og tilgjengelighet.

Pasientkonto

I tillegg har vi lagt inn nye funksjoner i pasientens konto, noe som forbedrer totalopplevelsen. Pleiespesialisten har nå forbedrede muligheter i pasientens konto. De kan blant annet legge til nye terapier og pleieplaner for sine avdelinger, samt angi status for TV-besøk (aktiv eller inaktiv) og fjerne pleier- og pårørendekontakter fra pasientens journal. I tillegg kan systemet tilordne mer enn én helsearbeider til en pasient, hver med unike spesialiteter og ansvarsområder, inkludert tilordning av en hovedspesialist for pasientbehandling. Denne omfattende tilnærmingen sikrer at pasientbehandlingen er presis, effektiv og virkningsfull.

Diverse forbedringer

I tillegg til de funksjonene som er nevnt tidligere, har vi også introdusert en mulighet for klienten til å bytte til IP-telefoni for faksoverføringer. Den nye tjenesten bruker sipgate, noe som gjør prosessen raskere og mer effektiv og sparer brukerne for verdifull tid og ressurser.

I tillegg har vi lagt inn en funksjon som gjør det mulig for brukerne å motta oppdateringer og varsler når de logger inn, slik at de blir informert om nye funksjoner og forbedringer i systemet. Dette hjelper brukerne til å forstå formålet med og funksjonaliteten til nye funksjoner, slik at de kan bruke dem effektivt.

Teknologier

Server
.NET 6, MS SQL, MongoDB, Python, mikrotjenester, OAuth2
Kundekabinett
Angular, RxJs, TypeScript, Material UI, .NET Framework, WPF
WebAkte
NET 6, MS SQL, Blazor
Cloud
Azure App Service, Azure Functions, appkonfigurasjon, Azure Cache for Redis, Azure Table Storage, Azure ActiveDirectory Domain Services, Azure AD B2C, Azure API Management, Azure Service Bus, Azure Service Health, Azure Load Balancer, Azure VPN Gateway, Azure Bastion, Azure Key Vault, Azure Backup, Azure Blob Storage, Azure Queue Storage, Bicep.

Prosess

Da samarbeidet startet, var selskapets programvare 8 år gammel, og det var ikke lenger noen kontakt med det opprinnelige programvareutviklingsteamet. I den første fasen av prosjektet måtte Innowise-teamet derfor ta i bruk reverse engineering-metoder, inkludert bruk av tysktalende forretningsanalytikere til å behandle den samlede programvaredokumentasjonen.

Resultatet av Innowise-spesialistenes første måneds arbeid var å stabilisere systemet ved å forbedre koden og fullføre følgende tekniske trinn:

 • migrere til 64-bitersversjonen av applikasjonen;
 • forbedre loggføringssystemet;
 • integrere et logganalyseverktøy som gjør det mulig å overvåke systemets oppførsel, spore feil og samle inn statistikk for å oppdage flaskehalser;
 • oppdage og løse problemer knyttet til opprettelsen av midlertidige filer i implementeringen av kommunikasjonsmekanismen;
 • øke sikkerhetsnivået for lagring av "sensitive data" i konfigurasjonsfilene.

Det er verdt å merke seg at denne fremgangsmåten ikke krevde at systemet ble stoppet, og at den ble gjennomført sømløst uten at det medførte ulemper eller økonomiske tap for kunden.

I de neste fasene av arbeidet fokuserte vi på en betydelig modernisering av systemet. Vår innsats resulterte i at vi sikret systemets pålitelighet, inkludert sikkerheten til dataene som er lagret i systemet, for eksempel pasientenes personopplysninger.

For å løse de nevnte problemene har vi iverksatt følgende tiltak:

 • identifisert og korrigert eventuelle feilaktige pasientdata;
 • implementert et klinikkhierarki, slik at leger kan få tilgang til pasientdata fra ulike avdelinger på samme klinikk;
 • lagt til ordreidentifikasjon for å effektivisere ordrehåndteringen;
 • introduserte en ny metode for å opprette ordrer;
 • lagt til nye verdier i katalogene;
 • forbedret filtreringssystemet;
 • reparerte feil på tvers av ulike skjemaer;
 • forbedrede skjemaer og dokumentmaler i tråd med kundens gjeldende krav;
 • oppdatert feltvalidering for å møte kundens nåværende behov.

For tiden blomstrer samarbeidet mellom Innowise og kundens selskap, og vi får stadig nye oppdrag fra kunden. Disse oppdragene omfatter blant annet forbedring og utvidelse av funksjonene i desktop- og webapplikasjoner, fornyelse av applikasjonens brukeropplevelse og grensesnitt, utvikling av en ny mobilversjon fra bunnen av og oppgradering av selskapets eksisterende nettsted.

Takket være Scrums fleksibilitet kan kunden følge fremdriften i arbeidet på daglig basis. Vi sørget også for hyppige demonstrasjoner av ny funksjonalitet og gjorde det mulig for kunden å gjøre justeringer i mandatet, i tillegg til å få en mer fleksibel kontroll over budsjettet.

Vi brukte JIRA som tracker, som kunden allerede var kjent med fra tidligere prosjekter.

Team

2
Front-end-utviklere
3
Back-end-utviklere
1
Mobilutvikler
1
Forretningsanalytiker
2
Designere
1
Prosjektleder
1
Håndbok for kvalitets- sikringsingeniør
1
Ingeniør for kvalitetssikring av automatisering

Resultater: 3 ganger raskere plattform og nye kontrakter signert takket være plattformens nye funksjoner.

Innsatsen til Innowise-teamet har resultert i et oppdatert system som gjør det mulig å registrere pasientens undersøkelsesplan raskt og dermed redusere helsepersonellets tidsbruk. Dette reduserer helsepersonellets tidsbruk betydelig, og spesialistene kan bruke minuttene de sparer på andre pasienter.

Resultatene av undersøkelser og tester er alltid lett tilgjengelige, med en elektronisk journal som alltid er tilgjengelig bare ved å logge inn. En slik elektronisk journal kan ikke gå tapt eller slettes fordi databasen lagrer historikken for alle endringer.

Informasjonen som er lagret på kortet, kan lastes ned, skrives ut, arkiveres og hentes frem ved behov. Den raske tilgangen til nøyaktige data har redusert medisinske feil og gitt mer nøyaktig pasientbehandling. Nøyaktig og omfattende medisinsk informasjon om pasientens helse reduserer også risikoen for feilmedisinering.

Systemet gir behandlende leger tilgang til pasientens komplette sykehistorie, undersøkelser og prøveresultater i sanntid, slik at de raskt kan evaluere og justere behandlingen. Systemet gir automatiske påminnelser om medisinske tester og viser utviklingen i pasientens tilstand. Like raskt kan helsepersonell ordne de nødvendige medisinene og få dem levert til pasienten.

Innowise-teamet tilbyr løpende support og feilrettinger for å sikre at feil i forbindelse med medisinering, utstyrsbestilling, levering og fakturering unngås. Teamet oppdaterer og forbedrer kontinuerlig brukergrensesnittet i applikasjonen.

Pasientene kan nå få utskrifter eller resepter på medisiner uten å besøke klinikken. De kan signere de nødvendige dokumentene i elektronisk format og skrive dem ut, noe som sparer tid og krefter.

Prosjektets varighet
 • 3 måneder for MVP
 • Prosjektet fortsetter, på dette stadiet støtter vi plattformen og implementerer ny funksjonalitet.

300%

hastighetsøkning etter migrering av .NET-versjoner og resirkulering av arkitekturen
6

Nye kontrakter ble inngått med medisinske institusjoner, noe som utvidet kundens rekkevidde til nye kunder.

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil