Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Programvare for menneskelige ressurser: 31% økt effektivitet i arbeidsstyrken

Innowise har utviklet et system for innsamling, redigering og kontroll av sysselsettingsdata for husholdninger og enkeltpersoner.

Kunde

Industri
Offentlig forvaltning, Statistikk
Region
EU
Kunde siden
2011

Verdensbanken er en internasjonal finansinstitusjon som gir lån og tilskudd til regjeringer i lav- og mellominntektsland til utviklingsprosjekter for å redusere fattigdom og fremme bærekraftig økonomisk vekst over hele verden. Organisasjonen inngikk et samarbeid med den statlige statistikkomiteen i et europeisk land, og subsidierte kapitalkostnadene for å utvikle et system for arbeidskraftsundersøkelser for å håndtere sysselsetting og næringsvirksomhet.

Utfordring

Statistikkutvalget har behov for et enhetlig statlig arbeidskraftregnskap

Sentrale og lokale myndigheter regulerer viktige aspekter ved det sosiale og økonomiske livet og bestemmer statens prioriteringer for økonomisk velstand og bærekraftig vekst. På samme måte spiller arbeidsforholdene en viktig rolle for suksessen til både nasjonale og internasjonale økonomier, ettersom arbeidsstyrke og næringsvirksomhet påvirker alle bransjer og områder.

Verdensbanken henvendte seg til Innowise for å forbedre det statlige arbeidsstyrkeregnskapet for et av de europeiske landene. Tidligere hadde de basert seg på statistiske spørreskjemaer og administrative lister over arbeidsledige som ble ført av lokale arbeidskontorer for å innhente informasjon fra bedrifter, entreprenører og andre arbeidsgivere. Kunden manglet imidlertid programvare for forvaltning av menneskelige ressurser som ga nøyaktige og oppdaterte data fra enkeltpersoner og husholdninger for å kunne utarbeide en sosial utviklingsplan basert på næringsvirksomhet og arbeidskraftpotensial.

Innowise ble derfor utfordret til å utvikle en fullverdig programvare for personaladministrasjon som samler inn og analyserer data om arbeidsstyrken fra flere kilder og gir en helhetlig tilnærming til styring av sysselsettingsgraden.

Løsning

Skreddersydd programvare for personaladministrasjon og sysselsettingsdata

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en skreddersydd programvare for personalforvaltning og sysselsettingsdata som gjenspeiler arbeidsstyrkens egenskaper og sammensetning, inkludert demografi, utdanning og yrke. Vi var ansvarlige for å utvikle en omfattende og brukervennlig HR-programvareløsning for ledere som gjennomfører undersøkelser, intervjuere som samler inn primærdata, og respondenter som deltar i folketellingene.

For å samle inn, redigere og kontrollere sysselsettingsdata brukte våre spesialister i første omgang et gratis CSPro-verktøy og konfigurerte løsningen for å oppfylle spesifikke kundekrav og lokale forretningsbehov. Som et resultat av dette omfattet arbeidet utvikling av følgende artefakter:

 • metadatabase for vedlikehold av klassifikasjoner, vokabular og kodelister levert av kunden;
 • programvare som kan tilpasses for å legge inn, kontrollere og administrere husholdnings- og personregistre;
 • teknisk dokumentasjon som beskriver grunnleggende arbeidsflyter og sammenkoblinger mellom systemdata;
 • brukermanualer for opplæring av kundeansatte.

System for arbeidskraftsundersøkelser

Brukerne kan legge inn/redigere data, legge til tabeller og laste opp data om husholdninger og respondenter for analyse og statistikk i programmets generelle meny. Når det gjelder den grunnleggende arbeidsflyten, har vi etablert et todelt system for håndtering av sysselsettingsinformasjon, der det første nivået representerer generiske husholdningsdata og det andre nivået inneholder detaljerte spørreskjemaer.

Et strukturert spørreskjema samler inn relevant informasjon, inkludert sysselsettingsstatus, bransje og yrke, utdanningsbakgrunn, lønn, arbeidstid og andre relevante arbeidsmarkedsvariabler. Utviklerne våre har inkludert ulike typer felt, slik at brukerne kan velge forhåndsdefinerte varianter eller skrive inn informasjon fra tastaturet. I tillegg har vi sørget for god detaljering ved å implementere nedtrekkslister som hjelper brukerne med å spesifisere personopplysninger. Når respondentene f.eks. oppgir bosted/arbeidssted (by, landsby, gate osv.), kan de velge fra den geografiske håndboken som gjenspeiler den administrative og territoriale inndelingen av et bestemt land. Ved å opprette maler kan brukerne slippe å legge inn data i flere spørreskjemaer. Dessuten kan de gjennomføre undersøkelser og tellinger med varierende hyppighet for å fange opp endringer i arbeidsmarkedet over tid, for eksempel kvartalsvis eller årlig.

Vi sørget for 350 scenarier for å validere inndata og varsle brukerne ved feil, ved å markere feltet for å erstatte eller korrigere informasjon.

Deretter blir de innsamlede ansettelsesdataene omhyggelig behandlet, renset og lagt inn i programvaren for ansattdatabaser, slik at kundens operatører kan analysere informasjon om de ansatte og utlede meningsfull innsikt. Etter datarensing og -behandling blir undersøkelsesresultatene samlet i rapporter, oppsummeringsdokumenter og interaktive dashbord. Til slutt deles disse funnene med beslutningstakere, forskere og allmennheten gjennom ulike kanaler, inkludert offentlige nettsteder, publikasjoner og pressemeldinger.

Teknologier og verktøy

Back-end

Java, Spring Boot, Hibernate, Thymeleaf, RESTful API, CSPro

Front-end

React, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS

Database

PostgreSQL

DevOps

Apache Maven, Apache Tomcat, Apache POI, Apache Kafka, Elasticsearch, Swagger, Docker, Kubernetes, Sonar

Cloud

Amazon Web Services

QA

JUnit 5, Spring Boot Test, JMeter

Prosess

Prosjektet ble gjennomført i to faser - forberedelsesfasen (onboarding av teamet og familiarisering med kundens arbeidsflyt) og utviklingsfasen (utvikling av et skreddersydd system for arbeidskraftsundersøkelser). I løpet av forberedelsesfasen sørget vi også for tre metoder for primær datainnsamling, inkludert personlige intervjuer med penn og papir (PAPI), dataassisterte personlige intervjuer (CAPI) og spørreskjemaer via internett, noe som effektiviserte nøyaktigheten og konsistensen i Datainnsamling.

Videre definerte vi målene for undersøkelsen, utformet spørreskjemaet, etablerte en utvalgsramme, lærte opp feltpersonalet og gjennomførte en pilotundersøkelse for å validere undersøkelsesinstrumentet.

Etter å ha blitt enige om de metodiske tilnærmingene, bygde vi systemet for arbeidskraftsundersøkelsen basert på CSPro. Vi tilpasset oss de innsamlede kravene gjennom hele prosjektet, og takket være den smidige Scrum-metodikken kunne vi gjøre endringer uten problemer. Teamet sjekket fremdriften i prosjektet ved å holde daglige møter, der hvert medlem rapporterte om sitt ansvarsområde og sine oppgaver.

Team

1
Forretningsanalytiker
1
Prosjektleder
1
Teknisk leder
1
Programvarearkitekt
2
Front-end-utviklere
4
Back-end-utviklere
2
QA ingenieurs
1
DevOps-ingeniør
team-innowise

Resultater
99.3% dekning av sysselsettingsdata etter å ha utviklet programvare for personalforvaltning

Innowise har utviklet en fullverdig programvare for menneskelige ressurser som spiller en avgjørende rolle når det gjelder å gi nøyaktig og oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet, sysselsettingstrender og arbeidsstyrkens egenskaper. Plattformgenererte innsikter gjør det mulig for kundens beslutningstakere å føre en evidensbasert politikk, overvåke en bedriftsaktiv befolkning og håndtere arbeidsledighet, kompetansegap, lønnsforskjeller og andre arbeidsrelaterte utfordringer. Forskere, akademikere og analytikere kan bruke HR-programvareløsningen til grundige studier, modellering og prognoser, noe som bidrar til en dypere forståelse av dynamikken og trendene på arbeidsmarkedet. Spredning av undersøkelsesresultater øker dessuten den offentlige bevisstheten og kunnskapen om forholdene på arbeidsmarkedet, noe som bidrar til en velinformert sosialpolitikk.

Prosjektets varighet
 • September 2022 - mai 2023

99.3%

dekning av sysselsettingsdata

31%

økt effektivitet i arbeidsstyrken

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil