Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

Modernisering av logistikkprogramvare med Java-oppgradering: 30% raskere ordrebehandling

Innowise har modernisert det foreldede brukergrensesnittet og programvarekomponenter som hadde tekniske mangler.

Kunde

Industri
Logistikk
Region
Europa
Kunde siden
2022

Vår kunde er et av de mest fremgangsrike logistikkselskapene i Europa, kjent for sine enestående løsninger innen supply chain management. Virksomheten strekker seg over mange land og tilbyr et bredt spekter av tjenester til en mangfoldig kundekrets.

Detaljert informasjon om kunden kan ikke utleveres i henhold til vilkårene i taushetserklæringen.

Utfordring

Modernisering av logistikkprogramvare for å møte morgendagens utfordringer

Kundens eksisterende arkitektur hadde begynt å bli gammel. Følgende utfordringer ble identifisert:
 • Kritiske sikkerhetssårbarheter: I den hektiske logistikkverdenen kan ethvert sikkerhetshull føre til alvorlige sikkerhetsbrudd og kompromittere sensitive data og operasjoner.
 • Foreldet teknologi: Systemene var basert på utdatert teknologi og manglet den hastigheten, effektiviteten og de funksjonene som moderne logistikkoperasjoner krever.
 • Vedlikeholdsproblemer: Flere av programvarekomponentene var så gammeldagse at det begynte å bli vanskelig, for ikke å si umulig, å vedlikeholde dem.
Kunden var klar over disse problemene og henvendte seg til oss med høye forventninger. De ønsket ikke bare en løsning på problemene, men en fullstendig overhaling for å sikre at programvaren var klar for fremtidige utfordringer.

Løsning

Migrering av programvaren til den nyeste versjonen av Java

I Innowise foretok vi en omfattende evaluering av logistikkprogramvaren. Gjennom en detaljert analyse identifiserte vi kjernemodulene som kjørte på den utdaterte Java 6-plattformen. Med vår ekspertise og effektive metoder kunne vi raskt og problemfritt migrere disse modulene til Java 17.

Oppdagelse og planlegging

Den første fasen av moderniseringsprosjektet vårt var oppdagelses- og planleggingsfasen. Denne fasen omfattet to viktige aktiviteter: innsamling av krav og arkitekturanalyse. Deretter forsynte vi kunden med omfattende visjons- og omfangsdokumentasjon.

Innhenting av krav

Vi engasjerte interessentene gjennom intervjuer og workshops for å forstå forretningsbehovene deres. Resultatet var en omfattende liste over funksjoner, forretningsbehov, interessentenes forventninger og tekniske krav.

Arkitekturanalyse

Våre eksperter analyserte det nåværende teknologilandskapet og vurderte eksisterende systemer, datakilder og infrastruktur. I tillegg gransket vi tredjepartsenhetene som er en integrert del av logistikkselskapets virksomhet, for å sikre sømløs kontinuitet i samspillet mellom dem.

I tillegg undersøkte vi selskapets strategiske mål og funksjonelle og ikke-funksjonelle krav for å forstå deres unike behov og utfordringer. Denne helhetlige tilnærmingen gjorde det mulig for oss å utvikle et skreddersydd veikart som var i tråd med selskapets langsiktige mål.

I denne fasen engasjerte vi eksperter, inkludert en databaseingeniør, til å vurdere dataarkitekturen og utarbeide en foreløpig migreringsplan. Vi vurderte om den foreslåtte løsningen var gjennomførbar, med tanke på teknologi, integrasjon og risiko.

Oppdagelses- og planleggingsfasene fungerte som et dynamisk fundament som la grunnlaget for moderniseringen av programvaren. Gjennom innsamling av krav og arkitekturanalyse satte vi i gang en transformasjon som skulle omdefinere logistikkselskapets teknologiske landskap.

Overgang fra Java 6 til Java 17

Med et omfattende veikart i hånden gikk vi over til den viktige oppgaven med å migrere logistikkprogramvaren fra Java 6 til Java 17. Dette var mer enn en enkel oppdatering; det var en strategisk transformasjon som innebar grundig planlegging, dyktig gjennomføring og en forpliktelse til å sikre en sømløs overgang.

Strategy formulation

Med utgangspunkt i vår erfaring utarbeidet vi en omfattende strategi for migreringsprosessen. Strategien tok for seg de tekniske detaljene, samtidig som den tok høyde for potensielle forstyrrelser i forretningsdriften. Målet var ikke bare å migrere kodebasen, men også å utnytte de nye mulighetene i Java 17 til å forbedre programvarens ytelse og funksjoner.

Migrering av kodebase

Vi var klar over de grunnleggende endringene mellom disse to Java-versjonene, og derfor foretok vi først en omfattende revisjon av den eksisterende kodebasen, før vi opprettet en robust sikkerhetskopi som et sikkerhetstiltak. Ved hjelp av et isolert migreringsmiljø oppgraderte ingeniørene våre programvarens avhengigheter for å sikre sømløs kompatibilitet med Java 17s forbedrede funksjoner og ytelsesmålinger.

Et viktig aspekt ved migreringsstrategien var å forbedre systemets loggingsmekanismer. Med utgangspunkt i vår ekspertise forsterket vi applikasjonsmodulene for å fange opp et bredt spekter av data - fra brukeraktiviteter og unntak til sikkerhetstrusler som feiloperasjoner og feil innloggingsforsøk. Disse avanserte loggingstiltakene var ikke bare et tillegg, men en integrert del av kundens overordnede krav til sikkerhet og samsvar.

Programvarens arkitektur var et annet fokuspunkt. På bakgrunn av kundens behov for smidighet og skalerbarhet, og basert på vår egen erfaring med teknologiske landskap i stadig utvikling, la teamet vårt om programvaren til et mikrotjenestearkitekturmønster. Denne avkoblede, modulære designen muliggjorde uavhengig distribusjon av tjenester, bedre feilisolering og skalerbarhet - noe som er en forutsetning for en logistikkbedrift med omfattende virksomhet.

Den virkelige utfordringen ligger imidlertid i å modernisere koden. Det var viktig å integrere Stream API og lambdauttrykk fra Java 8 slik at koden ble både kortfattet og lett forståelig. Samtidig gikk vi gjennom alle samlinger for å sikre at de var i tråd med Java 17-standardene. Innføringen av nøkkelordet "var" var et annet tiltak for å modernisere kodebasen. I tillegg ble strengoperasjoner omarbeidet for å samsvare med Java 17-spesifikasjonene, og der det var mulig, gikk vi over fra kjeder av if/else-setninger til de mer allsidige switch-setningene som ble introdusert i den nyere Java-versjonen. Vi prioriterte å sikre at alle disse endringene ikke fikk utilsiktede konsekvenser, noe som ble understreket gjennom grundig testing av alle offentlige metoders logikk.

Grundig testing var en hjørnestein i migreringsprosessen. Hver migrerte modul gjennomgikk omfattende testing for å sikre at den ikke bare oppfylte funksjonskravene, men også integrerte sømløst med andre komponenter. Testene våre har vist at denne strenge testmetoden minimerte risikoen for problemer etter migreringen.

Her er en oversikt over hvordan vi testet denne overgangen på tvers av miljøene våre:

 • Utviklingsmiljø (DEV): I denne innledende fasen tilpasset utviklerne koden spesielt for logistikkfunksjonalitet. De kjørte grunnleggende tester med fokus på ruteoptimalisering, lastesporing og flåtestyring for å sikre at de grunnleggende funksjonene fungerte sømløst.
 • Produksjonstestmiljø (IPT): Dette var vår avanserte testsone. Her simulerte vi virkelige scenarier, som f.eks. bestilling av store mengder gods og rutesøk i rushtiden, for å se om det var noen problemer. Dette miljøet bidro til å sikre at programvaren kommuniserte feilfritt med andre logistikksystemer, for eksempel lagerdatabaser og transportadministrasjonsverktøy.
 • Testmiljø for emner (IFT): Hver gang vi støtte på en unik logistikkutfordring eller feil, henvendte vi oss til IFT. Dette miljøet var også viktig for å lære opp logistikkteamene våre, verifisere programvaresikkerheten blant sensitive lastdata og bruke målrettede tekniske løsninger.
 • Produksjonsmiljø (PROD): Med IPT-resultatene i ryggen lanserte vi den oppdaterte programvaren i PROD. Her observerte vi ytelsen i en reell logistikksituasjon med virkelige brukere, last og transportruter.

Migrering av data

Datamigrering var en viktig del av vårt prosjekt for modernisering av programvaren. Vi var klar over hvor viktig det var, og engasjerte våre erfarne databaseutviklere helt fra starten av prosjektet. Han foretok en grundig gjennomgang av de eksisterende datastrukturene og -mønstrene. Med denne kunnskapen i bagasjen utarbeidet vi en nøyaktig plan for sømløs migrering av hver eneste byte med data, samtidig som integriteten ble ivaretatt. Det handlet ikke bare om å flytte poster, men også om å sikre at alle koblinger, konfigurasjoner og relasjonsstrukturer ble perfekt speilet i det nye miljøet.
Overhalingen ble dessuten understøttet av integreringen av rammeverket Hibernate, et strategisk grep fra Innowise. Gjennom dette persistenslaget sørget vi for at programvaremodulene våre kunne samhandle med databaser uten å være strengt knyttet til Oracle-databasen. Denne bevisste integrasjonen hadde som mål å fremtidssikre løsningen vår og gjøre den tilpasningsdyktig og kompatibel med en rekke ulike databaseteknologier. Etter at migreringen var fullført, gjennomførte ingeniørene våre en grundig verifiseringsprosess for å sikre at den nystrukturerte databasen var i tråd med vår arkitekturplan og var klargjort for optimal ytelse i alle kommende prosjekter.

Utplassering

Etter hvert som programvaren gikk gjennom migreringsfasene og begynte å utvikle seg til sin mer avanserte form, ble hvert trinn i implementeringsfasen gjennomført med stor omhu og presisjon. For å sikre kontinuitet og minimale forstyrrelser i kundens daglige drift implementerte vi en trinnvis utrullingsstrategi. 
Denne tilnærmingen gjorde det mulig for oss å introdusere nye funksjoner og egenskaper på en systematisk måte, slik at hvert enkelt tillegg kunne integreres sømløst uten å skape uventede utfordringer eller forstyrrelser i kundens pågående prosesser. Vårt primære mål var å tilby en forbedret programvareopplevelse, samtidig som vi sørget for at kundens team kunne fortsette som før.

Teknologier og verktøy

Front-end

Angular 15, RxJs, TypeScript, Material brukergrensesnitt

Back-end

Java 17, Groovy; Spring Boot (3.1.3)

DevOps/Cloud

Fase 1: Jenkins, SonarQube Apache Tomcat, Ansible;

Fase 2: Google Cloud-kjøring, Google Cloud-funksjoner, Google Kubernetes Engine, Terraform, Google Cloud Build

Team

4
Java-ingeniører
4
Angular Ingeniører
2
QA
2
KVALITETSSIKRING
2
BA
2
DBD
1
DevOps
1
Prosjektleder
team-innowise

Resultater

30% effektivitetsgevinst, sikkerhetsforbedring og fremtidssikring av programvaren for å sikre markedsdominans

Innowise foretok en omfattende revisjon av programvaren og oppnådde en bemerkelsesverdig reduksjon i ordrebehandlingen på 30%, noe som førte til økt kundetilfredshet. Vi gjorde mer enn bare å forbedre driftseffektiviteten, vi eliminerte også alle sikkerhetshull og sørget for at selskapets kritiske data forblir beskyttet.

Det som virkelig er prisverdig, er at vi sørget for en smidig overgang midt i disse omfattende oppgraderingene, slik at de ansatte kunne utføre oppgavene sine uten forstyrrelser. Men vår visjon gikk lenger enn å løse umiddelbare problemer. Ved å gå over til Java 17 og integrere de nyeste teknologiene er programvaren nå fremtidssikret. Vi har bygget et robust fundament som ivaretar følgende:

 • Skalerbarhet for å håndtere økende datamengder.
 • Kapasitet til å støtte samtidig bruk av minst 500 brukere uten at det går på bekostning av responstiden.
 • Fleksibilitet til å innføre eller tilpasse grensesnitt.
 • Forbedrede sikkerhetstiltak, supplert med fullstendig kryptert kommunikasjon via HTTPS/TLS 1.3.
 • Mulighet for profesjonell utvidelse av applikasjonsfunksjoner.

Programvareoverhalingen gir selskapet en dominerende posisjon, klar til å navigere i og utnytte den stadig skiftende markedsdynamikken.

Prosjektets varighet
 • Januar 2022 - Løpende

30%

raskere ordrebehandling

100%

kjente sårbarheter løst

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil