Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg vår whitepaper på e-post.
Jeg samtykker i å behandle personopplysningene mine for å sende personlig tilpasset markedsføringsmateriell i samsvar med Retningslinjer for personvern. Ved å bekrefte innsendingen samtykker du i å motta markedsføringsmateriell.
Takk skal du ha!

Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.

Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.
Om oss
Innowise er et internasjonalt selskap som utvikler programvare for hele syklusen selskap grunnlagt i 2007. Vi er et team på mer enn 1600+ IT-profesjonelle som utvikler programvare for andre fagfolk over hele verden.

36% Redusert arbeidsmengde for medisinsk personale med et tilpasset elektronisk pasientjournalsystem

Innowise har utviklet en spesialtilpasset programvare for elektronisk pasientjournal med funksjoner for timestyring, pasientprofilering, telehelse, fakturering og laboratorieintegrasjon.

Kunde

Industri
Helsevesen
Region
USA
Kunde siden
2020

Kunden vår er et ledende amerikansk medtech-selskap som leverer innovative programvareløsninger til leger og medisinske klinikker.

Detaljert informasjon om kunden kan ikke utleveres i henhold til bestemmelsene i NDA.

Utfordring: Styrke legepraksiser med tilpasset utvikling av EPJ-programvare

Hovedutfordringen i prosjektet var å løse problemet med at medisinsk personale er overbelastet med administrative oppgaver og papirarbeid, noe som reduserer tiden de kan bruke på å gi individuell behandling til pasientene.

Klinikkene står også overfor en stor utfordring når de skal vurdere de standardløsningene som finnes på markedet. Disse løsningene mangler ofte viktige funksjoner som dekker klinikkens spesifikke behov, og de kan også inneholde for mange funksjoner som ikke kan tilpasses eller fjernes for å passe til klinikkens egen praksis.

Kundens mål var å skape en fleksibel EPJ-plattform som gjør det mulig for medisinske organisasjoner å prioritere pasientbehandling ved å effektivisere administrative oppgaver. Dette prosjektet har som mål å tilby en justerbar programvare for elektronisk pasientjournal til private klinikker og individuelle behandlere, slik at de effektivt kan håndtere pasientkommunikasjon, økonomi, forsikringskrav og andre administrative oppgaver.

Innowise ble stilt overfor utfordringen med å utvikle et skreddersydd EPJ-system fra grunnen av. Dette innebar blant annet å lage brukervennlige nett- og mobilversjoner for pasienter og å designe et skalerbart administrasjonspanel med konfigurerbare funksjoner for å imøtekomme helsepersonellets ulike behov.

Løsning: Elektronisk pasientjournalsystem med fleksibel timestyring, betalingsbehandling, laboratorieintegrasjon og telemedisin.

Innowise har utviklet et elektronisk pasientjournalsystem for effektiv håndtering av pasientjournaler, medisinske rapporter, avtaler, faktureringssystemer og andre funksjoner for å automatisere vanlige prosedyrer og sikre høyere kvalitet på pasientbehandlingen.

Pasientprofiler og nyheter

Med pasientprofilen kan brukerne enkelt administrere sine personlige helsedata og avtaler. Gjennom denne funksjonen kan pasienter opprette en konto med personopplysninger og få tilgang til historikk over legebesøk, betalings- og forsikringsinformasjon, resepter, prøveresultater osv. I tillegg kan pasientene planlegge avtaler med helsepersonell og motta automatiske påminnelser for å redusere antall uteblivelser og avbestillinger.

EPJ-systemet har en modul for pasientkommunikasjon og -støtte som forenkler kommunikasjonen mellom pasienter og helsepersonell. Modulen inneholder en nyhetsmodul og en chattefunksjon som gjør det mulig for pasientene å motta kommersiell og teknisk informasjon, stille generelle spørsmål og holde kontakten med legene sine.

Nyhetsseksjonen viser pasienter kommersiell og teknisk informasjon, inkludert kampanjer på klinikkene, gratis screening, medisinske presentasjoner, oppdateringer av medisinske behandlingspakker eller forsikringer og oppdatert informasjon om klinikkenes åpningstider.

Planlegging og avtalehåndtering

EPJ-løsningen vi har utviklet, tilbyr sømløs timeplanlegging og timeadministrasjon for både leger og pasienter. Systemet gir de ansatte et dashbord for oppgavehåndtering som enkelt kan integreres med timeplanene. Plattformen løser problemet med uteblivelser og avbestillinger ved å tilby automatiske og tilpassbare påminnelser om timeavtaler. Påminnelsene kan sendes til pasientene via SMS eller mobilvarsler 24 eller 48 timer før avtalt time eller inngrep, eller på et tidspunkt som klinikken selv bestemmer.

Denne funksjonaliteten gjør det mulig for legene å organisere praksisinformasjon, inkludert pasientopplysninger og lagerbeholdning, slik at det blir enkelt å administrere. Løsningen minimerer dessuten pasientenes behov for å ringe til klinikken ved å vise ledige legetimer. 

Pasientkommunikasjon og telemedisin

Ved å chatte med en smartbot kan pasientene forbedre kommunikasjonen med helsepersonell, løse tekniske problemer eller stille generelle spørsmål. Chatboten tar først kontakt med pasienten når de trenger å bestille time på en klinikk eller trenger medisinsk konsultasjon. 

Chatboten kan løse pasientens problemer, henvise dem til en legeassistent eller legge til rette for direkte kommunikasjon mellom pasienten og legen via chat eller telehelse, noe som muliggjør interaksjon i sanntid via videoforbindelse.

Denne funksjonen sikrer at pasientene enkelt får tilgang til den medisinske behandlingen de trenger, og at de kan få fjernhjelp fra legene sine. Systemet gir pasientene mulighet til å gi tilbakemelding og rangere konsultasjonen eller tjenesten de har mottatt etter hver samtale eller avtale. Det gir også pasientene mulighet til å dele sine erfaringer og hjelper legene med å forbedre kvaliteten på tjenestene.

Fleksibelt administrasjonspanel

EPJ-systemet har et fleksibelt, nettbasert administrasjonspanel med ulike tilgangsnivåer for helsepersonell og leger. Panelet gjør det enkelt å konfigurere ulike aspekter som for eksempel avtaletyper, betalingsalternativer, timekoder, spesialistkategorier og annet.

Via administrasjonspanelet får legene tilgang til pasient- og timekort, helsedata, chathistorikk, forsikringsinformasjon og andre detaljer som kan være nyttige under konsultasjoner. I tillegg kan legene planlegge ferier og angi hvor ofte de skal jobbe, ved hjelp av planleggingsfunksjonen og den fleksible kalenderkonstruksjonen.

Administrasjonspanelet gjør det mulig for legene å fastsette priser for tjenestene sine, beregne kostnader avhengig av hver enkelt pasients individuelle behov og konfigurere avtalerelaterte spørsmål til pasientene.

I tillegg kan klinikkene sette opp avbestillingsretningslinjer som automatisk avskriver penger ved uteblivelse eller avbestilling av timer. Denne funksjonen bidrar til å minimere bortkastet tid for legene og redusere antall uteblivelser, noe som forbedrer klinikkens generelle effektivitet.

Faktureringssystem

Teamet vårt har implementert et robust faktureringssystem for å effektivisere betalingsprosessen for pasienter og helseinstitusjoner i EHR. Det elektroniske pasientjournalsystemet er utviklet for å integreres sømløst med ulike dataleverandører som samler inn pasientforsikringsinformasjon, slik at kostnadene for medisinske tjenester kan beregnes nøyaktig.

For å sikre sømløse og fleksible transaksjoner for pasientene har vi integrert Stripe som betalingstjeneste. Når betalingen er behandlet, genererer systemet en detaljert utskrift med en oversikt over de utførte tjenestene og beløpet som er belastet. Denne informasjonen er viktig for å sikre transparens i faktureringsprosessen og for å hjelpe pasientene til å forstå kostnadene for helsehjelpen. Systemet sender også betalingskvitteringer til pasientene via e-post, slik at de får en fullstendig oversikt over helseutgiftene.

Laboratorieintegrering

Vi har lagt til en integrasjonsfunksjon for laboratorier som gjør det enkelt å spore prøvesvarene. Denne integrasjonen gjør det mulig for klinikkene å motta prøveresultater fra samarbeidende eller interne laboratorier direkte i EPJ-systemet, noe som effektiviserer prosessen med å oppdatere pasientjournaler og gir legene den nyeste informasjonen.

EPJ-systemet mottar testresultater automatisk, noe som eliminerer behovet for manuell dataregistrering. Legene mottar varsler om pasientresultater i separate vurderingskort på dashbordet, slik at de kan holde seg informert og ta avgjørelser om pasientenes helseplaner før konsultasjoner.

Pasientene holder seg informert om prøveresultatene sine via applikasjonen eller e-postvarsler. I tillegg gjør plattformen det mulig for pasientene å dele prøvesvar med helsepersonell på en enkel måte, slik at de kan få svar på spørsmål de måtte ha, eller få informasjon om forskning utført ved andre klinikker, alt via chat-funksjonen.

Forbedret datasikkerhet

Teamet vårt brukte skyinfrastrukturen til Amazon Web Services (AWS) for datalagringsbehovene, ettersom den har en rekke sikkerhetsfunksjoner og overholder strenge bransjestandarder.

Vi har implementert et tofaktorautentiseringssystem for å ivareta sikkerheten til pasientdata i EPJ-systemet. Dette systemet forbedrer sikkerheten for pasientinformasjon ved å implementere et ekstra beskyttelseslag. Brukerne må verifisere identiteten sin ved hjelp av en andre faktor i kombinasjon med brukernavn, telefonnummer og passord.

For å implementere dette systemet brukte vi en kombinasjon av biometrisk autentisering og SMS-verifisering. Biometrisk autentisering bruker pasientens unike fysiske kjennetegn, for eksempel fingeravtrykk, til å verifisere identiteten. Systemet er intuitivt og enkelt, med klare instruksjoner som veileder pasienten gjennom prosessen. SMS-verifisering innebærer at det sendes en engangskode til pasientens registrerte mobilnummer som pasienten må taste inn for å få tilgang til kontoen sin.

Ved å implementere dette tofaktorautentiseringssystemet har vi redusert risikoen for uautorisert tilgang til pasientdata betydelig. Dette er spesielt viktig med tanke på hvor sensitiv helseinformasjon er, og at den til enhver tid må holdes sikker og konfidensiell.

Teknologier

Front-end
React, TypeScript, Redux, Redux-toolkit, Material-UI, Jest, React Testing Library, Cypress.js, Chart.js, Stripe, Socket.io
Back-end
Python, Flask, SQLAlchemy, Pydantic, Boto3, Flask-Admin, Flask-Login, Flasgger, Flask-Bcrypt, AWS SNS, AWS SES
Android
Android Studio, Kotlin, Android Jetpack, NavComponent, Hilt, Room, Retrofit, Moshi, Glide, WebRTC, Kotlin Coroutines, Google Play Services (Firebase m.m.), Jetpack Compose/XML, MVVM, Clean Architecture.
iOS
Xcode, Swift, UIKit, SwiftUI, MVVM, Foundation, CoreData, nøkkelring, WebSocket, WebRTC, AVFoundation, CallKit, async/await, Rest API, Apple Pay, Push-varsler
Cloud
AWS
DevOps
Docker, GitLab CI/Bitbucket pipelines/ArgoCD/GitHub Actions, Kubernetes (+Helm)

Prosess

Prosessen med å utvikle journalsystemet besto av flere faser, inkludert kartlegging, utvikling og implementering. Gjennom hele utviklingsfasen brukte vi Jira til å spore oppgaver og fremdrift i sanntid, og Google Chat og Zoom for å lette den daglige kommunikasjonen med kunden og sikre at eventuelle spørsmål eller bekymringer ble besvart raskt.

I kartleggingsfasen jobbet vi tett sammen med kunden for å forstå kundens krav til systemarkitektur, grunnleggende design og viktige funksjoner. Vi identifiserte hvilke EHR-arbeidsflyter som skulle være helautomatiske, og hvordan grensesnittet skulle se ut for å være brukervennlig for klinikere og pasienter med ulik teknisk bakgrunn. 

Utviklingsfasen tok rundt 17 måneder. Vi startet med å lage et detaljert veikart med veldefinerte milepæler for utviklingen. Teamet vårt fulgte Agile-metodikken, og vi lanserte en fungerende EHR-prototype på slutten av den siste sprinten. Vi prioriterte utviklingen av viktige moduler som pasientprofiler og spesialistgodkjenninger, samtidig som vi introduserte muligheten for ulike integrasjoner. Denne tilnærmingen la til rette for verdifull tilbakemelding fra kundens team, noe som gjorde det mulig å gjøre justeringer i systemets kjernefunksjoner når det var nødvendig...

I løpet av utviklingsprosessen gjennomførte vi funksjonelle og ikke-funksjonelle tester for å sikre at EPJ-systemet er pålitelig og sikkert. Ettersom det spesialtilpassede elektroniske pasientjournalsystemet lagrer sensitiv informasjon, sørget vi for at det overholder relevante forskrifter som HIPAA, GDPR og andre standarder.

Etter at det skreddersydde EPJ-systemet var omhyggelig utviklet og grundig testet, og verdifulle tilbakemeldinger fra klinikerne var innarbeidet, gikk vi i gang med å integrere systemet i flere sykehusøkosystemer. Målet med denne integreringen var å sikre sømløs kompatibilitet med annen medisinsk programvare, noe som bidro til et helhetlig og sammenkoblet helsemiljø.

Team

3
Back-end-utviklere
2
Front-end-utviklere
1
Android-utvikler
1
iOS-utvikler
1
Kvalitets- sikringsingeniør
1
DevOps-spesialist
1
Prosjektleder
3
Designere
1
Forretningsanalytiker

Resultater: Redusert arbeidsmengde for det medisinske personalet, flere daglige pasientavtaler og strømlinjeformet pasientbehandling.

Vi har utviklet en spesialtilpasset programvare for elektroniske pasientjournaler som i betydelig grad har forbedret effektiviteten og kvaliteten på pasientbehandlingen ved flere helseinstitusjoner. Helsepersonell kan nå få tilgang til, administrere og oppdatere pasientjournaler i sanntid, noe som har ført til bedre koordinering av behandlingen og færre administrative feil. Den skybaserte programvaren for elektroniske pasientjournaler har gjort det mulig for helsepersonell å få sikker tilgang til pasientjournaler uansett hvor de befinner seg, noe som muliggjør fjernkonsultasjoner og telemedisin. I tillegg har helseinstitusjoner som har implementert dette EPJ-systemet, rapportert om 36% færre administrative oppgaver, noe som har frigjort mer tid for helsepersonell til å fokusere på pasientbehandling. For tiden fortsetter vi å forbedre systemet og implementere nye funksjoner for å sikre at det kan tas i bruk av et bredere spekter av medisinske institusjoner.

Prosjektets varighet
 • Januar 2020 - Løpende

36%

færre administrative oppgaver

16%

økning i gjennomsnittlig antall pasienter per dag

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

  Ta med prosjektdetaljer, varighet, teknisk stack, behov for IT-fagfolk og annen relevant informasjon.
  Spill inn en talemelding om din
  prosjektet for å hjelpe oss å forstå det bedre
  Legg ved ytterligere dokumenter om nødvendig
  Last opp fil

  Du kan legge ved opptil 1 fil på totalt 2 MB. Gyldige filer: pdf, jpg, jpeg, png

  Vær oppmerksom på at når du klikker på Send-knappen, vil Innowise behandle personopplysningene dine i samsvar med vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon.

  Hva skjer videre?

  1

  Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

  2

  Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

  3

  Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

  4

  Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  Takk skal du ha!

  Meldingen din er sendt.
  Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.

  pil